facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenia dla wolontariuszy nt. pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa

Od 28 do 29 marca 2011 r. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) odbędą się szkolenia dla wolontariuszy, którzy podejmą działania na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa.

W pierwszym dniu dominować będzie tematyka z zakresu psychologicznych aspektów pomocy ofiarom przestępstw. Tematem warsztatów drugiego dnia będą prawne aspekty pomocy. Blok szkoleniowy potrwa od godz. 9.00 do 15.00.

Organizatorem wydarzenia jest Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.