facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Seminarium pt. „Obrazowanie materii miękkiej – mikroskopia konfokalna”

Mikroskop ZEISS LSM 880 z Airyscan FAST

Od 27 do 29 września na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbywać się będzie seminarium pt. „Obrazowanie materii miękkiej – mikroskopia konfokalna” skierowane do naukowców chcących poszerzyć wiedzę w zakresie uzyskiwania i interpretacji obrazów mikroskopowych otrzymanych m.in. przy użyciu mikroskopu ZEISS LSM 880 z Airyscan FAST.

Śląski Salon Maturzystów 2017

grafika promująca Salon Maturzystów - dziewczyna w todze i birecie z lupą

Odbywający się w szesnastu miastach Salon Maturzystów Perspektywy 2017 to miejsce spotkania kandydatów na studia z przedstawicielami uczelni oraz z reprezentantami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, w czasie którego uczniowie klas maturalnych mogą zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi obowiązującymi na wybranych kierunkach studiów, dowiedzieć się więcej o interesującej ich uczelni oraz zdobyć wszelkie informacje na temat matury. Uczestnicy Salonu będą mieli również okazję wziąć udział w bogatej ofercie warsztatów i wykładów.

Prof. Halina Widła laureatką FIPLV International Award

prof.Halina Widła

Prof. zw. dr hab. Halina Widła została wyróżniona prestiżową nagrodą FIPLV International Award, jednogłośnie przyznaną przez World Council oraz FIPLV Executive Committee za znaczące osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w zakresie nauczania/uczenia się języków obcych.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu na fanfarę UŚ

Grafika z napisem "fanfara"

W czerwcu 2017 roku ogłoszony został konkurs kompozytorski na fanfarę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Propozycje utworów na tradycyjny kwintet instrumentów dętych blaszanych przyjmowane były do końca sierpnia, rozstrzygnięcie konkursu miało nastąpić 10 września 2017 roku.

Z uwagi na przełożenie terminu posiedzenia jury konkursowego, zmianie ulega data rozstrzygnięcia konkursu. Nowy termin zostanie podany w najbliższym czasie. 

Konferencja pt. „Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej”

Budynek Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

12 i 13 września 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11, sala sympozjalna III) odbywać się będzie międzynarodowa konferencja pt. „Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab.

Uroczystość wręczenia XLIV Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

logo Śląskiej Nagrody im.Juliusza Ligonia

20 września 2017 roku o godz. 17.00 w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpocznie się uroczystość wręczenia XLIV Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się:

Niemiecko-polskie sympozjum naukowe pt. „Kolekcje bez granic...”

Biblioteka Śląska

Od 12 od 14 września 2017 roku w sali audytoryjnej Parnassos w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbywać się będzie niemiecko-polskie sympozjum naukowe pt. „Kolekcje bez granic. Zasoby bibliotekarskie nt. (Górnego) Śląska oraz innych regionów kulturowych w Niemczech oraz w Europie Środkowo-Wschodniej”. W inauguracji wydarzenia udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego

Poczty sztandarowe stojące w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach

W niedzielę 8 października 2017 roku o godz. 18.00 katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbędzie się międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego. Do udziału w uroczystości zaproszeni są nauczyciele akademiccy, pracownicy uczelni, doktoranci oraz studenci.

Podczas wspólnej inauguracji wybrzmi w szczególny sposób dziękczynienie za 50-lecie istnienia i działalności naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konferencja pt. „Dylematy demokracji”

logo Wydziału Nauk Społecznych UŚ

26 i 27 października 2017 roku w Wiśle odbywać się będzie druga edycja konferencji naukowej pt. „Dyskusje o demokracji”, której organizatorami są Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS.

Uroczystość wręczenia certyfikatów absolwentom Akademii Dyplomacji i Post-Akademii Dyplomacji

Studenci w togach i biretach siedzący tyłem

W piątek 8 września 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów absolwentom III edycji Akademii Dyplomacji oraz I edycji Post-Akademii Dyplomacji

Funkcjonująca w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego Akademia Dyplomacji to inicjatywa edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego skierowana do polityków, urzędników, a także studentów zainteresowanych etykietą dyplomatyczną, międzynarodowymi stosunkami politycznymi i gospodarczymi oraz polityką zagraniczną.

