facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zjazd w ramach „Ponadregionalnych Warsztatów Naukowych”

16 kwietnia 2011 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się czwarty zjazd w ramach „Ponadregionalnych Warsztatów Naukowych”. Wydarzenie stanowić będzie część projektu „Aktywny w szkole – Aktywny w życiu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007−2013, Poddziałanie 3.3.4, Modernizacja treści i metod kształcenia.

Każda ze szkół, biorących udział w projekcie, będzie mogła podczas zjazdu uczestniczyć w kolejnym konkursie i zaprezentować swoje dotychczasowe dokonania.

Szczegółowe informacje dotyczące zjazdu oraz konkursu dostępne na stronie: www.aktywny-w-szkole.us.edu.pl.

Projekt „Aktywny w szkole – Aktywny w życiu” skierowany jest do społeczności gimnazjów: uczniów, nauczycieli, dyrektorów, a także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego prowadzących te szkoły. W projekcie udział biorą gimnazja zlokalizowane na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego i łódzkiego. Celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych gimnazjalistów: matematycznych (m.in. w kontekście obowiązkowej matury z matematyki), naukowo-technicznych, kompetencji informatycznych, przedsiębiorczości i inicjatywności. Ponadto realizacja projektu ma na celu rozwijanie postawy empatii z prospołecznymi zachowaniami w perspektywie ponadregionalnej, promocję indywidualnych talentów, zwiększenie poziomu motywacji do dalszej edukacji i rozwijania własnych zainteresowań, a także stworzenie warunków do wymiany doświadczeń i prezentacji własnych dokonań dydaktycznych nauczycieli i uczniów z różnych regionów i środowisk.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.