facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

KONKURS DLA KOBIET NAUKI

logo Drugą edycję konkursu na stypendia naukowe: L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki, organizowanego przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO zainaugurowano 1 marca. Pięć młodych Polek, które prowadzą badania naukowe w dziedzinach biologiczno-medycznych, otrzyma miesięcznie stypendia wypłacane przez rok w wysokości 1500 zł miesięcznie. O stypendia ubiegać się mogą doktorantki, które nie ukończyły 35 roku życia oraz habilitantki (maksimum 45 lat), będące w ostatnim roku realizacji pracy. Termin zgłaszania kandydatur upływa 31 lipca.

PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ PLANETY W CENTRUM STUDIÓW NAD CZŁOWIEKIEM I ŚRODOWISKIEM

logo CSCŚ Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na kolejny wykład z cyklu: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. W czwartek 18 kwietnia odbędzie spotkanie z mgr Elżbietą Gepfert i dr. Piotrem W. Cholewą ze Śląskiego Klubu Fantastyki w Katowicach zatytułowane: Pustynia, lodowiec czy wysypisko - wizje przyszłości naszej planety w fantastyce naukowej. Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową, udział jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają tradycyjnie do auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (przy ul. Bankowej 9), początek zawsze o godzinie 16:00.

LODOWCE PROFESORA JACKA JANI

Klifowe czoło Lodowca Hansa (fot. J. Jania) Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach zaprasza na wykład prof. dr. hab. Jacka Jani (Kierownika Zakładu Teledetekcji Środowiska Wydziału Nauk o Ziemi UŚ) zatytułowany: Lodowce Arktyki a zmiany klimatyczne, który zostanie wygłoszony na 66. sesji zgromadzenia ogólnego w czwartek 18 kwietnia w gmachu Politechniki Śląskiej w Katowicach (przy ul. Krasińskiego 8, sala OLIMP na IV piętrze, początek o godz. 14.00). Wstęp wolny.

MAJÓWKA Z PKP INTERCITY

Studentów planujących dalszą lub bliższą podróż po Polsce w trakcie długiego majowego weekendu informujemy o specjalnej ofercie PKP Intercity przygotowanej dla osób w wieku do 26 lat, nieposiadających indywidualnych uprawnień do ulgowych przyjazdów w pierwszej klasie pociągów Ex oraz w klasie pierwszej i drugiej pociągów IC i EC.

UNIWERSYTET ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

prof. dr hab. Janusz Janeczek

Myślenie o przyszłym rozwoju jest warunkiem trwania każdej instytucji, w tym także uniwersytetu. Owo myślenie musi się przełożyć na opracowanie strategii krótko- i długoterminowej, która wyznaczy główne kierunki działania na nadchodzące lata. O aktualnej kondycji Uniwersytetu Śląskiego, uwarunkowaniach jego działalności, idei uniwersytetu europejskiego oraz strategii badań naukowych w naszej uczelni pisze na łamach kwietniowego numeru Gazety Uniwersyteckiej Rektor Elekt prof. Janusz Janeczek.

LEKSYKON DUCHOWIEŃSTWA REPRESJONOWANEGO

logo Wydziału Teologicznego Promocja książki: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989 odbędzie się w środę 24 kwietnia w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach przy ul. Kilińskiego 9 (sala 204, początek o godz. 14.00). W programie przewidziane jest - oprócz prezentacji Leksykonu przez ks. prof. dra hab. Jerzego Myszora - także wystąpienie prokuratora Andrzeja Witkowskiego (IPN - Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie) na temat mechanizmów prześladowań duchowieństwa po II wojnie światowej. Organizatorami spotkania są: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, a także Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej.

WYSOKIE NOTOWANIA PRAC EKONOFIZYKÓW

Rozwijana w Instytucie Fizyki WMFiCh nowa tematyka badawcza, związana z zastosowaniami modeli fizycznych do opisu zjawisk społecznych i ekonomicznych (tzw. ekonofizyka), zdobywa coraz większe uznanie w środowisku naukowym. W rankingu najpopularniejszych publikacji z ekonofizyki prowadzonym przez Econophysics Forum praca Trading by quantum rules napisana przez dr. Edwarda W. Piotrowskiego i prof. Jana Sładkowskiego zajmuje wysoką drugą pozycję na liście stu najpopularniejszych "ekonofizycznych prac" znajduje się aż 6 prac tych autorów!

