facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Ambasador Chin gościem Uniwersytetu Śląskiego

Zdjęcie: fragment budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego

W środę 5 grudnia 2018 roku z wizytą na Uniwersytecie Śląskim przebywał ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Liu Guangyuan, który spotkał się z przedstawicielami uczelni. W rektoracie uczelni gościa podjął JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Ambasadorowi towarzyszył attaché Wydziału Politycznego Gao Heng oraz naczelnik Wydziału Politycznego Ambasady Zhang Hao.

Delegacja z Uniwersytetu Śląskiego z wizytą na Politechnice Pekińskiej

Grafika: filaga Polski i flaga Chin

Od 6 do 11 grudnia 2018 roku delegacja Uniwersytetu Śląskiego będzie gościć na Politechnice Pekińskiej (BJUT). Wizyta stanowi okazję do omówienia dalszego rozwoju współpracy pomiędzy uczelniami, a także podpisania umowy dotyczącej wymiany studenckiej.

Dzień Kultury Kanadyjskiej

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

18 grudnia 2018 roku Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ organizuje kolejną edycję Dnia Kultury Kanadyjskiej. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9.45 w auli 0.1 (poziom -1) na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu.

W programie zaplanowano między innymi wystąpienia przybliżające kulturę kanadyjską i quebecką, które zostaną przedstawione przez pracowników Zakładu Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego IJRiT oraz zaproszonych gości.

Komunikat w sprawie oświadczeń o zaliczeniu do liczby N

Zdjęcie: dokument, na nim pióro wieczne

Szanowni Państwo,

w związku z upłynięciem terminu złożenia oświadczenia o przypisaniu do dyscypliny i zaliczeniu do liczby N, przypominam, że jest to obowiązek pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych oraz możliwość pozostałych pracowników.

Informuję jednocześnie, że MNiSW przewiduje następujące sankcje za niedopełnienie tego obowiązku i w świetle projektu rozporządzenia wygląda to naprawdę bardzo poważnie, a mianowicie:

Przedświąteczne spotkanie opłatkowe

Zdjęcie: opłatek

Co roku w adwentowym czasie pracownicy nauki, nauczyciele akademiccy i doktoranci śląskich uczelni gromadzą się na przedświątecznym spotkaniu opłatkowym, organizowanym przez ks. arcybiskupa dr. Wiktora Skworca, metropolitę katowickiego i Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego UŚ.

Sympozjum pt. „Dzień prawa dla ochrony klimatu i zarządzania klimatem 2018”

Wydział Prawa i Administracji UŚ

7 grudnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywa się sympozjum naukowe pt. „Dzień prawa dla ochrony klimatu i zarządzania klimatem 2018” („Advancing Law & Governance Contributions to Climate Action under the Paris Agreement”), które jest jednym z wydarzeń towarzyszących trwającemu w Katowicach od 3 do 14 grudnia szczytowi klimatycznemu ONZ – 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).

Celem wydarzenia jest dyskusja nad zapewnieniem synergii na rzecz budowania potencjału i współpracy w obszarze badań nad zmianami klimatu, wymiana wiedzy, pomysłów, doświadczeń pomiędzy specjalistami

Bezpłatny kurs przygotowujący do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego

logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

W grudniu 2018 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ poprowadzi bezpłatny kurs  przygotowujący do państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Kurs realizowany będzie jako część projektu pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Sesja popularnonaukowa „W cieniu szczytu COP24 – w centrum polarnym”

Budynek Wydziału Nauk o Ziemi

W czwartek 6 grudnia 2018 roku o godz. 13.00 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (ul. Będzińska 60, Sosnowiec, sala 001) odbędzie się sesja popularnonaukowa „W cieniu szczytu COP24 – w centrum polarnym”. Uczestników spotkania przywita przewodniczący Centrum Studiów Polarnych prof. zw. dr hab. Jacek Jania, który wygłosi również prelekcję pt. „Jak lodowce Arktyki reagują na zmiany klimatu”. Prof. dr hab.

