facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IMPREZA INTEGRACYJNA

logo 19 stycznia (niedziela) w klubie studenckim "Straszny Dwór" odbędzie się impreza integracyjna "The great foreigners party". Przewidywany czas trwania od godziny 19 do 3 rano (organizatorzy zapewniają nocny powrót do centrum Katowic wynajętymi busami). Celem imprezy jest nie tylko integracja studentów z różnych krajów, ale również rozpropagowanie programu Tandem, który ma polegać na świadczeniu nieodpłatnych korepetycji językowych w ramach wymiany pomiędzy studentami polskimi i zagranicznymi. Polskimi studentami biorącymi udział w programie kieruje Szkoła Języka i Kultury Polskiej.
plakatplakat
Na imprezie studenci będą mogli także zdobyć informacje na temat kursów języka polskiego, życia studenckiego w Katowicach, możliwości stypendialnych Socrates-Erasmus, oraz kursów języka angielskiego organizowanych w American Academy of English. Tematem imprezy są lata siedemdziesiąte. Będzie to miało swoje odbicie nie tylko w oprawie muzycznej (DJ Prescot, DJ Charlie with Angels), ale także w strojach uczestników. Ponadto wystąpią zespoły muzyczne, które rekrutują się z polskich i zagranicznych studentów oraz nauczycieli, a w szczególności Mike i Noah z American Academy of English, który wykona między innymi „Baśkę” zespołu Wilki z nieco amerykańskim akcentem. Zabawę urozmaicą gry integracyjne związane z językiem polskim, a także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Organizatorem imprezy jest Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Zespołem Programów Miedzynarodowych UŚ i Biurem Programów i Współpracy Międzynarodowej AE, sponsorami: Komisja Europejska w ramach Programu Socrates/Erasmus oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej, sponsorem nagród w konkursie jest American Academy of English. Kolportażem bezpłatnych biletów zajmą się samorządy studenckie uczelni wyższych w Katowicach. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania – dzwoń, lub mailuj Nathalie Haussner (uczestniczka programu Erasmus) 0606591860, n.haussner@gmx.net Adam Kincel (URSS UŚ) 0504131508, adamkincel@silesianet.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.