facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Co piąty maturzysta nie zdał próbnej matury z matematyki

Co piąty maturzysta (22,85 proc.) nie zdał próbnej nowej matury z matematyki - wynika z raportu wstępnego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącego próbnych egzaminów dojrzałości przeprowadzonych we wrześniu. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna oficjalnie ogłosiła wstępny raport. Pełna wersja, zawierająca szczegółowe dane, gotowa będzie pod koniec listopada - poinformowała Grażyna Gałka-Ziółkowska, dyrektor CKE.

ODZNAKI DLA ZASŁUŻONYCH I STOPNIE DLA REZERWY

Dzisiaj (czwartek) o godzinie 11.00 rozpoczyna się w sali Kolegium Rektorskiego ważna dla społeczności Uniwersytetu Śląskiego uroczystość uhonorowania zasłużonych dla naszej Uczelni pracowników odznakami "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego". Dekoracji dokona zgodnie z tradycją JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek. W trakcie spotkania nastąpi także uroczyste wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe w rezerwie, czego dokona - w zastępstwie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach - płk. dypl. Jan Korzec.

Nowa matura - za rok czy za trzy lata?

Na pierwszym posiedzeniu rządu po zaprzysiężeniu, planowanym na sobotę, omawiany będzie projekt zmiany ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenie w sprawie zmiany terminu matury - zapowiada Krystyna Łybacka. Kandydatka na ministra oświaty w rządzie Leszka Millera powiedziała PAP, że w grę wchodzą tylko dwie możliwości: przesunięcie nowej matury o rok lub o trzy lata (na 2005 - PAP), co oznaczałoby, że przystąpią do niej dopiero ci, którzy po wprowadzeniu reformy oświaty pierwsi rozpoczęli naukę w gimnazjum.

KATOWICE W QUIMPER

Od środy 17 października aż do wtorku w następnym tygodniu potrwa wyjazd Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Śląskiego "Katowice" do Quimper w Bretanii. Inicjatorką i organizatorem wyprawy ze strony francuskiej jest Zofia Nogaj-Toriel, mieszkająca od ponad dwudziestu lat w Paryżu, wychowanka zespołu "Katowice", prowadząca tam polonijny zespół folklorystyczny "Polonez". Katowiczanie wezmą udział w kilkudniowej imprezie charytatywnej, organizowanej przez fundację "Les Enfants de Baltiqe", kierowanej przez Marie Barc. Polacy zaprezentują francuskiej publiczności tradycyjne pieśni i tańce z okolic Krakowa, Krosna, Cieszyna, Beskidu Śląskiego, Zagłębia i oczywiście z Górnego Śląska. W planach wyjazdowych uwzględniono także spotkania z gościnnymi władzami Quimper oraz zwiedzanie atrakcji turystycznych Bretanii i obowiązkową wizytę w Paryżu.

KULTURA KSIĄŻKI

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego zapraszają zainteresowanych do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniu: Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wieku). Paralele i różnice. Dwudniowe obrady odbywać się będą pod patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusza Sławka oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą MEN, podczas konferencji Biuro Pełnomocnika reprezentować będzie dr Urszula Paszkiewicz.