Akcja pn. „Pomogę, bo mogę!”

Logo Fundacji DKMS

Od 18 do 20 grudnia 2018 roku na kilku wydziałach Uniwersytetu Śląskiego oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbywać się będzie akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych pn. „Pomogę, bo mogę!”, organizowana przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UŚ i Fundację DKMS. Celem przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu studenckiego „Helpers Generation” jest zaangażowanie społeczności akademickiej w walkę z nowotworami krwi.

Zmiany w organizacji ruchu w związku ze szczytem klimatycznym ONZ

Grafika: mapka miasta

W związku ze szczytem klimatycznym ONZ w Katowicach wystąpią zmiany w organizacji ruchu obowiązujące do 17 grudnia 2018.

Ruch kołowy oraz pieszy zamknięty zostanie wyłącznie na terenach Strefy Kultury, która stanowić będzie miejsce zamkniętej strefy obrad delegatów, ulice zamknięte:

  • Olimpijska,
  • Góreckiego,
  • Dobrowolskiego (od wjazdu na teren Muzeum Śląskiego do ul. Góreckiego).
     

Zakazy zatrzymywania się pojazdów będą obowiązywać dla ulic:

Badania tekstów hermetycznych

Książki na półce w bibliotece oraz okulary na półce

Ojcem nurtu zwanego hermetyzmem uznany został Hermes Trismegistos, hipotetyczny autor tekstów hermetycznych. Postrzegany był on jako ojciec filozofów, prorok, mag, a nawet jako bóg. Wiedza o tym, kim był ów tajemniczy Hermes, jest znacznie mniej istotna niż przypisywana mu spuścizna literacka, m.in. w postaci dzieła opatrzonego przez humanistów wieków późniejszych tytułem Corpus Hermeticum. Jest to siedemnaście starogreckich traktatów, a właściwie dialogów, których proweniencja sięga okresu między I a III wiekiem n.e.

Wizyta studyjna w Instytucie Przemysłu Organicznego w Pszczynie

Zdjęcie probówek oraz aplikatora laboratoryjnego

W środę 5 grudnia 2018 roku w pszczyńskim oddziale Instytutu Przemysłu Organicznego (IPO) planowana jest wizyta studyjna organizowana w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”, a także współpracy między Uniwersytetem Śląskim a jednostką badawczą. Podpisany dokument zakłada m.in. realizację wspólnych przedsięwzięć o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, promowanie postaw przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w tym wspierania projektów studentów, organizację praktyk oraz staży dla najlepszych studentów i absolwentów UŚ. 

Terminy wypłat wynagrodzeń w grudniu i styczniu

zapisana kartka papieru, na której leży otwarte pióro

Katowice dn. 22 listopada 2018 r.

 

TELEFONOGRAM

W związku z końcowymi rozliczeniami płacowymi w roku 2018, uprzejmie Państwa informuję o terminach  wypłat wynagrodzeń w grudniu 2018 roku oraz w styczniu 2019 roku:

27 grudnia 2018 r. – wypłata wynagrodzeń dla pracowników administracji za miesiąc XII 2018 roku,

27 grudnia 2018 r. – wypłata wynagrodzeń dla pracowników obsługi za miesiąc XII 2018 roku,

W stronę elitarnej odmiany jęczmienia. Rozmowa z dr Agatą Daszkowską-Golec

Wiązki jęczmienia w szklarni

Laureaci

W Katedrze Genetyki Uniwersytetu Śląskiego prowadzone są poszukiwania form jęczmienia bardziej tolerancyjnych na długotrwałe niedobory wody. Tematykę tę podejmuje dr Agata Daszkowska-Golec, która analizuje mechanizmy działania dwóch genów: CBP20 oraz ERA1 w odpowiedzi wybranych roślin na stres suszy. Obiecujące wyniki dotychczasowych badań pozwoliły rozpocząć etap wysiewu nowych form jęczmienia i prowadzenia obserwacji w warunkach naturalnych m.in. dzięki współpracy ze stacją hodowlaną Danko.

