facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Rozporządzenie dotyczące matur jeszcze nie podpisane

Rozporządzenie dotyczące przesunięcia terminu wprowadzenia nowych matur nie zostało jeszcze podpisane. Jest w uzgodnieniach międzyresortowych - poinformowała minister edukacji. - Najwcześniej jak tylko będzie to możliwe, rozporządzenie podpiszę - zapowiedziała dzisiaj Krystyna Łybacka na konferencji prasowej.

ÓSMY WIECZÓR AKADEMICKI

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na Ósmy Wieczór Akademicki, którego gościem będzie Jan Peszek w spektaklu Bogusława Schaeffera: Scenariusz dla nie istniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego. Połączone ze spektaklem spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.00 w poniedziałek 29. października w auli im. Kazimierza Lepszego (budynek Rektoratu przy ul. Bankowej 12).

PO UROCZYSTOŚCI - ZDJĘCIA ABSOLWENTÓW I STYPENDYSTÓW

Uprzejmie informujemy wszystkich absolwentów i stypendystów Ministra Edukacji Narodowej biorących udział w uroczystości 19 października 2001 r., że wkrótce będą mogli odebrać pamiątkowe zdjęcia. Zostały one wykonane każdej z wyróżnionych osób w momencie odbierania dyplomu z rąk JM Rektora prof. dr hab. Tadeusza Sławka. Zdjęcia te są upominkiem od Uniwersytetu Śląskiego - pamiątką tej ważnej zarówno dla absolwentów i stypendystów, jak też Ich Uczelni uroczystości.

NAGRODZONY ROZWÓJ I OSOBLIWOŚCI

Wielkie gratulacje składamy pracownikom Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska za zdobycie wysokich wyróżnień na Ogólnopolskim Przeglądzie Wydawnictw i Filmów Ekologicznych zorganizowanym w ramach Ogólnopolskich Spotkań Ekologicznych EKO-TOR Przysiek 2001. II miejsce w kategorii "wydawnictwa naukowe" przyznano publikacji Sustainable Development of Industrial and Urban Areas. Student Manual, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, natomiast miejsce I w kategorii "wydawnictwa albumowe" otrzymała publikacja: Osobliwości przyrodnicze województwa śląskiego, praca zbiorowa pod redakcją prof. Wiesława Włocha, wydana przez Górnosląską Oficynę Wydawniczą S.A. w Katowicach. Organizatorem spotkania, które odbyło się w dniach od 13. do 15. września było Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju i Obszarów Wiejskich w Przysieku, kierowane przez Andrzeja Hornowskiego we współpracy z tamtejszym Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

STYPENDIA NAUKOWE DAAD - spotkanie

Naukowe Koło Integracji Europejskiej zaprasza na spotkanie "Stypendia naukowe za granicą", które odbędzie się w poniedziałek 29. października o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych (ul. Bankowa 11). Spotkanie poprowadzi Jürgen Röhling, lektor DAAD na Uniwersytecie Śląskim.

Będzie możliwość zdawania nowej matury

Maturzyści, którzy chcą zdawać w tym roku szkolnym egzamin dojrzałości według nowych zasad, będą mieli taką możliwość - powiedziała minister edukacji Krystyna Łybacka w środę w programie TVP "Rower Błażeja". Uczniowie, którzy chcą zdawać nową maturę muszą złożyć oświadczenie pisemne w tej sprawie u dyrektora swojej szkoły. Umożliwione zostanie im zdawanie egzaminu według regulaminu opracowanego przez poprzedniego ministra. Egzamin oceniać będą egzaminatorzy zewnętrzni - poinformowała Łybacka.

Energia - ekologia - etyka (zaproszenie na konferencję)

Koło Naukowe Energetyków "Caloria" działające w Akademii Górniczo-Hutniczej zaprasza zainteresowanych studentów i przedstawicieli kół naukowych na międzynarodową konferencję pn. "Energia - Ekologia - Etyka", planowaną na 10 i 11 maja 2002 r.

MON: absolwenci wyższych uczelni przeniesieni do rezerwy

Absolwenci szkół wyższych, którzy nie otrzymali kart powołania do odbycia przeszkolenia wojskowego, od 9 listopada przeniesieni zostaną do rezerwy - poinformował płk Eugeniusz Mleczak.

