facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

ZGROMADZENIE PLENARNE KRASP WE WROCŁAWIU

Uniwersytet Wrocławski W środę i czwartek 13 i 14 listopada JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. Janusz Janeczek weźmie udział w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które tym razem odbędzie się we Wrocławiu. W programie obrad przewidziano m.in. spotkanie z władzami resortów edukacji i nauki oraz sesję na temat miejsca Polski w Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

KONKURS NA PRACĘ DOTYCZĄCĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Instytut Wiedzy Informujemy, że Instytut Wiedzy w Warszawie organizuje konkurs na najlepszą pracę pt.: Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych, który adresowany jest do młodych pracowników nauki (do stopnia magistra) oraz do studentów wszystkich kierunków studiów. Prace należy przesłać do 7 grudnia 2002 r. pod adres: Instytut Wiedzy, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.

MŁODZIEŻ DYSKUTUJE O PATOLOGII SPOŁECZNEJ

logo Pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego są częstymi gośćmi adresowanego do gimnazjalistów cyklu spotkań Młodzieżowego Klubu Dyskusyjnego, którego organizatorem jest Miejski Dom Kultury "Koszutka". Programu całorocznego cyklu, autorstwa Lidii Korzeniowskiej, poświęcony jest tematyce Patologii Społecznej. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w siedzibie MDK "Koszutka" przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach (tel.: 258 92 00, 258 99 77).

HISTORYCY ZAPRASZAJĄ NA FILM

kadr z filmu Studenckie Koło Naukowe Historyków zaprasza na spotkanie z cyklu Historia filmem pisana, połączone z projekcją filmu Jean`a - Jacques`a Annaud "Wróg u bram". Krótkie wprowadzenie wygłosi dr hab. Ryszard Kaczmarek. Spotkanie odbędzie się w środę 20 listopada o godz. 14.00 w Auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 11 w Katowicach. Wstęp na spotkanie wolny.

LXXIV PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się we wtorek 19 listopada o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia.

TARGI INFORMACJI ZAWODOWEJ W CHORZOWIE

W czwartek 14 listopada w godz. 9.00-13.00 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej - Curie w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 34 odbędą się Targi Informacji Zawodowej przeznaczone dla uczniów ostatnich klas chorzowskich szkół ponadgimnazjalnych. Organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie przy współpracy chorzowskiego Urzędu Miasta targi są częścią programu związanego z adresowaną do młodzieży profilaktyką bezrobocia.

WYSTAWA POLSKIEJ KSIĄŻKI NAUKOWEJ W LUBLINIE

Biblioteka Główna UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do odwiedzenia gmachu Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 11, gdzie od 16 do 23 listopada wydawcy uczelniani będą prezentować swój dorobek edytorski w ramach Wystawy Polskiej Książki Naukowej. Oficynę wydawniczą UŚ prezentować będzie ponad 40 tytułów z różnych dyscyplin naukowych.

INAUGURACJA 6. PROGRAMU RAMOWEGO UE

W poniedziałek w Brukseli zainaugurowano największy w Unii Europejskiej program wspierania współpracy naukowo-badawczej - 6. Program Ramowy. Celem Programu jest doprowadzenie do stworzenia tzw. Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez integrację i konsolidację potencjału badawczego w całej Europie. Rozwój nauki ma z kolei wesprzeć europejski przemysł, by zwiększyć jego konkurencyjność ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią.

"TIME FOR WORDS"

Ukazała się książka "Time for Words. Studies in Foreign Language Vocabulary Acquisition" prof. dr. hab. Janusza Arabskiego, który jest pracownikiem Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach (Instytut Języka Angielskiego Wydziału Filologicznego). Książka została wydana przez niemieckie wydawnictwo Peter Lang GmbH przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Jest to kolejna już pozycja z serii Polish Studies in English Language and Literature. "Time for Words" dotyczy różnych aspektów nauczania i przyswajania słownictwa języka obcego.

EWA MAGIERA W DYREKCJI UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM DS. INFORMATYZACJI

dr Ewa Magiera Miło nam poinformować, że dr Ewa Magiera, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. Informatyzacji została na podstawie § 216 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza powołana na stanowisko Członka Dyrekcji Uniwersyteckiego Centrum do spraw Informatyzacji do 31 sierpnia 2005 roku. Uniwersyteckie Centrum Informatyzacji zrzesza wszystkie uniwersytety polskie i zostało powołane w celu koordynacji wszelkich działań w zakresie szeroko rozumianej informatyzacji.

