facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Niemiecko-polskie sympozjum naukowe pt. „Kolekcje bez granic...”

Biblioteka Śląska

Od 12 od 14 września 2017 roku w sali audytoryjnej Parnassos w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbywać się będzie niemiecko-polskie sympozjum naukowe pt. „Kolekcje bez granic. Zasoby bibliotekarskie nt. (Górnego) Śląska oraz innych regionów kulturowych w Niemczech oraz w Europie Środkowo-Wschodniej”. W inauguracji wydarzenia udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Spotkanie, które poświęcone zostanie przede wszystkim historii relacji niemiecko-polskich, stanie się okazją do rozmów na temat międzynarodowych możliwości współpracy pomiędzy bibliotekami, archiwami, instytutami germanistycznymi. Konferencja połączona będzie ze szkoleniem adresowanym do bibliotekarzy.

Organizatorami wydarzenia są: Biblioteka im. Martina Opitza w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotek i Kolekcji nt. historii i kultury Niemców we wschodniej Europie, Biblioteka Śląska, Muzeum Śląskie, Niemieckie Forum Kultury Europa Wschodnia oraz Digitalne Forum Europa Środkowo-Wschodnia.

Program sympozjum dostępny jest na stronie Biblioteki Śląskiej.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.