Prof. Antoni Gładysz laureatem nagrody im. Karola Miarki

Prof. Antoni Gładysz odebrał dzisiaj prestiżową nagrodę im. Karola Miarki. Nagrody te są przyznawane od 1983 r. za wybitny dorobek wzbogacający wartości kultury regionu i kraju. Od 1999 r. przyznaje i funduje je zarząd województwa śląskiego. Tym razem uroczystość odbyła się w rodzinnej miejscowości Karola Miarki - Pielgrzymowicach.

Zebranie, od którego zależą stypendia

Prorektor ds. Studenckich i Finansowych prosi wszystkich członków Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej o niezawodne przybycie na zebranie poświęcone ustaleniu wysokości i zasad wypłacania świadczeń dla studentów UŚ w bieżącym semestrze. Odbędzie się ono we wtorek 30 października o godz. 11.00, w sali nr 29 na I piętrze rektoratu.

Czy przesunięcie nowych matur jest zgodne z konstytucją?

Rzecznik Praw Obywatelskich zapowiada, że zbada czy przesunięcie terminu wprowadzenia nowych matur z wiosny 2002 r. na wiosnę 2005 r. jest zgodne z konstytucją. Przypomina, że nowa matura miała zastąpić egzaminy wstępne na studia.

WIZYTA WŁOSKIEGO GOŚCIA

W sobotę 20. października gościł w naszej uczelni Rektor Uniwersytetu w Bari (Universita degli Studi di Bari) profesor Giovanni Girone. Prof. Girone i JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek podpisali list intencyjny wyrażający chęć nawiązania wzajemnych kontaktów naukowych i dydaktycznych między tymi dwoma uczelniami. Z naszej strony zainteresowane współpracą są na razie: Wydział Filologiczny i Wydział Nauk o Ziemi.

RYBNIK - OSTATNIA I PIERWSZA INAUGURACJA

Wydawać by się mogło, że inauguracjom nie ma końca. Szczególnym wydarzeniem będzie jednak ta ostatnia w rektorskim kalendarzu, a zarazem pierwsza w Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku. Punktualnie o godzinie 15.00 we wtorek rozpocznie się ceremonia pierwszej uroczystej inauguracji roku akademickiego 2001/2002 w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku. Władze Uczelni w uroczystym orszaku, poprzedzanym przez poczet sztandarowy, będą miały okazję zwiedzić oddany właśnie do użytku i poświęcony przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego Damiana Zimonia budynek dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Rudzkiej 13a oraz Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych otwarty dla potrzeb studiów technicznych i biznesu.

Przynależność polityczna Śląska w IX i XI wieku - wykład CSnCiŚ

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na wykład "Przynależność polityczna Śląska w IX i XI wieku ", który w cyklu "WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA" wygłosi Prof. dr hab. Idzi Panic z Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Wykład odbędzie się w dniu 25.10.2001 (czwartek) o godzinie 16:00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9.

PROF. DR HAB. TADEUSZ NIEDŹWIEDŹ CZŁONKIEM KORESPONDENTEM PAU

Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, że profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego Tadeusz Niedźwiedź, od 1996 roku piastujący stanowisko kierownika Katedry Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi (którą stworzył od podstaw), został powołany na stanowisko członka korespondenta Wydziału Przyrodniczego Polskiej Akademii Umiejętności.

Metody fizyki w ekonomii i socjologii - konwersatorium PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na Konwersatorium, na którym Prof. dr hab. Janusz Hołyst (Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Warszawa) wygłosi wykład pt.: Metody fizyki w ekonomii i socjologii.

Nowa matura za trzy lata

Na wiosnę nie będzie nowych matur - to pierwsza ważna decyzja, jaką podjął rząd Leszka Millera. Nowe zasady zdawania egzaminu dojrzałości mają wejść w życie - jak zapowiada szefowa Ministerstwa Edukacji Krystyna Łybacka - w roku szkolnym 2004/2005. Będzie więc obowiązywał system mieszany, żeby ci uczniowie, którzy już zaczęli przygotowywania do egzaminu dojrzałości wedle nowych zasad nie czuli się pokrzywdzeni.