Jęczmień, który zajmuje czwarte miejsce w Polsce pod względem areału upraw, ma szerokie zastosowanie.

Konkurs Dziennikarski im. Krystyny Bochenek dla dziennikarzy i studentów

grafika promująca 8. edycję konkursu im. Krystyny Bochenek

Trwa VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek, którego inicjatorem jest śląskie środowisko dziennikarskie. Konkurs rozstrzygany jest w dwóch kategoriach.

Prace w kategorii głównej konkursu mogą zgłaszać autorzy lub redakcje wydawnictw, dzienników, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych i kierownictwa zespołów filmowych. Konkurs skierowany jest nie tylko do dziennikarzy z województwa śląskiego, ale z całej Polski. Dopuszczone zostaną prace spełniające najwyższe standardy dziennikarskie pod względem formy i języka, związek zgłaszanych prac z regionem nie musi być tematem wiodącym.

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

15 stycznia 2019 roku o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Porządek posiedzenia (pdf, 66 kB)

Akademickie Mistrzostwa Śląska w ergometrze wioślarskim

Logo sekcji ergometr wioślarski

W sobotę 24 listopada 2018 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) odbyły się Akademickie Mistrzostwa Śląska w ergometrze wioślarskim. W zawodach udział wzięło 86 zawodników reprezentujących śląskie uczelnie, w tym 25 studentów UŚ.

Kampusy UŚ połączy sieć pojazdów elektrycznych

Zdjęcie: samochód elektryczny przed rektoratem UŚ

Samochody elektryczne oraz stacje ładowania dostępne będą na terenie kampusów uniwersyteckich. Przedsięwzięcie jest możliwe dzięki nawiązanej w tym roku współpracy uczelni z firmą GreenGoo sp. z o.o. – lokalnym operatorem car-sharingu oraz operatorem stacji ładowania samochodów elektrycznych.

W Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie oraz Cieszynie firma zainstaluje stacje ładowania, a także udostępni społeczności akademickiej, mieszkańcom i turystom kilkadziesiąt samochodów elektrycznych na zasadach car-sharingu. Z pojazdów będzie można korzystać, wypożyczając je na minuty przy użyciu aplikacji mobilnej.

COY – konferencja młodych poprzedzająca szczyt klimatyczny

Logo Conference of Youth

Conference of Youth (COY) to spotkanie organizowane przed szczytem klimatycznym ONZ w Katowicach – 24. Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).

Wydarzenie adresowane jest do osób interesujących się zagadnieniami związanymi ze zmianami klimatycznymi oraz wszelkimi kwestiami dotyczącymi zmian środowiskowych. Konferencja COY ma służyć wymianie doświadczeń, budowie sieci kontaktów, tworzeniu kreatywnych rozwiązań oraz zdobywaniu innowacyjnej wiedzy. Program spotkania obejmuje sesje merytoryczne, panele dyskusyjne oraz warsztaty.

Spotkanie Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej PAU

Logo Polskiej Akademii Umiejętności

W ramach spotkań Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej Polskiej Akademii Umiejętności w czwartek 29 listopada 2018 roku o godz. 16.00 w Willi Caro (Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a) rozpocznie się wykład ks. bp. prof. dr. hab. Jana Kopca. Tematem wystąpienia będzie: „Udział Kościoła Katolickiego w dążeniu do niepodległości w okresie zaborów”.

Notka biograficzna prelegenta (pdf, 248 kB)

Pracownicy UŚ laureatami Programu im. Bekkera

logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

W ramach Programu im. Bekkera realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej naukowcy zatrudnieni w polskich uczelniach i jednostkach naukowych mogą ubiegać się o granty na wyjazdy do najlepszych ośrodków naukowych na świecie.