SESJA NAUKOWA O KOŚCIELE W INSTYTUCIE HISTORII

Studenckie Koło Naukowe Historyków Instytutu Historii i Koło Naukowe Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz katowicki oddział Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej zapraszają na sesję naukową Oblicza Kościoła katolickiego w XX wieku. Sesja rozpocznie się w czwartek 14 listopada o godzinie 9.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11.

STYPENDIA NA JESIEŃ I ZIMĘ

Informujemy, że na stronie Informacje dla studentów można przeczytać o ustalonej przez Prorektora ds. Kształcenia, w porozumieniu ze studencką Uczelnianą Komisją ds. Pomocy Materialnej, wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych UŚ w semestrze zimowym 2002/2003 oraz o terminach wypłat.

EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI DLA SZKOŁY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

Mamy zaszczyt poinformować, że Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach otrzymała we wrześniu br. podwójną nagrodę European Label, przyznawaną przez Unię Europejską dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Europejski Znak Jakości przyznano dwóm projektom zgłoszonym przez Szkołę.

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W poniedziałek 11 listopada JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. Janusz Janeczek weźmie udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości, którym patronuje Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski, rozpoczną się o godzinie 10.00 występem orkiestry górniczej na placu przed Archikatedrą Chrystusa Króla w Katowicach. Arcybiskup Metropolita Damian Zimoń o godz. 10.30 będzie celebrował Mszę Świętą za Ojczyznę.

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD

Katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza na wykład Geografia polityczna w procesie edukacji historycznej, który wygłosi dr hab. Sylwester Fertacz z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykład odbędzie się we wtorek 12 listopada o godz. 17.00 w sali 138 (I piętro) budynku Wydziału Nauk Społecznych w Katowicach przy ul. Bankowej 11. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

KURS SAMOOBRONY DLA PAŃ

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ, AZS oraz Komenda Miejska Policji w Katowicach zapraszają na bezpłatny kurs samoobrony dla pań. Zajęcia odbywać się będą 12, 19, 26 listopada oraz 3 grudnia w godzinach 15.00-18.00 w sali gimnastycznej przy ulicy Grażyńskiego 53 (sala Wydziału Pedagogiki i Psychologii). Kurs prowadzą policjanci - specjaliści z zakresu samoobrony.

VII KONKURS O STYPENDIUM FUNDACJI CRESCENDUM EST - POLONIA

logo Fundacji Uczniowie, studenci i absolwenci państwowych szkół średnich i wyższych, będący obywatelami polskimi, posiadający w chwili składania wniosku stałe miejsce zamieszkania w Polsce mogą ubiegać się o stypendia w ramach otwartego VII Konkursu o stypendium Fundacji Crescendum Est - Polonia. Warunkiem zakwalifikowania wniosku do rozpatrzenia jest przedstawienie w terminie do 31 grudnia br. wypełnionego kwestionariusza aplikacyjnego wraz z kompletem wymaganych załączników. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem konkursu.

MSZA ZA ŚP. AUGUSTA CHEŁKOWSKIEGO

Profesor August Chełkowski

Informujemy, że we wtorek 5 listopada 2002 r. o godz. 19.00 w Kościele Akademickim w Katowicach (Krypta Katedry Chrystusa Króla) zostanie odprawiona Msza Św. za duszę śp. Augusta Chełkowskiego w trzecią rocznicę śmierci. Więcej informacji o profesorze Auguście Chełkowskim na stronie ze wspomnieniami jego uczniów i wychowanków

WAMPIRIADA 2002

wampir Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach przy współpracy Uniwersytetu Śląskiego organizuje po raz piąty akcję honorowego oddawania krwi pod nazwą WAMPIRIADA 2002. Akcja rozpocznie się kampanią informacyjną we wtorek 5 listopada o godzinie 15.00 na katowickim Rynku oraz na ul. 3 Maja. Zachętom do oddawania krwi w dniu następnym poprzez ulotki informujące o akcji oraz upominki towarzyszyć będzie parada przebierańców z udziałem regionalnej kapeli.

