facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

FUNDUSZE SOCRATESA W DRODZE

Agencja Narodowa Programu Socrates uprzejmie informuje wszystkich swoich beneficjentów, a zwłaszcza studentów i pracowników uczelni uczestniczących w programie, że linie kredytowe na finansowanie programu Socrates z budżetu Unii Europejskiej na rok 2002 zostały otwarte w Brukseli w piątek 8 lutego. Jak informuje na stronach internetowych MENiS Witold Sienkiewicz - Dyrektor Agencji - w dniu wpłynięcia środków finansowych na konto AGPS, zostaną one natychmiast przekazane do zainteresowanych uczelni i szkół.

CZASOPRZESTRZEŃ FIZYCZNA - KONWERSATORIUM PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym: dr Janusz Czakon wygłosi wykład pt.: Czas, ogólna teoria względności, unifikacja - inaczej. Konwersatorium odbędzie się w środę 20 lutego o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III (Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Uniwersytecka 4).

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI UNIWERSYTETU

W piątek 15 marca odbędzie się akcja: Dzień Otwartych Drzwi Uniwersytetu Śląskiego, objęta Honorowym Patronatem JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Tadeusza Sławka. Oferta edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego będzie prezentowana w budynkach uniwersyteckich zlokalizowanych przy ul. Bankowej (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska).

SUKCESY "KATOWIC" NA SYCYLII

logo Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" wrócił z sycylijskiego festiwalu folklorystycznego z niebagatelnym wyróżnieniem za oryginalne pieśni i muzykę. Tancerze i kapela mieli okazję prezentować rodzimy folklor podczas wielu pokazów i korowodów zorganizowanych na ulicach i placach Agrigento, a złożone ze znawców kultury ludowej jury stanęło przed trudnym zadaniem oceny występów ponad 20 zaproszonych grup z całego świata. Sangra del Mandorlo in Fiore - Święto Kwitnących Migdałowców - w ramach którego ma miejsce również Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny - odbywa się w Agrigento na Sycylii od 57 lat.

AZS DLA POCZĄTKUJĄCYCH NARCIARZY

logo AZS-u Akademicki Związek Sportowy jest organizatorem obozu narciarskiego dla początkujących, który odbędzie się w dniach 25.02-3.03 na Słowacji (Slana Voda). Koszt wyprawy wynosi tylko 300 zł, w czym zawiera się: zakwaterowanie, wyżywienie, wyciągi, przejazd, ubezpieczenie i opieka instruktora. Zapisy przyjmowane są do środy 20 lutego w siedzibie Uczelnianego Klubu AZS UŚ przy ul. Bankowej 14 (pokój 200).

WIZYTA WŁADZ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WE WŁOSZECH

W dniach 18-22 lutego JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek oraz Prorektor UŚ ds. Nauki, Promocji i Współpracy prof. Janusz Janeczek gościć będą w Uniwersytecie w Bari (Włochy), gdzie wezmą udział w uroczystości otwarcia nowego roku akademickiego. Ważnym elementem spotkania będzie także podpisanie Porozumienia o współpracy naukowej i dydaktycznej między Uniwersytetem Śląskim i Università degli Studi di Bari, będące efektem - między innymi - wizyty na Śląsku Rektora Uniwersytetu w Bari prof. Giovanniego Girone, która miała miejsce w drugiej połowie października. Prof. Girone i JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego podpisali wtedy list intencyjny wyrażający chęć nawiązania wzajemnych kontaktów naukowych i dydaktycznych między tymi dwiema uczelniami.

BSA chroni własność intelektualną

Business Software Alliance (BSA) zajmuje się ochroną własności intelektualnej. W ramach organizacji zrzeszeni są czołowi producenci oprogramowania komputerowego. BSA rozpoczęło właśnie kampanię, której głównym celem jest poinformowanie użytkowników, przedsiębiorstw, instytucji edukacyjnych oraz administracji publicznej, o konieczności sprawdzenia liczby posiadanych licencji na oprogramowanie w stosunku do liczby komputerów.