REKTOR UŚ W SKŁADZIE NARODOWEJ RADY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek oraz prof. Genowefa Grabowska (Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Senator RP - Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej) weszli w skład Narodowej Rady Integracji Europejskiej powołanej do życia przez Premiera Rządu RP Leszka Millera w związku z nabierająca rumieńców rządową akcją propagowania w Polsce idei zjednoczonej Europy. Wśród członków Rady znaleźli się między innymi przedstawiciele środowisk akademickich, duchowieństwa, mediów, twórcy kultury, samorządowcy i politycy.

CZWORO PROREKTORÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Na piątkowym (12 kwietnia) posiedzeniu kolegium elektorów Uniwersytetu Śląskiego, które odbyło się tradycyjnie w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu dokonano wyboru prorektorów Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2002/2005 spośród kandydatur zaproponowanych przez Rektora Elekta prof. Janusza Janeczka.

KAMIEŃ ODMIENIŁ JEGO ŻYCIE

W piątej klasie podstawówki znalazł andezyt, czyli skałę wulkaniczną. Wtedy postanowił, że będzie geologiem. Ćwiczył jazdę figurową na lodzie i wspinał się jak prawdziwy alpinista. Przez najbliższe trzy lata będzie rektorem Uniwersytetu Śląskiego. Z prof. Januszem Janeczkiem - Rektorem Elektem - na łamach piątkowej katowickiej Gazety Wyborczej o zmianie życiowych planów, rankingach wyższych uczelni i Uniwersytecie Śląskim rozmawia Anna Stańczyk.

CERTYFIKACJA PO POLSKU

logo W poniedziałek 8 kwietnia na Wydziale Filologicznym odbyło się spotkanie dotyczące reguł egzaminowania i certyfikacji języka polskiego jako obcego, którego organizatorem była Szkoła Języka i Kultury Polskiej, od ponad 10. lat kształcąca obcokrajowców w zakresie wiedzy o polszczyźnie i obyczajach Polaków. Gościem Szkoły była prof. Josephine Lewkowicz, która obecnie pracuje w Hong-Kongu. Profesor Lewkowicz zajmuje się przygotowywaniem różnego typu testów z języka angielskiego oraz teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi testowania.

MAJÓWKA KULTUROZNAWCÓW WE FRANCUSKICH JASKINIACH

Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców zaprasza zainteresowanych na wycieczkę dydaktyczną do Francji szlakiem słynnych i mniej znanych grot z prehistorycznymi malowidłami (Les Eyzies, Font de Gaume, Cro-Magnon, la Madeleine, dolina Vezery - zaliczana do Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO). Wyprawę zaplanowano na długi majowy weekend (wyjazd w sobotę 27 kwietnia, powrót w niedzielę 5 maja), a jej koszt (nie obejmujący wyżywienia i ewentualnych dodatkowych "atrakcji") wynosi 600 zł.

OPÓŹNIONE STYPENDIA DLA PiPs?

Istnieje ewentualność, że wypłata świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii rozpocznie się z jednodniowym opóźnieniem, tj. w czwartek 25 kwietnia. Jak poinformowały władze dziekańskie, przyczyną zwłoki w przygotowaniu list stypendialnych są zakłócenia w pracy systemu informatycznego, spowodowane uszkodzeniem wydziałowego serwera w wyniku niedawnej kradzieży. Prosząc o zrozumienie awaryjnej sytuacji, przepraszamy studentów za możliwe niedogodności.

WIZYTA DELEGACJI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ W UNIWERSYTECIE

logo Delegacja Instytutu Pamięci Narodowej z Prezesem Leonem Kieresem na czele złoży wizytę w Uniwersytecie Śląskim we wtorek 16 kwietnia. Spotkanie z władzami naszej uczelni ma na celu podpisanie Deklaracji Współpracy pomiędzy obydwoma instytucjami, która objąć ma prowadzenie wspólnych badań naukowych, wzajemne udostępnianie zgromadzonych dokumentów, materiałów i informacji oraz organizowanie konkursów historycznych, konferencji, seminariów, sesji i wystaw dla lepszego upowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski.

Internetowy informator dla kandydatów

internetowy informator dla kandydatów W dniu 10 kwietnia Centrum Technik Informatycznych UŚ udostępniło kandydatom na studia w naszej uczelni informator internetowy. Jest to ulepszona i zaktualizowana wersja informatora opracowanego w ubiegłym roku. Przez rok informator dla kandydatów przeglądano ponad 273000 razy, przez pierwszy dzień obecności w sieci nowej jego wersji liczba odwiedzin przekroczyła 2500.

