facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Nagroda Królowej Rychezy dla Instytutu Filologii Germańskiej

Institut für deutsche Sprache und Literatur Uniwersytetu w Kolonii i Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego otrzymały Nagrodę Królowej Rychezy (Richeza-Preis), która przyznawana jest przez kraj związkowy Nadrenii Północnej-Westfalii instytucjom i osobom prywatnym zaangażowanym w porozumienie polsko-niemieckie. Nagroda nosi imię małżonki Mieszka II, zwanej Ryksą, pochowanej w Katedrze w Kolonii, której małżeństwo z polskim królem rozpoczęło wielowiekowe kontakty Nadrenii z Polską.

Prof. Krzysztof Zanussi doceniony za całokształt twórczości

Prof. Krzysztof Zanussi

Co roku Polska Akademia Filmowa nagradza najlepsze rodzime filmy, ich twórców, a także odtwórców ról, przyznając im statuetki Orłów. Laureaci Polskiej Nagrody Filmowej wyłaniani są w dziewiętnastu kategoriach, jedną z nich jest nagroda za całokształt twórczości wręczana od pierwszej edycji konkursu, czyli od 1999 roku. W tym roku wyróżnienie to otrzymał prof. zw. Krzysztof Zanussi z Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego.

Pierwsze posiedzenie Rady Uniwersytetu Śląskiego

Zdjęcie: posiedzenie Rady Uniwersytetu Śląskiego

W czwartek 7 marca 2019 roku w siedzibie uczelni odbyło się posiedzenie pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nowy organ kolegialny powołany został zgodnie z założeniami znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uchwałę w tej sprawie Senat Uniwersytetu Śląskiego przyjął 26 lutego.

Rada, licząca siedmiu członków, składa się z przedstawicieli śląskiej Alma Mater, osób spoza wspólnoty akademickiej oraz przewodniczącego samorządu studenckiego. Jest trzecim, obok rektora i senatu, najważniejszym organem uczelni.

Studenci Wydziału Artystycznego nominowani w 13. edycji „Art of Packaging”

logo Wydziału Artystycznego UŚ

Ideą prestiżowego konkursu „Art of Packaging”, który rozstrzygany jest w dwóch wariantach: „Debiuty” oraz „Professional”, jest promowanie innowacyjności, kreatywności i konkurencyjności polskich opakowań na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych.

Konferencja pt. „Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego”

uczestnicy spotkania w garniturach. Robią notatki. Nie widać ich twarzy

7 i 8 marca 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach odbywać się będzie kolejna samorządowa konferencja naukowa pt. „Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego”, której organizatorem jest Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ.

Zakończenie projektu pn. „Digitalizacja i archiwizacja zasobów Studenckiego Studia Radiowego Egida”

zdjęcie starego radia i napis: Digitalizacja i archiwizacja zasobów Studenckiego

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Digitalizacja i archiwizacja zasobów Studenckiego Studia Radiowego Egida”, dzięki któremu możliwe stało się zabezpieczenie nagrań dźwiękowych z lat 1969–1994 zrealizowanych w ramach działalności SSR Egida.

Wykład pt. „Wybrane problemy materiałowe oraz technologiczne w turbinowych silnikach lotniczych”

logo Polskiej Akademii Umiejętności

11 marca 2019 r. o godz. 17.00 na Politechnice Śląskiej w Katowicach (ul. Krasińskiego 8, sala nr 167) rozpocznie się spotkanie Komisji Nauk Przyrodniczych Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach, która organizuje cykl wykładów z zakresu nauk przyrodniczych. Gościem najbliższego spotkania będzie prof. dr hab. inż. Lucjan Swadźba z Zakładu Inżynierii Powierzchni i Przeróbki Plastycznej Politechniki Śląskiej w Katowicach, który wygłosi wykład pt. „Wybrane problemy materiałowe oraz technologiczne w turbinowych silnikach lotniczych”.

Dr hab. prof. UŚ Jan G. Małecki o historii odkryć pierwiastków chemicznych

Szklane naczynie

Jednym z nieodłącznych elementów wystroju sal, w których odbywają się lekcje chemii, jest obraz układu okresowego pierwiastków, zwany potocznie tablicą Mendelejewa. – Dziś widzimy barwny zestaw pierwiastków uporządkowanych według rosnącej liczby atomowej, których jednak nie poznalibyśmy, gdyby nie fascynujące dokonania ich odkrywców – mówi dr hab. prof. UŚ Jan Małecki z Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego, autor książki pt. Historia odkryć pierwiastków chemicznych.

