facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Jubileuszowa sesja naukowa „Geografia i geografowie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim…”

Grafika: logo Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz napis 90 lat

W tym roku regionalny oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego (PTG) obchodzi 90-lecie działalności. Decyzję o utworzeniu Oddziału Śląskiego z siedzibą w Katowicach, zarząd główny PTG podjął w maju 1929 roku.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Tadeuszowi Lewowickiemu

Prof. Tadeusz Lewowicki

Prof. Tadeusz Lewowicki, jeden z najwybitniejszych współczesnych pedagogów o uznanym międzynarodowym autorytecie, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uroczystość odbyła się we wtorek 4 czerwca 2019 roku w Cieszynie. Wniosek Rady Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w tej sprawie został zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 26 marca 2019 roku (uchwała nr 340).

Prof. Tadeusz Lewowicki jest twórcą szkoły naukowej – pedagogiki wielostronnej i pedagogiki międzykulturowej, cenionym autorem licznych publikacji służących rozwojowi teorii i praktyki edukacji, niestrudzonym propagatorem najnowszych idei pedagogicznych i oświatowych,

Akcja „Jeszcze tylko matura i na UŚ!” 2019

Zdjęcie: długopis z napisem  „Jeszcze tylko matura i na UŚ!” trzymany w dłoniach

Jak co roku w pierwszych dniach maja Uniwersytet Śląski wspierał maturzystów. Abiturienci z liceów objętych patronatem uczelni otrzymali w prezencie specjalnie przygotowane na to wydarzenie długopisy z hasłem „Jeszcze tylko matura i na UŚ!”.

Uniwersytet Śląski podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Grafika: fragment plakatu z napisem „Dni otwarte Funduszy Europejskich”

Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) to wydarzenie prezentujące projekty zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu. W ramach ogólnopolskiego przedsięwzięcia odwiedzający mają okazję poznać szereg inicjatyw zrealizowanych przy wsparciu Funduszy Europejskich. Od 10 do 12 maja 2019 roku w całej Polce organizowanych jest ponad 800 tego typu wydarzeń.

10 maja dni otwarte zaplanowane zostały w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice) oraz Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (Chorzów), a także na Wydziale Artystycznym UŚ (Cieszyn) i na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach (Sosnowiec).

„Przybysze z kosmosu. Tajemnicze ślady cząstek” – wykład otwarty dr. Arkadiusza Gorzawskiego (CERN)

Zdjęcie: Sylwetka człowieka na tle gwieździstego nieba

W sobotę 11 maja 2019 roku gościem Uniwersytetu Śląskiego będzie dr Arkadiusz Gorzawski – naukowiec pracujący w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w Genewie, który na zaproszenie Kolegium Naukowego Uniwersytetu Śląskiego Dzieci wygłosi wykład otwarty pt. „Przybysze z kosmosu. Tajemnicze ślady cząstek”.

Seminarium nt. „Wobec powstań śląskich – jakie powinny być studia śląskie?”

"Spodek" w Katowicach

„Jakie powinny być studia śląskie?” to cykl spotkań organizowanych przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego, których zadaniem jest rekapitulacja dotychczasowych doświadczeń, przemyślenie i wyciągnięcie wniosków na temat studiów śląskich: ich formy, zakresu oraz przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Drugie seminarium z tego cyklu zaplanowano na 7 maja 2019 roku.

XXXI edycja konferencji pt. „Przyswajanie Języka Drugiego/Obcego”

logo icfsla

Konferencje z cyklu „Przyswajanie Języka Drugiego/Obcego” („International Conference on Foreign/Second language Acquisition”), które organizowane są przez Instytut Języka Angielskiego UŚ, zostały zapoczątkowane w latach 80-tych XX wieku przez prof. zw. dr. hab. Janusza Arabskiego i poświęcone były szeroko rozumianym zagadnieniom skoncentrowanym zarówno na przyswajaniu języków w obrębie różnych podsystemów językowych czy rozwijaniu umiejętności, jak również na indywidualnych różnicach w przyswajaniu języka, aspektach afektywnych.

Eksperymentalne rozwiązania w rehabilitacji

Mężczyzna siedzący przed monitorem i trzymający smartfon

Gra rehabilitacyjna, system wspomagania inhalacji dróg oddechowych oraz kamizelka oscylacyjna to przykłady nowatorskich rozwiązań z zakresu inżynierii biomedycznej zaprojektowanych przez naukowców z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. Wynalazki zostały zaprezentowane m.in. podczas konferencji zorganizowanej w ramach Targów Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego REHexpo, które odbywały się od 12 do 13 kwietnia 2019 roku.

