facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Europejska Polityka Sąsiedztwa w regionie śródziemnomorskim”

28 kwietnia 2011 r. na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędzie się konferencja naukowa pt. „Europejska Polityka Sąsiedztwa w regionie śródziemnomorskim”. Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad problemem relacji euro-śródziemnomorskich ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odgrywa inicjatywa pn. „Proces barceloński – Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego”.

Podczas konferencji omówione zostaną m.in. zagadnienia: Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, relacji UE z krajami basenu Morza Śródziemnego, relacji sąsiedzkich w basenie Morza Śródziemnego.

Organizatorami wydarzenia są: Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Katedra Stosunków Międzynarodowych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i odesłanie jej na adres mailowy: promsnp@wp.pl.

Szczegółowe informacje…

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.