facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Noc Teologów

Wydział Teologiczny UŚ

16 marca 2018 roku w godz. od 18.00 do 22.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie Dzień Otwartych Drzwi, który w tym roku pomyślany został jako Noc Teologów. Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz do studentów i doktorantów różnych kierunków.

W programie zaplanowano:

  • godz. 18.00 – eucharystia w krypcie Katedry Chrystusa Króla,
  • godz. 19.00 – poczęstunek na parterze Wydziału Teologicznego,
  • godz. 19.30 – projekcja filmu pt. „Dawca pamięci” (aula Wydziału Teologicznego),
  • godz. 21.00 – dyskusja pt. „Smartwica w natarciu” (na kanwie filmu),
  • godz. 21.30 – quiz z nagrodami.

 

Dzień Otwartych Drzwi Wydziału Teologicznego UŚ organizowany jest co roku 16 marca lub w okolicach tej daty ze względu na jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych cytatów z Nowego Testamentu: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Chęć udziału w wydarzeniu należy zgłosić drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: oracz2©wp.pl (w treści wiadomości podając imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy byliby zainteresowani uczestnictwem w Dniu Otwartych Drzwi 16 marca w godz. od 9.00 do 13.00 proszeni są o przesłanie zgłoszeń drogą elektroniczną (e-mail: oracz2©wp.pl). Organizatorzy uzależniają ten wariant od liczby zgłoszeń.

plakat Nocy Teologów 2018 z datą i szczegółowym programem wydarzenia oraz okładką filmu "Dawca pamięci" i napisem: najbardziej szokująca wizja przyszłości, jaką widzieliście

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.