POWRÓT DO JASKINI - INICJATYWA KOŁA NAUKOWEGO FILOZOFÓW

Studenckie Koło Naukowe Filozofów zaprasza na wykład zatytułowany: Powrót do jaskini. Między językiem a filozofią, który wygłosi prof. Bruce McQueen. Spotkanie odbędzie się w czwartek 11 kwietnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (przy ul. Bankowej 11 w Katowicach, sala nr 332). Początek o godz. 16.30, wykład zostanie wygłoszony po polsku.

CUBA SI!

Myśl o Kubie często staje się myślą o Fidelu Castro i rewolucji. Zapraszamy na wystawę, która fotografią opowie o kubańskim życiu, bez patosu, blichtru i świata "wielkiej polityki". W piątek 12 kwietnia odbędzie się w tarnogórskiej Galerii Pod Nad wernisaż wystawy reportażu fotograficznego Małgorzaty Wójcik - uczestniczki Wyprawy Naukowej Studentów Uniwersytetu Śląskiego Kuba 2001. Początek o godz. 18.00, wstęp wolny.

PROF. ANDRZEJ T. JANKOWSKI RADZI W OSTRAWIE

Prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski - Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Kierownik Katedry Geografii Fizycznej, został wybrany członkiem Rady Naukowej Studiów Doktoranckich Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu w Ostrawie w zakresie geografii. Nowo utworzone międzynarodowe gremium będzie odpowiedzialne za określanie kierunków działalności badawczej i programu studiów doktoranckich, które oficjalnie rozpoczną funkcjonowanie z dniem 1 października 2002 roku. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się we wtorek 9 kwietnia, funkcję jej przewodniczącego sprawuje prof. Vladislav Kříž.

SPOTKANIE Z KULTURĄ, HISTORIĄ I ZABYTKAMI INDII

Studenckie Koło Naukowe Historyków zaprasza na cykl prelekcji, połączonych z pokazem przeźroczy, poświęconych kulturze, historii i zabytkom krajów Bliskiego Wschodu oraz Azji Południowej. Spotkanie poświęcone Indiom odbędzie się we wtorek 16 kwietnia w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (przy ul. Bankowej 11, sala nr 10). W programie znajdą się opowieści i slajdy z okolic Haridwar, Benares, Puri (święte miasta hinduizmu), Delhi, Agry, Jaipuru i Madrasu. Początek o godzinie 17.00.

TARGI EDUKACYJNE W BYTOMIU

logo ZSO nr 3 w Bytomiu W dniach 11 i 12 kwietnia (czwartek-piątek) odbędą się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 (przy ul. Powstańców Śląskich 2) w Bytomiu IV Targi Edukacyjne, których celem jest dostarczenie niezbędnych informacji z zakresu możliwości dalszego kształcenia i warunków rekrutacji uczniom ostatnich klas szkół średnich z Bytomia, Radzionkowa i Piekar Śląskich. Uniwersytet Śląski reprezentować będzie w Bytomiu Samorząd Studencki, w przygotowaniu i organizacji naszego udziału w Targach uczestniczy także Biuro Promocji i Karier.

BIOTERRORYZM W CENTRUM STUDIÓW NAD CZŁOWIEKIEM I ŚRODOWISKIEM

logo Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na kolejny wykład z cyklu: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. W czwartek 11 kwietnia odbędzie spotkanie z dr Zofią Piotrowską-Seget (pracownikiem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ) zatytułowane: Bioterroryzm. Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową, udział jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają tradycyjnie do auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (przy ul. Bankowej 9), początek zawsze o godzinie 16:00.

RAJD GÓRSKI STUDENTÓW POLITECHNIKI I UNIWERSYTETU

Na najbliższy weekend (13-14 kwietnia) zaplanowano II Międzyuczelniany Rajd Górski Studentów Politechniki i Uniwersytetu Śląskiego PolUŚ. Do Chałupy Studenckiej w Lachowicach zapraszają: Studenckie Koło Przewodników Górskich Harnasie działające przy Politechnice Śląskiej i uniwersyteckie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich.

