facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

WYNIKI WYBORÓW DO RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Kraków Zebrani wczoraj w czwartek 28 listopada w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie przedstawiciele szkół wyższych dokonali wyboru członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2003-2005. Wśród nowowybranych członków Rady znaleźli się dwaj przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: prof. Tadeusz Sławek w grupie profesorów oraz dr Dariusz Rott w grupie doktorów. Jako elektorzy grupy profesorów do Krakowa zaproszeni zostali: prof. Antoni Barciak, dr hab. Grażyna Chełkowska, prof. Maksymilian Pazdan, prof. Wojciech Popiołek, prof. Tadeusz Sławek, prof. Krystian Roleder, prof. Ewa Talik, dr hab. Krystyna Wokulska oraz prof. Jacek Wódz. Jako elektorzy grupy doktorów w wyborach uczestniczyli: dr Maria Augustyniak, dr Krzysztof Ćwikiel, ks. dr Jacek Kempa, dr Jolanta Niedbała, dr Dariusz Rott dr Weronika Rupik, dr Antoni Winiarski oraz dr Roman Wrzalik. Kadencja Rady Głównej rozpocznie się 1 grudnia. Członkowie Rady po raz pierwszy w nowym składzie zbiorą się 3 stycznia 2003 roku i dokonają wyboru Przewodniczącego oraz członków Prezydium. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego jest organem przedstawicielskim szkolnictwa wyższego. Zadanim Rady jest współdziałanie z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, Akademickim Komitetem Akredytacyjnym i innymi organami państwowymi w wykonywaniu przez nie zadań oraz w kreowaniu polityki edukacyjnej w obszarze szkolnictwa wyższego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.