ZAPROSZENIE DO TVP 2

Informujemy, że dzisiaj w programie 2 TVP o godzinie 22.40 w ramach cyklu Wieczór filmowy. Kocham kino - Debiuty 2002 wyświetlony zostanie film w reżyserii Marka Lechkiego "Moje miasto". Reżyser ukończył studia na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Film "Moje miasto" otrzymał w tym roku Nagrodę Specjalną Jury oraz nagrodę za scenariusz podczas XXVII Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

IX KRAJOWE TARGI KSIĄŻKI AKADEMICKIEJ ATENA 2002

logo Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do odwiedzenia swojego stoiska podczas IX Krajowych Targów Książki Akademickiej ATENA 2002, które odbędą się w Warszawie od 6 do 9 listopada w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej przy placu Politechniki 1.

PREZENTACJA UNIWERSYTETU W GRAZU

logo W piątek 8 listopada w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się uroczysta prezentacja austriackiego Uniwersytetu w Grazu, jednej z partnerskich uczelni naszego Uniwersytetu na podstawie umowy o wspieraniu i rozwoju badań naukowych oraz działalności dydaktycznej. Prezentacja będzie miała charakter otwarty, stworzy okazję do zapoznania się z działalnością naukową obu uczelni oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami miast i regionów akademickich.

REKTORSKI LIST UZNANIA DLA PROF. TADEUSZA SŁAWKA

Profesor Tadeusz Sławek Miło nam poinformować, że prof. Tadeusz Sławek pełniący funkcję Przewodniczącego Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich w latach 1996-2002 został uhonorowany przez Senat Śląskiej Akademii Medycznej Rektorskim Listem Uznania. O nadaniu wyróżnienia byłemu Rektorowi UŚ za zasługi sprzyjające rozwojowi szkolnictwa wyższego w województwie śląskim zadecydował Senat Uczelni na posiedzeniu 25 września 2002 roku.

SYMPOZJUM NAUKOWE NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM

logo Wydziału Teologicznego Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje sympozjum naukowe: Biblia żydowska i chrześcijańska, które odbędzie się w czwartek 7 listopada w sali nr 3 budynku Probostwa Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 49a - wejście od ulicy Jordana.

NIEPEŁNOSPRAWNI NA ŚCISŁYCH I EKSPERYMENTALNYCH KIERUNKACH STUDIÓW

W dniach 24-25 października odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja dotycząca Kształcenia osób niepełnosprawnych na ścisłych i eksperymentalnych kierunkach studiów, zorganizowana przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej celem była prezentacja najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauczania osób niepełnosprawnych.

PUBLICZNE SYSTEMY INFORMACYJNE-ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współpracy Stowarzyszenia "Silgis" oraz Instytutu Południowego w Bielsku Białej jest organizatorem konferencji Publiczne Systemy Informacyjne. Informatyka w administracji, która odbędzie się od 25 do 27 listopada w Bielsku-Białej.

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI ZMARŁYCH PRACOWNIKÓW UŚ

Archidiecezjalne Duszpasterstwo Akademickie zaprasza do udziału we Mszy świętej sprawowanej w niedzielę 3 listopada o godz. 11.00 w kościele akademickim (Krypta Katedry Chrystusa Króla w Katowicach) w intencji wszystkich zmarłych profesorów, studentów i pracowników administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO

Informujemy, że Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości Ośrodka Wypoczynkowego położonego w Zarzeczu w Gminie Łodygowice w województwie śląskim. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą sprzedaży Ośrodka.

POSIEDZENIE SENATU UŚ

Drugie w tym roku akademickim posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się we wtorek 5 listopada o godzinie 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

ZAPROSZENIE NA KONCERT CHARYTATYWNY

wraz z Klubem Straszny Dwór zapraszają na koncert charytatywny zespołu STAUROS, który odbędzie się w środę 6 listopada o godzinie 21.00 w Klubie Straszny Dwór w Katowicach - Ligocie przy ul. Studenckiej 19. Dochód z imprezy w całości przeznaczony będzie na przeszczep szpiku kostnego chorej na białaczkę Doroty Czarneckiej - studentki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.