facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

SPOTKANIE ANGIELSKO-NIEMIECKIE

W środę 8 maja odbędzie się w auli im. Kazimierza Lepszego (Rektorat UŚ, ul. Bankowa 12) spotkanie poświęcone promowaniu idei stałego doskonalenia znajomości języków obcych i umiejętności efektywnego wykorzystania tej wiedzy w procesie poszukiwania pracy. Organizatorem imprezy - skierowanej głównie do studentów - jest Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego i Szkoła Języków Obcych Profi-Lingua. O godzinie 10.00 rozpocznie się pierwszy z czterech półgodzinnych wykładów (dwa w języku angielskim i dwa w niemieckim), które przedstawią Bruce McCallum oraz Volker Bräuer - lektorzy związani ze Szkołą. Po każdym wystąpieniu zaplanowano krótką dyskusję na tematy związane z problematyką spotkania.

WYNIKI REFERENDUM STUDENCKIEGO

Ogłoszone zostały wyniki studenckiego referendum na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej przeprowadzonego 23 kwietnia 2002 r. na śląskich uczelniach. Na pierwsze z dwóch pytań brzmiące: "Czy Polska powinna przystąpić do Unii Europejskiej?" 82% studentów odpowiedziało "tak", a 18% było przeciw. Na drugie pytanie - "Czy Twoim zdaniem Polska będzie 1 stycznia 2004 roku gotowa, by wstąpić do Unii Europejskiej?" odpowiedziało twierdząco 28% uczestników referendum, 61% stwierdziło że "nie", a 11% nie miało zdania.

DZIEWIĄTY WIECZÓR AKADEMICKI

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na Dziewiąty Wieczór Akademicki, tradycyjnie połączony z występem artystów z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Honorowym gościem Wieczoru będzie Redaktor Naczelny "Tygodnika Powszechnego" ks. Adam Boniecki, który zaprezentuje wykład zatytułowany: Kościół w świecie zmieniającej się kultury. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.00 w czwartek 9 maja, jak zwykle w auli im. Kazimierza Lepszego (budynek Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach). Mile widziani będą wszyscy przedstawiciele społeczności akademickiej.

LISTA SCHINDLERA W CYKLU: HISTORIA FILMEM PISANA

Studenckie Koło Naukowe Historyków zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Historia filmem pisana połączone z projekcją filmu Lista Schindlera w reżyserii Stevena Spielberga, którą poprzedzi prelekcja dr. hab. Ryszarda Kaczmarka z Zakładu Historii Śląska. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 6 maja w auli im. Kazimierza Popiołka na I piętrze Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (przy ul. Bankowej 11 w Katowicach), początek o godz. 15.10. Wstęp wolny.

WSPARCIE Z MENiS

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu powiadomiło o przyznaniu Uniwersytetowi Śląskiemu dotacji celowych na działalność studencką.

TYDZIEŃ EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

    Katowice, 09-15.05.2002 Tydzień Edukacji Europejskiej Katowicka antena Europejskiego Forum Studentów AEGEE jest organizatorem Tygodnia Edukacji Europejskiej, który trwać będzie w dniach od 9 do 15 maja w Katowicach. Inicjatywa skierowana jest głównie do młodzieży naszego regionu - uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, licealistów i studentów. Pośrednim adresatem przedsięwzięcia jest także grono pedagogiczne - nauczyciele i wychowawcy, a także rodzice. Zaplanowane w ramach TEE imprezy odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 11, VIII L.O. im. M. Curie-Skłodowskiej oraz oczywiście na wydziałach Uniwersytetu Śląskiego.

MAJÓWKA Z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM

majówka Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Maksymilian Pazdan serdecznie zaprasza na "Majówkę z Uniwersytetem Śląskim", która odbędzie się 23 maja 2002 roku, o godzinie 17:00 na zielonych terenach przy Szkole Zarządzania UŚ - Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1. Majówka organizowana jest pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Tadeusza Sławka oraz Prezydenta Miasta Chorzowa mgr. inż. Marka Kopla. Więcej informacji...