LXVII PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się w poniedziałek 22. października w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia. Początek ceremonii nastąpi o godzinie 12.00.

Nasz absolwent

Na okazję piątkowej uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom Uniwersytetu Śląskiego wydany został okolicznościowy magazyn "Nasz Absolwent Roku Akademickiego 2000/2001". Każdy z zaproszonych dzisiaj gości otrzyma egzemplarz w upominku i będzie to jedyny sposób, aby znaleźć się w posiadaniu tego wyjątkowego wydawnictwa. Zawiera ono - oprócz listy nazwisk biorących udział w spotkaniu absolwentów, podstawowych informacji o Uczelni, jej władzach i ofercie dydaktycznej w zakresie studiów podyplomowych - także analizę sytuacji, w jakiej znajdują się młodzi ludzie opuszczający mury uczelni, autorstwa Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Zofii Ratajczak. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Maksymilian Pazdan pisze o szczególnej roli wychowanków Uczelni, którym jej losy nie są przecież obojętne.

Co piąty maturzysta nie zdał próbnej matury z matematyki

Co piąty maturzysta (22,85 proc.) nie zdał próbnej nowej matury z matematyki - wynika z raportu wstępnego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącego próbnych egzaminów dojrzałości przeprowadzonych we wrześniu. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna oficjalnie ogłosiła wstępny raport. Pełna wersja, zawierająca szczegółowe dane, gotowa będzie pod koniec listopada - poinformowała Grażyna Gałka-Ziółkowska, dyrektor CKE.

ODZNAKI DLA ZASŁUŻONYCH I STOPNIE DLA REZERWY

Dzisiaj (czwartek) o godzinie 11.00 rozpoczyna się w sali Kolegium Rektorskiego ważna dla społeczności Uniwersytetu Śląskiego uroczystość uhonorowania zasłużonych dla naszej Uczelni pracowników odznakami "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego". Dekoracji dokona zgodnie z tradycją JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek. W trakcie spotkania nastąpi także uroczyste wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe w rezerwie, czego dokona - w zastępstwie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach - płk. dypl. Jan Korzec.

Nowa matura - za rok czy za trzy lata?

Na pierwszym posiedzeniu rządu po zaprzysiężeniu, planowanym na sobotę, omawiany będzie projekt zmiany ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenie w sprawie zmiany terminu matury - zapowiada Krystyna Łybacka. Kandydatka na ministra oświaty w rządzie Leszka Millera powiedziała PAP, że w grę wchodzą tylko dwie możliwości: przesunięcie nowej matury o rok lub o trzy lata (na 2005 - PAP), co oznaczałoby, że przystąpią do niej dopiero ci, którzy po wprowadzeniu reformy oświaty pierwsi rozpoczęli naukę w gimnazjum.

KATOWICE W QUIMPER

Od środy 17 października aż do wtorku w następnym tygodniu potrwa wyjazd Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Śląskiego "Katowice" do Quimper w Bretanii. Inicjatorką i organizatorem wyprawy ze strony francuskiej jest Zofia Nogaj-Toriel, mieszkająca od ponad dwudziestu lat w Paryżu, wychowanka zespołu "Katowice", prowadząca tam polonijny zespół folklorystyczny "Polonez". Katowiczanie wezmą udział w kilkudniowej imprezie charytatywnej, organizowanej przez fundację "Les Enfants de Baltiqe", kierowanej przez Marie Barc. Polacy zaprezentują francuskiej publiczności tradycyjne pieśni i tańce z okolic Krakowa, Krosna, Cieszyna, Beskidu Śląskiego, Zagłębia i oczywiście z Górnego Śląska. W planach wyjazdowych uwzględniono także spotkania z gościnnymi władzami Quimper oraz zwiedzanie atrakcji turystycznych Bretanii i obowiązkową wizytę w Paryżu.

KULTURA KSIĄŻKI

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego zapraszają zainteresowanych do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniu: Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wieku). Paralele i różnice. Dwudniowe obrady odbywać się będą pod patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusza Sławka oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą MEN, podczas konferencji Biuro Pełnomocnika reprezentować będzie dr Urszula Paszkiewicz.

