facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

PRYWATNY NASK?

Jak informuje dzisiejsze internetowe wydanie "Computerworld", planowana jest prywatyzacja NASK - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, jednostki badawczo-rozwojowej działającej pod auspicjami KBN. Preferowaną przez KBN metodą prywatyzacji byłoby wejście inwestora strategicznego, który gwarantowałby utrzymanie głównego kierunku działalności jbr. Gros działalności NASK to przedsięwzięcia czysto komercyjne (usługi telekomunikacyjne). Pracuje w nim ponad 150 osób i obecna kondycja NASK jest oceniana jako dobra. Dzięki temu udziałem w prywatyzacji NASK zainteresowanych jest kilka podmiotów. Warto przypomnieć, że NASK powstał w roku 1991, po wcześniejszej działalności w ramach Uniwersytetu Warszawskiego.

KONKURS IM. MARKA KUCZMY

1 grudnia 2001 r. o godz. 12.00 odbędzie się XXVII (drugie w 13 kadencji) posiedzenie Jury Konkursu im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych. Posiedzenie połączone zostanie z rozdaniem dyplomów laureatom konkursu za rok 1999. Do konkursu zgłoszono 62 prace, które oceniać będzie 13 jurorów, reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski. Spotkanie odbędzie się w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 14, sala 578. Więcej informacji o Konkursie im. Marka Kuczmy i jego poprzedniej edycji w artykule dr. hab. Macieja Sablika w Gazecie Uniwersyteckiej (maj/2001).

JUBILESZ 80-LECIA PROF. ZBIGNIEWA BOJARSKIEGO

30 listopada 2001 r. z okazji Jubileuszu 80-lecia Profesora Zbigniewa Bojarskiego odbędzie się otwarte posiedzenie Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk. Prof. Zbigniew Bojarski jest członkiem rzeczywistym PAN, Honorowym Przewodniczącym Komitetu Nauki o Materiałach PAN, Prezesem Oddziału PAN w Katowicach. Posiedzenie odbędzie się o godz. 11.00 w Auli im. K. Lepszego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12.

MSDN dla wyższych uczelni

Microsoft wprowadził na polski rynek nową ofertę licencyjną dla wyższych uczelni, prowadzących kursy i kierunki związane z informatyką, inżynierią oprogramowania oraz systemami informatycznymi. W jej ramach klienci mogą otrzymać m.in. zestaw narzędzi programistycznych Visual Studio .NET, produkty z rodziny Microsoft .NET Enterprise Servers, najbardziej aktualne wersje systemów operacyjnych, MSDN Library, oraz narzędzia programistyczne dla Windows CE.

Nie można nakazać respektowania nowej matury

Nie ma żadnych podstaw prawnych, aby nakazać w tym roku senatom uczelni szybkie wydanie uchwał dotyczących uznawania nowej matury - poinformowała minister edukacji Krystyna Łybacka. Piątek to ostatni dzień kiedy tegoroczni maturzyści mogą podjąć decyzję, czy chcą wiosną zdawać nową czy starą maturę.

Nominacja profesorska

W środę 28 bm. prezydent Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje profesorskie 70. nauczycielom akademickim i pracownikom nauki. Wśród nominowanych jest dr hab. Andrzej Kiepas z Uniwersytetu Śląskiego.

Senaty podejmują uchwały w sprawie uznawania wyników nowej matury

Najpóźniej do piątku (30 listopada) tegoroczni maturzyści mogą wybierać, czy chcą wiosną zdawać nową czy starą maturę. Ci, którzy zdecydują się na egzamin według nowych zasad, muszą złożyć w szkole deklarację pisemną. Senaty autonomicznych uczelni wyższych mają czas na podjęcie uchwał w sprawie uznawania wyników nowej matury podczas rekrutacji do końca grudnia.

