facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

POROZUMIENIE ŚLĄSKIEGO BANKU I UNIWERSYTETU

W środę 7. listopada zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a ING Bankiem Śląskim dotyczące wzajemnej współpracy w zakresie propagowania wiedzy o kierunkach rozwoju rynków finansowych i bankowości elektronicznej, w powiązaniu z tematyką prowadzonych na uczelni prac badawczo-naukowych i realizowanych programów kształcenia studentów.

PROFESOR ANDRZEJ LASOTA DOKTOREM HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Rektor i Senat Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na uroczystość, w trakcie której tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego otrzyma prof. zw. dr hab. Andrzej Lasota - wybitny uczony, matematyk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, specjalista w dziedzinie teorii różniczkowych, teorii ergodycznej, biomatematyki, teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Ceremonia odbędzie się 10. listopada o godzinie 11.00 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 25 (budynek Urzędu Wojewódzkiego, wejście od strony placu Sejmu Śląskiego). (BPiK)

Rozporządzenie w sprawie matur najwcześniej w przyszłym tygodniu

Rozporządzenie regulujące przeprowadzenie egzaminu dojrzałości w tym roku podpisane zostanie przez ministra edukacji najwcześniej w przyszły wtorek (6 listopada) - poinformowała Lidia Jastrzębska, rzecznik prasowy MENiS.

Po posiedzeniu konferencji rektorów

W piątek, 26 października br. odbyło się posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych Województwa Śląskiego. Na posiedzeniu omawiano: stanowisko w sprawie Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego, opracowanie i wdrożenie Regionalnego Testowego Systemu Zdalnej Edukacji oraz sprawy związane z dotacjami budżetowymi.

ZŁOTE I SREBRNE ODZNAKI DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Upływający w bieżącym roku akademickim jubileusz XXV-lecia utworzenia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego stanowi znakomitą okazję do szczególnego wyróżnienia pracowników, którzy w znaczący sposób przyczynili się do promowania walorów społecznych, twórczości naukowej, działalności dydaktycznej oraz organizacyjnej Wydziału i Uczelni zarazem. Z tego właśnie powodu zaplanowane na wtorek 30. października posiedzenie Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii (początek o godzinie 10.00) będzie miało bardziej uroczysty niż zwykle charakter: wybrani pracownicy Wydziału zostaną uhonorowani złotymi i srebrnymi odznakami "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego". Dekoracji dokona zgodnie z tradycją JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek.

Zmiany w Komitecie Badań Naukowych

Ministrem nauki, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych został prof. dr hab. inż. Michał Kleiber. Zastąpi on na tym stanowisku prof. Andrzeja Wiszniewskiego, którego czteroletnia kadencja dobiegła końca.

WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ UŚ

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się we wtorek 30. października w auli im. Kazimierza Lepszego (budynek Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach). Rozpoczęcie obrad planowane jest na godzinę 16.30.

REGIONALNA KONFERENCJA REKTORÓW

Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich zaplanowano na piątek 26. października (początek o godzinie 14.00) w sali Kolegium Rektorskiego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12. Program obrad przewiduje dyskusję nad Programem Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 oraz omówienie wybranych kwestii związanych z opracowaniem i wdrożeniem Regionalnego Testowego Systemu Zdalnej Edukacji w zakresie szkolnictwa wyższego w województwie śląskim, służącego poszerzeniu oferty i ułatwieniu dostępu do edukacji.

Wampiriada 2001

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w czwartej już edycji Akcji honorowego krwiodawstwa. Specjalistyczny autobus przystosowany do pobierania krwi zaparkuje we wtorek 30. października na katowickim placu Sejmu Śląskiego tuż obok Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. W godzinach od 10.00 do 17.00 każdy kto mieści się w przedziale wiekowym 18-65 lat, jest zdrowy, zjadł lekki posiłek i ma przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, a poza tym nie jest mu obojętny los wielu chorych - powinien niezwłocznie i honorowo oddać krew potrzebującym.

Rozporządzenie dotyczące matur jeszcze nie podpisane

Rozporządzenie dotyczące przesunięcia terminu wprowadzenia nowych matur nie zostało jeszcze podpisane. Jest w uzgodnieniach międzyresortowych - poinformowała minister edukacji. - Najwcześniej jak tylko będzie to możliwe, rozporządzenie podpiszę - zapowiedziała dzisiaj Krystyna Łybacka na konferencji prasowej.

ÓSMY WIECZÓR AKADEMICKI

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na Ósmy Wieczór Akademicki, którego gościem będzie Jan Peszek w spektaklu Bogusława Schaeffera: Scenariusz dla nie istniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego. Połączone ze spektaklem spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.00 w poniedziałek 29. października w auli im. Kazimierza Lepszego (budynek Rektoratu przy ul. Bankowej 12).