DNI NAUKI POLSKIEJ W ROSJI: 13-18.10.2001

W poniedziałek odbyło się w Moskwie wspólne posiedzenie prezydiów Akademii Nauk Polski i Rosji z udziałem i pod patronatem prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Władimira Putina. Tak uroczysta inauguracja rozpoczęła sześciodniowe obchody Dni Nauki Polskiej w Rosji, które potrwają do 18 października. Jest to pierwsza tego typu prezentacja polskiej nauki w Rosji, a zarazem kontynuacja Dni Nauki Fińskiej w Polsce (1999) oraz Dni Nauki Polskiej w Finlandii (2000) - nowej formy obustronnego promowania badań naukowych w krajach, z którymi PAN posiada umowy o współpracy. W ramach tej szeroko zakrojonej imprezy naukowej, organizowanej wspólnie przez Polską Akademię Nauk i Rosyjską Akademię Nauk, pomieszczono zarówno Wspólne posiedzenie Prezydiów PAN i RAN (ważny jego element stanowi zaplanowane na wtorek podpisanie Protokołu o Współpracy Naukowej między Polską Akademią Nauk i Rosyjską Akademią Nauk na lata 2002 - 2004), jak również wykłady i Wystawy, służące poszerzeniu polsko-rosyjskiej współpracy naukowej. Obejmujące szeroki zakres zagadnień badawczych seminaria odbywają się w kilku grupach tematycznych, takich jak: Nauki Społeczne, Nauki Biologiczne, Nauki Matematyczne, Fizyczne i Chemiczne, Nauki Techniczne, Nauki Medyczne oraz Nauki Rolnicze, Leśne i Weterynaryjne.

Produkt? Technologia? Baza OPI

Działający pod egidą Komitetu Badań Naukowych Ośrodek Przetwarzania Informacji rozpoczyna zbieranie informacji do nowej, międzynarodowej bazy danych "Oferta", powstałej w w Ośrodku Przetwarzania Informacji przy współfinansowaniu UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation).

Biomarkery w biomonitoringu zdrowia i życia ludzkiego - wykład CSnCiŚ

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na wykład "Biomarkery w biomonitoringu zdrowia i życia ludzkiego", który w cyklu "WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA" wygłosi Dr Danuta Mielżyńska z Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu. Wykład odbędzie się w dniu 18.10.2001 (czwartek) o godzinie 16:00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9.

LXVI PROMOCJA DOKTORSKA

Pierwsza w tym roku akademickim promocja doktorska odbędzie się w poniedziałek 15. października w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia. Początek ceremonii nastąpi o godzinie 12.00.

UROCZYSTOŚĆ DLA NAJLEPSZYCH - ABSOLWENCI UŚ I STYPENDYŚCI MEN

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów wyróżniającym się absolwentom Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się 19 października 2001 o godz. 15.00 w Auli Wydziału Nauk Społecznych. Po raz pierwszy w historii uczelni będziemy mieli okazję zobaczyć grono wybitnych wychowanków naszej Almae Matris w jednym miejscu i czasie! W uroczystości - prócz samych absolwentów roku akademickiego 2000/2001, ich rodzin i przyjaciół - wezmą udział władze Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiciele władz miejskich oraz inni goście - przedstawiciele mediów, firm regionalnych i ogólnopolskich. Uroczystość uświetni także występ chóru "Harmonia" z Filii UŚ w Cieszynie. Oprócz dyplomu ukończenia studiów absolwenci otrzymają specjalne wydawnictwo przygotowane przez Biuro Promocji i Karier - magazyn "Nasz Absolwent" zawierający m.in. cenne porady związane z rynkiem pracy oraz przesłanie Prorektor ds. Kształcenia - prof. dr hab. Zofii Ratajczak, a całość dodatkowo okraszona została pracami absolwentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego. Ideą organizatorów jest nie tylko promowanie wyróżniających się wynikami w nauce absolwentów, ale również budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy nimi a uczelnią, której zechcieli poświęcić kilka najważniejszych lat swojego życia.

Świat w bursztynie zaklęty - wykład CSnCiŚ

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na wykład "Świat w bursztynie zaklęty", który w cyklu "WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA" wygłosi Prof. dr hab. Aleksander Herczek, z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Wykład odbędzie się w dniu 11.10.2001 (czwartek) o godzinie 16:00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.