facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Sympozjum naukowe pt. „Roma aeterna i początki Rzymu – interpretacje starożytne”

Wydział Nauk Społecznych

20 października 2017 roku w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych będzie się odbywać, zorganizowane przez Zakład Historii Starożytnej Instytutu Historii UŚ, sympozjum naukowe pt.  „Roma aeterna i początki Rzymu – interpretacje starożytne”. Podczas spotkania prelegenci, reprezentujący różne szkoły badawcze i kilka ośrodków akademickich, podejmą rozważania nad zagadnieniami skupionymi wokół idei mitycznych początków miasta nad Tybrem oraz idei „wiecznotrwałości” Rzymu.

Szkoła Prawa i Biznesu USA

Uścisk dłoni dwóch biznesmenów

W nowym roku akademickim Szkoła Prawa USA rozszerza profil swojej działalności o aspekt biznesowy. W ramach współpracy Uniwersytetu Śląskiego z trzema uczelniami ze Stanów Zjednoczonych: Loyola University New Orleans, University of Arkansas at Little Rock oraz University of Toledo uruchomiona zostanie Szkoła Prawa i Biznesu USA.

Dotychczas Szkoła realizowała zajęcia wyłącznie z zakresu prawa amerykańskiego, obecnie kształcić będzie również w zakresie problematyki biznesowej. Wykłady poprowadzą profesorowie z prawniczych i ekonomicznych wydziałów współpracujących uczelni amerykańskich.

Ta nowatorska w skali kraju inicjatywa otrzymała dofinansowanie rządu USA

Uczestnicy International Staff Week z wizytą na Uniwersytecie Śląskim

Logo Silesian Universities Network: litery tworzące napis: SUN

W środę 18 października 2017 roku Uniwersytet Śląski będzie gościć przedstawicieli osiemnastu uczelni zagranicznych, którzy są uczestnikami organizowanego przez Politechnikę Śląską International Staff Week. Gości przywita Jarosław Gąsior, uczelniany koordynator programu Erasmus+. Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania potencjału Uniwersytetu Śląskiego i określenia możliwych form współpracy.

Konferencja naukowa poświęcona bizantyńskim komentarzom dotyczącym tekstów starożytnych

Fragment „Dialogów” Lukiana z Samosat – manuskrypt z X wieku (Harley MS 5694). Ź

Od 20 do 22 października 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (sala seminaryjna, II piętro) odbywać się będzie konferencja naukowa poświęcona XII-wiecznemu Bizancjum pt. „Preserving, Commenting, Adapting: Commentaries on Ancient Texts in Twelfth-Century Byzantium”. Wydarzenie, którego organizatorami są Centrum Badań nad Literaturą i Recepcją Bizancjum oraz Katedra Filologii Klasycznej UŚ, skoncentrowane zostanie na bizantyńskich komentarzach poświęconych tekstom starożytnym.

Wyniki parametryzacji jednostek naukowych

logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154).

Obrady Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na Uniwersytecie Śląskim

Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego Uniwersytet Śląski był gospodarzem posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Spotkanie z udziałem członków KRUP, przedstawicieli władz uczelni oraz zaproszonych gości odbyło się w piątek 20 października 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas obrad, które poprowadził JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak – przewodniczący KRUP w kadencji 2016–2020, dyskutowano głównie na temat projektu nowych przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, tzw. Ustawy 2.0.

Podpisanie umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Teczka na dokumenty

W środę 18 października 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie, podczas którego podpisana zostanie umowa pomiędzy uczelnią a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego dokument sygnować będzie prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski, natomiast Bank Pekao reprezentować będą dyrektor regionu śląskiego Justyna Jabłońska oraz dyrektor ds. klientów detalicznych w regionie śląskim Katarzyna Salachna.

Wykład abp. dr. Wiktora Skworca pt. „Misja Kościoła”

Biblioteka Śląska

24 października 2017 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (plac Rady Europy 1, sala Parnassos) rozpocznie się kolejne spotkanie w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Prelekcję pt. „Misja Kościoła” wygłosi JE Arcybiskup dr Wiktor Skworc – metropolita katowicki, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wydarzenie, którego organizatorami są Stacja Naukowa PAU w Katowicach i Biblioteka Śląska, poprowadzi prof. zw. dr hab. Marek Zrałek.

Chór „Harmonia” nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Chórów „GaudeCantem”

logo Chóru UŚ Harmonia

Od 12 do 15 października 2017 roku w Bielsku-Białej odbywała się XIII edycja Międzynarodowego Festiwalu Chórów „GaudeCantem”, w którego programie znalazły się: warsztaty chóralne, seminarium dla dyrygentów chórów, konkurs chóralny, Przegląd Chórów Seniora oraz koncerty festiwalowe organizowane w Bielsku-Białej i miejscowościach powiatu bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego.