Jubileuszowa 50. inauguracja roku akademickiego

Logo jubileuszowe W poniedziałek 9 października 2017 roku Uniwersytet Śląski zainauguruje pięćdziesiąty rok akademicki. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (plac Wojciecha Kilara 1). JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz Senat Uniwersytetu Śląskiego zapraszają do udziału w inauguracji.

Wydarzenie, transmitowane przez Telewizję internetową Uniwersytetu Śląskiego na stronie: www.youtube.com, będzie pierwszym punktem odbywającego się przez cały rok akademicki bogatego programu obchodów jubileuszu.

Konkurs wiedzy prawniczej „Lex Empiricus”

logo Wydziału Prawa i Administracji UŚ

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa w Katowicach przy współpracy z Future Processing organizuje kolejną edycję konkursu wiedzy prawniczej „Lex Empiricus”. 

Dzień otwarty Wydziału Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych

5 października 2017 r. odbędzie się Dzień otwarty Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, który adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób zainteresowanych naukami społecznymi. W programie wydarzenia zaplanowano wykłady, warsztaty oraz zajęcia terenowe, w tym grę w gigantyczne piłkarzyki na deptaku, a także akcję pt. „Żywa Książka”, będącą nowatorską formą indywidualnej rozmowy z wybranym wykładowcą Wydziału Nauk Społecznych UŚ, wzorowaną na międzynarodowym formacie „Żywej Biblioteki”.

Finisaż wystawy pt. „Korytarze wyobraźni”

CINiBA

W sobotę 9 września 2017 r. o godz. 12.00 w galerii Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (poziom 0) rozpocznie się spotkanie zamykające wernisaż prac Izaaka Zimnowody pt. „»Korytarze wyobraźni« – wystawa malarstwa akrylowego oraz małych form rzeźbiarskich”. 

Ekspozycję będzie można oglądać w bibliotece do 15 września 2017 r. 

Rekrutacja na studia podyplomowe Szkoły Zarządzania UŚ

Dziewczyna i chłopak stojący z książkami

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz BHP, które prowadzone są przez Szkołę Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi to studia, których celem jest przygotowanie słuchaczy do nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w różnych przedsiębiorstwach, odpowiednio do zmieniających się zasad gospodarowania ludźmi.

Polscy naukowcy odkryli ślady praludzi na Krecie

Ślady dwunożnych istot odkryte na Krecie. Fot. Gerard Gierliński

W północno-zachodniej części Krety dr Gerard Gierliński (Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie) odkrył w 2002 roku dwa stanowiska, na których zachowały się ślady stóp dwunożnych istot. Kilkanaście lat później wraz z dr. Grzegorzem Niedźwiedzkim z Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja) oraz dr. Andrzejem Boczarowskim z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przeprowadzili analizy znaleziska, które pozwoliły stwierdzić, że ślady te należały do człowiekowatych.

Nowa specjalność z zakresu optometrii

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Od roku akademickiego 2017/2018 na prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego kierunku biofizyka (studia stacjonarne II stopnia) uruchomiona zostanie nowa specjalność z zakresu optometrii – dziedziny wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko to, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu.

Specjalność ta, która realizowana będzie w nowoczesnych pracowniach zlokalizowanych w

Przyrząd do kalibracji urządzeń mierzących ciśnienie śródgałkowe

Słowo patent

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Naukowcy reprezentujący między innymi Uniwersytet Śląski oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wspólnie opracowali przyrząd, dzięki któremu będzie możliwe sprawdzanie poprawności działania i kalibracja urządzeń wykorzystywanych w okulistyce do pomiaru ciśnienia śródgałkowego.

Dzień otwarty Wydziału Filologicznego

siedzący przed budynkiem Wydziału Filologicznego w Katowicach studenci

W środę 27 września 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbędzie się Dzień otwarty Wydziału Filologicznego, którego hasłem przewodnim będzie „Z humanistyką w przyszłość!”. Wydarzenie zainaugurują dwa wykłady: „Kto się boi filologa?” prorektora ds. kształcenia i studentów prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka oraz „Why Study Literature?” dr. hab. Pawła Jędrzejki.