Działa łącze internetowe do Szkoły Zarządzania

W dniu 12 lutego Centrum Techniki Obliczeniowej UŚ, przy współpracy Telekomunikacji Polskiej S.A., operatora sieci POLPAK-T, i Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej, operatora Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, uruchomiło stałe łącze internetowe do Szkoły Zarządzania w Chorzowie. Łącze działa z szybkością 2 Mbps. W ten sposób Uczelniana Sieć Komputerowa USNET, obecna dotychczas w Katowicach, Sosnowcu i Jastrzębiu-Zdroju, dotarła do Chorzowa.

FIZYKA NA SCENIE

logo W ostatnich dniach stycznia odbył się finał Krajowego Konkursu Fizyka na Scenie 2. Jego celem było wyłonienie najciekawszej prezentacji dowolnego tematu z fizyki, która zostanie przedstawiona w czasie europejskich obchodów tygodnia Physics on Stage 2 w kwietniu bieżącego roku w Noordwijken w Holandii. Po raz drugi w konkursie zwyciężyli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: dr Jerzy Jarosz i mgr Aneta Szczygielska z Zakładu Dydaktyki Fizyki i po raz drugi zostali wytypowani przez Krajowy Komitet Organizacyjny do reprezentowania Polski. Za najciekawszą prezentację uznano ich wykład dotyczący pewnych własności oka ludzkiego i powstawania wrażeń wzrokowych How we see the world.

CASE STUDY WEEKEND

logo Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów AIESEC zaprasza wszystkich studentów do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie Case Study Weekend 2002. Spotkanie odbędzie się 22-24 marca w miejscowości Dębe pod Warszawą i jest bezpłatne. Podczas seminarium firmy: Ernst&Young, L’OREAL, ING oraz McKinsey&Company przedstawią case studies do rozwiązania. Studenci będą mieli szansę odbyć praktyki lub dostać pracę w powyższych firmach, zdobyć doświadczenie oraz sprawdzić swoją wiedzę w praktyce. Termin składania aplikacji na CSW 2002 upływa 24 lutego.

METAMORFOZY W PROCESIE REKRUTACJI

Zapraszamy na kolejne warsztaty z cyklu METAMORFOZY, tym razem zatytułowane: "Proces rekrutacji, czyli nie taki diabeł straszny..." Szkolenie odbędzie się w środę 20 lutego w godzinach 9.30 -14.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejsze zapisy w pokoju 24 (siedziba Biura Promocji i Karier). Liczba miejsc ograniczona!

PLANOWANIE KARIERY W WOJEWÓDZTWIE

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs: Planowanie kariery zawodowej w warunkach zmian na rynku pracy Województwa Śląskiego. Warunkiem uczestnictwa jest napisanie pracy podejmującej (na maksimum 10 stronach maszynopisu) problematykę zawartą w temacie konkursu, którego celem jest inicjowanie, wspieranie i upowszechnianie najbardziej wartościowych rozwiązań w zakresie polityki zatrudnienia województwa śląskiego. W skład konkursowej kapituły wchodzi między innymi prof. dr hab. Barbara Kożusznik - Dyrektor Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie.

JUTRO FILMU 2002

Stowarzyszenie PRO VARSOVIA jest organizatorem VI Ogólnopolskiego III Międzynarodowego Przeglądu Młodzieżowych Filmów Amatorskich JUTRO FILMU 2002, który odbędzie się w Warszawie w dniach 19-21 kwietnia. Profesjonalne jury oceniać będzie nadesłane prace w trzech kategoriach: fabuła, dokument i "inne".

SZKOŁA SPELEOLOGICZNA: CIESZYN-MORAWSKI KRAS

Kultywując tradycję corocznych interdyscyplinarnych i międzynarodowych spotkań podczas Szkół Speleologicznych, pracownicy Katedry Geomorfologii i Pracowni Badań i Dokumentacji Środowiska Krasowego Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego zapraszają ekspertów, młodych adeptów nauki oraz studentów do udziału w kolejnej edycji spotkań. XXI Szkoła Speleologiczna - objęta Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Tadeusza Sławka - odbędzie się w dniach 7-13 lutego w Centrum Konferencyjnym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz na terenie CHKO Morawskiego Krasu w Czechach.

