facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Coś dla prawdziwych mężczyzn;-)

AZS informuje o powstaniu nowej sekcji sportowej - RUGBY. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 16 marca o godz. 17:00 w Klubie "Kubuś" (budynek Rektoratu. ul. Bankowa 12).

LXIII i LXIV PROMOCJA DOKTORSKA

JM Rektor UŚ Tadeusz Sławek zaprasza serdecznie 13 i 27 marca wszystkich zainteresowanych na kolejne promocje doktorskie. Dyplom doktora i doktora habilitowanego otrzymają pracownicy i doktoranci Wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk Społecznych, Pedagogiki i Psychologii, Matematyki, Fizyki i Chemii, Nauk o Ziemi oraz z Wydziału Filologicznego.

Umowa pomiędzy Kolegium Języka Biznesu a GWSH

Podpisano umowę pomiędzy Kolegium Języka Biznesu Uniwersytetu Śląskiego a Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach. Umowa ma na celu ułatwienie kontynuowania studiów przez absolwentów Kolegium w GWSH.

STUDENCIE! KASA W ZASIĘGU RĘKI!

Jak informuje Dział Spraw Studenckich, powstały w ostatnim czasie Śląski Fundusz Stypendialny już przyjmuje wnioski studentów. Niedługo upływa termin składania wniosków, warto więc się pospieszyć...

Kursy przygotowawcze dla kandydatów na studia

Rada uczelniana ZSP przy Uniwersytecie Śląskim zaprasza kandydatów na kursy przygotowawcze. Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w stopniu doktora. Program zajęć zgodny jest z wymaganiami na egzaminach wstępnych.

Wystawa zdjęć studentów UŚ

Przyrodnicze zdjęcia, krajobrazy i portrety można oglądać do końca marca w pomieszczeniach samorządu studenckiego w jastrzębskim Ośrodku Działalności Dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego. Wystawa nosi tytuł "STUDENT, OBIEKTYW, ŚWIAT". Autorami wystawy są studenci fizyki Alicja Pietruszka i Grzegorz Sitek oraz pedagogiki Sylwia Czech i Marcin Mazurkiewicz.

Z Działem Spraw Socjalnych dokoła Europy

Anglia, Czechy, Grecja, Hiszpania, Monaco, Monte Carlo, Niemcy, Szwajcaria, Turcja, Włochy - to cele wycieczek, które organizuje w 2001 roku Dział Spraw Socjalnych.

Poznaj ducha irlandzkiego tańca

Dział Spraw Socjalnych zaprasza do katowickiego "Spodka" na jedyny spektakl w Polsce "Spirit Of The Dance" (taniec irlandzki).

W przedwiośnie obejrzyj "Przedwiośnie"

Dział Spraw Socjalnych zaprasza pracowników i ich rodziny na film "Przedwiośnie".

WIĘCEJ PIENIĘDZY, WIĘKSZE WYMAGANIA

Jak informuje piątkowa "Gazeta Wyborcza", nadchodzą zmiany na wyższych uczelniach. Zanosi się na wprowadzenie nowego systemu płac (wynagrodzenia mają wzrosnąć o około 25% - asystent ma zarabiać na poziomie średniej krajowej). Komisja akredytacyjna będzie oceniać poziom nauczania szkół wyższych. Nauczyciel akademicki będzie musiał uzyskać zgodę rektora macierzystej uczelni na zatrudnienie w innej szkole. Zmiany mają być wprowadzane w okresie przejściowym (np. zmiany w systemie płac mają zakończyć się dopiero w 2003 r.).

Stypendia zagraniczne dla młodych doktorów

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznaje stypendia zagraniczne młodym polskim uczonym, którzy nie przebywali jeszcze na długoterminowym stażu zagranicznym, aby umożliwić im pobyt (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych ośrodkach naukowych świata. O stypendium mogą ubiegać się naukowcy, którzy nie przekroczyli 35 roku życia, posiadają stopień doktora i zatrudnieni są w krajowej szkole wyższej, placówce naukowej PAN lub w instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych.

