facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Możliwości pozyskania kapitału oraz inwestorów na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej”

10 marca 2011 r. o godz. 12.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się spotkanie informacyjne „Możliwości pozyskania kapitału oraz inwestorów na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej”. Uroczystego otwarcia dokona prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik.

Organizatorami wydarzenia są: Punkt Kontaktowy Projektu START oraz Biuro Karier UŚ.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele instytucji publicznych oraz biznesu: Funduszu Górnośląskiego SA, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, którzy opowiedzą m.in. o możliwościach pozyskania funduszy w ramach działania 6.2 PO KL (dotacje do 40 tys.) oraz działania 8.1 PO IG (e-biznes), dotacjach z Powiatowych Urzędów Pracy oraz funduszach pożyczkowych i poręczeniowych.

Uczestnicy będą mogli skorzystać w tym dniu z bezpłatnego doradztwa prowadzonego przez pracowników Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług (KSU) przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, świadczącego usługi doradcze dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą i przedsiębiorców. Doradztwo prowadzone będzie m.in. w zakresie: administracyjno-prawnych aspektów działalności gospodarczej, możliwości uzyskania wsparcia ze środków publicznych (europejskich) na realizację projektów w okresie programowania 2007−2013, innych istotnych dla rozwoju firmy informacji.

Osoby zainteresowane udziałem powinny przesłać zgłoszenie na adres e-mail: start@us.edu.pl z dopiskiem w tytule „spotkanie informacyjne” do 9 marca 2011 r. Aby zarezerwować termin bezpłatnego doradztwa należy skontaktować się telefonicznie z pracownikami Biura Karier tel. 32 359 22 15. Wcześniejsza rezerwacja terminu nie jest obligatoryjna, aby skorzystać z doradztwa.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 32 359 22 15, e-mail: start@us.edu.pl.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.