facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Zawody II stopnia jubileuszowej 50. Olimpiady Języka Rosyjskiego

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

2 i 3 marca 2019 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym odbywać się będą zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) jubileuszowej 50. Olimpiady Języka Rosyjskiego. Do konkursu przystąpi 50 uczniów z 31 szkół województwa śląskiego i opolskiego, którzy uzyskali najlepsze wyniki na zawodach I stopnia.

Harmonogram zawodów okręgowych:

Mobilne Targi Kariery na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu

logo projektu "Studia i co dalej?"

W czwartek 7 marca 2019 r. w godz. od 9.00 do 14.00 na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będą Mobilne Targi Kariery, dzięki którym można poznać oczekiwania pracodawców, specyfikę procesu rekrutacji, a przede wszystkim mieć szansę zaprezentowania swojej kandydatury do pracy lub na praktyki.

W targach udział wezmą przedstawiciele następujących firm:

Prof. Claudia Polzin-Haumann z wizytą na Uniwersytecie Śląskim

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W czwartek 28 lutego 2019 roku wizytę na Uniwersytecie Śląskim złożyła Prof. Dr. Claudia Polzin-Haumann – wiceprezydent Universität des Saarlandes (Niemcy). W rektoracie gościa przyjął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, w spotkaniu udział wziął również prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Uniwersytet Śląski w raporcie UPRP dot. innowacyjności w sektorze zdrowia

Logo UPRP

Urząd Patentowy RP opublikował raport podsumowujący wyniki projektu naukowo-badawczego pn. „Własność intelektualna a rozwój ekonomiczno-społeczny. Innowacyjność w polskim sektorze zdrowia”. Celem przedsięwzięcia realizowanego w latach 2016–2018 we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) była analiza zależności pomiędzy ochroną własności intelektualnej w sektorze farmaceutyczno-medycznym w Polsce a jego innowacyjnością.

Konferencja „Jakość w kształceniu językowym”

Zdjęcie: długopis w dłoni

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego organizuje konferencję naukowo-dydaktyczną pt. „Jakość w kształceniu językowym“, która odbędzie się 8 marca 2019 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach.

Konferencja z cyklu DARIAH Annual Event nt. „Dane w humanistyce”

logo DAHIAH

DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce, będące częścią europejskiej sieci Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-ERIC), która pełni rolę platformy wymiany wiedzy, metod i infrastruktury badawczej w humanistyce i sztuce. Obecnie tworzy je 18 instytucji naukowo-badawczych wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej – w tym Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Wykład nt. „Atak propagandowy w języku wroga – kilka słów o górnośląskich gadzinówkach”

uczestnicy konferencji

Od listopada 2018 roku do marca 2019 roku w Bibliotece Niemieckiej w Katowicach (ul. Bankowa 14) odbywają się  wykłady poświęcone kulturze i literaturze niemieckiej oraz historii Niemiec.

Marszałek Województwa Śląskiego dofinansuje Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

logo Podyplomowych Studiów Wiedzy o Regionie

Marszałek Województwa Śląskiego potwierdził dofinansowanie dla nauczycieli, którzy zdecydują się podjąć naukę w kolejnej edycji dwusemestralnych, interdyscyplinarnych Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie.

Gościnny wykład dr hab. Marty Wójcickiej

Budynek Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

W czwartek 7 marca 2019 roku o godz. 12.45 na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (ul. Bielska 62, sala 09) rozpocznie się wykład gościnny pt. „Funkcje komunikacji i komunikowania”, ktory wygłosi dr hab. Marta Wójcicka z Zakładu Kultury Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wystąpienie dotyczyć będzie m.in. elementów procesu komunikacji kulturowej oraz wynikających z nich funkcji.

Powołanie Rady Uniwersytetu Śląskiego

Logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

26 lutego 2019 roku Senat uczelni przyjął uchwałę w sprawie powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W jej skład weszli przedstawiciele śląskiej Alma Mater, osoby spoza wspólnoty akademickiej oraz przewodniczący samorządu studenckiego.

Reprezentantami środowiska akademickiego zostali:

  • prof. zw. dr hab. Adam Dziadek – biogram (pdf, 330 kB),
  • prof. zw. dr hab. Marian Paluch – biogram (pdf, 180 kB),
  • dr hab. Edyta Sierka – biogram (pdf, 216 kB).
     

Konferencja pt. „Ewaluacje literatury – krytyka, teoria, historia”

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

8 i 9 kwietnia 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywać się będzie zorganizowana przez Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego UŚ pod patronatem dyrekcji Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, konferencja pt. „Ewaluacje literatury – krytyka, teoria, historia”. Spotkanie poświęcone zostanie wszelkiego rodzaju zmianom w wartościowaniu i ocenie zjawisk w przestrzeni literatury i literaturoznawstwa – krytycznym rozliczeniom, teoretycznym remanentom czy interpretacyjnym roszadom.

