facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONWERSATORIUM PTF: CZY MOŻLIWE JEST AUTOMATYCZNE ROZUMIENIE OBRAZÓW?

Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza w piątek 10 stycznia 2003 r. o godz. 14.00 na konwersatorium w Auli im. Kazimierza Lepszego (Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Bankowa 12), na którym Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz - Rektor AGH, Kierownik Katedry Automatyki AGH, Członek PAN, Członek PAU, Członek Zagraniczny RANP, Doktor Honoris Causa Politechnik Częstochowskiej i Wrocławskiej, a także Uniwersytetów w Kuala Lumpur i w Dniepropietrowsku (Profesor Honorowy) wygłosi wykład pt.: "Czy możliwe jest automatyczne rozumienie obrazów?" Ludzie w bardzo wielu sytuacjach korzystają z obrazu jako z podstawowego źródła informacji, ponieważ niesie on więcej informacji i jest łatwiejszy do interpretacji, niż tekst albo tabela liczb. Oznacza to jednak, że próby automatyzacji wielu zadań, które tradycyjnie wykonują ludzie, wymagają tego, by komputery biegle korzystały z informacji zawartej w obrazie. W prostych zadaniach jest to dzisiaj łatwe, są bowiem dostępne techniki, pozwalające wprowadzić obraz do systemu informatycznego, przetworzyć go w dowolny sposób, dokonać jego analizy oraz ewentualnie automatycznie rozpoznać. Czasem to jednak nie wystarcza. Chcąc poprawnie zinterpretować skomplikowany obraz (na przykład medyczny) albo usiłując znaleźć w bazie danych (na przykład w Internecie) obraz prezentujący podobne zagadnienie – musimy wniknąć w merytoryczną treść obrazu, a nie tylko dokonać analizy formy przedstawionych na nim obiektów. Człowiek skonfrontowany z koniecznością wykonania takiego zadania ucieka się do próby zrozumienia przedstawionej na obrazie sytuacji, sięga zatem do znaczenia obrazu, a nie tylko do jego formy. Postęp w zakresie technik multimedialnych zmusza do tego, by podjąć problem naukowy, sprowadzający się do pytania postawionego w tytule referatu: czy możliwe jest, by komputer był w stanie automatycznie zrozumieć sens przekazu informacyjnego zawartego na obrazie? Referat będzie przedstawiał wyniki najnowszych badań autora (oraz dr hab. Marka Ogieli z AGH), wskazujące na to, że przynajmniej dla pewnej klasy obrazów (medycznych) odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. Konwersatorium odbędzie się – wyjątkowo - dnia 10 stycznia 2003 r. (piątek) o godz. 14.00 w Auli im. Kazimierza Lepszego, Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Bankowa 12

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.