NAGRODY IM. WOJCIECHA KORFANTEGO

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego prof. Jan Malicki i prof. Wojciech Świątkiewicz otrzymali nagrody im. Wojciecha Korfantego. Wśród laureatów - 10 najbardziej zasłużonych dla rozwoju Górnego Śląska znaleźli się także Stanisław Bieniasz, siostra Jadwiga (Urszula Wyrozumska), Zygmunt Brachmański, prof. Julian Gembalski, prof. Karol Jońca, prof. Daniel Kadłubiec, redaktor Tadeusz Kijonka i prof. Jerzy Pośpiech.

PRASA STRASZY?

W artykule pt. "Socjalne śmiechu warte", który ukazał się 20 kwietnia w katowickim dodatku "Gazety Wyborczej" dwa stwierdzenia wymagają sprostowania i wyjaśnienia. Sformułowanie, iż Uniwersytetowi Śląskiemu "nie wystarczy pieniędzy na stypendia" może rodzić obawy, że studenci lada chwila zostaną pozbawieni należnych im świadczeń.

WIZYTA GOŚCIA Z WĘGIER

22 i 23 kwietnia 2002 r. z wizytą na Uniwersytecie Śląskim gościł będzie prof. Csaba Czegledi z Eszterhazy Karoly College w Egerze. W ramach wizyty odbędzie się spotkanie węgierskiego Gościa z JM Rektorem Tadeuszem Sławkiem mające na celu rozszerzenie współpracy naukowej pomiędzy uczelniami. 23 kwietnia o godz. 13.00 w Sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, ul. Żytnia 8 prof. Csaba Czegledi wygłosi również wykład "The Syntax of Infinitival and Gerundive Objects in English".

STUDENCKIE DNI O EUROPIE

23-24 kwietnia 2002 r. w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, Sala Sympozjalna 1) odbędą się "Studenckie Dni o Europie" pod honorowym patronatem ministra Jana Truszczyńskiego - Głównego Negocjatora Polski z Unią Europejską oraz Róży Thun - Prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. W pierwszym dniu przeprowadzone zostanie Referendum Studenckie na temat wejścia Polski do Unii Europejskiej, a w drugim dniu odbędzie się konferencja.

BEZPŁATNE BADANIA OKULISTYCZNE DLA STUDENTÓW UŚ

19 i 20 kwietnia w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach firma Vision Express przeprowadza bezpłatne badania okulistyczne dla studentów Uniwersytetu Śląskiego. Firma zapewnia kompetentny personel i profesjonalny sprzęt medyczny, oferuje także produkty i materiały reklamowe. Stoisko będzie czynne w piątek 19 kwietnia do 17.30, w sobotę od 9.00 do 15.00.

DROGI KARIERY DLA ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Ukazał się drugi tom informatora i przewodnika: Drogi kariery dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów na Uniwersytecie Śląskim, poświęcony skutecznemu poszukiwaniu pracy i kształtowaniu własnej kariery zawodowej. Opracowanie dotyczy absolwentów kierunków: geologia, geografia, matematyka, chemia i fizyka. Celem autorów publikacji (prof. Barbara Kożusznik, Jarosław Polak), dostępnej bezpłatnie w Szkole Zarządzania UŚ oraz Biurze Promocji i Karier, jest wyposażenie absolwentów w wiedzę na temat aktualnego rynku pracy i możliwości zatrudnienia w naszym regionie oraz udzielenie wskazówek na temat własnych możliwości zachowania się na rynku, aktywnego poszukiwania pracy, diagnozowania własnego potencjału w roli pracownika.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER

W dniach 24-25 kwietnia odbędzie się w Katowicach Ogólnopolska Konferencja Biur Karier, zorganizowana z inicjatywy Biura Karier Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Motywem przewodnim spotkania, w którym udział wezmą także przedstawiciele Biura Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego, będzie standaryzacja działalności biur karier, ze szczególnym uwzględnieniem jakości obsługi klienta. Specjalny blok zajęć będzie dotyczył rządowego programu Pierwsza praca.

WSPÓŁCZESNE TRENDY METOD DOŚWIADCZALNYCH FIZYKI CIAŁA STAŁEGO

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym prof. dr hab. Andrzej Oleś z Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (doktor honoris causa AGH, członek Polskiej Akademii Umiejętności) wygłosi wykład pt.: Współczesne trendy metod doświadczalnych fizyki ciała stałego. Konwersatorium odbędzie się w środę 24 kwietnia o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach).

