facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Warsztaty laboratoryjne nt. podstaw mikroskopowania oraz wybranych technik mikroskopii świetlnej

5 marca 2011 r. Zakład Biologii Komórki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ organizuje warsztaty laboratoryjne na temat podstaw mikroskopowania oraz wybranych technik mikroskopii świetlnej. Spotkanie adresowane jest do uczestników Akademii Młodych Biologów „Lykeion” z Pracowni Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z podstawowymi zasadami mikroskopowania. Program ćwiczeń przewiduje m.in. naukę ustawiania oświetlenia Köhlera dla mikroskopu pracującego w jasnym polu oraz podanie informacji o metodach obserwacji, rodzajach obiektywów, kondensorów i okularów wraz ze sposobami ich wykorzystania.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.