facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

PUBLICZNY OBRÓT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W CIESZYNIE

W czwartek 6 grudnia rozpoczyna się trzydniowa ogólnopolska konferencja: Publiczny obrót papierów wartościowych, organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice, we współpracy z Kołem Naukowym Studentów Prawa UŚ. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Patronem merytorycznym konferencji jest prof. dr hab. Jan Grabowski, Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UŚ. Obrady odbywają się w Centrum Konferencyjnym Filii UŚ w Cieszynie.

NOWOŚCI W ZASADACH REKRUTACJI NA STUDIA W UŚ

We wtorek 4 grudnia Senat Uniwersytetu Śląskiego podjął Uchwałę w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych oraz z zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2002/2003. Zgodnie z jej brzmieniem nabór na studia w najbliższym roku akademickim odbywać się będzie - w miarę możliwości - zgodnie z zasadami dostosowanymi do rodzaju wybranej przez kandydatów na studia matury. Zmiany związane z "nową maturą" dotyczą kilku rozwiązań szczegółowych i wybranych kierunków studiów, w skrócie prezentujemy je poniżej. Pełny tekst Uchwały można znaleźć tutaj.

Zimowa wycieczka

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" zaprasza dzieci w wieku od 9 - 15 lat na wycieczkę do Lewina Kłodzkiego w terminie 5-14.02.2002 r. Program wycieczki obejmuje: wycieczki do Wambierzyc, Czermnej, Kudowy, Polanicy i Dusznik Zdroju, zabawy sportowe, zabawy na śniegu, konkursy z nagrodami, kąpiel w basenie, jazdę na nartach pod opieką instruktora (Zieleniec) oraz kulig.

POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

We wtorek 4 grudnia o godzinie 14.00 rozpocznie się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego, zwołane tradycyjnie w Auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ (ul. Bankowa 12). Obrady poświęcone będą przede wszystkim przyjęciu oczekiwanej niecierpliwie nie tylko przez tegorocznych maturzystów Uchwały w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych oraz zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2002/2003 oraz zatwierdzeniu Regulaminu Wyborczego, który obowiązywać będzie podczas tegorocznych wyborów do władz Uczelni.

STRONA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ UŚ

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego znalazło nareszcie własne miejsce w wirtualnej przestrzeni: powstała strona internetowa poświęcona jego idei i działalności, to jest tworzeniu wspólnoty akademickiej skupionej wokół naszej Uczelni. Pod adresem www.sp.us.edu.pl można się również zapoznać z pracami plastycznymi śląskich artystów, które będą wystawione na aukcji podczas styczniowego balu Stowarzyszenia, z którego dochód zostanie przeznaczony na rzecz budowy Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. (BPiK)

Klasycyzm i pozytywizm - spór o prawo karne

Sekcja prawa karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. "Klasycyzm i pozytywizm - spór o prawo karne" poświęconej znaczeniu doktryny klasycznej i pozytywizmu w prawie karnym. Będzie ona ostatnią imprezą w ramach obchodów Jubileuszu 150 - lecia utworzenia TBSP UJ i będzie miała miejsce w piątek 11 stycznia 2002 roku w Krakowie.

LXIX PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się w poniedziałek 3 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia. Początek ceremonii nastąpi o godzinie 12.00.

Rektorzy: wyłączyć uczelnie z ustawy o zamówieniach publicznych

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich podjęło dzisiaj uchwałę z wnioskiem o wyłączenie uczelni spod działania ustawy o zamówieniach publicznych. Według rektorów, którzy obradowali w Poznaniu, nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, która ma wejść w życie 10 stycznia, będzie miała katastrofalne skutki dla uczelni.

PRYWATNY NASK?

Jak informuje dzisiejsze internetowe wydanie "Computerworld", planowana jest prywatyzacja NASK - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, jednostki badawczo-rozwojowej działającej pod auspicjami KBN. Preferowaną przez KBN metodą prywatyzacji byłoby wejście inwestora strategicznego, który gwarantowałby utrzymanie głównego kierunku działalności jbr. Gros działalności NASK to przedsięwzięcia czysto komercyjne (usługi telekomunikacyjne). Pracuje w nim ponad 150 osób i obecna kondycja NASK jest oceniana jako dobra. Dzięki temu udziałem w prywatyzacji NASK zainteresowanych jest kilka podmiotów. Warto przypomnieć, że NASK powstał w roku 1991, po wcześniejszej działalności w ramach Uniwersytetu Warszawskiego.

KONKURS IM. MARKA KUCZMY

1 grudnia 2001 r. o godz. 12.00 odbędzie się XXVII (drugie w 13 kadencji) posiedzenie Jury Konkursu im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych. Posiedzenie połączone zostanie z rozdaniem dyplomów laureatom konkursu za rok 1999. Do konkursu zgłoszono 62 prace, które oceniać będzie 13 jurorów, reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Spotkanie odbędzie się w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 14, sala 578. Więcej informacji o Konkursie im. Marka Kuczmy i jego poprzedniej edycji w artykule dr. hab. Macieja Sablika w Gazecie Uniwersyteckiej (maj/2001).