O możliwościach zastosowania wynalazków oraz procesie ich tworzenia opowiadają dr Paweł Janik, dr Małgorzata Janik, doktorant mgr inż. Michał Pielka (pracownicy Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych) oraz dr Grzegorz Machnik (z Zakładu Modelowania i Grafiki Komputerowej) – autorzy rozwiązań.

Seminarium dot. przyszłości miast i gmin w Unii Europejskiej

Dłonie osób siedzących w sali seminaryjnej

W czwartek 9 maja 2019 roku w siedzibie Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego (Katowice, ul. św. Pawła 3) odbyło się spotkanie z Krzysztofem Wójcikiem, przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej. Tematyka seminarium, adresowanego do przedstawicieli administracji samorządowej województwa śląskiego, dotyczyła zagadnień związanych z przyszłością gospodarczą polskich gmin i miast w Unii Europejskiej.

Briefing prasowy nt. gry rehabilitacyjnej

Mikrofony

W poniedziałek 6 maja 2019 roku o godz. 10.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, aula im. Kazimierza Lepszego) rozpocznie się briefing prasowy poświęcony innowacyjnym rozwiązaniom z inżynierii biomedycznej. Naukowcy z Instytutu Informatyki zaprezentują grę rehabilitacyjną z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej adresowaną do pacjentów w każdym wieku, wymagających stałej lub czasowej rehabilitacji narządu ruchu, mających problemy pourazowe, a także schorzenia neurologiczne i ortopedyczne.

Prof. Joanna Wilk-Racięska z gościnnymi wykładami w Meksyku

prof. Joanna Wilk-Racięska

W kwietniu 2019 r. prof. dr hab. Joanna Wilk-Racięska – kierownik Zakładu Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, została zaproszona do Meksyku na Benemérita Universidad de Puebla (Uniwersytet w Puebli) w celu przeprowadzenia kursu dla pracowników naukowych i doktorantów Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Tematem kursu była krytyczna analiza dyskursu medialnego i politycznego.

Niebezpieczne związki w paliwach stałych do grilla. Badania mgr. Zbigniewa Jelonka

Grafika z napisem: Dzień Grilla

  Kalendarz świąt szczególnych z Uniwersytetem Śląskim

Fragmenty tworzyw sztucznych i metali, okruchy szkła, a nawet bursztynu – to przykładowe zanieczyszczenia, które mgr Zbigniew Jelonek, doktorant z Uniwersytetu Śląskiego, znalazł w próbkach węgla drzewnego i brykietu z węgla drzewnego – popularnych paliwach do grilla. Obecność tego typu substancji jest szczególnie niepożądana m.in. ze względu na związki muta- i kancerogenne, które powstają w wyniku spalania i osiadają na grillowanej żywności, a następnie, wraz z nią, dostają się do organizmu człowieka.
 

3. edycja konferencji z cyklu „Wyróżniaj się lub zgiń”’

uczestnicy konferencji robiący notatki w zeszytach, które leżą im na kolanach

9 maja 2019 roku w Strefie Centralnej Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2) o godz. 9.00 rozpocznie się trzecia edycja konferencji naukowej z cyklu „Wyróżniaj się lub zgiń”’, którego organizatorem jest Koło Naukowe Komunikacji Promocyjnej i Kryzysowej „Komunikator”.

VII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

Zdjęcie: uczestnicy spotkania

13 maja 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie VII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów, której organizatorami są Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej,  a także Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel” oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej. Udział w konferencji jest bezpłatny.

VII edycja festiwalu filmowego „Made in Poland”

logo festiwalu "Made in Poland"

14 maja 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbędzie się siódma edycja festiwalu filmowego „Made in Poland”, którego hasłem przewodnik będzie „Made in Poland, Made near the equator”. Celem wydarzenia, podczas którego zaprezentowane zostaną produkcje kinematografii kolumbijskiej, indonezyjskiej, nigeryjskiej i brytyjsko-polskiej, zawierające elementy charakteryzujące te obszary kulturowe, jest pogłębienie zakresu kompetencji kulturowych wśród polskich oraz zagranicznych studentów.

Wsparcie produkcji gier wideo

Zdjęcie: gracz przy komputerze

Rynek gier wideo to szybko rozwijający się sektor gospodarki. Finansowe i merytoryczne wsparcie najlepszych autorskich projektów w tej branży oferuje ARP Games – spółka założona w 2016 roku przez Agencję Rozwoju Przemysłu, spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego – SPIN US i Powiat Cieszyński. Akcelerator działa w Cieszynie, o wyborze siedziby zdecydowała lokalizacja Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, który dysponuje wykwalifikowaną kadrą i niezbędną infrastrukturą technologiczną.

