facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

ZADAJ PYTANIE REKTOROWI

W tym roku upływa druga kadencja prof. Tadeusza Sławka na stanowisku Rektora Uniwersytetu Śląskiego. W majowej "Gazecie Uniwersyteckiej" zamieszczona zostanie rozmowa z prof. Sławkiem, dotycząca m.in. jego refleksji i spostrzeżeń o życiu uczelni (i nie tylko) w ciągu minionych sześciu lat. Czytelników "GU" i gości internetowego serwisu informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego prosimy o zadawanie pytań, które będą uwzględnione w przygotowaniach do planowanej rozmowy. Opinie należy nadsyłać do 25 marca na adres e-mailowy: mkubik@us.edu.pl

PRIMUS IN PRIMIS W KATOWICACH

logo Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA jest organizatorem III edycji konkursu na najlepszego studenta prawa PRIMUS IN PRIMIS, odbywającego się pod patronatem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Pierwszy etap konkursowych eliminacji odbył się w środę 20 marca - jednocześnie na wszystkich wydziałach prawa w Polsce. O godzinie 12.00 blisko dwustu młodych adeptów wiedzy prawniczej przystąpiło do rozwiązywania testu z zakresu postępowania i prawa cywilnego, prawa handlowego, administracyjnego, gospodarczego, podatkowego i finansowego. Katowicka edycja konkursu odbyła się w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ.

NOWY BUDYNEK DLA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W SOSNOWCU

logo Sosnowca JM Rektor UŚ prof. Tadeusz Sławek i Prezydent Sosnowca Michał Czarski podpisali dziś Porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Sosnowiec a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, na mocy którego nastąpi niezbędna adaptacja, a następnie nieodpłatne przekazanie naszej uczelni budynku dawnego szpitala przy ul. Grota Roweckiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej uniwersyteckich instytutów neofilologicznych. Porozumienie ma na celu zabezpieczenie możliwości pełnej realizacji funkcji naukowo-dydaktycznych jednostek Wydziału Filologicznego, zlokalizowanch na terenie miasta Sosnowca.

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY I TARGI EDUKACJI W RYBNIKU

We wtorek 19 marca została w Rybniku podpisana Deklaracja Współpracy pomiędzy trzema śląskimi uczelniami - Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim, Akademią Ekonomiczną a miastem Rybnik. Podpisanie Deklaracji oficjalnie zainicjowało działalność rybnickiego międzyuczelnianego ośrodka akademickiego pod nazwą: Zespół Szkół Wyższych w Rybniku. Jednocześnie zainaugurowano Targi Edukacji (19-21 marca), na których pracownicy naukowi i studenci prezentują kierunki studiów i sposób rekrutacji w rybnickim ośrodku akademickim.

WYNIKI SONDAŻU WYBORCZEGO W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Na posiedzeniu Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w poniedziałek 18 marca przeprowadzony został sondaż wyborczy na funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2002/2005. Jak poinformowała Uczelniana Komisja Wyborcza: na posiedzeniu według listy obecnych było 181. spośród dwustu elektorów uprawnionych do głosowania (głosowało 181. elektorów, oddano 179 ważnych głosów, nieważnych dwa). Niekwestionowanym zwycięzcą sondażu jest prof. dr hab. Janusz Janeczek - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu Śląskiego.

KWALIFIKOWANI PRACOWNICY INSTYTUTU SZTUKI

Niezmiernie miło nam poinformować o fakcie nadania dwóm pracownikom Zakładu Malarstwa i Rysunku Instytutu Sztuki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie: Tadeuszowi Rusowi i Lechowi Kołodziejczykowi kwalifikacji II stopnia w dziedzinie nauk plastycznych w dyscyplinie: malarstwo. Rada Wyższego Szkolnictwa Artystycznego zatwierdziła stosowne uchwały (odpowiednio: Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Rady Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu) 26 lutego br. Kwalifikacja II stopnia w dziedzinie nauk plastycznych jest odpowiednikiem stopnia naukowego doktora habilitowanego. Obydwu Panom serdecznie gratulujemy!

