facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Nihilizm jako klucz do prozy Franza Kafki”

17 stycznia 2011 r. o godz. 17.00 w sali 332 na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędzie się spotkanie pt. „Nihilizm jako klucz do prozy Franza Kafki”. Spotkanie poprowadzi Ewelina Suszek (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne). Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Myśli Nieliniowej.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.