facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty laboratoryjne nt. podstaw mikroskopowania oraz wybranych technik mikroskopii świetlnej

5 marca 2011 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ odbyły się warsztaty laboratoryjne...
5 marca 2011 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ odbyły się warsztaty laboratoryjne...

Foto: Agnieszka Kowalczyk

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.