TYSIĘCZNE POSIEDZENIE SEMINARIUM Z RÓWNAŃ FUNKCYJNYCH

Tysięczne posiedzenie Seminarium z Równań Funkcyjnych rozpocznie się o godz. 16:15 w auli im. Kazimierza Lepszego (przy ul. Bankowej 12) we wtorek 9 kwietnia. W uroczystym posiedzeniu weźmie udział ponad stu dawnych i obecnych uczestników z kraju i zagranicy. Planowane jest wydanie specjalnej publikacji One Thousand Seminars on Functional Equations, zawierającej zarys historii i osiągnięć naukowych seminarium, prezentację Konkursu im. prof. Marka Kuczmy oraz materiały statystyczne dotyczące uczestnictwa w Seminarium. Publikacja ta częściowo jest subwencjonowana przez Urząd Miejski w Katowicach. Zasadnicze jednak wsparcie dla jubileuszowych obchodów pochodzi ze środków Uniwersytetu Śląskiego, wyasygnowanych decyzją JM Rektora prof. Tadeusza Sławka.

PETERA GREENEWAYA WIZERUNEK CIAŁA

Koło Naukowe WolnoMISHlicieli zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie z dr Anita Skwarą poświęcone problematyce Wizerunku ciała w twórczości Petera Greenewaya. Spotkanie odbędzie się w piątek 22 marca w sali nr 217 Wydziału Filologicznego (przy placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach), początek o godz. 15.00.

DLACZEGO JAŚ I MAŁGOSIA?

Oddział Katowicki Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego organizuje w środę 20 marca o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (plac Sejmu Śląskiego 1) odczyt otwarty pt. Dlaczego Jaś i Małgosia, a nie Małgosia i Jaś? O dwóch mniej znanych prawach językowych. Prelegentem będzie prof. dr hab. Marek Ruszkowski z Akademii Świętokrzyskiej.

DRZWI OTWARTE FILII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W CIESZYNIE

Cieszyńska Filia Uniwersytetu Śląskiego otwiera podwoje dla uczniów ostatnich klas szkół średnich zainteresowanych jej ofertą edukacyjną. W środę 20 marca o godzinie 10.00 oficjalnego otwarcia imprezy dokona Prorektor ds. Filii w Cieszynie i Kształcenia Kulturalnego prof. Alojzy Kopoczek, nie zabraknie również występu chóru akademickiego.

MARZENIA O TEORII OSTATECZNEJ - KONWERSATORIUM PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach zaprasza na konwersatorium, na którym prof. dr hab. Marek Zrałek (z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego) wygłosi wykład: Poszukiwanie "nowej fizyki" - marzenia o teorii ostatecznej. Spotkanie odbędzie się w środę 20 marca o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach).

E-GENERACJA O GLOBALIZACJI

logo W dniach 23-24 kwietnia odbędą się I Międzynarodowe Dni Społeczne Gaudeamus, organizowane przez Katolicki Związek Akademicki Gaudeamus i Samorząd Studencki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek. Dni Społeczne będą - między innymi - wspaniałą okazją, aby zapoznać się z opinią młodych studentów z europejskich uniwersytetów na temat zagrożeń i szans, jakie stają dzisiaj przed nami.

DWUGŁOS PSYCHOLOGA I EKOLOGA NA RATUNEK ZIEMI

logo Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na kolejny wykład z cyklu: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Dzisiejsze spotkanie z dr. Ryszardem Kulikiem z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ oraz dr. Piotrem Skubałą z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ nosi tytuł: »Na ratunek Ziemi« - dwugłos psychologa i ekologa. Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową, udział jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają tradycyjnie do auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (przy ul. Bankowej 9), początek o godzinie 16:00.

SONDAŻ WYBORCZY KOLEGIUM ELEKTORÓW

Zgodnie z kalendarzem wyborczym Uniwersytetu Śląskiego w poniedziałek 18 marca odbędzie się w auli im. Kazimierza Lepszego (Rektorat UŚ przy ul. Bankowej 12 w Katowicach) posiedzenie Kolegium Elektorów, którego celem będzie wybór przewodniczącego oraz przeprowadzenie sondażu wyborczego. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.30.

"U-BYWAĆ" - PROF. T. SŁAWEK O TWÓRCZOŚCI WILLIAMA BLAKE’A

okładka książki U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake’a - najnowsza książka autorstwa prof. Tadeusza Sławka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w serii Historia Literatur Obcych (redagowanej przez Aleksandra Abłamowicza). JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek jest pracownikiem Zakładu Kultury i Literatury Brytyjskiej.