Prof. Jan Malicki Ambasadorem Kongresów Polskich

prof. Jan Malicki

14 września 2017 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków w Krakowie odbędzie się uroczysta gala Ambasadorów Kongresów Polskich, podczas której zostaną wręczone dyplomy uznania wyłonionym 8 maja w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej podczas posiedzenia kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. W wyniku głosowania siedemnaście osób dołączyło do grona honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich. Wśród nich znalazł się prof. zw. dr hab.

Rozdanie nagród 8. edycji konkursu „Marka – Śląskie”

Statuetka „Marka – Śląskie”

W sobotę 2 września 2017 roku w siedzibie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” odbędzie się XXIII Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, w trakcie której rozstrzygnięty zostanie konkurs „Marka – Śląskie”. Ma on na celu promocję województwa śląskiego, jego atutów przemysłowo-gospodarczych, społecznych, kulturalnych, naukowych oraz sportowych. Podczas gali Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentować będzie prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Orientation week 2017

slajd z kolorowym napisem Erasmus

Od 25 do 30 września 2017 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ na zlecenie Biura Programu Erasmus zorganizuje tygodniowy kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu Erasmus+, którzy w roku akademickim 2017/2018 będą studiowali na różnych wydziałach Uniwersytetu Śląskiego. W zajęciach w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, w ramach studiów częściowych oraz praktyk, weźmie udział około 200 studentów z Belgii, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Czech, Francji, Ghany, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Indii, Indonezji, Kazachstanu, Meksyku, Mołdawii, Niemiec, Pakistanu, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Turcji, Ugandy, Ukrainy i Włoch.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ na Expo 2017 w Kazachstanie

logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej

7 września 2017 roku dr Aleksandra Kalisz i mgr Kinga Groszewska ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego wezmą udział w Dniu Polskim na Międzynarodowej Wystawie Astana Expo 2017. Od wielu lat SJiKP intensywnie współpracuje z Kazachstanem, regularnie prowadząc wyjazdowe letnie i zimowe warsztaty polonistyczne oraz szkoły języka polskiego.

Konferencja pt. „Schulz i po Schulzu”

robiący notatki uczestnicy spotkania

9 i 10 października 2017 roku w „Łaźni Łańcuszkowej” w Zabrzu (ul. Wolności 410) w ramach projektu „Zabrze Republiką Marzeń” odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Schulz i po Schulzu” poświęcona nowym interpretacjom dzieła autora „Sklepów cynamonowych” oraz sposobom funkcjonowania tradycji Brunona Schulza w kulturze drugiej połowy XX wieku i pierwszych dekad XXI. Moderatorem dyskusji będzie prof. zw. dr hab. Józef Olejniczak.

Nawiązanie współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Bytomiu

Teczka na dokumenty

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego objął patronatem klasy humanistyczne I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu. Porozumienie w tej sprawie podpisane zostało 4 września 2017 roku w siedzibie szkoły podczas uroczystości inauguracji nowego roku szkolnego.

Badania genetyczne nad tolerancją jęczmienia na suszę

Zdjęcie jęczmienia. Fot. Sekcja Prasowa UŚ

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego uzyskali formę jęczmienia cechującą się interesującymi mechanizmami obronnymi przed stresem suszy. Pierwszy etap badań prowadzony był w ramach projektu naukowego POLAPGEN [1] realizowanego wspólnie przez konsorcjum ośrodków naukowych w Polsce. Zespół naukowców z Katedry Genetyki UŚ pod kierunkiem prof. zw. dr hab.

Uniwersyteckie licea zainaugurują rok szkolny na Uniwersytecie Śląskim

Orszak sztandarowy

We wrześniu Uniwersytet Śląski gościć będzie uczniów i nauczycieli trzech szkół ponadgimnazjalnych działających pod patronatem uczelni. Na Wydziale Prawa i Administracji oraz w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbędą się uroczystości związane z inauguracją roku szkolnego.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.