facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Konferencja „Program dla Śląska – dotychczasowe osiągnięcia”

Zdjęcie: długopis w dłoni

Program dla Śląska oraz jego dotychczasowe rezultaty będą przedmiotem konferencji, która odbędzie się 19 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Spotkanie organizowane we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju stanie się okazją do zaprezentowania stanu realizacji projektu strategicznego oraz przedstawienia informacji na temat nowych przedsięwzięć.

Konferencja pt. „European Association for International Education”

Zdjęcie: broszury informacyjne

Od 11 do 14 września 2018 roku przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uczestniczyli w konferencji „European Association for International Education” (EAIE) – największej w Europie konferencji branżowej dotyczącej szkolnictwa wyższego. Tegoroczna 30. edycja wydarzenia odbyła się w Genewie (Szwajcaria) i zgromadziła ponad 5 tysięcy uczestników związanych z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego – od pracowników naukowych przez specjalistów ds.

Seminarium pn. „Stan i zagrożenia środowiska naturalnego w województwie śląskim”

Tytuł seminarium oraz z prawej strony fragmenty dwóch zielonych liści

W czwartek 11 października 2018 roku o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b, aula nr 6) rozpocznie się seminarium pn. „Stan i zagrożenia środowiska naturalnego w województwie śląskim” adresowane do przedstawicieli ośrodków naukowych i instytutów badawczych, środowiska akademickiego, przedstawicieli lokalnej administracji rządowej i samorządu, pracowników resortu statystyki oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką spotkania.

Wydarzenie, które otworzy prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, ma na celu wymianę poglądów oraz doświadczeń na temat aktualnych problemów ochrony i kształtowania środowiska na terenie województwa śląskiego. Uczestnicy dyskutować będą m.in. na temat 

Sejmik Województwa Śląskiego wyraził zgodę na nabycie nieruchomości przy pl. Sejmu Śląskiego w Katowicach

Zdjęcie: budynek w Katowicach przy pl. Sejmu Śląskiego 1

W poniedziałek 17 września 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się LVII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, w której ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział wziął JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Jednym z punktów porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Katowicach przy placu Sejmu Śląskiego 1. Budynek, w którym obecnie znajduje się część Wydziału Filologicznego – jednego z największych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, powstał w latach 1935–1937 na potrzeby administracji publicznej.

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Filologicznym

logo Wydziału Filologicznego

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się w czwartek 4 października 2018 roku w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych (Sosnowiec, ul. gen. Grota Roweckiego 5). Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 11.00. W inauguracji udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Dzień otwarty Wydziału Filologicznego

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

II edycja Dnia otwartego Wydziału Filologicznego, który tym razem odbywać się będzie w budynku przy ul. Grota Roweckiego 5 w Sosnowcu, zaplanowana została na 26 września 2018 roku. Hasłem przewodnim spotkania będzie „Z humanistyką w przyszłość!”. Wydarzenie zainaugurują trzy wykłady:

Konferencja pt. „Biopolityka męskości”

logo konferencji - grafika z fragmentem DNA

Od 19 do 21 września 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie, zorganizowana przez Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego UŚ, ogólnopolska konferencja naukową pt. „Biopolityka męskości”.

Konferencja pt. „Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku”

człowiek z długimi włosami, w masce i błękitnym dużym kapeluszu

17 i 18 września 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie I interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu „Lektury dramatu/teatru”, której tematem będą „Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku”.

„Pomiędzy Naukami” – ogólnopolska konferencja dla młodych naukowców

Zdjęcie: Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

W piątek 14 września 2018 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pomiędzy Naukami” organizowana przez Wydziałową Radę Samorządu Doktoranckiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ.

Spotkanie skierowane do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców, których badania związane są z dziedzinami nauk matematyczno-przyrodniczych, miało umożliwić im prezentację wyników prac własnych, wymianę doświadczeń oraz zachęcić do kontynuowania kariery naukowej.

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach

Zdjecie: indeksy, w tle kwiaty

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ odbędzie się w środę 3 października 2018 roku o godzinie 11.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A). W uroczystości udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Wykład inauguracyjny pt. „Biomateriały inspirowane naturą” wygłosi dr hab. Bożena Łosiewicz.