Wykład dr. Marka Kaczmarzyka pt. „Pamięć i uwaga...”

Uczestnicy konferencji

W czwartek 26 października 2017 roku o godz. 16.00 w sali audytoryjnej II w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach odbędzie się konwersatorium zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki. Podczas spotkania kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii dr Marek Kaczmarzyk wygłosi wykład pt. „Pamięć i uwaga. Dlaczego tak trudno cokolwiek zapamiętać?”.

Wystąpienie będzie poświęcone takim zagadnieniom, jak:

Warsztaty pn. „Paradygmat psychodynamiczny w ujęciu praktycznym…”

Logo Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego

W piątek 20 października 2017 roku w godz. od 9.30 do 13.30 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53, sala 209) odbędą się warsztaty pn. „Paradygmat psychodynamiczny w ujęciu praktycznym, czyli jak stosować teorie psychoanalityczne w pracy z młodzieżą” adresowane do absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii oraz do osób zainteresowanych pomocą młodzieży.

Kursy dokształcające z języków obcych – edycja jesień 2017

logo Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Do 31 października 2017 roku trwają zapisy na zajęcia w ramach kolejnej edycji kursów dokształcających z języków obcych organizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego.

Program obejmuje zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego, a także kursy specjalistyczne i przygotowujące do egzaminów certyfikujących (First, CAE). Nowością w tej edycji są: kurs języka łacińskiego i cywilizacji europejskiej oraz kurs języka angielskiego dla osób w wieku 40+ (poziom A1, B1).

Pracownicy Wydziału Filologicznego nagrodzeni Złotymi Paszportami Górnośląskimi

logo Ślonskiego Trefa

W piątek 13 października 2017 roku w Domu Kultury w Chorzowie odbył się pierwszy „Ślonski Tref” – zorganizowane przez europosła Marka Plurę spotkanie aktywnych Górnoślązaków, podczas którego zostały wręczone Złote Paszporty Górnośląskie – wyróżnienia przyznane osobom szczególnie znaczącym dla krzewienia tożsamości Górnoślązaków. W tym roku Złotymi Paszportami uhonorowani zostali naukowcy, pisarze i społecznicy wspierający rozwój języka śląskiego.

50-lecie „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”

Wydział Teologiczny UŚ

25 października 2017 roku o godz. 15.00 na Wydziale Teologicznym UŚ (Katowice, ul. Jordana 18) rozpocznie się konferencja naukowa zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” – czasopisma, które zostało powołane do istnienia jako swoista reakcja środowiska kościelno-teologicznego na Górnym Śląsku na powstanie Uniwersytetu Śląskiego.

Dr Andrzej Swinarew wyróżniony medalem za innowacyjne rozwiązania

Dr Andrzej Swinarew

Dr Andrzej Swinarew z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego znalazł się w gronie tegorocznych Kawalerów Honorowego Medalu SPWiR im. Tadeusza Sendzimira. Wyróżnienie to zostało ustanowione z okazji 10. rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR).

Konferencja pt. „Marginalia, komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej”

otwierana książka

18 i 19 października 2017 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbywać się będzie, zorganizowana przez Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ, ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Marginalia, komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej”. Udział w niej wezmą prelegenci z ponad dwudziestu ośrodków akademickich i badawczych.

IV edycja Akademii Dyplomacji

Uścisk dłoni, powyżej napis: Akademia Dyplomacji

Do 18 października 2017 roku przyjmowane są zapisy do IV edycji Akademii Dyplomacji prowadzonej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Oferta edukacyjna skierowana jest do osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w dziedzinie etykiety dyplomatycznej, kompetencji miękkich międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych oraz polityki zagranicznej.

Spotkania trwają dwa semestry, prowadzone są przez ekspertów i wybitnych specjalistów z zakresu dyplomacji, savoir vivre’u, etykiety biznesu i komunikacji.

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest ukończenie trzeciego roku studiów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Maksymalizacja potencjału śląskich uczelni

Logo  Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie”

Zwiększenie potencjału śląskich szkół wyższych to główny cel powstałego niedawno Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie” (ang. „Silesian Universities”). Jego skład tworzy pięć szkół wyższych: Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Częstochowska w Częstochowie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Politechnika Opolska w Opolu. Na miejsce siedziby nowego podmiotu wybrane zostały Katowice.

