facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

DRUGA PRÓBA WYBORU ELEKTORÓW

We wtorek 29 stycznia o godz. 13.30 w auli im. Kazimierza Lepszego (w budynku Rektoratu w Katowicach, przy ul. Bankowej 12) odbędzie się drugie zebranie wyborcze poświęcone wyborowi elektorów do uczelnianego kolegium elektorów, w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi ze wszystkich wydziałów w Katowicach oraz SPNJO, SWFiS, Alliance Francaise, SINJA, SJiKP, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, MSNP, Szkoły Zarządzania UŚ, ŚMSH, MISH i Ośrodków Dydaktycznych w Jastrzębiu i Rybniku.

NA STUDIA I KURSY DO NIEMIEC I CZECH

logo GFPS Stypendia naukowe (półroczne) i językowe (na kursy w sierpniu i we wrześniu) w Niemczech i Czechach oferuje zainteresowanym Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne (GFPS), działające między innymi w porozumieniu z Niemiecko-Czeskim Funduszem Przyszłości, Fundacją Roberta Boscha oraz Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ostateczny termin składania podań upływa 31 marca. Więcej informacji o działalności i ofercie GFPS znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia.

BIOGRAMOWE PODEJŚCIE DO ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI

W Szkole Głównej Handlowej odbyło się 17 stycznia seminarium informacyjne Podejście biogramowe w zarządzaniu kapitałem ludzkim zorganizowane poprzez Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych SGH. Spotkanie miało na celu przedstawienie wyników badań przeprowadzonych wśród absolwentów szkół wyższych, a dotyczących analizy ścieżek edukacyjnych i zawodowych wśród tych absolwentów. W przeprowadzaniu badań pomagało również Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego, więcej informacji na temat seminarium znajduje się na jego stronie internetowej.

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA WIOSNĘ I LATO

logo Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego English Language Centre (UCET in Association with the British Council) zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniach: 28, 30 i 31 stycznia do swej siedziby na pierwszym piętrze budynku Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach (przy placu Sejmu Śląskiego 1) na zapisy i egzaminy kwalifikujące na kursy języka angielskiego w drugim semestrze bieżącego roku akademickiego. Dla pracowników i doktorantów UŚ przewidziano 50 % zniżki! Więcej informacji na stronie Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego

ŚLĄSKIE STYPENDIA

Studentom zainteresowanym pomocą finansową ze strony Śląskiego Funduszu Stypendialnego przypominamy o ostatecznym terminie złożenia stosownych wniosków (wraz z zaświadczeniem o wysokości średniej ocen za ostatni okres zaliczeniowy oraz zaświadczeniami o wysokości dochodów w rodzinie studenta), który upływa 15 lutego.

SŁOWACYŚCI I SŁOWACY

W piątek 18 stycznia gościła w Uniwersytecie Śląskim delegacja słowacka, na czele z Przewodniczącym Rady Narodowej Republiki Słowackiej Józefem Migašem. Godzinne prawie spotkanie gości z JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeuszem Sławkiem i przedstawicielami Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego odbyło się w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ.

POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

O godzinie 14.00 rozpocznie się dzisiaj (wtorek 22 stycznia) posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. Obrady odbywać się będą tradycyjnie w auli im. Kazimierza Lepszego (Rektorat UŚ przy ul. Bankowej 12 w Katowicach).

OLIMPIADA BIOLOGICZNA

logo Olimpiady Biologicznej Eliminacje okręgowe drugiego stopnia XXXI Olimpiady Biologicznej odbędą się 26-28 stycznia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (w auli i sali obrad Rady Wydziału na I piętrze). Po przeprowadzonej w listopadzie weryfikacji uczniowskich posterów, do zawodów zakwalifikowano 245. uczniów z 62. szkół średnich Województwa Śląskiego. Jak co roku eliminacje rozpocznie test pisemny (składający się ze 100 pytań) przygotowany przez Komitet Główny Olimpiady.

WYBORY DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW

Rok akademicki 2001/2002 jest dla społeczności Uniwersytetu Śląskiego rokiem wyborczym: 31 sierpnia 2002 roku upływa druga już trzyletnia kadencja JM Rektora UŚ prof. Tadeusza Sławka. Rozpoczął się zatem okres wielu ważnych zebrań i dyskusji nad przyszłością uczelni. Pozawydziałowa Komisja Wyborcza dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w administracji centralnej, wydziałach i jednostkach w Katowicach, Sosnowcu i Chorzowie (przewodniczący: mgr Edward Wąsiel, członkowie: mgr Ewa Słomiana, Piotr Meryn, Anna Wiśniewska) ustaliła już terminy i miejsca zebrań wyborczych poświęconych wyborom elektorów do uczelnianego kolegium elektorów dla wybranych grup wyborczych.

NORDEA OD NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

W związku z podpisaniem kontynuacji umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników Uniwersytetu Śląskiego na rok 2002 w Towarzystwie Ubezpieczeniowym NORDEA POLSKA S.A. (dawne: PTU ENERGO-ASEKURACJA S.A.) osoby zainteresowane przystąpieniem do ubezpieczenia lub jego kontynuowaniem proszone są o kontakt z Działem Zatrudnienia i Płac UŚ (ul. Bankowa 12, pokój 43) w celu złożenia stosownej deklaracji.