JUBILESZ 80-LECIA PROF. ZBIGNIEWA BOJARSKIEGO

30 listopada 2001 r. z okazji Jubileuszu 80-lecia Profesora Zbigniewa Bojarskiego odbędzie się otwarte posiedzenie Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk. Prof. Zbigniew Bojarski jest członkiem rzeczywistym PAN, Honorowym Przewodniczącym Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Prezesem Oddziału PAN w Katowicach. Posiedzenie odbędzie się o godz. 11.00 w Auli im. K. Lepszego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12.

MSDN dla wyższych uczelni

Microsoft wprowadził na polski rynek nową ofertę licencyjną dla wyższych uczelni, prowadzących kursy i kierunki związane z informatyką, inżynierią oprogramowania oraz systemami informatycznymi. W jej ramach klienci mogą otrzymać m.in. zestaw narzędzi programistycznych Visual Studio .NET, produkty z rodziny Microsoft .NET Enterprise Servers, najbardziej aktualne wersje systemów operacyjnych, MSDN Library, oraz narzędzia programistyczne dla Windows CE.

Nie można nakazać respektowania nowej matury

Nie ma żadnych podstaw prawnych, aby nakazać w tym roku senatom uczelni szybkie wydanie uchwał dotyczących uznawania nowej matury - poinformowała minister edukacji Krystyna Łybacka. Piątek to ostatni dzień kiedy tegoroczni maturzyści mogą podjąć decyzję, czy chcą wiosną zdawać nową czy starą maturę.

Nominacja profesorska

W środę 28 bm. prezydent Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje profesorskie 70. nauczycielom akademickim i pracownikom nauki. Wśród nominowanych jest dr hab. Andrzej Kiepas z Uniwersytetu Śląskiego.

Senaty podejmują uchwały w sprawie uznawania wyników nowej matury

Najpóźniej do piątku (30 listopada) tegoroczni maturzyści mogą wybierać, czy chcą wiosną zdawać nową czy starą maturę. Ci, którzy zdecydują się na egzamin według nowych zasad, muszą złożyć w szkole deklarację pisemną. Senaty autonomicznych uczelni wyższych mają czas na podjęcie uchwał w sprawie uznawania wyników nowej matury podczas rekrutacji do końca grudnia.

Nakłady budżetu na naukę będą mniejsze niż dotychczas

Należy zwiększyć pozabudżetowe środki na naukę - oznajmił minister nauki, prof. Michał Kleiber podczas konferencji prasowej w środę w Warszawie. "Zwiększenie udziału środków pozabudżetowych w finansowaniu badań naukowych pozwoli poprawić sytuację nauki polskiej" - stwierdził Kleiber. Minister dodał, że przyszłe nakłady budżetu na naukę będą mniejsze niż dotychczas - w 2001 r. wynoszą one około 0,4 proc. PKB, w 2002 r. sektor nauki dostanie najprawdopodobniej 0,35 proc. PKB.

Programy Microsoft dla ucznia, studenta i nauczyciela

Softbank SA podpisał umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu na obsługę dostaw oprogramowania koncernu Microsoft. Umowa realizowana jest w ramach programu Academic Select. Dostawa aplikacji Microsoftu obejmuje Ministerstwo i podległe mu jednostki oraz wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne od szczebla podstawowego do uczelni wyższych na terenie całej Polski.

INTERFERENCJE W JĘZYKU I KULTURZE

Zakład Językoznawstwa Porównawczego Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego jest organizatorem dwudniowej konferencji: Interferencje w języku i kulturze na pograniczu, która odbędzie w Sali Rady Wydziału Filologicznego (V piętro) przy placu Sejmu Śląskiego 1. Rozpoczęcie obrad nastąpi w środę 5 grudnia o godz. 11.00.

Ewolucyjnie do bio, info i techno

"Największe osiągnięcia w zakresie integracji z Unią Europejską notujemy w nauce" - mówił prof. Bogdan Ney, dyrektor Centrum Upowszechniania Nauki PAN na poniedziałkowym spotkaniu z dziennikarzami. Na tym samym spotkaniu minister nauki, Michał Kleiber, powiedział "Nauka w Polsce jest niedofinansowana, zła jest struktura jej finansowania, należy wyznaczyć priorytetowe obszary badań". Zdaniem ministra, najważniejsze tematy badań znajdują się w trzech obszarach, określanych jako Bio (nauki biologiczne i medycyna), Info (nauki informatyczne) i Techno (inżynieria materiałowa, nanonauki oraz wyspecjalizowane urządzenia produkcyjne).

KSIĄŻKOWY KIERMASZ WYDAWNICTWA

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na Kiermasz książek, który odbędzie się w dniach od 29 listopada do 1 grudnia (czwartek, piątek, sobota) na pierwszym piętrze Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy placu Sejmu Śląskiego 1. W godzinach od 9.00 do 15.00 można będzie obejrzeć i nabyć wydawnicze nowości, a także książki z 50% bonifikatą oraz publikacje za symboliczną "złotówkę". O podobnych kiermaszach na innych wydziałach Uniwersytetu postaramy się informować na bieżąco.