Nowa matura czyli...

Już za rok nowy egzamin dojrzałości! Nowa matura składać się będzie z egzaminu wewnętrznego w szkole macierzystej i zewnętrznego, ocenianego przez specjalistów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jej wyniki będą bezpośrednio decydowały o przyjęciu absolwentów na studia.

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH

Fundacja Lanckorońskich z Polską Akademią Umiejętności ogłaszają konkurs na stypendia dla polskich humanistów na badania zagraniczne. O stypendia mogą się ubiegać: archeologowie, historycy (na badania obejmujące tematy do 1939 r.), historycy sztuki, filologowie klasyczni i filozofowie (historia filozofii). Wnioski studentów nie będą rozpatrywane.

NOWE STYPENDIA FULBRIGHTA

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłasza konkurs dla polskich pracowników nauki na stypendia badawcze w USA, Fulbright Advanced Research Grants, na rok akademicki 2002/2003. Stypendia oferowane są w dwóch kategoriach: Senior Grant (12 stypendiów od 5 do 9 miesięcy dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych) oraz Junior Grant (12 stypendiów od 5 do 9 miesięcy dla słuchaczy studiów doktoranckich, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych przed doktoratem).

EKOLOGIA BAŁTYKU - ZAPISY NA KURSY

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem przyjmuje zapisy na dwa semestralne kursy organizowane we współpracy z Uppsala University w ramach międzynarodowego programu "The Baltic University Programme", "The Baltic Sea Environment" oraz "A Sustainable Baltic Region".

Prace prof. Anny Kowalczyk-Klus w Galerii ASP Górnośląskiego Centrum Kultury

Od 23 lutego w Galerii ASP w Górnośląskim Centrum Kultury można oglądać prace prof. Anny Kowalczyk-Klus z Uniwersytetu Śląskiego. Pani profesor jest wykładowcą w Instytucie Sztuki Filli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie uczy rysunku i grafiki.

WSPÓŁUCZESTNICZYMY W PROGRAMIE PIONIER

Uniwersytet Śląski bierze udział w pracach związanych z opracowaniem projektu dotyczącego kształcenia na odległość w ramach programu PIONIER (Polski Internet Optyczny - Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego). Uniwersytet ma przygotować projekt, uwzględniający specyfikę kształcenia na zainteresowanych Wydziałach, wspólnie z Politechniką Śląską i Akademią Ekonomiczną.

STUDENCKI ŚLEDŹ

Studencki Klub "PALERMO" zaprasza wszystkich studentów (i nie tylko) na pożegnanie karnawału. "Studencki Śledź w Palermo" odbędzie się w dniu 27 lutego (wtorek), godz. 21:00.

21 marca - Światowy Dzień Poezji

Polski Komitet Do Spraw UNESCO informuje, iż w tym roku, po raz pierwszy obchodzony będzie Światowy Dzień Poezji - w dniu 21 marca. Ogólnoświatowa akcja ma na celu promocję poezji, jako jednej z ważniejszych odpowiedzi na potrzeby estetyczne ludzi żyjących we współczesnym, stale dehumanizującym się świecie.

Już w sprzedaży nowy tom "Pallas Silesia"

Do rąk czytelników trafia kolejny numer półrocznika "Pallas Silesia" wydawanego przez Fundację "Pallas Silesia" przy współpracy Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu oraz Katedry Filologii Klasycznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Tom bieżący zadedykowany jest Pani prof. Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie jej pracy dydaktycznej.

Konkurs na najlepszego studenta prawa!!!

The European Law Students' Association ELSA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA) ogłasza konkurs na najlepszego studenta prawa w Polsce.

LEGIA AKADEMICKA...?