MISTRZOSTWA UNIWERSYTETU W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

logo AZS-u Wszystkich amatorów białego szaleństwa zapraszamy na Mistrzostwa Uniwersytetu Śląskiego w narciarstwie alpejskim dla studentów i pracowników, które odbędą się w Wiśle na Stożku w czwartek 7 marca. Organizatorami imprezy są: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ, Samorząd Studencki, NSZZ Solidarność oraz Akademicki Związek Sportowy.

UŁATWIENIA W KOMUNIKACJI TELEFONICZNEJ

Od początku roku zmieniły się zasady funkcjonowania uniwersyteckiej centrali telefonicznej (dotyczy abonentów budynków w Katowicach przy ul. Bankowej 8, 9, 11, 12, 12b i 14, Szkolnej 7 i 9, oraz przy Uniwersyteckiej 4). Od początku stycznia centrala obsługuje dodatkowy prefiks (o numerze 359), dzięki któremu można uzyskać bezpośrednie połączenie z numerem wewnętrznym.

O RZUCENIU PALENIA INACZEJ

okładka książki Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się właśnie książka: O rzuceniu palenia inaczej. Podręcznik dla osób, które pragną rzucić palenie, i dla tych, które chcą im w tym pomóc. Autorką publikacji jest dr Jolanta Życińska - pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, która w swoich pracach badawczych, poprzez poszukiwanie czynników psychologicznych, dąży do "rozwikłania tajemnicy zdrowia". Ostatnich kilka lat poświęciła szeroko rozumianej promocji zdrowia. Przeprowadziła program dla osób pragnących odzwyczaić się od palenia na terenie śląskich przedsiębiorstw, który był finansowany przez Komitet Badań Naukowych.

KATOWICE NA SYCYLII

logo Od 57 lat odbywa się w pierwszej połowie lutego w Agrigento na Sycylii Sangra del Mandorlo in Fiore - Święto Kwitnących Migadłowców - w ramach którego ma miejsce również Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny. W tym roku wśród zaproszonych gości znalazł się także Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice", istniejący i działający przy Uniwersytecie Śląskim od ponad 30 lat.

STUDENT W OBIEKTYWIE

logo Parlamentu Studentów RP Parlament Studentów RP jest organizatorem konkursu fotograficznego: STUDENT XXI wieku w obiektywie, otwartego dla słuchaczy studiów licencjackich, magisterskich, oraz doktoranckich polskich uczelni, bez względu na wydział i kierunek studiów. Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego, a ogłoszenie wyników nastąpi 15 marca. Dla najlepszych przewidziano cenne nagrody!

POWALCZ O DOTACJĘ

Członków samorządu oraz studenckich kół naukowych, artystycznych i sportowych zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie swoich najważniejszych przedsięwzięć przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Zgodnie z deklaracją resortu, preferowane będą festiwale i przeglądy studenckiej twórczości artystycznej, udział uczelnianych zespołów artystycznych w festiwalach oraz sesje, konferencje, seminaria i sympozja. Wskazane przy tym, by były to imprezy cykliczne o ponaduczelnianym zasięgu, niestety nie będą dotowane wyjazdy zagraniczne.

Z DZIEJÓW X MUZY NA GÓRNYM ŚLĄSKU

Wydawnictwo RABID, Śląskie Towarzystwo Filmowe oraz Instytucja Filmowa Silesia Film zapraszają na promocję książki: Odkrywanie prowincji. Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku powstałej pod redakcją prof. dr. hab. Andrzeja Gwoździa - Kierownika Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie odbędzie się w czwartek 31 stycznia w restauracji Zorza (przy ul. Matejki 3 w Katowicach), początek o godz. 17.00.

IDŹ NA STUDIA!

Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego, działając pod egidą Parlamentu Studentów RP, zainicjował akcję informacyjną: Idź na studia! skierowaną do uczniów klas maturalnych szkół średnich. Delegacja studentów Uniwersytetu Śląskiego złożona z reprezentantów wszystkich jego wydziałów spotyka się w szkołach z maturzystami aby zaprezentować ofertę edukacyjną naszej uczelni i zasady rekrutacji na studia, ale również aby udzielić odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań, bazując na wiedzy wyniesionej z własnej praktyki studenckiej.