 

 

IV Dni Dostępności Cyfrowej

Fot. mężczyzna siedzący tyłem, przed nim leży laptop, w dłoni trzyma smartfon

Dni Dostępności Cyfrowej to cyklicznie organizowane wydarzenie, którego celem jest propagowanie oraz przybliżanie tematyki włączenia cyfrowego i społecznego poprzez wdrażanie międzynarodowych standardów WCAG 2.0. Tematem tegorocznej edycji będzie „Włączenie cyfrowe i dostępność do świata kultury i sztuki”. Trzydniowe spotkanie odbywać będzie się od 26 do 28 września 2018 roku w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach (ul. Teatralna 4).

Program IV Dni Dostępności Cyfrowej obejmuje seminarium (26 września) oraz szkolenia (27 i 28 września). W części seminaryjnej uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat: dostępności budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii

Salon Maturzystów 2018

Zdjęcie: stoisko Uniwersytetu Śląskiego

Organizowany w szesnastu miastach Salon Maturzystów Perspektywy 2018 to miejsce spotkań kandydatów na studia z przedstawicielami uczelni oraz z reprezentantami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Uczniowie mają okazję nie tylko zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi obowiązującymi na wybranych kierunkach studiów, ale również dowiedzieć się więcej o interesującej ich uczelni oraz zdobyć wszelkie informacje na temat matury.

Nawiązanie współpracy naukowo-dydaktycznej z ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

Zdjęcie: teczka na dokumenty

Uniwersytet Śląski i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi nawiązały współpracę naukowo-dydaktyczną, w ramach której wybrane zajęcia dla uczniów poprowadzą nauczyciele akademiccy, licealiści będą mogli natomiast uczestniczyć w wykładach, seminariach i warsztatach odbywających się na terenie Uniwersytetu Śląskiego.

Zasłużony dla miasta Katowic

Zdjęcie: okolicznościowy dyplom

Uniwersytet Śląski, który w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia oraz działalności naukowej i dydaktycznej, a także pracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego, został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Katowice”. Wręczenie aktu przyznania tytułu odbyło się 11 września 2018 roku podczas LIX sesji Rady Miasta Katowic.

Ze strony uczelni w uroczystym posiedzeniu udział wzięli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski oraz prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, a także kanclerz uczelni dr Agnieszka Skołucka.

Uniwersytet Śląski otrzymał Medal Konstantego Wolnego

Okolicznościowy Medal Konstantego Wolnego

Uniwersytet Śląski został uhonorowany medalem Konstantego Wolnego, pierwszego marszałka Sejmu Śląskiego. Okolicznościowe odznaczenie wręczone zostało 7 września 2018 roku podczas obchodów 60-lecia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

Medal oraz certyfikat sygnowany przez przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego stanowią podziękowanie za wieloletnie wsparcie i współpracę.

51. inauguracja roku akademickiego

Herb Uniwersytetu Śląskiego

W poniedziałek 1 października 2018 roku Uniwersytet Śląski zainaugurował pięćdziesiąty pierwszy rok akademicki. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych. Do udziału w wydarzeniu społeczność akademicką zaprosili JM Rektor oraz Senat Uniwersytetu Śląskiego.

JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Wystąpienie JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka.
Fot. Sekcja Prasowa UŚ

W programie uroczystości przewidziano m.in. przemówienie inauguracyjne, które wygłosił JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, immatrykulację studentów i doktorantów, a także nadanie tytułów Profesora Honorowego

Program tutoringowy „First Steps in Science”

Zdjęcie: długopis w dłoni

W Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie realizowany jest program tutoringowy „First Steps in Science”, skierowany do uczniów i zapewniający im rozwój zainteresowań pod opieką nauczyciela akademickiego. Nabór uczestników trwa do 30 września 2018 roku.

Program obejmuje między innymi: realizację projektu naukowego pod opieką tutora, udział w cotygodniowych dedykowanych warsztatach problemowych prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych, a także udział w comiesięcznych seminariach naukowych o charakterze interdyscyplinarnym.

Prof. Marian Kisiel uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Katowice

prof. Marian Kisiel podpisujący dokumenty

6 września 2018 roku w Willi Goldsteinów w Katowicach odbyło się wręczenie Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury.