Jak wynika z przyjętego niedawno przez Sejm 6-letniego programu modernizacji sił zbrojnych niedługo może zostać skrócony czas wojskowego szkolenia studentów. Szkolenie natomiast odbywałoby się w głównej mierze podczas studiów.

OD NEANDERTALCZYKÓW DO NOWEJ TOŻSAMOŚCI CZŁOWIEKA...

...czyli IX cykl wykładów Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego "Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska". Wykłady odbywają się w każdy czwartek o godz. 16:00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, ul. Bankowa 9.

NOWE NADPRZEWODNIKI KLASYCZNE - Konwersatorium PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza 28 lutego (środa) na konwersatorium, na którym PROF. DR HAB. STANISŁAW KAPRZYK, Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej, Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków wygłosi wykład pt.: NOWE NADPRZEWODNIKI KLASYCZNE.

Zakończyło się szkolenie Zespołu Koordynatorów ECTS w CTO

W dniach 19.02 - 22.02 w CTO odbyło się szkolenie przedstawicieli Koordynatorów ECTS poszczególnych kierunków studiów. Celem zajęć było zapoznanie uczestników z mechanizmami nowego systemu przeznaczonego do wprowadzania danych dotyczących pakietów informacyjnych ECTS. W ciągu czterech dni w szkoleniu wzięło udział około 30 osób ze wszystkich Wydziałów Uczelni. Nowy, przygotowany w CTO, system pozwoli na nowoczesną prezentację oferty programowej UŚ w ramach systemu transferu punktów kredytowych ECTS.

Spotkanie niepełnosprawnych studentów z przedstawicielami władz Uczelni

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych zaprasza wszystkie niepełnosprawne studentki i wszystkich niepełnosprawnych studentów na spotkanie z przedstawicielami władz Uczelni, które odbędzie się 9 marca br. w auli Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu (Katowice, ul. Bankowa 12) o godzinie 14-tej. Celem spotkania jest swobodna i nieformalna wymiana myśli na temat wszystkich aspektów sytuacji studentów niepełnosprawnych na naszej Uczelni.

VII FESTIWAL TWÓRCZOŚCI STUDENCKIEJ

W dniach od 22 do 25 marca w studenckim klubie "Arkada" odbędzie się eFTeeS czyli VII FESTIWAL TWÓRCZOŚCI STUDENCKIEJ. W programie m.in. koncert Martyny Jakubowicz, Kabaret Moralnego Niepokoju oraz koncert irlandzkiego zespołu Stonehenge. Patronat nad Festiwalem objęli: Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Katowicach, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Biuro Organizacyjne "Śląskich Juwenaliów 2001".

Już w sprzedaży nowy Informator dla kandydatów na studia!

Informator 2001/2002Od 19 lutego rozpoczęła się sprzedaż nowego Informatora dla kandydatów na studia stacjonarne, zaoczne i wieczorowe w roku akademickim 2001/2002 w Uniwersytecie Śląskim. Dystrybucję Informatora prowadzi Wydawnictwo UŚ. Można go nabyć w księgarni Wydawnictwa UŚ (budynek Rektoratu, ul. Bankowa 12, parter) oraz podczas Prezentacji "Edukacja 2001", które odbędą się w dniach 27.02 - 1.03 w katowickim "Spodku".

MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ WYŻSZYCH W BRYDŻU SPORTOWYM

Sekcja Brydżowa AZS-u informuje wszystkich sympatyków brydża, że do 27 lutego przyjmuje zgłoszenia do reprezentacji Uniwersytetu Śląskiego.

Uniwersytet Śląski w Paryżu

W dniach od 31 stycznia do 4 lutego b.r. miały miejsce międzynarodowe targi EXPOLANGUES w Paryżu, które nieoficjalnie zainaugurowały obchody Europejskiego Roku Języków. W targach uczestniczyły wszystkie kraje zaproszone do Roku Języków. Polska postanowiła swoją szansę wykorzystać i Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowało na targach polskie stoisko. Szczególnie okazale prezentowało się stoisko Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.