WYBORY PROREKTORÓW

W piątek 12 kwietnia odbędzie się posiedzenie wyborcze kolegium elektorów Uniwersytetu Śląskiego, zwołane w celu dokonania wyboru prorektorów. Zebranie rozpocznie się o godz. 10.00 - tradycyjnie w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Uczelniana Sieć Komputerowa w Rybniku

W dniu 8 kwietnia Centrum Technik Informatycznych UŚ, przy współpracy Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej, operatora Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, uruchomiło stałe łącze internetowe do ośrodka dydaktycznego UŚ w Rybniku. W ten sposób Uczelniana Sieć Komputerowa USNET, obecna dotychczas w Katowicach, Sosnowcu, Jastrzębiu-Zdroju i Chorzowie, dotarła do Rybnika.

UNIWERSYTECKA SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA

logo Uniwersytet Śląski zajmuje siódme miejsce wśród uniwersytetów w ogłoszonym dziś Rankingu Szkół Wyższych 2002 "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw" - a to o trzy miejsca wyżej niż w roku ubiegłym (przed nami znalazły się m. in. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Gdański, po piętach depcze nam Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). W całościowym zestawieniu szkół wyższych nasza uczelnia uplasowała się na 19. pozycji (czyli o jedno miejsce wyżej niż rok temu), prowadzi Uniwersytet Warszawski.

REKTOR ELEKT PROF. DR HAB. JANUSZ JANECZEK

PROF. DR HAB. JANUSZ JANECZEK W drugiej turze głosowania w wyborach na stanowisko rektora Uniwersytetu Śląskiego (trzyletnia kadencja rozpoczyna się 1 września roku akad. 2002/2003) zwyciężył prof. dr hab. Janusz Janeczek, zdobywając 96 głosów (na 189 oddanych i ważnych), wyprzedzając tym samym swego głównego kontrkandydata - prof. dr. hab. Krystiana Roledera - o trzy głosy. Wyniki pierwszej tury głosowania przedstawiały się następująco: prof. dr hab. Józef Bańka - 22 głosy, prof. dr hab. Janusz Janeczek - 88 głosów, prof. dr hab. Krystian Roleder - 78 (oddano 191 głosów, w tym 3 nieważne). Rektorowi Elektowi serdecznie gratulujemy!

NAUKA, RACJONALNOŚĆ I PRAWDA W ROCZNICĘ URODZIN K. R. POPPERA

Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na konferencję: Nauka - racjonalność - prawda, organizowaną w setną rocznicę urodzin Karla Raimunda Poppera (1902-1994) - austriackiego filozofa analitycznego, twórcy oryginalnych koncepcji w metodologii, filozofii nauki i filozofii społecznej, krytyka totalitaryzmu. Dwudniowe obrady (8-9 kwietnia) odbywać się będą w sali sympozjalnej nr III na czwartym piętrze Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (przy ul. Bankowej 11 w Katowicach).

EUROPEJSKI SUMMER UNIVERSITY

logo Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice zaprasza do wzięcia udziału w Summer University 2002 - wakacyjnej akcji, dzięki której można zwiedzić wiele zakątków Europy, jednocześnie wziąć udział w kursie językowym, spotkać niesamowitych ludzi i przeżyć wspaniałą wakacyjną przygodę - za jedynie 100 Euro. Spotkanie informacyjne poświęcone tej inicjatywie odbędzie się w środę 10 kwietnia (o godz. 16.00 w sali nr 148) oraz w czwartek 11 kwietnia (o godz. 13.00 w Sali Sympozjalnej I) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (przy ul. Bankowej 11 w Katowicach).

SPOTKANIE Z KULTURĄ, HISTORIĄ I ZABYTKAMI IZRAELA

Studenckie Koło Naukowe Historyków zaprasza na cykl prelekcji, połączonych z pokazem przeźroczy, poświęconych kulturze, historii i zabytkom krajów Bliskiego Wschodu oraz Azji Południowej. Spotkanie poświęcone Izraelowi odbędzie się we wtorek 9 kwietnia w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (przy ul. Bankowej 11, sala nr 10). Początek zawsze o godzinie 16.30.

GLADIATOR W CYKLU: HISTORIA FILMEM PISANA

Studenckie Koło Naukowe Historyków zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Historia filmem pisana połączone z projekcją filmu Gladiator w reżyserii Ridleya Scotta. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 8 kwietnia w auli im. Kazimierza Popiołka na I piętrze Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (przy ul. Bankowej 11 w Katowicach), początek o godz. 15.10. Wstęp wolny.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.