CINiBA nagrodzona w konkursie Lodołamacze 2018

Zdjęcie: budynek Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka znalazło się wśród laureatów etapu regionalnego konkursu Lodołamacze 2018, zdobywając pierwsze miejsce w kategorii przyjazna przestrzeń publiczna. Nagrody etapu dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego wręczono podczas gali, która odbyła się 5 września 2018 roku w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego.

IV Dni Energii Miasta Katowice „Black to Green”

Zdjecie: Katowice, widok na Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Wykłady oraz debaty, warsztaty, konkursy i pokazy to tylko część programu przygotowanego w ramach Dni Energii Miasta Katowice, zaplanowanych 21 i 22 września 2018 roku. Wydarzenie, organizowane przez Miasto Katowice wraz z partnerami, w gronie których znajduje się Uniwersytet Śląski, adresowane jest do osób w każdym wieku.

Włącznik sterujący urządzeniami elektrycznymi w budynkach inteligentnych

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego zaprojektowali nowoczesny włącznik dotykowy, który służyć będzie do obsługi wielu urządzeń elektrycznych w budynkach inteligentnych. Dzięki czterem niewielkim panelom użytkownicy między innymi otworzą lub zamkną bramę czy drzwi, włączą, wyłączą lub zmienią natężenie oświetlenia, ustawią temperaturę w pomieszczeniu, opuszczą lub podniosą rolety elektryczne, a nawet obsłużą ekran z rzutnikiem. Decyzją Urzędu Patentowego RP urządzenie zostało objęte ochroną wzoru użytkowego.

Włącznik dotykowy może być stosowany zarówno w tzw. inteligentnych domach, jak również w budynkach użyteczności publicznej

SPIN-US w gronie wyróżnionych w konkursie „Marka-Śląskie”

Logo konkursu „Marka-Śląskie”

W sobotę 1 września 2018 roku podczas XXIV gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach po raz dziewiąty rozstrzygnięto konkurs „Marka-Śląskie”, którego celem jest promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów czy przedsięwzięć, które swój sukces osiągnęły nie tylko dzięki dobrej koniunkturze i ciężkiej pracy, ale także w oparciu o wyrafinowany marketing i planowane budowanie marki.

XXVI Ogólnopolska Akademicka Konferencja Metodyczna Ochrona Środowiska

Logo konferencji

Od 4 do 6 września 2018 roku Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego gościć będzie uczestników XXVI Ogólnopolskiej Akademickiej Konferencji Metodycznej Ochrona Środowiska. Coroczne spotkanie specjalistów reprezentujących różne obszary nauki i krajowe ośrodki naukowe, będzie stanowić okazję do zaprezentowania osiągnięć oraz wymiany doświadczeń naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Zostań wolontariuszem na Szczycie Klimatycznym

Zdjęcie: wolontariuszka udziela informacji

Urząd Miasta Katowice poszukuje wolontariuszy, którzy wspierać będą organizację Szczytu Klimatycznego (COP24). Wydarzenie odbywające się od 3 do 14 grudnia 2018 roku w Katowicach zgromadzi ok. 30 tysięcy uczestników z blisko 200 krajów. W COP24 wezmą udział reprezentanci rządów i dyplomacji, przedstawiciele organizacji pozarządowych i naukowcy, aktywiści, przedstawiciele przedsiębiorców i innych grup zainteresowanych rozwiązaniami dotyczącymi klimatu.

Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe – briefing prasowy

Zdjęcie: mikrofony dziannikarskie

Briefing prasowy dotyczący Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego odbędzie się we wtorek 4 września 2018 roku o godz. 10.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (sala 24).

Udział Uniwersytetu Śląskiego w misji edukacyjnej w Indiach

Logo targów: słowo EDUEXPOS

Od 2 do 8 września 2018 roku w Indiach realizowana będzie misja edukacyjna, w ramach której zorganizowane zostaną targi EduExpos oraz spotkania na uczelniach, a także w instytucjach edukacyjnych. Uniwersytet Śląski reprezentować będą pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą – Joanna Laskowska, kierownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych UŚ i Jarosław Gąsior kierujący Biurem Programu Erasmus. 

VI edycja konferencji pn. „SpreadIT”

Logo konferencji: Słowo SpreadIT

W sobotę 8 września 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbędzie się VI edycja konferencji naukowej pn. „SpreadIT” poświęconej szeroko rozumianym zagadnieniom informatycznym. W programie wydarzenia zaplanowano trzy ścieżki tematyczne:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.