facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie w Galerii Rondo Sztuki nt. ESK Katowice 2016

7 marca 2011 r. o godz. 14.00 w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach odbędzie się spotkanie na temat przygotowania Katowic do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Wezmą w nim udział m.in. przewodniczący rad miejskich i prezydenci miast zrzeszonych w Górnośląskim Związku Metropolitalnym, liderzy środowisk gospodarczych oraz redaktorzy naczelni mediów regionalnych. Zaproszenie przyjął także JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Pretendujące do tego tytułu Katowice pragną, by kultura stała się silną marką miasta i regionu. Tytuł ESK niesie ze sobą olbrzymi prestiż, a także możliwości rozwoju i promocji wybranego ośrodka. Olbrzymie zainteresowanie, jakim cieszy się każda kolejna edycja konkursu pokazuje, iż nie brakuje pomysłów do realizowania odważnych programów stawiających na kulturę jako czynnik zmian społecznych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.