PO UROCZYSTOŚCI - ZDJĘCIA ABSOLWENTÓW I STYPENDYSTÓW

Uprzejmie informujemy wszystkich absolwentów i stypendystów Ministra Edukacji Narodowej biorących udział w uroczystości 19 października 2001 r., że wkrótce będą mogli odebrać pamiątkowe zdjęcia. Zostały one wykonane każdej z wyróżnionych osób w momencie odbierania dyplomu z rąk JM Rektora prof. dr hab. Tadeusza Sławka. Zdjęcia te są upominkiem od Uniwersytetu Śląskiego - pamiątką tej ważnej zarówno dla absolwentów i stypendystów, jak też Ich Uczelni uroczystości.

NAGRODZONY ROZWÓJ I OSOBLIWOŚCI

Wielkie gratulacje składamy pracownikom Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska za zdobycie wysokich wyróżnień na Ogólnopolskim Przeglądzie Wydawnictw i Filmów Ekologicznych zorganizowanym w ramach Ogólnopolskich Spotkań Ekologicznych EKO-TOR Przysiek 2001. II miejsce w kategorii "wydawnictwa naukowe" przyznano publikacji Sustainable Development of Industrial and Urban Areas. Student Manual, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, natomiast miejsce I w kategorii "wydawnictwa albumowe" otrzymała publikacja: Osobliwości przyrodnicze województwa śląskiego, praca zbiorowa pod redakcją prof. Wiesława Włocha, wydana przez Górnosląską Oficynę Wydawniczą S.A. w Katowicach. Organizatorem spotkania, które odbyło się w dniach od 13. do 15. września było Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju i Obszarów Wiejskich w Przysieku, kierowane przez Andrzeja Hornowskiego we współpracy z tamtejszym Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

STYPENDIA NAUKOWE DAAD - spotkanie

Naukowe Koło Integracji Europejskiej zaprasza na spotkanie "Stypendia naukowe za granicą", które odbędzie się w poniedziałek 29. października o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych (ul. Bankowa 11). Spotkanie poprowadzi Jürgen Röhling, lektor DAAD na Uniwersytecie Śląskim.

Będzie możliwość zdawania nowej matury

Maturzyści, którzy chcą zdawać w tym roku szkolnym egzamin dojrzałości według nowych zasad, będą mieli taką możliwość - powiedziała minister edukacji Krystyna Łybacka w środę w programie TVP "Rower Błażeja". Uczniowie, którzy chcą zdawać nową maturę muszą złożyć oświadczenie pisemne w tej sprawie u dyrektora swojej szkoły. Umożliwione zostanie im zdawanie egzaminu według regulaminu opracowanego przez poprzedniego ministra. Egzamin oceniać będą egzaminatorzy zewnętrzni - poinformowała Łybacka.

Energia - ekologia - etyka (zaproszenie na konferencję)

Koło Naukowe Energetyków "Caloria" działające w Akademii Górniczo-Hutniczej zaprasza zainteresowanych studentów i przedstawicieli kół naukowych na międzynarodową konferencję pn. "Energia - Ekologia - Etyka", planowaną na 10 i 11 maja 2002 r.

MON: absolwenci wyższych uczelni przeniesieni do rezerwy

Absolwenci szkół wyższych, którzy nie otrzymali kart powołania do odbycia przeszkolenia wojskowego, od 9 listopada przeniesieni zostaną do rezerwy - poinformował płk Eugeniusz Mleczak.

Prof. Antoni Gładysz laureatem nagrody im. Karola Miarki

Prof. Antoni Gładysz odebrał dzisiaj prestiżową nagrodę im. Karola Miarki. Nagrody te są przyznawane od 1983 r. za wybitny dorobek wzbogacający wartości kultury regionu i kraju. Od 1999 r. przyznaje i funduje je zarząd województwa śląskiego. Tym razem uroczystość odbyła się w rodzinnej miejscowości Karola Miarki - Pielgrzymowicach.

Zebranie, od którego zależą stypendia

Prorektor ds. Studenckich i Finansowych prosi wszystkich członków Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej o niezawodne przybycie na zebranie poświęcone ustaleniu wysokości i zasad wypłacania świadczeń dla studentów UŚ w bieżącym semestrze. Odbędzie się ono we wtorek 30 października o godz. 11.00, w sali nr 29 na I piętrze rektoratu.

Czy przesunięcie nowych matur jest zgodne z konstytucją?

Rzecznik Praw Obywatelskich zapowiada, że zbada czy przesunięcie terminu wprowadzenia nowych matur z wiosny 2002 r. na wiosnę 2005 r. jest zgodne z konstytucją. Przypomina, że nowa matura miała zastąpić egzaminy wstępne na studia.