Część ustna zawodów II stopnia XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

logo Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

9 marca 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się część ustna zawodów II stopnia XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Przystąpi do niej 35 uczniów z 22 szkół województwa śląskiego, którzy zostali wyłonieni ze 115 osób zgłoszonych do etapu szkolnego.

XIII edycja Święta Liczby Pi

Zdjęcie: wypełniona po brzegi uniwersytecka aula

Tradycyjnie w marcu na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego organizowane jest Święto Liczby Pi. Na program wydarzenia składają się interesujące wykłady popularnonaukowe, różnorodne warsztaty, a także pokazy i konkursy z nagrodami. Spotkania adresowane są nie tylko do kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów na kierunkach matematyczno-przyrodniczych, ale także studentów, nauczycieli i absolwentów.

Tegoroczna edycja rozpocznie się 14 marca 2019 roku o godz. 9.42 (czyli 3 * 3,14). Termin nie jest wybrany przypadkowo, nawiązuje do amerykańskiego zapisu daty 14 marca: 3.14, czyli pierwsze trzy cyfry liczby π. Pomysł obchodów święta powstał bowiem w 1988 roku w Stanach Zjednoczonych.

CLIX promocja doktorska

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

We wtorek 26 marca 2019 roku o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się CLIX promocja doktorska. Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.

Wykład gościnny dr hab. Grażyny Kubicy

Zdjęcie: budyenk Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

„Moja ślónsko suknia – projekt autoetnograficzny i tożsamościowy” to tytuł wykładu gościnnego, który 12 marca 2019 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie wygłosi dr hab. Grażyna Kubica z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doradca zawodowy pomoże wybrać praktyki

Zdjęcie: długopis w dłoni

W ramach projektu „Studia i co dalej – zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy” Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego prowadzi szereg działań wspomagających aktywizację zawodową studentów na rynku pracy. Jedną z proponowanych form wsparcia jest doradztwo zawodowe.

Wykład inicjujący 21. edycję seminarium pn. „Problem granic w filozofii i nauce”

Wydział Nauk Społecznych UŚ

6 marca 2019 roku o godz. 16.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna IV) rozpocznie się 21. edycja interdyscyplinarnego seminarium pn. „Problem granic w filozofii i nauce”. Wykład inicjujący tę edycję wygłosi prof. dr hab. Tomasz Dietl z Instytut Fizyki PAN w Warszawie.

Panel dyskusyjny poświęcony powieści „Drach” Szczepana Twardocha

okładka  śląskiego wydania "Dracha" Szczepana Twardocha

7 marca 2019 roku o godz. 18.00 w Klubie Jagiellońskim w Katowicach (ul. Sienkiewicza 36/16) rozpocznie się panel dyskusyjny poświęcony powieści „Drach” Szczepana Twardocha, absolwenta Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego. W dyskusji wezmą udział:

IV edycja konferencji pt. „Pytania o Inność – Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego”

logo konferencji "Pytania o inność..."

16 maja 2019 roku w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji odbywać się będzie IV edycja międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Pytania o Inność – Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego”. Celem spotkania będzie poddanie naukowej refleksji jednego z pytań granicznych w ludzkim życiu: czym jest inność?

Podobnie jak w poprzednich latach w programie wydarzenia planowane są obrady plenarne, a następnie debata w kilku sekcjach tematycznych. Wśród proponowanych do omówienia zagadnień znaleźć się mogą następujące kwestie:

Dzień Kobiet z międzynarodowej perspektywy

trzy kobiety rozmawiające ze sobą i śmiejące się

7 marca 2019 roku o godz. 16.30 w siedzibie American Corner (Katowice, ul. Bankowa 14, sala nr 438) rozpoczną się obchody Dnia Kobiet widziane z międzynarodowej perspektywy, których organizatorami są: American Corner Katowice, Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ.

Dzień otwarty na Wydziale Artystycznym

grafika promująca dzień otwarty na Wydziale Artystycznym

13 marca 2019 roku o godz. 10.00 rozpocznie się Dzień otwarty Wydziału Artystycznego. W programie wydarzenia zaplanowano koncerty studentów edukacji artystycznej różnych specjalności, warsztaty, wystawy, wykłady i prezentacje przygotowane zarówno przez wykładowców, jak i studentów wydziału. Przewidywane jest ponadto zwiedzanie kampusu, a także konsultacje dla kandydatów na studia. Dzień otwarty zwieńczy jam session w wykonaniu gości, studentów oraz wykładowców Instytutu Muzyki.

