facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"Nie wystarczy posadzić drzewa, aby w przyszłości był prawdziwy las” wykład dr Anny Orczewskiej

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład pt.: „Nie wystarczy posadzić drzewa, aby w przyszłości był prawdziwy las”, organizowany w ramach XVII cyklu wykładów: „Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska”. Wykład wygłosi dr Anna Orczewska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 7 maja o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Bankowej 9.

 

Jednocześnie Polski Klub Ekologiczny informuje, że wykład prof. Jerzego Buzka, który miał się odbyć 7 maja 2009 r. został odwołany z przyczyn niezależnych od PKE.

O wykładzie:

W ofercie centrów organizacji zieleni aż roi się od usług. Zakres obejmuje inwentaryzację stanu istniejącego, analizy podłoża, ekspozycji i warunków świetlnych, kilka wersji aranżacji, wykonawstwo, nadzór i pielęgnację. Styl japoński, angielski, krajobrazowy, formalny, francuski, zimowy i wodny – żaden nie jest nieosiągalny dla ogrodnika profesjonalisty i pasjonata. Efekt – zachwyca. Lista gatunków i odmian posadzonych na metrze kwadratowym – imponuje. Jednak najpiękniejszy ogród, zaplanowany według najlepszych szkół architektury krajobrazu i terenów zielonych, zginie, gdy choćby na jedną porę roku spuści się go z oka. Zarośnie chwastem, straci wypielęgnowane cięcie, zatrze się gdzieś nadany styl…

Gdyby tak dało się stworzyć i udostępnić naturze i ludziom las według precyzyjnego projektu architekta lasu! Architekt rozpisałby jakościowy i ilościowy skład drzewostanu, wyliczyłby ilość potrzebnych krzewów, ich średnicę i wysokość, podałby co do sztuki ilość kępek traw i turzyc w przeliczeniu na metr kwadratowy runa. Zaleciłby ilość rocznych, dwu-, trzy-, czteroletnich siewek rozpisanych wcześniej drzew. Rozrysowałby poduszki mchów, owocniki grzybów, wskazał strzałkami miejsce osadzenia się porostów. Na koniec, mimochodem, natrząsałby tu i ówdzie zeschłych liści – i gotowe. W ofercie rozszerzonej byłaby współpraca z zoologami.

Proste. Dlaczego więc odtwarzanie lasu zaczyna się i kończy na pierwszym z wymienionych punktów? Dlatego, że las to, trywialnie mówiąc, nie same tylko gatunki. Chciałoby się rzec – w najmniejszym stopniu są to gatunki. Las to, to, co mieści się między słowami. Pomiędzy pniami drzew, wśród chaszczy, pod prześwietlonymi słońcem gałązkami... Najlepszym i jedynym architektem lasu jest… las. Pierwotny, niezmieniony przez człowieka, sąsiadujący z odtwarzanym drzewostanem. Jest bankiem nasion o doskonałej jakości i optymalnym składzie dla danego zbiorowiska. Stamtąd, jak z matecznika, rozprzestrzeniają się gatunki od bakterii glebowych do drzew, od skoczogonków do saren, nadając lasowi leśny charakter.

Nie było nas, był las, nie będzie nas – będzie las. Bo będzie. W niewielkim tylko stopniu może tu pomóc człowiek.

opracowanie dr Agnieszka Babczyńska i CSCS

 

 

Harmonogram cyklicznych wykładów CSCS

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.