facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UŚ

Kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się we wtorek 3 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 14.00. W porządku obrad obok spraw kadrowych i bieżących znalazły się: 1. Zaopiniowanie recenzji dorobku Pana Francisa Forda Coppoli przygotowanej przez Pana Profesora Krzysztofa Zanussiego z Wydziału Radia i Telewizji w związku z nadaniem tytułu doktora honoris causa Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi 2. Uzupełnienie składu Senackiej Komisji ds. Kształcenia 3. Uchwała w sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku 4. Uchwała w sprawie zasad i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych oraz zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia w roku akademickim 2003/2004 a. Uchwała w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów b. Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów na studia dzienne w roku akademickim 2003/2004 c. Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów na studia zaoczne lub wieczorowe na rok akademicki 2003/2004 d. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, konkursów i turniejów ubiegających się o przyjęcie na studia w latach 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e. Nowe kierunki i specjalności w roku akademickim 2003/2004 f. Opłaty dewizowe wnoszone przez cudzoziemców podejmujących naukę w UŚ 6. Uchwała w sprawie zmiany dotyczącej utworzenia Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.