facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty laboratoryjne nt. podstaw mikroskopowania oraz wybranych technik mikroskopii świetlnej

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z podstawowymi zasadami mikroskopowania
Uczestnicy warsztatów zapoznali się z podstawowymi zasadami mikroskopowania

Foto: Agnieszka Kowalczyk

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.