OTWARTE DRZWI DO PIERWSZEJ PRACY

logo Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zainicjował działalność związaną z ogólnopolskim programem Pierwsza Praca. Do współdziałania na rzecz szeroko pojętej aktywizacji poszukujących zatrudnienia zaproszono przedstawicieli biur karier uczelni wyższych z regionu, w tym również Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego. W poniedziałek 22 kwietnia w katowickiej siedzibie WUP odbędzie się spotkanie, w czasie którego zaprezentowana zostanie, między innymi, idea działalności BPiK, jej cele i podejmowane działania. Katowicki WUP jest także organizatorem akcji: Otwarte drzwi uczelni, przygotowywanej wspólnie z Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bielsku-Białej, Częstochowie i Sosnowcu.

ATAK WIRUSA KLEZ-H

Centrum Technik Informatycznych informuje, że od dnia wczorajszego można zauważyć znaczny przyrost liczby elektronicznych przesyłek pocztowych zainfekowanych nieprzyjemnym wirusem Klez-H. W okresie minionej doby działający na serwerach pocztowych CTI skaner antywirusowy zatrzymał ponad 50 e-maili zawierających tego wirusa. Warto zachować ostrożność, jeśli do czytania poczty posługujemy się programami Microsoftu.

KRÓLOWA MARGOT W CYKLU: HISTORIA FILMEM PISANA

Studenckie Koło Naukowe Historyków zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Historia filmem pisana połączone z projekcją filmu Królowa Margot w reżyserii Patrice’a Chereau, którą poprzedzi prelekcja dr Aleksandry Skrzypietz z Zakładu Historii Nowożytnej. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 22 kwietnia w auli im. Kazimierza Popiołka na I piętrze Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (przy ul. Bankowej 11 w Katowicach), początek o godz. 15.10. Wstęp wolny.

AMBASADOR SŁOWENII W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

O Doświadczeniach Słowenii na drodze do Unii Europejskiej opowie Zvone Dragan - Ambasador Słowenii w Polsce, z którym spotkanie odbędzie się w środę 24 kwietnia w sali seminaryjnej I (na drugim piętrze Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach). Organizatorami wykładu są: oddział katowicki Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa WNS. Początek o godz. 16.00, wstęp wolny.

XXVI MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA FIZYKI TEORETYCZNEJ

Konferencja naukowa o tradycyjnej nazwie: Międzynarodowa Szkoła Fizyki Teoretycznej, organizowana corocznie od 1976 roku, jest najstarszą cykliczną konferencją naukową na Górnym Śląsku. Przez 26 lat zdobyła sobie uznanie w międzynarodowym i polskim środowisku naukowym. Tegoroczna edycja, poświęcona fizycznym podstawom informatyki kwantowej i komputerów kwantowych, odbędzie się w dniach od 3 do 7 września w Ustroniu.

KAPUŚCIŃSKI: KONFLIKT CZY DIALOG?

Ryszard Kapuściński

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Józef Bańka ma zaszczyt zaprosić na wykład doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego Ryszarda Kapuścińskiego zatytułowany: Cywilizacja - konflikt czy dialog?. Spotkanie odbędzie się we wtorek 23 kwietnia w auli im. Kazimierza Popiołka (na I piętrze budynku WNS przy ul. Bankowej 11 w Katowicach), początek o godz. 14.00. Przed wykładem Szanowny Gość spotka się z JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeuszem Sławkiem.

CTI uruchomiło kolejny węzeł USK USNET

W dniu 17 kwietnia pracownicy Centrum Technik Informatycznych UŚ, przy współpracy Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej, operatora Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, uruchomili nowy węzeł internetowy na Wydziale Filologicznym w Katowicach. Węzeł, który obsługuje budynki Uniwersytetu Śląskiego w okolicach Placu Sejmu Śląskiego, umożliwia przyłączenie do sieci ŚASK sieci lokalnych Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska z szybkością 100 Mbps.