DNI NAUKI POLSKIEJ W ROSJI: 13-18.10.2001

W poniedziałek odbyło się w Moskwie wspólne posiedzenie prezydiów Akademii Nauk Polski i Rosji z udziałem i pod patronatem prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Władimira Putina. Tak uroczysta inauguracja rozpoczęła sześciodniowe obchody Dni Nauki Polskiej w Rosji, które potrwają do 18 października. Jest to pierwsza tego typu prezentacja polskiej nauki w Rosji, a zarazem kontynuacja Dni Nauki Fińskiej w Polsce (1999) oraz Dni Nauki Polskiej w Finlandii (2000) - nowej formy obustronnego promowania badań naukowych w krajach, z którymi PAN posiada umowy o współpracy. W ramach tej szeroko zakrojonej imprezy naukowej, organizowanej wspólnie przez Polską Akademię Nauk i Rosyjską Akademię Nauk, pomieszczono zarówno Wspólne posiedzenie Prezydiów PAN i RAN (ważny jego element stanowi zaplanowane na wtorek podpisanie Protokołu o Współpracy Naukowej między Polską Akademią Nauk i Rosyjską Akademią Nauk na lata 2002 - 2004), jak również wykłady i Wystawy, służące poszerzeniu polsko-rosyjskiej współpracy naukowej. Obejmujące szeroki zakres zagadnień badawczych seminaria odbywają się w kilku grupach tematycznych, takich jak: Nauki Społeczne, Nauki Biologiczne, Nauki Matematyczne, Fizyczne i Chemiczne, Nauki Techniczne, Nauki Medyczne oraz Nauki Rolnicze, Leśne i Weterynaryjne.

Produkt? Technologia? Baza OPI

Działający pod egidą Komitetu Badań Naukowych Ośrodek Przetwarzania Informacji rozpoczyna zbieranie informacji do nowej, międzynarodowej bazy danych "Oferta", powstałej w w Ośrodku Przetwarzania Informacji przy współfinansowaniu UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation).

Biomarkery w biomonitoringu zdrowia i życia ludzkiego - wykład CSnCiŚ

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na wykład "Biomarkery w biomonitoringu zdrowia i życia ludzkiego", który w cyklu "WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA" wygłosi Dr Danuta Mielżyńska z Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu. Wykład odbędzie się w dniu 18.10.2001 (czwartek) o godzinie 16:00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9.

LXVI PROMOCJA DOKTORSKA

Pierwsza w tym roku akademickim promocja doktorska odbędzie się w poniedziałek 15. października w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia. Początek ceremonii nastąpi o godzinie 12.00.

UROCZYSTOŚĆ DLA NAJLEPSZYCH - ABSOLWENCI UŚ I STYPENDYŚCI MEN

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów wyróżniającym się absolwentom Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się 19 października 2001 o godz. 15.00 w Auli Wydziału Nauk Społecznych. Po raz pierwszy w historii uczelni będziemy mieli okazję zobaczyć grono wybitnych wychowanków naszej Almae Matris w jednym miejscu i czasie! W uroczystości - prócz samych absolwentów roku akademickiego 2000/2001, ich rodzin i przyjaciół - wezmą udział władze Uniwersytetu Śląskiego, przedstawiciele władz miejskich oraz inni goście - przedstawiciele mediów, firm regionalnych i ogólnopolskich. Uroczystość uświetni także występ chóru "Harmonia" z Filii UŚ w Cieszynie. Oprócz dyplomu ukończenia studiów absolwenci otrzymają specjalne wydawnictwo przygotowane przez Biuro Promocji i Karier - magazyn "Nasz Absolwent" zawierający m.in. cenne porady związane z rynkiem pracy oraz przesłanie Prorektor ds. Kształcenia - prof. dr hab. Zofii Ratajczak, a całość dodatkowo okraszona została pracami absolwentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego. Ideą organizatorów jest nie tylko promowanie wyróżniających się wynikami w nauce absolwentów, ale również budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy nimi a uczelnią, której zechcieli poświęcić kilka najważniejszych lat swojego życia.

Świat w bursztynie zaklęty - wykład CSnCiŚ

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na wykład "Świat w bursztynie zaklęty", który w cyklu "WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA" wygłosi Prof. dr hab. Aleksander Herczek, z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Wykład odbędzie się w dniu 11.10.2001 (czwartek) o godzinie 16:00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9.

WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA - cykl wykładów (rok 2001)

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na X cykl wykładów: WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Wykłady odbywają się w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9 w każdy czwartek o godzinie 16:00. Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową. Udział jest bezpłatny. Obecność na większości wykładów w roku akademickim 2001/2002 umożliwia studentom U.Ś. zaliczenie semestralnego wykładu monograficznego w ramach zajęć fakultatywnych *.