Konferencja pt. „Przeszłość (nie)miniona: trauma – przemoc – tożsamość”

Zdjęcie: Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

7 i 8 maja 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie, organizowana przez Zakład Teorii Literatury, Zakład Literatury i Krytyki Ponowoczesnej, Zakład Literatury XX i XXI wieku Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ oraz Komisję Historycznoliteracką PAN – Oddział w Katowicach, ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Przeszłość (nie)miniona: trauma – przemoc – tożsamość”.

Konferencja pt. „Peryferie w języku, literaturze i kulturze chorwackiej”

uczestnicy konferencji w garniturach robiący notatki

Od 7 do 9 maja 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu oraz w Centrum Informacji Bibliotecznej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi” („Peryferie w języku, literaturze i kulturze chorwackiej”), która została zorganizowana z okazji jubileuszu 25-lecia studiów kroatystycznych prowadzonych w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ. W inauguracji wydarzenia uczestniczył prorektor ds.

„Eduholism” – konferencja dotycząca kształcenia

Zdjęcie: długopis w dłoni

Edukacja holistyczna to główny temat konferencji organizowanej 17 maja 2019 roku w Bytomskim Centrum Kultury. Spotkanie, adresowane do uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców, a także osób zainteresowanych, stanowić będzie okazję do dyskusji na temat kształcenia oraz potrzeby holistycznego rozwoju, w którym oprócz teoretycznej wiedzy, istotne są takie elementy, jak umiejętności komunikacyjne, organizacyjne czy myślenie projektowe. Celem konferencji jest ponadto promocja idei partycypacji społecznej poprzez oddolne działania projektowe.

Spotkania autorskie z Anandą Devi

Zdjęcie: Ananda Devi

Ananda Devi jest maurytyjską pisarką, która od wielu lat mieszka we Francji, tworzy w języku francuskim i wydawana jest w największych domach wydawniczych Paryża. Jest uważana za największą żyjącą pisarkę maurytyjską. W maju 2019 roku przyjeżdża do Polski po raz pierwszy na zaproszenie warszawskiego Institut français. Przed wizytą w Warszawie, od 21 do 23 maja, Ananda Devi gościć będzie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

W programie wizyty autorki „Zielonego sari” zaplanowane jest spotkanie z przedstawicielami władz rektorskich i dziekańskich, a także dwa spotkania autorskie.

Konferencja pt. „Przestrzenie przekładu 5”

logo Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

24 i 25 października 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie kolejna edycja konferencji pt. „Przestrzenie przekładu”, która stanie się okazją do spotkania traduktologów reprezentujących liczne ośrodki w kraju i za granicą. Szerokie ujęcie tematu, zawarte w tytule konferencji, pozwala na prezentację wyników badań uwzględniających różne podejścia metodologiczne w ujęciu interdyscyplinarnym.

Wykład pt. „Dokąd odpłynęły Wyspy Brytyjskie? Historyczne, polityczne i dramatyczne okoliczności brexitu”

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

9 maja 2019 roku o godz. 16.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu rozpocznie się wykład dr. hab. Rafała Borysławskiego i dr. hab. Leszka Dronga pt. „Dokąd odpłynęły Wyspy Brytyjskie? Historyczne, polityczne i dramatyczne okoliczności brexitu”.

Wykład prof. Aliny Kowalczykowej pt. „»Pan Tadeusz« inaczej odczytany”

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

23 maja 2019 roku o godz. 11.15 w auli im. Zbigniewa Jerzego Nowaka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1, V piętro) rozpocznie się wykład prof. dr hab. Aliny Kowalczykowej pt. „»Pan Tadeusz« inaczej odczytany”.

Laureaci VIII edycji konkursu dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek

Zdjęcie: Dr hab. Dagmara Drzazga zwyciężczynią konkursu dziennikarskiego

Dr hab. Dagmara Drzazga została zwyciężczynią VIII edycji konkursu dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. Jury doceniło film dokumentalny w jej reżyserii pt. „Martwy sezon”. Werdykt kapituły ogłoszony został podczas gali, która odbyła się w piątek 26 kwietnia 2019 roku w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

W konkursie ocenie poddawane są prace dziennikarzy nie tylko z województwa śląskiego, lecz z całej Polski, spełniające najwyższe standardy dziennikarskie pod względem formy i języka. Do tegorocznej edycji zakwalifikowano 68 materiałów dziennikarskich: 16 telewizyjnych, 21 prasowych, 12 radiowych i 19 internetowych. Spośród nich do kategorii głównej kapituła nominowała 7 prac.

Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Śląska 2019 dla dr. inż. Andreasa Glenza

Dr inż. Andreas Glenz

Dr inż. Andreas Glenz, członek pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, został uhonorowany Nagrodą Towarzystwa Przyjaciół Śląska. Wyróżnienie przyznawane jest osobom lub instytucjom szczególnie zasłużonym dla Śląska. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 24 kwietnia 2019 roku w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.