facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Prof. Dariusz Rott członkiem Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasoznawczego

prof. Dariusz Rott

18 października 2018 roku w Łomży obradowało Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego. Podczas posiedzenia wybrano prof. dr. hab. Dariusza Rotta z Wydziału Filologicznego UŚ członkiem zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2019–2024.

Przedstawiciele UŚ na targach w Chinach

broszury promocyjne Uniwersytetu Śląskiego

Od 23 do 27 października 2018 roku przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wezmą udział w misji edukacyjnej realizowanej w Chinach. W jej ramach pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą – Marta Barciak oraz Giga Gogosashvili – będą uczestmoczyli w targach China Education Expo w Chengdu i Guangzhou oraz w spotkaniach z reprezentantami chińskich uczelni.

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

25 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

28 maja 2019 roku o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie (Katowice, ul. Bankowa 12)  odbędzie się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

30 kwietnia 2019 roku o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie (Katowice, ul. Bankowa 12)  odbędzie się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

19 marca 2019 roku o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie (Katowice, ul. Bankowa 12)  odbędzie się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

26 lutego 2019 roku o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie (Katowice, ul. Bankowa 12)  odbędzie się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

29 stycznia 2019 roku o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie (Katowice, ul. Bankowa 12)  odbędzie się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

XXX Perła Paprocan

Piktogram: biegi

Uniwersytecki Klub Biegacza rozpoczął sezon biegowy od startu w XXX jubileuszowym biegu Perła Paprocan, który odbył się 21 października 2018 roku w Tychach. Perła Paprocan to zawody połączone z treningiem biegowym, dystans o długości 7 km wytyczony jest dookoła tyskiego jeziora Paprocany, a uczestnicy przebiegają jedno okrążenie lub jego wielokrotności.

Akademickie Mistrzostwa Śląska w kolarstwie górskim

Pikogram: kolarstwo górskie

20 października 2018 roku w Wiśle odbyła się pierwsza edycja Akademickich Mistrzostw Śląska w kolarstwie górskim, w której udział wzięli reprezentanci Uniwersytetu Śląskiego. W jeździe indywidualnej na czas trzecie miejsce w kategorii k1/klub wywalczyła debiutująca zawodniczka UŚ – Monika Wodarczyk (czas 33:53:55).

Podczas zawodów Uniwersytet Śląski reprezentowali: P. Skowronek, G. Będkowski, K. Pałęga oraz M. Wodarczyk, trenerem sekcji jest mgr Sebastian Korus z Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ.

52. spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej

Logo Klubu Myśli Ekologicznej

We wtorek 23 października 2018 roku o godz. 17.30 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach rozpocznie się 52. spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, którego organizatorami są: prof. dr hab. Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Uniwersytet Śląski wyróżniony przez RIG w Katowicach

Uniwersytet Śląski został wyróżniony przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach tytułem „Scientia est developing”, przyznanym za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego, budowanie partnerstwa między środowiskami biznesowymi i samorządowymi oraz wkład w rozwój gospodarki i regionu.

Gala Sportu Akademickiego 2018

Fragment plakatu promującego wydarzenie

W czwartek 25 października 2018 roku w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbyła się Gala Sportu Akademickiego, czyli ogólnopolskie podsumowanie sezonu 2017/2018 w rywalizacji sportowej studentów. Organizatorem tegorocznej edycji był Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia i nagrody wręczali JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prezes AZS prof. dr hab. Alojzy Nowak.

Rekrutacja na studia International Executive MBA

Logo MBA

Do 23 października 2018 roku trwa rekrutacja do programu International Executive MBA. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Uniwersytetu Śląskiego. Jakość programu prowadzonego zarówno w języku angielskim, jak i polskim potwierdza instytucja walidująca – Rotterdam School of Management.

Warsztaty pt. „HR strategy for researchers”

 logo HR

10 i 11 października 2018 roku w Uniwersytecie w Ostrawie odbywały się warsztaty dotyczące „HR strategy for researchers” zorganizowane w ramach projektu „HR excellence in Research na Ostravské univerzitě” (finansowanego z programu operacyjnego CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225). Z ramienia Uniwersytetu Śląskiego udział w tym spotkaniu wzięła dr Małgorzata Chrupała-Pniak z Biura ds. Rozwoju Kadr, która opowiadała o doświadczeniach UŚ w procesie wdrażania HR Excellence in Research. 

Inauguracja programu „Uniwersytet Najlepszych”

logo "Uniwersytetu Najlepszych"

24 października 2018 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się inauguracja programu „Uniwersytet Najlepszych”. Projekt ma na celu rozwijanie zainteresowań najzdolniejszych mieszkańców Katowic, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pokazanie im bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcenie do podjęcia studiów w stolicy województwa śląskiego. Jego uczestnicy pod opieką i przy wsparciu tutora – pracownika naukowego uczelni, podejmą próbę rozpoznania swoich zainteresowań i predyspozycji oraz wyznaczą ścieżkę rozwoju osobistego i naukowego.

W spotkaniu udział wzięli uczniowie oraz ich tutorzy, a także prof. dr hab. Ryszard Koziołek – prorektor ds. kształcenia i studentów oraz Waldemar Bojarun – wiceprezydent Katowic.

Trwają zapisy na Intensywne Warsztaty Maturalne 2018/2019

Logo Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ

Zespół Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów, działającego w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ, organizuje dla tegorocznych maturzystów Intensywne Warsztaty Maturalne. Innowacyjny projekt edukacyjny obejmuje 60 godzin ciekawych zajęć i kreatywnych ćwiczeń, które ułatwią zdanie egzaminu maturalnego.

IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

Logo sympozjum

Od 19 do 21 października 2018 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 9) odbywać się będzie IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki organizowane przez Pracownię Dydaktyki Biologii WBiOŚ. Celem spotkania jest wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów na temat szeroko rozumianej neurodydaktyki ze szczególnym uwzględnieniem jej praktycznych zastosowań. Tematyka konferencji dotyczyć będzie zagadnień związanych z biologią mózgu, neurodydaktyką, memetyką, neurolingwistyką, psychologią, pedagogiką oraz „dydaktyką ewolucyjną”.

Spotkanie inaugurujące projekt pn. „Uniwersytet Młodego Dziennikarza...”

Kilka osób siedzących w sali

Uniwersytet Śląski rozpoczyna realizację projektu pn. „Uniwersytet Młodego Dziennikarza – zajęcia dydaktyczne z zakresu dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego i e-sportu dla szkół średnich” (POWR.03.01.00-00-U084/17), dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji 60 uczniów z wybranych szkół ponadpodstawowych m.in. w zakresie: przygotowywania treści multimedialnych, planowania strategicznego, radzenia sobie ze stresem oraz działań marketingowych.

Konferencja pt. „Przestrzenie przekładu 4”

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

18 i 19 października 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie czwarta edycja konferencji „Przestrzenie przekładu 4”, która stanie się okazją do spotkania traduktologów reprezentujących różne ośrodki krajowe i zagraniczne. Szerokie ujęcie tematu konferencji pozwoli zaprezentować wyniki badań uwzględniających różne podejścia metodologiczne w ujęciu interdyscyplinarnym.

Podpisanie umowy o współpracy z Pekińskim Uniwersytetem Technicznym

Grafika: flaga Polski i flaga Chin

Uniwersytet Śląski nawiąże szerszą współpracę z Pekińskim Uniwersytetem Technicznym. Uroczyste podpisanie umowy ramowej odbyło się 17 października 2018 roku o godz. 9.00 w rektoracie UŚ.

Siedziba Wydziału Radia i Telewizji UŚ najlepszą przestrzenią publiczną 2018

Logo konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna

Najlepsza Przestrzeń Publiczna to coroczny konkurs organizowany przez zarząd województwa śląskiego, w którym nagradzane są najciekawsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne kształtujące przestrzeń publiczną.

Specjalny statyw na pojemniki laboratoryjne

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim są autorami projektu statywu na probówki lub inne pojemniki laboratoryjne, który został objęty ochroną patentową. Zaprojektowany układ może składać się z jednej lub kilku półek z otworami na probówki czy fiolki. Jego unikalnym rozwiązaniem jest zastosowanie mechanizmu blokującego, który przytrzymuje naczynia w statywie, uniemożliwiając ich wypadnięcie nawet podczas obracania statywu.

Wykład prof. Dariusza Rotta w XLII LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie

prof. Dariusz Rott

30 października 2018 roku w XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie rozpocznie się cykl Wykładów Mistrzowskich pt. „Kultura – media – literatura”. Pierwszy z nich wygłosi prof. dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Temat prelekcji brzmi: „Od Ryszarda Kapuścińskiego do Ziemowita Szczerka. Rosja i Poradziecja w polskim reportażu literackim”.

Spotkanie autorskie z Johnem Maxwellem Coetzeem

prof. John Maxwell Coetzee

22 października 2018 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbyło się spotkanie autorskie z prof. Johnem Maxwellem Coetzeem – jednym z najwybitniejszych pisarzy współczesnych, zdobywcą literackiej Nagrody Nobla (2003), dwukrotnym laureatem Nagrody Bookera (1983, 1999) oraz innych prestiżowych nagród literackich, profesorem literatury, honorowym członkiem centrum badawczego swojego imienia na Uniwersytecie w Adelajdzie, cenionym literaturoznawcą oraz tłumaczem.

 

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Lublinie

Finansowe oraz praktyczne aspekty wdrażania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce to główne tematy najbliższego posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), które odbędzie się w poniedziałek 22 października 2018 roku w Lublinie. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w obradach udział weźmie JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

ISAD 2018

grafika promująca IV edycję ISAD - niebieski zarys twarzy, z symbolem dźwięku

20 października 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11, sala konferencyjna, parter) odbędzie się czwarta edycja otwartego seminarium zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day – ISAD 2018). Temat tegorocznej edycji brzmi „Speak your mind – Powiedz, co masz na myśli!”.

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim Dzieci

Logo uniwersytetu Śląskiego Dzieci

Inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim Dzieci rozpocznie się w sobotę 13 października 2018 roku o godz. 10.00 na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu. W programie uroczystości przewidziano m.in. wystąpienie dziekana WNoZ dr. hab. prof. UŚ Leszka Marynowskiego, a także pasowanie młodych adeptów nauki na studentów oraz wręczenie indeksów reprezentantom Poszukiwaczy, Odkrywców, Młodych Naukowców i Ekspertów.

Dr hab. prof. UŚ Maciej Szpunar pierwszym rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości UE

Flaga Unii Europejskiej

Dr hab. prof. UŚ Maciej Szpunar z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego został wybrany nowym pierwszym rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu.

Seminarium pn. „Firma – idea: zarządzanie systemami złożonymi”

Plakat Open Eyes '18 Economy Summit

W środę 17 października 2018 roku o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, aula im. Kazimierza Lepszego) rozpocznie się seminarium pn. „Firma – idea: zarządzanie systemami złożonymi” adresowane do ekonomistów, psychologów, fizyków oraz praktyków zarządzania, a także osób, które są zainteresowane tematem zarządzania procesami złożonymi. Celem spotkania jest rozwijanie koncepcji firmy – idei poprzez przedstawienie badań oraz praktyki działania firm w aspektach:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.