facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

LXXVI PROMOCJA DOKTORSKA

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią uroczysta promocja doktorska odbędzie się dziś we wtorek 18 lutego w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk, która rozpocznie się o godz. 12.00, zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia.

KURSY SEMESTRALNE W RAMACH THE BALTIC UNIVERSITY PROGRAMME

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przyjmuje zapisy na semestralne kursy (30 godz.) organizowane we współpracy z Uppsala University w ramach międzynarodowego programu The Baltic University Programme: "The Baltic Sea Environment" oraz "A Sustainable Baltic Region". Zapisy przyjmowane są do końca lutego.

FRANCUSKI WIECZÓR POETYCKI

Ośrodek Polskiego Komitetu Alliance Française w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych na wieczór poetycki, którego gościem będzie Michel Degoy, przedstawiciel nowej generacji poetów francuskich. Spotkanie odbędzie się we wtorek 18 lutego o godzinie 17.00 w Ośrodku Alliance Française w Katowicach przy ul. Warszawskiej 5.

INFORMATOR 2003/2004

Informator Informujemy, że ukazał się właśnie nowy Informator dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Śląskim na rok akademicki 2003/2004. W Informatorze znajdują się najbardziej aktualne informacje dotyczące pełnej oferty studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych na wszystkich poziomach.

ROZPOCZYNAMY LETNI SEMESTR

W poniedziałek 17 lutego społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczęła semestr letni. Wszystkim studentom, którzy pomyślnie przeszli przez sesję i zainaugurowali zajęcia w nowym semestrze serdecznie gratulujemy, przekazując jednocześnie kilka istotnych informacji.

PROF. W. BANYŚ PRZEWODNICZĄCYM ŚASK

prof. dr hab. Wiesław Banyś Na posiedzeniu Rady Użytkowników Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, które odbyło się w piątek 14 lutego w gmachu Politechniki Śląskiej w Katowicach, prof. Wiesław Banyś - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu Śląskiego został wybrany na Przewodniczącego Rady. Prof. W. Banyś będzie pełnił tę funkcję przez okres obecnej kadencji rektorskiej, czyli do 2005 roku.

GOŚCINNY REFERAT NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Oddział Górnośląski zapraszają do wysłuchania referatu Prof. Thomasa Armbrustera z Universität Bern w Szwajcarii: Natural zeolites: from structure to applications w ramach Mineralogical Society of America Distinguished Lecturer Program.

STYPENDIA FUNDACJI ANDREW W. MELLONA

Pracownicy naukowi ze stopniem doktora z krajów Europy Środkowej: Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Bułgarii i Rumunii mogą ubiegać się o stypendia naukowe Fundacji Andrew W. Mellona w dziedzinie nauk humanistycznych: East-Central European Research Fellows. Fellowships in the Humanities 2003-2004. Stypendia przyznawane są na trzy miesiące (w okresie od czerwca 2003 r. do maja 2004 r.). Termin składania dokumentacji upływa 31 marca.

POWSTAJE RADA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

W środę 12 lutego JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek będzie gospodarzem pierwszego spotkania Rady Uniwersytetu Śląskiego. Rada powołana zostaje jako gremium określające wzajemne relacje pomiędzy miastem i Uniwersytetem. W jej skład, obok obecnego Rektora, wejdą Rektorzy ostatnich minionych kadencji: prof. Tadeusz Sławek i prof. Maksymilian Pazdan, oraz Prezydenci wszystkich miast uniwersyteckich: Katowic, Sosnowca, Cieszyna, Chorzowa, Jastrzębia Zdroju i Rybnika.

GOŚĆ Z KANADY NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

Katedra Geomorfologii Wydziału Nauk o Ziemi zaprasza na dwa spotkania: seminarium naukowe oraz wykład, których gościem będzie Prof. Dr. Garry K.C. Clarke z Department of Earth and Ocean Sciences (University of British Columbia, Vancouver, Canada). Spotkania odbędą się we wtorek i środę 18 i 19 lutego w budynku Wydziału Nauk o Ziemi.

XXII SZKOŁA SPELEOLOGICZNA W CIESZYNIE

W Centrum Konferencyjnym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w poniedziałek 10 lutego rozpoczęła się XXII Szkoła Speleologiczna. Szkoła, zorganizowana przez Pracownię Badań i Dokumentacji Środowiska Krasowego, Katedry Geomorfologii Uniwersytetu Śląskiego przy współpracy Czeskiego Towarzystwa Speleologicznego, odbywa się pod auspicjami Komisji Krasu Międzynarodowej Unii Geograficznej i trwać będzie do 16 lutego.

