facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MULTIMEDIALNA EGZEMPLIFIKACJA ZASAD FIZYKI

Wiktor Niedzicki Katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego zaprasza na konwersatorium, podczas którego redaktor Wiktor Niedzicki, popularyzator nauki, dziennikarz radia i telewizji, związany z Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej wygłosi wykład: Multimedialna egzemplifikacja zasad fizyki. Konwersatorium odbędzie się w środę 11 grudnia o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4. Wiktor Niedzicki jest autorem słynnych popularno-naukowych programów telewizyjnych, takich jak „Laboratorium”, „Cyrk Fizyków”, „Nobel dla Polaka”, czy „Kuchnia”. W trakcie swojego wykładu-pokazu opowie o niektórych problemach popularyzacji fizyki i przedstawi ich praktyczne rozwiązania odwołując się do teorii informacji. Dla ilustracji swojego wykładu Autor zademonstruje szereg eksperymentów, w szczególności tych związanych z prawem Archimedesa i detekcją promieniowania jonizującego. Wspomni także o synergetycznym wykorzystaniu aktywnych czynników percepcji zmysłowej w nietrywialnej, multimedialnej egzemplifikacji zasad fizyki. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.