HAN SUYIN W TŁUMACZENIU PROF. TERESY KOWALSKIEJ

Prof. dr hab. Teresa Kowalska

Prof. dr hab. Teresa Kowalska jest pracownikiem Zakładu Chemii Ogólnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, jej naukowe pasje koncentrują się między innymi wokół badań związanych z teorią chromatografii, a jedną z wielkich pasji pozauniwersyteckich Pani Profesor stało się tłumaczenie prozy i poezji z angielskiego i niemieckiego.

SPOTKANIE Z KULTURĄ, HISTORIĄ I ZABYTKAMI SYRII

Studenckie Koło Naukowe Historyków zaprasza na cykl prelekcji, połączonych z pokazem przeźroczy, poświęconych kulturze, historii i zabytkom krajów Bliskiego Wschodu oraz Azji Południowej. Pierwsze z dwóch spotkań poświęconych Syrii odbędzie się we wtorek 23 kwietnia w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (przy ul. Bankowej 11, sala nr 10), w planach opowieści z okolic Aleppo, Apamei, Palmyry, Damaszku, Crac des Chevaliers i Doliny Eufratu. Początek o godzinie 17.00.

DYSKUSJA Z MARKIEM PASIECZNYM O "ZWIASTOWANIU"

Zakład Wiedzy o Teatrze Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na dyskusję z udziałem reżysera Marka Pasiecznego, poświęconą Zwiastowaniu Paula Claudela. Spotkanie odbędzie się we wtorek 23 kwietnia w kawiarence EPTY-a (na V piętrze budynku Wydziału Filologicznego UŚ przy placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach), początek o godz. 13.00.

KULTUROZNAWSTWO W PARADYGMACIE

Instytut Nauk o Kulturze oraz Zakład Językoznawstwa Pragmatycznego zapraszają na wykład prof. Michała Fleischera z Uniwersytetu Wrocławskiego zatytułowany: Kulturoznawstwo w paradygmacie empirycznym. Spotkanie odbędzie się w piątek 19 kwietnia (w sali 307 na III piętrze budynku Wydziału Filologicznego UŚ przy placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach), początek o godz. 11.30.

RANKING KIERUNKÓW STUDIÓW W "POLITYCE"

okładka polityki "Polityka" po raz trzeci opublikowała - w specjalnym dodatku do bieżącego wydania - ranking szkół wyższych, państwowych i niepaństwowych, oparty na ocenie wybranych, najpopularniejszych kierunków studiów: ekonomii-zarządzania, prawa, socjologii, psychologii, politologii, pedagogiki i informatyki. Miło nam poinformować, że pozycja Uniwersytetu Śląskiego w tym zestawieniu jest z roku na rok coraz lepsza.

KWALIFIKACJA ZA GRANICĄ NA STUDIA W POLSCE

logo Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego od lat biorą udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej kwalifikującej młodzież polskiego pochodzenia na studia w Polsce. Komisja działa pod nadzorem Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MENiS; w tym roku przedstawiciele naszej uczelni, współpracujący ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej, wyjadą do Czech, Słowacji, Gruzji oraz na Węgry, Ukrainę, Litwę, Łotwę i Białoruś.

KONKURS DLA KOBIET NAUKI

logo Drugą edycję konkursu na stypendia naukowe: L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki, organizowanego przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO zainaugurowano 1 marca. Pięć młodych Polek, które prowadzą badania naukowe w dziedzinach biologiczno-medycznych, otrzyma miesięcznie stypendia wypłacane przez rok w wysokości 1500 zł miesięcznie. O stypendia ubiegać się mogą doktorantki, które nie ukończyły 35 roku życia oraz habilitantki (maksimum 45 lat), będące w ostatnim roku realizacji pracy. Termin zgłaszania kandydatur upływa 31 lipca.

PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ PLANETY W CENTRUM STUDIÓW NAD CZŁOWIEKIEM I ŚRODOWISKIEM

logo CSCŚ Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na kolejny wykład z cyklu: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. W czwartek 18 kwietnia odbędzie spotkanie z mgr Elżbietą Gepfert i dr. Piotrem W. Cholewą ze Śląskiego Klubu Fantastyki w Katowicach zatytułowane: Pustynia, lodowiec czy wysypisko - wizje przyszłości naszej planety w fantastyce naukowej. Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową, udział jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają tradycyjnie do auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (przy ul. Bankowej 9), początek zawsze o godzinie 16:00.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.