EDUKACJA 2002

logo IV Ogólnopolskie Prezentacje EDUKACJA 2002 rozpoczęły się we wtorek 26 lutego w Hali Widowiskowo - Sportowej "SPODEK" w Katowicach. Organizatorami projektu są: Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Śląskiego i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS oraz Uniwersytet Śląski. Trzydniowa impreza adresowana jest do młodzieży szkół średnich i studentów wyższych uczelni, zainteresowanych polską ofertą edukacyjną w zakresie wszelkiego rodzaju studiów i programów.

Ferie na basenie

Dział Spraw Socjalnych Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zaprasza dzieci pracowników Uczelni w okresie ferii na basen. Istnieje możliwość korzystania z bezpłatnych zajęć rekreacyjnych oraz nauki pływania Od poniedziałku do piątku w godzinach 13.15 do 15.15 Zapisy przyjmuje Dział Spraw Socjalnych do 31.01.2002 r.

Kultury etniczne i ich relacje do środowiska - wykład CSCŚ

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na wykład "Kultury etniczne i ich relacje do środowiska", który w cyklu "WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA" wygłosi Prof. dr hab. Witold Maciejewski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład odbędzie się w dniu 17.01.2002 (czwartek) o godzinie 16:00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9.

GAJA W CENTRUM STUDIÓW

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ serdecznie zaprasza na wystawę fotograficzną Ryszarda Kulika z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego: Gaja - Nasz Dom. Otwarcie wystawy nastąpi w czwartek 17 stycznia o godzinie 15.30 na parterze budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (Katowice, ul. Bankowa 9). Ekspozycję będzie można podziwiać do 5 lutego.

LXX PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się w poniedziałek 28 stycznia w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia. Początek o godzinie 12.00.

JAK SLAWISTA ZE SŁOWAKIEM

W piątek 18 stycznia JM Rektor UŚ prof. Tadeusz Sławek wraz z przedstawicielami Wydziału Filologicznego (głównie filologii słowiańskiej) weźmie udział w spotkaniu z Przewodniczącym Rady Narodowej Republiki Słowackiej Józefem Migašem, stojącym na czele delegacji słowackiej przebywającej z oficjalną wizytą w Polsce. Spotkanie odbędzie się w auli im. Kazimierza Lepszego (Rektorat UŚ, ul. Bankowa 12), początek o godz. 17.15.

Najwyższa pora, by zacząć myśleć o jakości kształcenia

Prezydent Aleksander Kwaśniewski oraz minister edukacji Krystyna Łybacka wręczyli w piątek nominacje członkom Państwowej Komisji Akredytacyjnej, ustawowego organu szkolnictwa wyższego działającego na rzecz jakości kształcenia. PKA rozpoczęła swą pierwszą, trzyletnią kadencję 1 stycznia 2002 roku. "Od ilości chcemy przejść do jakości" - powiedział Aleksander Kwaśniewski, podkreślając że w w Polsce rośnie stale liczba studentów, która obecnie sięga 1,5 miliona.

Czy i kiedy Sławek trafi do naszej uczelni?

Pierwszy polski pomnik studenta można już oglądać w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej. Przez kilka miesięcy student będzie "wędrował" po wyższych uczelniach, by w maju zasiąść przed starym gmachem Biblioteki UW. Studenci Politechniki wierzą, że dotknięcie ręki Sławka, jak niektórzy nazywają rzeźbę, przyniesie im powodzenie w sesji.

TUTOR POSZUKIWANY

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu RP poszukuje kandydatów na wyjazd do Republiki Federalnej Niemiec w ramach programu wychowawczego Tutorenprogramm, finansowanego przez Fundację Roberta Boscha. Celem tego międzynarodowego programu jest propagowanie języka polskiego, angielskiego, francuskiego, czeskiego i rosyjskiego oraz krajoznawstwa i kultury tych krajów w niemieckim środowisku studenckim.

CZAS NA METAMORFOZY

We wtorek 15 stycznia odbędzie się warsztat z cyklu Metamorfozy pt.: "Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej, czyli oko w oko z pracodawcą". Organizatorem jest Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego. Pierwsze spotkanie z tego cyklu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów i absolwentów naszej uczelni. W tej chwili lista uczestników jest już zamknięta.

BAL DLA PRZYJACIÓŁ

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego prof. Maksymilian Pazdan zapraszają do wzięcia udziału w uroczystym balu na rzecz budowy Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Bal odbędzie się w sobotę 26 stycznia w Gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 (rozpoczęcie o godz. 20.00). W programie przewidziano aukcję prac plastycznych śląskich artystów, którą poprowadzi Jacenty Jędrusik, a oprawę artystyczną i muzyczną zapewni Teatr Rozrywki w Chorzowie. Organizatorami balu są: Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytucja Kultury "Estrada Śląska".

OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

W piątek 18 stycznia odbędą się na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Żeromskiego 3) Zawody Okręgowe XXVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej. W zawodach będzie uczestniczyło 90 uczniów ze szkół średnich województwa śląskiego, wybranych drogą eliminacji po zawodach szkolnych. W ceremonii otwarcia Olimpiady, która odbędzie się o godz. 9.15 w auli Wydziału Techniki, wezmą udział przedstawiciele jednostek edukacji urzędów miejskich Katowic, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej oraz nauczyciele, opiekunowie uczniów i goście reprezentujący organizacje techniczne i przemysł Śląska i Zagłębia. Sponsorem finansowym Olimpiady jest Huta Bankowa z Dąbrowy Górniczej.

ZŁOM: NIEZALEŻNY DEBIUT FABULARNY

Instytucja Filmowa "Silesia - Film" zaprasza na pokaz obrazu Radosława Markiewicza: Złom, będący częścią cyklu: Absolwenci Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Pokaz odbędzie się w piątek 18 stycznia o godz. 17.00 w Klubie Filmowym SILESIA w Katowicach (ul. Górnicza 5).

SPORTOWCY DLA WIELKIEJ ORKIESTRY

Turniej piłkarski z udziałem mistrzów Polski odbędzie się w ramach tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w hali sportowej MORiS przy ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie. Organizatorami rozgrywek są kluby uczelniane Akademickiego Związku Sportowego działające przy Uniwersytecie Śląskim i chorzowskim wydziale Wyższej Szkoły Bankowej. Patronat nad imprezą objęli: JM Rektor UŚ prof. Tadeusz Sławek, Prezydent Chorzowa Marek Kopel i Prorektor ds. Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WSB prof. Zygmunt Przybycin. Zaplanowane na niedzielę rozgrywki odbędą się w godzinach od 11.00 do 16.00.

STYPENDIA DLA MŁODYCH

Fundacja im. Stefana Batorego po raz ostatni ogłasza konkurs na stypendia dla młodych pracowników nauki, którzy uzyskali zgodę na prowadzenie badań naukowych w renomowanych zagranicznych placówkach naukowych. Stypendium może być przyznane na okres od 1 do 6 miesięcy. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1000 USD miesięcznie. Szczegółowych informacji na ten temat należy szukać w Dziale Współpracy z Zagranicą UŚ (Rektorat, ul. Bankowa 12, II piętro, pokój nr 87, tel.: 258 2441 wew. 14 00, e-mail: dwz@adm.us.edu.pl).

GLOBALNY RYNEK PRACY

Logo AEGEE W czwartek 10 stycznia odbędzie się w Uniwersytecie Śląskim pierwsza z kilku prezentacji w ramach międzynarodowego projektu Global Employee, realizowanego przez Europejskie Forum Studentów AEGEE, który poświęcony jest europejskiemu rynkowi pracy i roli młodych ludzi w jego Kształtowaniu. Spotkanie, w czasie którego przedstawione zostaną warunki i możliwości udziału w projekcie, rozpocznie się o godz. 16.30 w Sali Sympozjalnej I na II piętrze Wydział Nauk Społecznych UŚ, przy ul. Bankowej 11.

PROFESJONALIŚCI W SŁUŻBIE OBYWATELOM

logo Wszystkich studentów i absolwentów naszej uczelni, którzy zainteresowani są pracą w administracji rządowej, zapraszamy do Biura Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego w celu zapoznania się z ofertą promocyjną Urzędu Służby Cywilnej. Pakiet materiałów, nadesłany przez Szefa USC Jana Pastwę, zawiera informacje dotyczące zasad funkcjonowania administracji rządowej oraz możliwości odbycia praktyk, staży i podjęcia pracy.

STUDIA W WIELKIEJ BRYTANII

Spotkanie z absolwentką Uniwersytetu Walijskiego dotyczące możliwości i warunków odbywania studiów w Wielkiej Brytanii odbędzie się w czwartek 17 stycznia o godz. 13.00 w "starej auli" na pierwszym piętrze Wydziału Nauk Społecznych UŚ (przy ul. Bankowej 11).

Opel i górniczy pióropusz. Restrukturyzacja województwa śląskiego...

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na wykład "Opel i górniczy pióropusz. Restrukturyzacja województwa śląskiego w oglądzie socjologicznym", który w cyklu "WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA" wygłosi Prof. dr hab. Marek Szczepański z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykład odbędzie się w dniu 10.01.2002 (czwartek) o godzinie 16:00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9.

NA NARTY Z AZS-EM

logo AZS-u Sekcja Narciarska Akademickiego Związku Sportowego organizuje wyjazdy na narty do Szczyrku i Wisły dla pracowników i studentów UŚ. W każdą sobotę stycznia o godzinie 7.50 autokar pełen miłośników białego szaleństwa odjeżdża spod budynku Rektoratu UŚ (ul. Bankowa 12), koszt przejazdu wynosi 15 zł. Zapisy przyjmuje opiekun sekcji mgr Wiesław Majcher w każdy wtorek i czwartek w siedzibie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ (budynek Rektoratu, pokój 109) lub pod numerem telefonu: 250 20 73 (po 20.00).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.