facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

SZKOLENIE NA TEMAT 6 PROGRAMU RAMOWEGO UE

logo Zespół Programów Międzynarodowych serdecznie zaprasza na szkolenie na temat 6 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, które odbędzie się w środę 8 stycznia 2003 roku w godzinach 13.00 - 17.00 w Auli im. K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, Katowice. W trakcie szkolenia, prowadzonego przez pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego 6 PR w Gliwicach, omówione zostaną przepisy i uregulowania dotyczące składania propozycji projektów badawczych. Celem 6 PR jest stworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez finansowanie międzynarodowych projektów badawczych oraz wspieranie konkurencyjności gospodarki europejskiej i promowanie współpracy europejskiej. Włączenie się do tego programu pozwoli nie tylko na finansowanie projektów naukowych Uniwersytetu Śląskiego ze środków unijnych, ale również na promowanie nauki polskiej na arenie międzynarodowej i współuczestnictwo we wprowadzaniu uczelni polskich w struktury Unii Europejskiej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.