Nakłady budżetu na naukę będą mniejsze niż dotychczas

Należy zwiększyć pozabudżetowe środki na naukę - oznajmił minister nauki, prof. Michał Kleiber podczas konferencji prasowej w środę w Warszawie. "Zwiększenie udziału środków pozabudżetowych w finansowaniu badań naukowych pozwoli poprawić sytuację nauki polskiej" - stwierdził Kleiber. Minister dodał, że przyszłe nakłady budżetu na naukę będą mniejsze niż dotychczas - w 2001 r. wynoszą one około 0,4 proc. PKB, w 2002 r. sektor nauki dostanie najprawdopodobniej 0,35 proc. PKB.

Programy Microsoft dla ucznia, studenta i nauczyciela

Softbank SA podpisał umowę z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu na obsługę dostaw oprogramowania koncernu Microsoft. Umowa realizowana jest w ramach programu Academic Select. Dostawa aplikacji Microsoftu obejmuje Ministerstwo i podległe mu jednostki oraz wszystkie szkoły publiczne i niepubliczne od szczebla podstawowego do uczelni wyższych na terenie całej Polski.

INTERFERENCJE W JĘZYKU I KULTURZE

Zakład Językoznawstwa Porównawczego Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego jest organizatorem dwudniowej konferencji: Interferencje w języku i kulturze na pograniczu, która odbędzie w Sali Rady Wydziału Filologicznego (V piętro) przy placu Sejmu Śląskiego 1. Rozpoczęcie obrad nastąpi w środę 5 grudnia o godz. 11.00.

Ewolucyjnie do bio, info i techno

"Największe osiągnięcia w zakresie integracji z Unią Europejską notujemy w nauce" - mówił prof. Bogdan Ney, dyrektor Centrum Upowszechniania Nauki PAN na poniedziałkowym spotkaniu z dziennikarzami. Na tym samym spotkaniu minister nauki, Michał Kleiber, powiedział "Nauka w Polsce jest niedofinansowana, zła jest struktura jej finansowania, należy wyznaczyć priorytetowe obszary badań". Zdaniem ministra, najważniejsze tematy badań znajdują się w trzech obszarach, określanych jako Bio (nauki biologiczne i medycyna), Info (nauki informatyczne) i Techno (inżynieria materiałowa, nanonauki oraz wyspecjalizowane urządzenia produkcyjne).

KSIĄŻKOWY KIERMASZ WYDAWNICTWA

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na Kiermasz książek, który odbędzie się w dniach od 29 listopada do 1 grudnia (czwartek, piątek, sobota) na pierwszym piętrze Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy placu Sejmu Śląskiego 1. W godzinach od 9.00 do 15.00 można będzie obejrzeć i nabyć wydawnicze nowości, a także książki z 50% bonifikatą oraz publikacje za symboliczną "złotówkę". O podobnych kiermaszach na innych wydziałach Uniwersytetu postaramy się informować na bieżąco.

DYPLOMY DLA ZNAWCÓW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Podczas wtorkowego (27 listopada) posiedzenia Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji UŚ nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów laureatom Konkursu wiedzy o integracji europejskiej, zorganizowanego 19 listopada przez katowicki oddział Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Do pierwszego etapu konkursu (30 pytań w formie testu) przystąpiło 21 osób, aż trzy z nich uzyskały te samą najwyższą liczbę 20 punktów: Ewelina Szewczyk (Politologia, IV rok), Kamil Owczarek (Prawo, II rok) i Tomasz Tutka (Prawo, II rok). Ostatni z wymienionych zakończył drugi etap konkursu z jednopunktową przewagą, co zapewniło mu miano niekwestionowanego zwycięzcy i nagrodę w postaci stażu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Gratulujemy wiedzy!

BAL SPORTOWCA

Akademicki Związek Sportowy i Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego zapraszają wszystkich chętnych (zarówno sportowców, jak i biernych miłośników wysiłku fizycznego) na II Bal Sportowca, który odbędzie się w czwartek 29 listopada w klubie studenckim Kocynder w centrum Chorzowa (dojazd z katowickiego rynku tramwajem numer 6 i 41, a sprzed dworca PKP: 11 i 40).