A Sustainable Baltic Region - kurs CSnCiŚ

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego przyjmuje zapisy na semestralny kurs "A Sustainable Baltic Region" (30 godz.) organizowany we współpracy z Uppsala University w ramach międzynarodowego programu (The Baltic University Programme).

Dni Języków Europejskich

Dni Języków Europejskich to impreza organizowana przez Europejskie Forum Studentów AEGEE w Katowicach, a skierowana głównie do studentów i licealistów śląskich. Rok 2001 ogłoszony został przez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków, jest to inicjatywa zarówno na szczeblu europejskim, krajowym jak i lokalnym. Europejski Dzień Języków przypada na 26 września, tego dnia rozdawano pocztówki i ulotki informujące o całym wydarzeniu - dzięki mediom projekt zyskał większy rozgłos. Europejski Dzień Języków był hucznie obchodzony w całej Europie. W Helsinkach np. tamtejsi aegee'owcy w strojach ludowych reprezentujących 19 krajów europejskich przedstawiali różne języki, w tym język ciała i język migowy.

Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego

Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2001/2002 zaplanowana została na wtorek 9. października w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Uroczystość, w której wezmą udział przedstawiciele władz wszystkich śląskich uczelni, rozpocznie się o godzinie 18.00, a ważnym momentem kończącym ją będzie wręczenie siódmej już nagrody Arcybiskupa Metropolity Katowickiego "Lux ex Silesia". Ogłoszenie nazwiska laureata, którym jest w tym roku prof. Franciszek Kokot ze Śląskiej Akademii Medycznej, nastąpiło już 17. sierpnia w dniu św. Jacka, patrona diecezji. Uroczystość poprowadzi sam Arcybiskup Damian Zimoń.

NAUCZANIE BIZNESU - KONFERENCJA W KJB

Komitet Organizacyjny zaprasza na konferencję "NAUCZANIE BIZNESU - Wyższe szkoły zawodowe w krajach Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej". Konferencja rozpocznie się w auli Kolegium Języka Biznesu, w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, 16 października 2001 roku, o godz. 9.30.

Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizycznego dla nauczyciela katowickiego liceum

Na XXXVI Zjeździe Fizyków Polskich wręczono prestiżową nagrodę im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli fizyki w szkołach średnich. Nagrodę tę otrzymał nauczyciel liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach mgr Bogusław Lanuszny.

Prof. dr hab. Jerzy Warczewski ponownie wybrany do Zarządu Głównego PTF

Prof. dr hab. Jerzy Warczewski podczas XXXVI Zjazdu Fizyków Polskich, który odbywał się od 16 do 21 września w Toruniu, został ponownie wybrany członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

XXXI INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W FILII UŚ W CIESZYNIE

Rok rozpoczęty w cieniu - oby był szczęśliwy, oby tragiczne wydarzenia z 11. września zostawiły trwałe znaki w naszej świadomości, skłaniając do refleksji nad naszym światem i naszymi wobec niego obowiązkami - z takim przesłaniem przystąpił w dniu 4 października JM Rektor UŚ prof. Tadeusz Sławek do ceremonii inauguracji XXXI roku akademickiego w Filii UŚ w Cieszynie. W uroczystości udział wzięli zawsze mile witani w murach UŚ przedstawiciele środowisk akademickich, władzy państwowej, samorządowej i kościelnej.

Tytuł profesorski dla Jerzego Dudy-Gracza

Prezydent Aleksander Kwaśniewski wręczył wczoraj nominacje profesorskie 79 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. "Nominacje te są dowodem waszych talentów, pracowitości i wytrwałości" - powiedział prezydent do swoich gości zgromadzonych w Pałacu przy Krakowskim Przedmieściu. Tytuł profesora sztuk plastycznych uzyskał m.in. Jerzy Duda-Gracz z Uniwersytetu Śląskiego.