SPOTKANIE Z MAGDĄ PIEKORZ

logo Przegląd filmów Magdy Piekorz zakończony dyskusją z ich autorką odbędzie się w piątek 15 marca w Miejskim Domu Kultury Południe w Katowicach Kostuchnie (przy ul. Boya-Żeleńskiego 83). Początek spotkania o 17.00. Magdalena Piekorz jest absolwentką Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.

XXII TERENOWA SZKOŁA GEOLOGÓW

Już po raz dwudziesty drugi Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego organizuje Terenową Szkołę Geologów. Organizatorem XXII-giej Szkoły, która odbędzie się Spale w Niecce Tomaszowskiej (od 28 marca do 2 kwietnia) jest Katedra Geologii Stosowanej.

GIEŁDA MINERAŁÓW

mrówka w bursztynie XXIX Giełda Minerałów odbędzie się w dniach 23-24 marca (sobota-niedziela) w budynku Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu. Współorganizatorem giełdy (otwartej w godzinach od 10.00 do 17.00) jest Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Dla zainteresowanych przygotowano także sesję popularnonaukową, która rozpocznie się w sobotę o godz. 18.00 w sali 123 im. E. Romera na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu.

KURS PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich oraz Oddział Międzyuczelniany PTTK w Katowicach zapraszają na Kurs Przewodników Beskidzkich. Spotkanie organizacyjne dla tych, którzy dysponują jeszcze wolnym czasem, lubią góry i przygody, prowadzą aktywny tryb życia, a przy okazji chcieliby zdobyć zawód zgodny z zainteresowaniami - odbędzie się we wtorek 12 marca w sali nr 10 na parterze Wydziału Nauk Społecznych UŚ (przy ul. Bankowej 11 w Katowicach), początek o godz. 17.00.

W KIERUNKU PROMIENISTEJ EDUKACJI?

Ministerstwo edukacji rozważa możliwość nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, która pozwoli tworzyć uczelniom oddziałów zamiejscowe w małych miejscowościach. 27 lutego podczas przedstawiania w Sejmie rządowej strategii gospodarczej minister pracy Jerzy Hausner powiedział, że jedną z metod przeciwdziałania bezrobociu wśród młodych jest dalsze ich kształcenie. Hausner zapowiedział, że w kwietniu resort edukacji przedstawi projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, który będzie przewidywał możliwość tworzenia przez szkoły wyższe zamiejscowych punktów edukacyjnych.

STUDENCI DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Biuro Karier Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej było organizatorem spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Studenci Dla Przedsiębiorczości SIFE Polska, które odbyło się w czwartek 7 marca. Ideą programu jest motywowanie młodzieży akademickiej do pracy nad projektami własnego pomysłu i stosowania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobywanych podczas studiów. Rokrocznie odbywający się w Poznaniu Ogólnopolski Konkurs Uczelni Studenci Dla Przedsiębiorczości SIFE Polska pozwala studenckim drużynom na zaprezentowanie projektów przed jury złożone z właścicieli i menadżerów uznanych firm. Na zwycięzcy Konkursu Ogólnopolskiego spoczywa obowiązek i zaszczyt reprezentowania Polski i własnej uczelni podczas finału II SIFE WORLD CUP, który odbędzie się w tym roku w Amsterdamie.

WYKŁAD POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO

logo CSCS Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na kolejny wykład z cyklu: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Dzisiejsze spotkanie z przedstawicielem Polskiego Klubu Ekologicznego odbędzie się dzisiaj tradycyjnie w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (przy ul. Bankowej 9) o godzinie 16:00. Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową, udział jest bezpłatny.

Węzeł USK USNET w Sosnowcu - uruchomiony

W dniu 6 marca Centrum Techniki Obliczeniowej UŚ, przy współpracy Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej, operatora Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, zakończyło uruchomianie nowego węzła internetowego na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu. Węzeł, który obsługuje budynki Uniwersytetu Śląskiego w okolicach "żyletki", umożliwia przyłączenie do sieci ŚASK sieci lokalnych Wydziału Nauk o Ziemi i Wydziału Techniki z szybkością 100 Mbps.