Miasteczka Akademickie promujące studia w Katowicach

logo kampanii "Studiuj w Katowicach"

Miasto Katowice wraz z katowickimi uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Śląską, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Akademią Muzyczną, Akademią Wychowania Fizycznego i Akademią Sztuk Pięknych organizuje kampanię  „Studiuj w Katowicach”. Przedsięwzięcie ma na celu pokazanie Katowic jako miasta akademickiego, posiadającego niezwykle różnorodną ofertę edukacyjną.

Kurs obsługi dronów

Rysunek drona wraz z tekstem "Kurs obsługi dronów!"

Centrum Medialne Uniwersytetu Śląskiego organizuje szkolenie z zakresu obsługi bezzałogowych statków latających (dronów). Kurs przygotowuje do egzaminu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, a zdanie egzaminu jest warunkiem uzyskania świadectwa kwalifikacji.

Drony znajdują zastosowanie m.in.:

Nabór do Off Science, czyli Przeglądu Garażowych Wynalazków

logo Śląskiego Festiwalu Nauki

Do 10 listopada 2017 roku trwa nabór wniosków do Off Science, czyli Przeglądu Garażowych Wynalazków – organizowanego w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2017 konkursu naukowego mającego na celu rozwijanie zainteresowania wynalazczością i promowanie indywidualnych postaw proinnowacyjnych wśród mieszkańców Śląska. Przedsięwzięcie adresowane jest do wynalazców-amatorów projektujących poprawiające jakość codziennego życia urządzenia i rozwiązania. Premiowane będą zatem przede wszystkim rozwiązania praktyczne.

Konferencja poświęcona projektowi kodeksu cywilnego

logo Wydziału Prawa i Administracji UŚ

W piątek 13 października 2017 r. w godz. od 9.15 do 16.30 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie konferencja zorganizowana w ramach Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego. Tematem spotkania będą „Umowy o współdziałanie”. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się następujące kwestie:

Konferencja pt. „Poetus literarus. Heinrich Böll zum 100. Geburtstag”

Heinrich Böll

W 2017 roku przypada setna rocznica urodzin niemieckiego noblisty Heinricha Bölla (1917–1986). Z tej okazji Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego wraz z Köln-Kattowitz Verein oraz Biblioteką Śląską organizuje konferencję naukową pt. „Poetus literarus. Heinrich Böll zum 100. geburtstag”, poświęconą twórczości kolońskiego prozaika, która odbywać się będzie od 19 do 20 października 2017 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Spotkanie z prof. Gustavo Piga z Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie

Wydział Prawa i Administracji UŚ

17 października 2017 roku o godz. 12.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (aula nr 1) rozpocznie się spotkanie z prof. Gustavo Piga z Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie, specjalistą w zakresie zamówień publicznych i pełnomocnikiem rektora Uniwersytetu Tor Vergata ds. współpracy międzynarodowej.

Konferencja pt. „Copyright, Patent & Parental Trolling”

Logo Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego

W środę 25 października 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbędzie się ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa pt. „Copyright, Patent & Parental Trolling”. Tematem spotkania będą różne rodzaje tzw. trollingu – złośliwych i szkodzących innym zachowań w dziedzinie praw na dobrach niematerialnych oraz dóbr osobistych. Podczas wydarzenia poruszone zostaną kwestie dotyczące: copyright trollingu, patent trollingu oraz parental trollingu.

Posiedzenia prezydium i zgromadzenia plenarnego KRASP w Toruniu

Logo Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym będzie głównym tematem obrad prezydium oraz zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W posiedzeniach zaplanowanych na 12 i 13 października 2017 roku uczestniczyć będzie ponad stu rektorów szkół wyższych oraz wielu gości reprezentujących świat nauki. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniach udział wezmą JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prof. zw. dr hab.

CLI promocja doktorska

Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego

We wtorek 7 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się CLI promocja doktorska. Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.
 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

a/ dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych otrzymają:

Posiedzenie Rady Porozumienia „SPiN” na Uniwersytecie Śląskim

Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego

W środę 11 października 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego spotkają się przedstawiciele Rady Porozumienia Społeczeństwo i Nauka „SPiN”. W spotkaniu, które rozpocznie się o godz. 11.00, udział wezmą dyrektorzy wszystkich centrów nauki w Polsce, muzeów oraz instytucji związanych z edukacją.

Szkolenie pt. „Sztuka udanych negocjacji”

Logo Biura Karier UŚ

W środę 18 października 2017 roku w godz. od 10.00 do 13.00 na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (ul. Grota-Roweckiego 5, sala 3.9) odbędzie się szkolenie pt. „Sztuka udanych negocjacji” skierowane do studentów i absolwentów filologii germańskiej, a także osób posługujących się językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak używać narzędzi negocjacyjnych w osiąganiu wyznaczonych przez siebie celów.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.