Wykład pt. „Gwary – ich funkcje w życiu społecznym i literaturze”

uczestnicy konferencji, siedzą i robią notatki, widać tułów i ręce trzech osób

12 marca 2019 r. o godz. 12.00 w auli im. Waleriana Pańki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ w Katowicach (ul. Bankowa 14, I piętro) rozpocznie się kolejne spotkanie w ramach Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”. Wykład pt. „Gwary – ich funkcje w życiu społecznym i literaturze” wygłosi prof. dr hab. Helena Synowiec – językoznawczyni, pracownik Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Pierwsze mistrzostwa pracowników UŚ w piłce siatkowej

Ikona: siatkarka

W czwartek 14 marca 2019 roku pracownicy oraz doktoranci Uniwersytetu Śląskiego mogli sprawdzić swoje umiejętności sportowe w rozgrywkach siatkarskich. Tego dnia po raz pierwszy rozegrane zostały mistrzostwa członków wspólnoty akademickiej w piłce siatkowej.

Brązowy medal dla futsalistów z Uniwersytetu Śląskiego

Ikona: futsal mężczyzn

Od 21 do 24 lutego 2019 roku w Opolu odbywały się rozgrywki w ramach Akademickich Mistrzostwach Polski w futsalu mężczyzn. O zwycięstwo w turnieju rywalizowało 16 najlepszych zespołów wyłonionych na przełomie stycznia i lutego w czterech półfinałach, w tym reprezentanci Uniwersytetu Śląskiego.

Dzień otwarty Instytutu Fizyki im. A. Chełkowskiego

logo Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań

1 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty) rozpocznie się dzień otwarty Instytutu Fizyki im. A. Chełkowskiego. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do uczniów zainteresowanych studiowaniem na kierunkach związanych z fizyką oraz osób planujących rozpoczęcie studiów doktoranckich. Przedstawiona zostanie oferta dotycząca kierunków studiów i badań naukowych, a także innych możliwości oferowanych przez Instytut Fizyki.

Studiowanie na Uniwersytecie Śląskim – ankieta ProspectUSa

Fragment klawiatury, okularów i kartki papieru

Studenci Uniwersytetu Śląskiego mogą wziąć udział w anonimowym badaniu ankietowym, którego celem jest poznanie opinii na temat doświadczeń związanych ze studiowaniem na śląskiej Alma Mater. Pytania dotyczą m.in. kwestii związanych z: wyborem uczelni, dodatkowymi formami zajęć i organizacji kształcenia, napotykanymi trudnościami, uczestnictwem w projektach badawczych i konferencjach naukowych. Studenci mają także możliwość oceny jakości kształcenia na UŚ, w tym: kierunku, który studiują, przydatności realizowanych przedmiotów w obecnej lub przyszłej pracy czy efektywności przepływu informacji na uczelni.

Ankieta została przygotowana przez Zespół ds. Analizy Jakości Kształcenia w ramach projektu ProspectUS.

Uniwersytet Śląski podczas kongresu sportów elektronicznych

27 lutego 2019 roku w Muzeum Śląskim (katowicka Strefa Kultury) odbył się Ogólnopolski Kongres Sportów Elektronicznych z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych, które poprzez prelekcje i panele tematyczne chce pogłębić zainteresowanie młodych ludzi branżą IT, nowymi technologiami i mediami, co w konsekwencji ma zwiększyć liczbę specjalistów potrafiących odpowiednio reagować na dynamiczne zmiany rynku pracy.

Prof. Rafał Molencki członkiem Komisji Ewaluacji Nauki

prof. zw. dr hab. Rafał Molencki

Przeprowadzanie ewaluacji jakości działalności naukowej, przygotowanie projektów wykazów monografii, czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, a także ewaluacja jakości kształcenia w szkole doktorskiej, to tylko niektóre z zadań powierzonych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Komisji Ewaluacji Nauki (KEN).

Kolejny wykład w ramach spotkań Wszechnicy PAU

Logo Biblioteki Śląskiej

26 lutego 2019 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (plac Rady Europy 1, sala Benedyktynka) rozpocznie się spotkanie w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Prelekcję pt. „Nieznana wojna polsko-niemiecka 1919–1921” wygłosi prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek, historyk, zastępca dyrektora Bibliteki Śląskiej.

Festiwal Galla Anonima w Katowicach

Kronika Galla Anonima

26 lutego 2019 roku w kilku polskich miastach, w tym w Katowicach, odbywać się będzie Festiwal Galla Anonima, którego organizatorami są Dom Emisyjny Manuscriptum wraz z Grupą Goldenmark, wydawcy księgi inwestycyjnej „Kroniki polskiej” Galla Anonima. 

