facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dr Józef Płoskonka gościem Uniwersytetu Śląskiego

7 marca 2011 roku w Uniwersytecie Śląskim gościć będzie dr Józef Płoskonka, doradca prezesa Najwyższej Izby Kontroli. O godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ dr Józef Płoskonka wygłosi wykład na temat kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego, w tym także w uczelniach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.