facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. S. M. Klimaszewskiego

BIOL

16 marca 2011 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach przy ul. Bankowej 9 odbędzie się sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Sędzimira Macieja Klimaszewskiego w 10. rocznicę śmierci.

Organizatorem sesji jest Katedra Zoologii UŚ. Patronat nad wydarzeniem objęła prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko, dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

Prof. zw. dr hab. Sędzimir Maciej Klimaszewski

 

(1937–2001) był organizatorem Katedry Zoologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach, prorektorem ds. nauczania w latach 1978–1980 i rektorem Uniwersytetu Śląskiego w latach 1980–1990. Pracę zawodową rozpoczął w 1954 r. w Instytucie Zoologicznym PAN w Warszawie. W latach 1964–1973 pracował na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie jako dyrektor Instytutu Biologii oraz kierownik Zakładu Zoologii Systematycznej. Z Uniwersytetem Śląskim związał się w 1973 r., podejmując pracę na nowo zorganizowanym Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Pełnił funkcje kierownika Zakładu Zoologii Systematycznej, dziekana i prodziekana tego Wydziału. Profesor Klimaszewski zainicjował i na stałe wprowadził do nauki nowe narzędzia i metody badawcze w zakresie filogenezy, systematyki, zoogeografii i zoocenologii. Rozwinął badania bioindykacyjne, wprowadzając dwie skale oceny stanu degradacji środowiska.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.