Wykład gościny prof. Leszka Żylińskiego

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

28 lutego 2019 roku o godz. 15.00 w sali 1.22 na Wydziale Filologicznym (Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5) rozpocznie się wykład gościny prof. zw. dr. hab. Leszka Żylińskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. „Thomas Manns politisches Denken 1914–1955”. Organizatorem spotkania jest Instytut Filologii Germańskiej.

Cykl spotkań informacyjnych NSZZ „Solidarność”

rektorat UŚ

Związki zawodowe odgrywają odpowiedzialną rolę w poszukiwaniu i utrzymywaniu równowagi pomiędzy potrzebami zawodowymi, płacowymi i socjalnymi pracowników a wymaganiami pracodawców. W obliczu nadchodzących zmian na Uniwersytecie Śląskim planowana jest seria spotkań informacyjnych z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego mgr. Krzysztofem Pszczółką. Spotkania będą dotyczyły sytuacji pracowników i jednostek na tle nadchodzących przekształceń, praw, interesów zawodowych oraz socjalnych pracowników.

Harmonogram spotkań:

Patent dla związków wykorzystywanych w syntezie organicznej

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach opracowali sposób otrzymywania związków 1-propenylowych typu QCH=CHCH3, które znajdą zastosowanie w chemii, syntezie organicznej, biochemii, a także technologii chemicznej, w tym w szczególności w technologii polimerów. Rozwiązanie zostało objęte ochroną patentową.

Projekt pt. „Chiny nie takie odległe”

logo Centrum Języka i Kultury Chińskiej

W roku szkolnym 2018/2019 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, który objęty jest patronatem Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ oraz Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich realizuje innowację pedagogiczną pod tytułem „Chiny nie takie odległe”.

Otwarcie sklepu stacjonarnego z gadżetami UŚ

Dwie osoby oraz kilka balonów

Już od najbliższego czwartku 28 lutego 2019 roku gadżety sygnowane logo Uniwersytetu Śląskiego będzie można nabywać w sklepie stacjonarnym zlokalizowanym w holu głównym rektoratu uczelni (Katowice, ul. Bankowa 12). W asortymencie sklepu znajdą się wszystkie artykuły z kolekcji materiałów uniwersyteckich, w tym: koszulki, bluzy, przypinki, torby, maskotki USiołka czy oryginalny kubek z hasłem „Je żeś z USia” doceniony w konkursie Genius Universitatis, a także produkty z linii ekskluzywnej – jedwabne apaszki, eleganckie portfele, etui czy nesesery.

Oficjalne otwarcie sklepu rozpocznie się o godz. 12.00.

Dzień otwarty kierunku międzynarodowe studia polskie

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

14 marca 2019 roku w sali Rady Wydziału na Wydziale Filologicznym w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1, V p.) odbędzie się Dzień otwarty kierunku międzynarodowe studia polskie. W programie spotkania zaplanowano wykład i warsztaty, które poprowadzą pracownicy i współpracownicy Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ oraz doktoranci i studenci z zagranicy. Tematem ogólnym są liczby oraz miary z perspektywy języka i kultury.

Akcja charytatywna „Studenci dla Palestyny”

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Koło Naukowe Arabistów Uniwersytetu Śląskiego Al-Asabiya organizuje trzecią edycję akcji charytatywnej. Tym razem zbiórka, która odbędzie się 5 i 6 marca 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (ul. Grota-Roweckiego 5), przeznaczona zostanie na sfinansowanie badań neurologicznych pacjentów niepełnosprawnych intelektualnie w ośrodku Al Malat w Bejt Sahur koło Betlejem.

IV Katowickie Spotkania Psychometryczne

Zdjęcie: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego jest organizatorem IV ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu Katowickie Spotkania Psychometryczne. Tematyka tegorocznej edycji koncentrować będzie się wokół problematyki konstrukcji testów psychologicznych – zarówno zagadnień praktycznych, jak i kwestii teoretycznych z tym związanych. Wydarzenie, zaplanowane na 14 i 15 marca 2019 roku, odbywać będzie się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach.

O nowych regulacjach prawnych w kontekście autonomii akademickiej

Zdjęcie: plik gazet

W serwisie internetowym gazety „Rzeczpospolita” ukazał się tekst autorstwa prorektora Uniwersytetu Śląskiego dr. hab. prof. UŚ Tomasza Pietrzykowskiego oraz dr. hab. prof. UMK Dominika Antonowicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, poświęcony zagadnieniom dotyczącym tzw. ustawy 2.0 w kontekście autonomii akademickiej.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.