PRO SCIENTIA ET ARTE - NAGRODA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU

W porządku obrad Senatu Uniwersytetu Śląskiego (posiedzenie odbyło się we wtorek 5 marca) znalazła się - między innymi - poparta jednogłośnie uchwała o ustanowieniu nagrody PRO SCIENTIA ET ARTE, której ideą jest uhonorowanie wybitnych osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników Uniwersytetu.

ZAPLANUJ KARIERĘ W WOJEWÓDZTWIE DO 29 MARCA

W piątek 29 marca upływa ostateczny termin zgłaszania prac na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach konkurs: Planowanie kariery zawodowej w warunkach zmian na rynku pracy Województwa Śląskiego. Warunkiem uczestnictwa jest napisanie tekstu podejmującego (na maksimum 10 stronach maszynopisu) problematykę zawartą w temacie konkursu, którego celem jest inicjowanie, wspieranie i upowszechnianie najbardziej wartościowych rozwiązań w zakresie polityki zatrudnienia województwa śląskiego. W skład konkursowej kapituły wchodzi między innymi prof. dr hab. Barbara Kożusznik - Dyrektor Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie.

METAMORFOZY: ELEMENTY PROCESU REKRUTACJI

Zapraszamy na kolejne warsztaty z cyklu METAMORFOZY, tym razem zatytułowane: Elementy procesu rekrutacji, czyli co każdy student wiedzieć powinien. Szkolenie odbędzie się we wtorek 19 marca w godzinach 9.30 -14.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejsze zapisy w pokoju 24 (siedziba Biura Promocji i Karier). Liczba miejsc ograniczona!

DNI ŚLĄSKIE W PÓŁNOCNEJ NADRENII-WESTFALII

Z władzami i studentami Uniwersytetu Śląskiego spotka się dziś (wtorek 5 marca) pani Hannelore Kraft - Minister ds. Federacji i Europy Kraju Związkowego Północnej Nadrenii-Westfalii, która gości z czterodniową wizytą na Śląsku na zaproszenie Marszałka Województwa Śląskiego Jana Olbrychta. Umowa o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Północną Nadrenią-Westfalią została podpisana już 1 września 2000 roku, teraz dodano do niej między innymi porozumienie w sprawie organizacji tam dni śląskich. Spotkanie z przedstawicielami środowiska akademickiego rozpocznie się o godz. 14.00 w auli na I piętrze Wydziału Nauk Społecznych (przy ul. Bankowej 11 w Katowicach).

PRZEKRACZAJĄCY GRANICE KS. PROF. LOTHAR ROOS

Na łamach niemieckiego chrześcijańskiego tygodnika społeczno-kulturalnego Rheinischer Merkur ukazał się 15 lutego wywiad z ks. prof. dr. hab. Lotharem Roosem - specjalistą w zakresie etyki społecznej, politycznej i gospodarczej. Do 2000 roku profesor kierował Katedrą Chrześcijańskiej Nauki Społecznej i Socjologii Duszpasterstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Bonn, gdzie prowadzi jeszcze prace doktorskie. Publikował także po polsku, teraz pracuje jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katedrze Psychologii Religii, Pedagogiki i Katolickiej Nauki Społecznej.

INTERPRETACJE także w Uniwersytecie Śląskim

Piąta edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE w Katowicach rozpoczęła się w piątek 1 marca, w poniedziałek odbyły się pierwsze projekcje spektakli Teatru Telewizji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (aula im. Kazimierza Popiołka) przy ul. Bankowej 11. Natomiast na środę 6 marca zaplanowano w sali Rady Wydziału Filologicznego (przy placu Sejmu Śląskiego w Katowicach) promocję zeszytów "Pamiętnika Teatralnego" poświęconych Jerzemu Grotowskiemu. Organizatorem Festiwalu, objętego mecenatem Samorządu Miasta Katowice, jest Instytucja Kultury ESTRADA ŚLĄSKA.

MNIEJSZOŚĆ ŻYDOWSKA W POLSCE

Naukowe Koło Integracji Europejskiej jest organizatorem konferencji: Mniejszość żydowska w Polsce, która odbędzie się w czwartek 21 marca w auli im. Kazimierza Lepszego (Rektorat UŚ) oraz auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach. Konferencja rozpocznie się o godz. 11.00 w Rektoracie. Honorowy Patronat nad imprezą objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.