NOWY PARKING DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW

Od połowy listopada działa przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii zmodernizowany plac parkingowy, umożliwiający sprawne parkowanie około 80 samochodów pracowników i studentów wydziału. Inwestycja jest efektem udanej współpracy pomiędzy katowickim Miejskim Zarządem Ulic i Mostów a Uniwersytetem Śląskim reprezentowanym w trakcie negocjacji przez Zastępcę Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych mgr Edwarda Wąsiela.

Krajobrazy kulturowe dawnych zagłębi górniczych - wykład CSnCiŚ

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na wykład "Krajobrazy kulturowe dawnych zagłębi górniczych", który w cyklu "WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA" wygłosi Dr Marzena Lamparska-Wieland, z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykład odbędzie się w dniu 29.11.2001 (czwartek) o godzinie 16:00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9.

ZŁOTY MEDAL DLA JACKA PIEKOSZEWSKIEGO

W Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach odbyła się w niedzielę X edycja największej ogólnonarodowej klasówki z języka polskiego Dyktando’2001, organizowanej pod redakcją Krystyny Bochenek i Piotra Karmańskiego z Polskiego Radia Katowice. W jury konkursu zasiada między innymi prof. Edward Polański - Kierownik Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego Wydziału Filologicznego UŚ, członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Do udziału w Dyktandzie zaproszono w tym roku także sportowców oraz komentatorów i dziennikarzy sportowych, złote medale w tych niecodziennych rozgrywkach przyznano Piotrowi Sobczyńskiemu z TVP 1 i Jackowi Piekoszewskiemu z katowickiego "Sportu".

LXVIII PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się w poniedziałek 26 listopada w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia. Początek ceremonii nastąpi o godzinie 12.00.

POCZĄTEK CZASU I PRZESTRZENI - KONWERSATORIUM PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym ks. prof. dr hab. Michał Heller (dr honoris causa AGH, Członek Papieskiej Akademii Nauk w Rzymie, Członek Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego w Castel Gandolfo, Profesor Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Rektor Instytutu Teologicznego w Tarnowie) wygłosi wykład pt.: Początek czasu i przestrzeni. Konwersatorium odbędzie się 28 listopada (środa) o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4).

SYSTEMY INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE

Zakład Systemów Komputerowych Instytutu Informatyki UŚ był organizatorem VI Międzynarodowej Konferencji Medical Informatics&Technologies, która odbyła się w dniach 8-10 listopada w Ustroniu-Jaszowcu. Obradom, w których udział wzięło 82. naukowców z kraju i zagranicy, przewodniczył prof. Jan Piecha - Kierownik Zakładu. Ukoronowanie konferencji stanowi dwutomowy zbiór publikacji: Journal of Medical Informatics&Technologies.

DIAMENT EMERYTALNY

Prorektor ds. Studenckich i Finansowych prof. dr hab. Krystian Roleder informuje uprzejmie wszystkich pracowników Uniwersytetu Śląskiego, iż pierwszy termin zadeklarowania przystąpienia do pracowniczego Programu Emerytalnego "DIAMENT" (tzw. trzeciego filaru) upływa 30 listopada 2001 roku. Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu i przekazaniem pierwszej składki za styczeń 2002 roku proszone są o pobranie, wypełnienie i złożenie FORMULARZA INFORMACYJNEGO w dziekanatach wydziałów, sekretariatach jednostek lub Dziale Spraw Osobowych.

AGORA AEGEE

Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice zaprasza wszystkich członków na AGORĘ, w trakcie której odbędą się wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej i na stanowisko wiceprezydenta ds. Public Relations. Zaplanowane na czwartek 22 listopada spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.00 w sali Sympozjalnej I w budynku Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

POROZUMIENIE W SPRAWIE PODWYŻKI

Efektem spotkania JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego z zakładowymi organizacjami związkowymi, które odbyło się we wtorek 20 listopada, jest Porozumienie w sprawie podwyżki płac w Uniwersytecie Śląskim od 1 września 2001 roku.

