facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

LHCPhenoNet

LHCPhenoNet
Advanced Particle Phenomenology in the LHC era
Zaawansowana fenomenologia cząstek w erze LHC

Projekt związany jest z działaniem Wielkiego Hadronowego Zderzacza (ang. LHC) w ośrodku CERN w Genewie i obejmuje współpracę pomiędzy dziesięcioma ośrodkami naukowymi z Europy, jednym z Ameryki Południowej, dwoma dużymi przedsiębiorstwami dostarczającymi oprogramowanie związane z obliczeniami symbolicznymi (Wolfram Research, Maplesoft) oraz Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN, tworzących sieć LHCPhenoNet.

Projekt zbudowany jest wokół czterech głównych i ściśle ze sobą powiązanych zagadnień: precyzja, odkrycia, wsparcie eksperymentu oraz innowacyjne technologie. Precyzyjne obliczenia są niezbędne aby z interpretować dane eksperymentalne otrzymane w LHC oraz aby określić czy to co jest obserwowane jest ciągle możliwe w ramach znanej standardowej teorii, czy też mamy już do czynienia z nowym zjawiskiem - odkryciem. Do interpretacji danych eksperymentalnych i powiązania ich z teorią potrzebne z kolei są odpowiednie narzędzia, np. tzw. generatory Monte Carlo określające zdarzenia wynikające z perturbacyjnej teorii QCD i teorii elektrosłabej. Szczególne znaczenie dla sukcesu LHC ma zastosowanie zaawansowanych algorytmów na potrzeby obliczeń numerycznych i symbolicznych. Bardzo duże znaczenie ma nawiązanie bezpośredniej współpracy z firmami, których software (Maple, Mathematica) jest szeroko wykorzystywany w fizyce wysokich energii.

Zasadniczym celem projektu, oprócz realizacji zagadnień ściśle naukowych, jest kształcenie młodej kadry, w szczególności doktorantów i młodych doktorów.

Program: 7. Program Ramowy, podprogram People, Initial Training Networks
Nr umowy: PITN-GA-2010-264564
Okres realizacji: 01.01.2011 - 31.12.2014
Rola Uniwersytetu Śląskiego w projekcie: partner
Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: prof. UŚ dr hab. Janusz Gluza, Zakład Teorii Pola i Cząstek Elementarnych, Instytut Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Koordynator projektu: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madryt, Hiszpania

Oficjalna strona www projektu: http://www.lhcphenonet.eu/

Skład konsorcjum projektowego:

Partnerzy:

 1. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madryt, Hiszpania
 2. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentyna
 3. Centre National de la Recherche Scientifique, Paryż, Francja
 4. Stiftung Deutsches Elektronen Synchrotron DESY, Hamburg, Niemcy
 5. Debreceni Egyetem, Debreczyn, Węgry
 6. Instituto Nazionale di Fisica Nucleare, Frascati, Włochy
 7. Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie - FOM, Utrecht, Holandia
 8. Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska
 9. University of Durham, Durham, Wielka Brytania
 10. Universität Zürich, Zurich, Szwajcaria
 11. RISC Software GmbH, Hagenberg, Austria

Partnerzy stowarzyszeni:

 1. European Organization for Nuclear Research, Genewa, Szwajcaria
 2. Wolfram Research, Inc., USA
 3. Maplesoft, Kanada

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.