facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„XVIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne”

Od 12 do 14 maja 2011 r. w Ośrodku Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie będzie miała miejsce konferencja naukowa pt. „XVIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne”. Organizatorami wydarzenia są: Katedra Hydrobiologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ oraz Sekcja Bentologiczna Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Podczas konferencji omówione zostaną m.in. zagadnienia różnorodności bezkręgowców w zbiornikach antropogenicznych oraz ochrony i zachowania bioróżnorodności gatunkowej makrobezkręgowców. W części warsztatowej prof. dr hab. Michał Grabowski wraz z zespołem (Uniwersytet Łódzki) przybliżą uczestnikom tematykę rozpoznawania i oznaczania skorupiaków obunogich (Crustacea Amphipoda) wód Polski. Warsztaty zakończy tradycyjnie wycieczka do źródeł Czarnej i Białej Wisełki.

Streszczenia referatów należy przesyłać na adres: irena.bielanska-grajner@us.edu.pl do 31 marca 2011 r.

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.