DYPLOMY DLA ZNAWCÓW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Podczas wtorkowego (27 listopada) posiedzenia Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji UŚ nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów laureatom Konkursu wiedzy o integracji europejskiej, zorganizowanego 19 listopada przez katowicki oddział Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Do pierwszego etapu konkursu (30 pytań w formie testu) przystąpiło 21 osób, aż trzy z nich uzyskały te samą najwyższą liczbę 20 punktów: Ewelina Szewczyk (Politologia, IV rok), Kamil Owczarek (Prawo, II rok) i Tomasz Tutka (Prawo, II rok). Ostatni z wymienionych zakończył drugi etap konkursu z jednopunktową przewagą, co zapewniło mu miano niekwestionowanego zwycięzcy i nagrodę w postaci stażu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Gratulujemy wiedzy!

BAL SPORTOWCA

Akademicki Związek Sportowy i Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego zapraszają wszystkich chętnych (zarówno sportowców, jak i biernych miłośników wysiłku fizycznego) na II Bal Sportowca, który odbędzie się w czwartek 29 listopada w klubie studenckim Kocynder w centrum Chorzowa (dojazd z katowickiego rynku tramwajem numer 6 i 41, a sprzed dworca PKP: 11 i 40).

NOWY PARKING DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW

Od połowy listopada działa przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii zmodernizowany plac parkingowy, umożliwiający sprawne parkowanie około 80 samochodów pracowników i studentów wydziału. Inwestycja jest efektem udanej współpracy pomiędzy katowickim Miejskim Zarządem Ulic i Mostów a Uniwersytetem Śląskim reprezentowanym w trakcie negocjacji przez Zastępcę Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych mgr Edwarda Wąsiela.

Krajobrazy kulturowe dawnych zagłębi górniczych - wykład CSnCiŚ

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na wykład "Krajobrazy kulturowe dawnych zagłębi górniczych", który w cyklu "WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA" wygłosi Dr Marzena Lamparska-Wieland, z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykład odbędzie się w dniu 29.11.2001 (czwartek) o godzinie 16:00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9.

ZŁOTY MEDAL DLA JACKA PIEKOSZEWSKIEGO

W Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach odbyła się w niedzielę X edycja największej ogólnonarodowej klasówki z języka polskiego Dyktando’2001, organizowanej pod redakcją Krystyny Bochenek i Piotra Karmańskiego z Polskiego Radia Katowice. W jury konkursu zasiada między innymi prof. Edward Polański - Kierownik Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego Wydziału Filologicznego UŚ, członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Do udziału w Dyktandzie zaproszono w tym roku także sportowców oraz komentatorów i dziennikarzy sportowych, złote medale w tych niecodziennych rozgrywkach przyznano Piotrowi Sobczyńskiemu z TVP 1 i Jackowi Piekoszewskiemu z katowickiego "Sportu".

LXVIII PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się w poniedziałek 26 listopada w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia. Początek ceremonii nastąpi o godzinie 12.00.

POCZĄTEK CZASU I PRZESTRZENI - KONWERSATORIUM PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym ks. prof. dr hab. Michał Heller (dr honoris causa AGH, Członek Papieskiej Akademii Nauk w Rzymie, Członek Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego w Castel Gandolfo, Profesor Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Rektor Instytutu Teologicznego w Tarnowie) wygłosi wykład pt.: Początek czasu i przestrzeni. Konwersatorium odbędzie się 28 listopada (środa) o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4).

SYSTEMY INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE

Zakład Systemów Komputerowych Instytutu Informatyki UŚ był organizatorem VI Międzynarodowej Konferencji Medical Informatics&Technologies, która odbyła się w dniach 8-10 listopada w Ustroniu-Jaszowcu. Obradom, w których udział wzięło 82. naukowców z kraju i zagranicy, przewodniczył prof. Jan Piecha - Kierownik Zakładu. Ukoronowanie konferencji stanowi dwutomowy zbiór publikacji: Journal of Medical Informatics&Technologies.

DIAMENT EMERYTALNY

Prorektor ds. Studenckich i Finansowych prof. dr hab. Krystian Roleder informuje uprzejmie wszystkich pracowników Uniwersytetu Śląskiego, iż pierwszy termin zadeklarowania przystąpienia do pracowniczego Programu Emerytalnego "DIAMENT" (tzw. trzeciego filaru) upływa 30 listopada 2001 roku. Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu i przekazaniem pierwszej składki za styczeń 2002 roku proszone są o pobranie, wypełnienie i złożenie FORMULARZA INFORMACYJNEGO w dziekanatach wydziałów, sekretariatach jednostek lub Dziale Spraw Osobowych.

AGORA AEGEE

Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice zaprasza wszystkich członków na AGORĘ, w trakcie której odbędą się wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej i na stanowisko wiceprezydenta ds. Public Relations. Zaplanowane na czwartek 22 listopada spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.00 w sali Sympozjalnej I w budynku Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.