TRZECIE PODEJŚCIE DO WYBORU ELEKTORÓW

W piątek 1 lutego o godz. 12.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ (przy ul. Bankowej 12 w Katowicach) po raz trzeci odbędzie się zebranie wyborcze poświęcone wyborowi elektorów do uczelnianego kolegium elektorów w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi ze wszystkich wydziałów w Katowicach oraz SPNJO, SWFiS, Alliance Francaise, SINJA, SJiKP, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, MSNP, Szkoły Zarządzania UŚ, ŚMSH, MISH oraz z Ośrodków Dydaktycznych w Jastrzębiu i Rybniku.

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ ZE SZWEDZKIEJ PERSPEKTYWY

logo Uniwersytetu W Uniwersytecie Śląskim gości dziś dr Paula Lindroos z Uniwersytetu w Uppsali, odpowiedzialna za problematykę nauczania na odległość w tej uczelni. O godzinie 10.00 rozpoczęło się w sali nr 29 (w budynku Rektoratu UŚ) spotkanie robocze, będące okazją do wymiany doświadczeń oraz praktycznych rad i wskazówek dotyczących wprowadzenia i koordynacji projektu nauczania na odległość w Uniwersytecie Śląskim. Dr Paula Lindroos piastuje także funkcję zastępcy dyrektora Programu Uniwersytetu Bałtyckiego (koordynowanego przez Uniwersytet w Uppsali).

NAGRODA DLA CSCŚ

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska W poniedziałek 28 stycznia Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego otrzymało nagrodę za wybitne, wieloletnie osiągnięcia w edukacji ekologicznej. Nagrodę w wysokości 50 000 zł na dalsze przedsięwzięcia w ochronie środowiska przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

ROCZNICA ŚMIERCI JOSIFA BRODSKIEGO

Josif Brodski Wczoraj minęła szósta rocznica śmierci Josifa Brodskiego - poety i prozaika, filozofa słowa i mowy, przyjaciela Polski i Polaków, obrońcy wolności jednostki i jej etycznej wytrwałości, laureata Nagrody Nobla (1987), a także doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego (1993).

PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ

logo Szkoły Zarządzania Prof. Barbara Kożusznik - Dyrektor Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego - została zaproszona przez Marszałka Województwa Śląskiego Jana Olbrychta do wzięcia udziału w pracach kapituły konkursu: Planowanie kariery zawodowej w warunkach zmian na rynku pracy Województwa Śląskiego, zorganizowanego z inicjatywy władz samorządowych, a skierowanego do studentów państwowych i niepaństwowych szkół wyższych regionu.

DAR DLA FIZYKA

W imieniu ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, Franka Elbe, przekazany zostanie prof. dr. hab. Karolowi Kołodziejowi dar Fundacji im. Aleksandra von Humboldta w postaci sprzętu do badań. W Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (ul. Uniwersytecka 4, Katowice) gościł będzie w środę 30 stycznia o godz. 11.30 referent ds. badań naukowych ambasady, dr Konrad Buschbeck, który w ramach kolokwium naukowego dokona oficjalnego przekazania daru.

OSTATNIA SZANSA NA METAMORFOZY W STYCZNIU!

W środę 30 stycznia o godzinie 9.30 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu warsztatów Biura Promocji i Karier: Metamorfozy. Poprzednia edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem studentów i nie wszystkim chętnym osobom udało się wziąc w nich udział. Postanowiliśmy zatem powtórzyć tematykę "Symulacji rozmowy kwalifikacyjnej". Gorąco zapraszamy!

Prywatka z robakiem

Ostrzegamy użytkowników poczty elektronicznej: list z tematem "new photos from my party!", który zawiera załącznik o nazwie "www.myparty.yahoo.com", to robak, który przeszukuje książkę adresową systemu Windows oraz pliki folderów programu Microsoft Outlook Express (pliki *.dbx), poszukując w nich adresów email, na które następnie się wysyła. Mimo, że robak nie jest groźny, warto nie pozwolić mu na takie igraszki, używając programów antywirusowych.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.