42. edycja sympozjum „Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych”

logo Instytutu Chemii UŚ

Od 4 do 7 czerwca 2019 roku w Szczyrku odbywać się będzie 42. edycja sympozjum nt. „Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych”. Celem spotkania jest wspieranie integracji środowiska analityków, chromatografistów, praktyków metod separacyjnych i chromatograficznych oraz przyczynianie się do rozwoju i popularyzacji chromatografii w Polsce, a także umożliwianie nawiązywania współpracy z liderami chromatografii z kraju i ze świata.

Seminarium pt. „Jakie powinny być studia śląskie?”

logo INoLP

12 marca 2019 roku o godz. 16.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1) rozpocznie się pierwsze spotkanie z cyklu trzech seminariów pt. „Jakie powinny być studia śląskie?”, którego organizatorem jest Zakład Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego.

Dzień otwarty Wydziału Teologicznego

Zdjęcie: budynek Wydziału Teologicznego UŚ

Dzień Otwartych Drzwi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się w piątek 15 marca 2019 roku. Wydarzenie, którego hasłem przewodnim będzie „Wspólnota Kościoła” rozpocznie się o godz. 10.00 wydziałowej auli (Katowice, ul. Jordana 18).

Dzień otwarty Uniwersytetu Śląskiego Dzieci

logo Uniwersytetu Śląskiego Dzieci

Uniwersytet Śląski Dzieci od wielu lat realizuje zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży pragnących rozwijać i wzbogacać swoje naukowe zainteresowania i pasje oraz w pełni wykorzystywać posiadany potencjał intelektualny. Oferowane programy edukacyjne realizowane są przez wykładowców akademickich w aulach Uniwersytetu Śląskiego i dostosowane są do aktualnych potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych.

Wyróżnienia dla publikacji akademickich

Zdjęcie: otwarta książka

Podczas targów książki, które rozpoczęły się dziś w Poznaniu, rozstrzygnięte zostały trzy towarzyszące wydarzeniu konkursy: na najlepszą książkę akademicką, popularnonaukową oraz Konkurs o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Księdza Edwarda Pudelki.

Wyróżnienia otrzymały dwie publikacje, które ukazały się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Zawody II stopnia jubileuszowej 50. Olimpiady Języka Rosyjskiego

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

2 i 3 marca 2019 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym odbywać się będą zawody II stopnia (eliminacje okręgowe) jubileuszowej 50. Olimpiady Języka Rosyjskiego. Do konkursu przystąpi 50 uczniów z 31 szkół województwa śląskiego i opolskiego, którzy uzyskali najlepsze wyniki na zawodach I stopnia.

Harmonogram zawodów okręgowych:

Mobilne Targi Kariery na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu

logo projektu "Studia i co dalej?"

W czwartek 7 marca 2019 r. w godz. od 9.00 do 14.00 na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będą Mobilne Targi Kariery, dzięki którym można poznać oczekiwania pracodawców, specyfikę procesu rekrutacji, a przede wszystkim mieć szansę zaprezentowania swojej kandydatury do pracy lub na praktyki.

W targach udział wezmą przedstawiciele następujących firm:

Prof. Claudia Polzin-Haumann z wizytą na Uniwersytecie Śląskim

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W czwartek 28 lutego 2019 roku wizytę na Uniwersytecie Śląskim złożyła Prof. Dr. Claudia Polzin-Haumann – wiceprezydent Universität des Saarlandes (Niemcy). W rektoracie gościa przyjął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, w spotkaniu udział wziął również prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Uniwersytet Śląski w raporcie UPRP dot. innowacyjności w sektorze zdrowia

Logo UPRP

Urząd Patentowy RP opublikował raport podsumowujący wyniki projektu naukowo-badawczego pn. „Własność intelektualna a rozwój ekonomiczno-społeczny. Innowacyjność w polskim sektorze zdrowia”. Celem przedsięwzięcia realizowanego w latach 2016–2018 we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) była analiza zależności pomiędzy ochroną własności intelektualnej w sektorze farmaceutyczno-medycznym w Polsce a jego innowacyjnością.

Konferencja „Jakość w kształceniu językowym”

Zdjęcie: długopis w dłoni

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego organizuje konferencję naukowo-dydaktyczną pt. „Jakość w kształceniu językowym“, która odbędzie się 8 marca 2019 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach.

Konferencja z cyklu DARIAH Annual Event nt. „Dane w humanistyce”

logo DAHIAH

DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce, będące częścią europejskiej sieci Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-ERIC), która pełni rolę platformy wymiany wiedzy, metod i infrastruktury badawczej w humanistyce i sztuce. Obecnie tworzy je 18 instytucji naukowo-badawczych wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej – w tym Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.