facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Noc wirtualnej żaby” w ramach „Śląskiej Nocy Naukowców”

W ramach „Śląskiej Nocy Naukowców” dr hab. Bogdan Doleżych z Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego przeprowadzi wykład pt. „Noc wirtualnej żaby”. Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny zarejestrować się na stronie internetowej „Śląskiej Nocy Naukowców”.

Szczegóły przedsięwzięcia:

- 25 września 2009 r., godzina: 19.00-20.00

- miejsce: Klub Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt”, ul. Warszawska 37, Katowice

- sylwetka naukowca: dr hab. Bogdan Doleżych jest fizjologiem, adiunktem w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w fizjologii przewodu pokarmowego i ekofizjologii. Jest autorem wielu prac naukowych z tego zakresu. W latach 2000-2004 był członkiem Lokalnej Komisji Etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach. W plebiscycie studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska był dwukrotnie wybierany "wykładowcą roku".

- krótki opis: każdy uczestnik spotkania będzie mógł obserwować wirtualną sekcję na ekranie, a wybrani uczestnicy pokazu będą mogli sami spróbować przeprowadzić sekcję.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.