facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość wręczenia stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Dyplomy ministra

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe odbędzie się 22 lutego 2011 r. o godz. 15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W roku akademickim 2010/2011 wśród zdobywców tego zaszczytnego wyróżnienia tradycyjnie znalazła się liczna grupa studentów Uniwersytetu Śląskiego. Dyplomy otrzyma aż 65 studentów, co daje naszej Uczelni czwarte miejsce w kraju.  Jedno wyróżnienie zostanie przyznane za wybitne osiągnięcia sportowe, natomiast pozostałe sześćdziesiąt cztery za wyniki w nauce.

 

Lista stypendystów Uniwersytetu Śląskiego 2010/2011 r. 

Stypendyści lat ubiegłych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.