WIZYTA WŁOSKIEGO GOŚCIA

W sobotę 20. października gościł w naszej uczelni Rektor Uniwersytetu w Bari (Universita degli Studi di Bari) profesor Giovanni Girone. Prof. Girone i JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek podpisali list intencyjny wyrażający chęć nawiązania wzajemnych kontaktów naukowych i dydaktycznych między tymi dwoma uczelniami. Z naszej strony zainteresowane współpracą są na razie: Wydział Filologiczny i Wydział Nauk o Ziemi.

RYBNIK - OSTATNIA I PIERWSZA INAUGURACJA

Wydawać by się mogło, że inauguracjom nie ma końca. Szczególnym wydarzeniem będzie jednak ta ostatnia w rektorskim kalendarzu, a zarazem pierwsza w Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku. Punktualnie o godzinie 15.00 we wtorek rozpocznie się ceremonia pierwszej uroczystej inauguracji roku akademickiego 2001/2002 w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku. Władze Uczelni w uroczystym orszaku, poprzedzanym przez poczet sztandarowy, będą miały okazję zwiedzić oddany właśnie do użytku i poświęcony przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego Damiana Zimonia budynek dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Rudzkiej 13a oraz Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych otwarty dla potrzeb studiów technicznych i biznesu.

Przynależność polityczna Śląska w IX i XI wieku - wykład CSnCiŚ

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na wykład "Przynależność polityczna Śląska w IX i XI wieku ", który w cyklu "WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA" wygłosi Prof. dr hab. Idzi Panic z Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Wykład odbędzie się w dniu 25.10.2001 (czwartek) o godzinie 16:00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9.

PROF. DR HAB. TADEUSZ NIEDŹWIEDŹ CZŁONKIEM KORESPONDENTEM PAU

Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, że profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego Tadeusz Niedźwiedź, od 1996 roku piastujący stanowisko kierownika Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi (którą stworzył od podstaw), został powołany na stanowisko członka korespondenta Wydziału Przyrodniczego Polskiej Akademii Umiejętności.

Metody fizyki w ekonomii i socjologii - konwersatorium PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na Konwersatorium, na którym Prof. dr hab. Janusz Hołyst (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Warszawa) wygłosi wykład pt.: Metody fizyki w ekonomii i socjologii.

Nowa matura za trzy lata

Na wiosnę nie będzie nowych matur - to pierwsza ważna decyzja, jaką podjął rząd Leszka Millera. Nowe zasady zdawania egzaminu dojrzałości mają wejść w życie - jak zapowiada szefowa Ministerstwa Edukacji Krystyna Łybacka - w roku szkolnym 2004/2005. Będzie więc obowiązywał system mieszany, żeby ci uczniowie, którzy już zaczęli przygotowywania do egzaminu dojrzałości wedle nowych zasad nie czuli się pokrzywdzeni.

LXVII PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się w poniedziałek 22. października w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia. Początek ceremonii nastąpi o godzinie 12.00.

Nasz absolwent

Na okazję piątkowej uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom Uniwersytetu Śląskiego wydany został okolicznościowy magazyn "Nasz Absolwent Roku Akademickiego 2000/2001". Każdy z zaproszonych dzisiaj gości otrzyma egzemplarz w upominku i będzie to jedyny sposób, aby znaleźć się w posiadaniu tego wyjątkowego wydawnictwa. Zawiera ono - oprócz listy nazwisk biorących udział w spotkaniu absolwentów, podstawowych informacji o Uczelni, jej władzach i ofercie dydaktycznej w zakresie studiów podyplomowych - także analizę sytuacji, w jakiej znajdują się młodzi ludzie opuszczający mury uczelni, autorstwa Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Zofii Ratajczak. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Maksymilian Pazdan pisze o szczególnej roli wychowanków Uczelni, którym jej losy nie są przecież obojętne.

Co piąty maturzysta nie zdał próbnej matury z matematyki

Co piąty maturzysta (22,85 proc.) nie zdał próbnej nowej matury z matematyki - wynika z raportu wstępnego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącego próbnych egzaminów dojrzałości przeprowadzonych we wrześniu. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna oficjalnie ogłosiła wstępny raport. Pełna wersja, zawierająca szczegółowe dane, gotowa będzie pod koniec listopada - poinformowała Grażyna Gałka-Ziółkowska, dyrektor CKE.

ODZNAKI DLA ZASŁUŻONYCH I STOPNIE DLA REZERWY

Dzisiaj (czwartek) o godzinie 11.00 rozpoczyna się w sali Kolegium Rektorskiego ważna dla społeczności Uniwersytetu Śląskiego uroczystość uhonorowania zasłużonych dla naszej Uczelni pracowników odznakami "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego". Dekoracji dokona zgodnie z tradycją JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek. W trakcie spotkania nastąpi także uroczyste wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe w rezerwie, czego dokona - w zastępstwie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach - płk. dypl. Jan Korzec.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.