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy mogą potrwać od 3 do 12 miesięcy.

„W radosnym oczekiwaniu...”. Koncert przedświąteczny

Zdjęcie: skrzypaczka

W niedzielę 16 grudnia 2018 roku o godz. 16.00 w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach (plac ks. Emila Szramka 1) rozpocznie się koncert przedświąteczny pt. „W radosnym oczekiwaniu...”.

Do udziału w wydarzeniu zapraszają: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, JE Biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. dr Marian Niemiec oraz JE Arcybiskup metropolita katowicki ks. dr Wiktor Skworc.

W programie: utwory chóralne a cappella oraz najpiękniejsze perły muzyki filmowej.

Promocja książki poświęconej twórczości prof. Andrzeja Buszy

okładka tomu zbiorowego "Kontynenty"

29 listopada 2018 roku o godz. 17.00 w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie odbędzie się spotkanie pt. „Moja przygoda z Conradem”, którego gościem będzie prof. Andrzej Busza – polsko- i angielskojęzyczny poeta, eseista, literaturoznawca, emerytowany profesor University of British Columbia, członek pokoleniowej grupy literackiej „Kontynenty”, badacz i znawca twórczości i życia Josepha Conrada. W 1939 roku wyemigrował z Polski, od 1965 roku mieszka w Vancouver w Kanadzie.

Prof. Marek Biesiada laureatem nagrody naukowej Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Zdjęcie: prof. Marek Biesiada

Polskie Towarzystwo Fizyczne honoruje wybitne i twórcze prace naukowe polskich badaczy z zakresu fizyki Nagrodą Naukową im. Wojciecha Rubinowicza. Wyróżnienie przyznawane jest za artykuł lub serię artykułów opublikowanych w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Tegorocznym laureatem został prof. dr hab. Marek Biesiada z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Nagroda została przyzna za nowatorskie badania dotyczące soczewek grawitacyjnych i zwartych radioźródeł jako nowych narzędzi kosmologii i fizyki fundamentalnej.

Publikacja prof. Tadeusza Widły nagrodzona w konkursie na pracę roku z dziedziny kryminalistyki

Grafika: okładka książki „Świat sygnatur”

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Widła z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego został laureatem konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska organizowanego przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne. Nagroda została przyznana w kategorii monografie za opublikowaną w 2017 roku książkę „Świat sygnatur”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Praca została przygotowana w ramach projektu NCN Opus 8.

Spotkanie z ks. prof. Jerzym Szymikiem

Zdjęcie: fragment okładki książki

W poniedziałek 26 listopada 2018 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Jordana 18) odbędzie się spotkanie z ks. prof. zw. dr. hab. Jerzym Szymikiem z Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości UŚ, autorem ponad 60 książek naukowych, poetyckich i eseistycznych.

Wizyta przedstawicieli Shanghai International Studies University

Grafika: flaga Polski oraz flaga Chin

W niedzielę 25 listopada 2018 roku Uniwersytet Śląski gościł delegację chińskiej uczelni Shanghai International Studies University. Wizyta była związana z podpisaną niedawno umową o współpracy między uczelniami, która dotyczy między innymi wymiany studentów, pracowników dydaktyczno-naukowych oraz prowadzenia wspólnych badań naukowych.

Uczestnicy spotkania, wystąpienie prorektora prof. Ryszarda Koziołka

Konferencja prasowa dotycząca wyników warsztatów „A<24 2018 x NOC”

Mikrofony

Warsztaty „A<24 2018 x NOC” są jednym z kluczowych wydarzeń festiwalu twórców przestrzeni miejskiej – „A<FESTIVAL”, odbywającego się od 21 do 25 listopada 2018 roku w Katowicach. Celem wydarzenia jest poszerzenie wiedzy i inicjowanie nowych rozwiązań projektowych, zarządczych i społecznych dotyczących wybranego zagadnienia, którym w tym roku jest fenomen nocy w polskich miastach.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.