facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje kolejne spotkanie promocyjne, odbywające się w ramach projektu systemowego „Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych” działania 4.1 poddziałania 4.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydarzenie odbędzie się 10 lutego 2011 r. o godz. 10.30 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jego celem będzie promocja kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych, w tym kierunków zamawianych.

W spotkaniu udział wezmą: przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz reprezentanci śląskich uczelni. Ze strony UŚ uczestnikami wydarzenia będą pracownicy i studenci: Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Przedstawią oni ofertę edukacyjną UŚ w zakresie kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych.

Spotkania stanowią okazję do promocji uczelni wśród młodzieży ponadgimnazjalnej, która w najbliższym czasie podejmować będzie decyzję o wyborze kierunków studiów. Są też skutecznym środkiem informacji dla przyszłych studentów.

Spotkanie ma charakter otwarty.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.