facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

IV międzynarodowa konferencja z cyklu „Literatura polska w świecie”

FIL

Od 5 do 7 maja 2011 r. na Wydziale Filologicznym UŚ (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1) odbędzie się IV międzynarodowa konferencja z cyklu „Literatura polska w świecie”. Tematem tegorocznego spotkania będzie zagadnienie światowości literatury polskiej.

5 maja w uroczystym otwarciu konferencji udział weźmie prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik.

Światowość jest fenomenem, który można opisywać z trzech perspektyw:

  • jako osobliwość w zagranicznej recepcji literatury polskiej,
  • jako uczestnictwo literatury polskiej w literaturze światowej i jej segmentach,
  • jako sytuację tworzenia literatury poza krajem.

W programie konferencji znalazło się ponad 50 wystąpień polonistów z kraju (Katowice, Bydgoszcz, Kielce, Kraków, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa) oraz z zagranicy (Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Finlandia, Japonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowenia, Szwecja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).

Organizatorami wydarzenia są: Pracownia Badań nad Językiem Polskim i Literaturą Polską na Świecie Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Program konferencji oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.fil.us.edu.pl/recepcjaliteratury.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.