SPOŁECZNOŚĆ INTERNETU - SZANSE, WYZWANIA, ZAGROŻENIA

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na Konwersatorium, na którym Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, Kierownik Katedry Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, wygłosi wykład pt.: "Społeczność Internetu - szanse, wyzwania, zagrożenia".

INAUGURACJE ROKU AKADEMICKIEGO 2001/2002

Uczelniana centralna inauguracja roku akademickiego 2001/2002 odbędzie się w dniu 1 października 2001 r. o godz. 11.00 w auli Wydziału Nauk Społecznych (ul. Bankowa 11). Spotkania władz wydziałowych ze studentami pierwszych lat odbędą się w dniu 1 października 2001 r.

Jubileuszowa inauguracja w Kolegium Języka Biznesu

Dyrektor i Rada Naukowa Kolegium Języka Biznesu Uniwersytetu Śląskiego mają zaszczyt zaprosić na uroczystą dziesiątą inaugurację roku akademickiego w Kolegium Języka Biznesu. Uroczystosć odbędzie się w auli Kolegium, w Sosnowcu, ul. Kościelna 11, 8 października 2001 roku, o godz. 10.00.

FESTYN FIZYKI

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na Festyn Fizyki - kończący wrześniowy cykl wykładów "Osobliwości Świata Fizyki" - który odbędzie się w sobotę (29 września) w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4 w godzinach 10:00-16:00. Festynowi towarzyszyć będą liczne konkursy i wystawy, a także, okraszone specjalnymi pokazami, wykłady. (DZ)

Możesz mieć większą emeryturę (Pracownicza Umowa Emerytalna)

W sierpniu informowaliśmy, że pracownicy Uniwersytetu Śląskiego będą mieli dodatkowe zabezpieczenie emerytalne - Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi zarejestrował wtedy Pracowniczy Program Emerytalny dla naszej uczelni. Można się już zapoznać z treścią Pracowniczej Umowy Emerytalnej. Jak informuje Dział Organizacyjno-Prawny, już wkrótce zostanie podany termin, w którym będzie można zawierać umowę.

TRZYDZIESTU JEDEN WSPANIAŁYCH

Jak informuje Dział Spraw Studenckich, tylu właśnie studentów Uniwersytetu Śląskiego zostało wyróżnionych stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok 2001/2002. Po raz trzeci laureatkami zostały panie Weronika Ślęzak i Maria Świątkiewicz, po raz drugi pp. Anna Bańczyk, Robert Pyka, Agata Zygmunt (wszyscy z Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych); Barbara Bromboszcz (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii) i Karolina Koc (Wydział Nauk Społecznych).

Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna kolejny rok akademicki

Inauguracja kolejnego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim odbędzie się 9 października 2001 r. o godzinie 16.30 w auli budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ulicy Bankowej 11. Wykład inauguracyjny "Jaka Polska w jakiej Europie?" wygłosi Prof. dr hab. Jacek Wódz.

V FESTIWAL NAUKI W WARSZAWIE

Od 20 do 30 września odbywa się w Warszawie zorganizowany przez warszawskie środowisko naukowe V Festiwal Nauki. Program Festiwalu obejmuje niemal 400 imprez oraz ponad 100 lekcji dla młodzieży szkolnej. Organizatorzy Festiwalu piszą: "Jesteśmy przekonani, że nasza przyszłość w dużej mierze zależy od tego, na ile nauka zostanie wykorzystana w polskim życiu społecznym, gospodarczym i politycznym".

Zapłać, zanim zamieszkasz w domu studenckim

Dział Spraw Studenckich przypomina, że studenci kwaterujący się w akademikach mają obowiązek z góry uregulować należność za październik.

Kwaterowanie studentów w domach studenckich UŚ

Dział Spraw Studenckich informuje, że został ustalony harmonogram kwaterowania studentów w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.