METODY OCENY UCZONYCH

Przygotowywana wspólnie przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego (kierowaną przez mgr Wandę Dziadkiewicz) i prof. dr. hab. Grzegorza Rackiego (Pełnomocnika Rektora ds. Analiz Naukometrycznych) dwudniowa debata: Statystyczno-porównawcze metody oceny działalności naukowej odbywa się w Centrum Konferencyjnym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (22-23 listopada). Konferencja stanowi nawiązanie do spotkania: Ocenianie uczonych, instytucji i projektów badawczych, zorganizowanego przez Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oraz Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie, przy współpracy Komitetu Badań Naukowych (16-18 marca 1995). W cieszyńskiej konferencji udział biorą czołowi naukowcy zajmujący się badaniami bibliometrycznymi.

ENERGIA GEOTERMALNA W USTRONIU

W Ustroniu odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problematyce Energii Geotermalnej w Kopalniach Podziemnych organizowana przez Katedrę Geologii Podstawowej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Polską Geotermalną Asocjację oraz Urząd Miasta Ustroń. Patronat nad spotkaniem, odbywającym się w dniach 21-23 listopada objął Europejski Oddział Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej oraz Wojewoda Śląski. Członkiem Komitetu Honorowego konferencji jest Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji UŚ prof. Janusz Janeczek.

TATARKIEWICZA HISTORIA FILOZOFII

Komisja Filozofii i Socjologii Oddziału PAN w Katowicach oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego są organizatorami konferencji naukowej: Władysław Tatarkiewicz - w siedemdziesięciolecie I wydania "Historii filozofii". Sesję zaplanowano na środę 21 listopada w auli im. Kazimierza Lepszego (Rektorat UŚ, ul. Bankowa 12). Obrady rozpoczynają się o godzinie 10.00. Ich przewodnim mottem jest myśl wyrażona przez o. Józefa Bocheńskiego: Tatarkiewicz napisał moim zdaniem najlepszy podręcznik historii filozofii, jaki do tej pory powstał. Dzieło, będące pretekstem konferencji, zostało wydane w 1931 roku przez Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie.

ROZWIEWANIE EUROPEJSKIEJ NIEWIEDZY

Naukowe Koło Integracji Europejskiej zaprasza w piątek 23 listopada na czwarty z cyklu Eurowykładów. Poświęcony on będzie tym razem "europejskiej niewiedzy", a wygłosi go dr hab. Joachim Liszka z Zakładu Teorii Polityki i Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Połączone z dyskusją spotkanie rozpocznie się o godz. 14.00 w Sali Sympozjalnej III na ostatnim piętrze Wydziału Nauk Społecznych UŚ, przy ul. Bankowej 11.

STRES A ZDROWIE

Obchodzący właśnie jubileusz dwudziestolecia działalności Uniwersytet Trzeciego Wieku w Katowicach zaprasza zarówno swoich wiernych słuchaczy, jak i tych, którzy mają ochotę do tego grona dołączyć, na wtorkowy wykład prof. dr. hab. n. med. Zygmunta Stęplewskiego: Stres a zdrowie. Spotkanie (zaplanowane na 20 listopada) rozpocznie się tradycyjnie o godzinie 16.30 w auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 11.

Jeść albo nie jeść (żywności genetycznie zmodyfikowanej) - oto jest pytanie

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na wykład "Jeść albo nie jeść (żywności genetycznie zmodyfikowanej) - oto jest pytanie", który w cyklu "WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA" wygłoszą Dr Mirosław Nakonieczny i Dr Andrzej Kędziorski z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykład odbędzie się w dniu 22.11.2001 (czwartek) o godzinie 16:00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9.

ELSA O INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA jest organizatorem Konkursu wiedzy o integracji europejskiej, nad którym patronat honorowy sprawuje prof. Jan Kułakowski, a opiekę merytoryczną zapewniła prof. Genowefa Grabowska (Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Senator RP - Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej). Konkurs odbędzie się w poniedziałek 19 listopada o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego (Rektorat UŚ, ul. Bankowa 12). Dla zwycięzcy przewidziano atrakcyjną nagrodę w postaci stażu w centralnym organie administracji państwowej.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.