KOŁA NAUKOWE O INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Informujemy, że na stronie dla studentów zamieszczone zostało zaproszenie Akademii Podlaskiej do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pod hasłem Studencki Ruch Naukowy w aspekcie integracji z Unią Europejską, która odbędzie się 23 i 24 września br. w Siedlcach. Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją na temat konferencji.

SPORTOWE OBLICZE UNIWERSYTETU

koszykarze Studenci Uniwersytetu Śląskiego odnoszą kolejne sukcesy w uczelnianych oraz międzyuczelnianych zawodach w różnych dyscyplinach sportowych. W zakończonej pierwszej rundzie rozgrywek Uczelnianej Ligi Koszykówki Amatorskiej (ULKA) sukces odniosły grupy o nazwach: Yankee przed Bez Nazwy w grupie zielonej oraz Nic Specjalnego przed Czarnym Koniem w grupie czerwonej. Druga runda rozgrywek rozpocznie się 24 lutego. Drużyny będą grać systemem pucharowym aż do wyłonienia zwycięzcy.

STYPENDIA DLA ŚLĄSKICH STUDENTÓW

Śląski Fundusz Stypendialny Fundacja Śląskiego Funduszu Stypendialnego, powołanego w 2001 roku z inicjatywy Senatora RP Adama Graczyńskiego, organizuje V edycję Programu Stypendialnego. Program umożliwia studentom uczelni wyższych podjęcie starań o uzyskanie pomocy finansowej ze środków Fundacji.

JAKIE CZŁONKOSTWO, W JAKIEJ UNII?

dr Jacek Saryusz_Wolski Ośrodek Studiów Europejskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na otwarty wykład inauguracyjny Studium Podyplomowego Integracja Europejska pod tytułem: Jakie członkostwo, w jakiej Unii? Wykład wygłosi dr Jacek Saryusz-Wolski, były minister w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 17 lutego o godzinie 16.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych (ul. Bankowa 11 w Katowicach). Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

SENAT RP O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W UCZELNIACH

Komisje senackie proponują zmianę w ustawie o zamówieniach publicznych zakładającą zwolnienie państwowych uczelni i placówek badawczych z obowiązku przeprowadzania przetargów na zamówienia nie przekraczające 130 tys. euro, z zachowaniem zasad konkurencyjności oraz norm jakości. Zmianom tym przeciwny jest Urząd Zamówień Publicznych.

LXXVI PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się we wtorek 18 lutego o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia.

MARKETING POLITYCZNY - NOWE STUDIA PODYPLOMOWE

plakat W Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powstały pierwsze i jedyne na Śląsku studia podyplomowe marketingu politycznego. Studia kształcą w dziedzinie profesjonalnej komunikacji politycznej i społecznej, technik public relations, badań rynku politycznego, kontaktu z mediami, metod i technik marketingu politycznego. W piątek 7 lutego o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach odbędzie się konferencja prasowa na temat otwieranych studiów.

DYSKUSJA O ZATRUDNIENIU W GÓRNICTWIE

Minister Jerzy Hausner W piątek 7 lutego w Sali Błękitnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbędzie się spotkanie z Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - Jerzym Hausnerem, poświęcone założeniom programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.

"INTERPRETACJE" CZYLI KOMU "LAUR KONRADA"

Wujaszek Wania VI Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje" rozpocznie się 1 marca w Katowicach. Śląska publiczność będzie miała przez tydzień możliwość obejrzeć 10 spektakli: pięć żywego planu i pięć Teatru Telewizji. Wśród 10 reżyserów ubiegających się o "Laur Konrada", upamiętniający wybitnego reżysera Konrada Swinarskiego, znalazło się kilku przedstawicieli Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Magdalena Łazarkiewicz, Maciej Dejczer i Waldemar Krzystek.

Katalogi i wypożyczalnia BIBLIOTEKI UŚ - nieczynne

Informujemy uprzejmie czytelników Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, że od poniedziałku do piątku (10-14 lutego) z powodu konwersji systemu komputerowego "Prolib", nie będą czynne Katalogi oraz Wypożyczalnia. Będzie można korzystać z czytelń oraz Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Za utrudnienia przepraszamy.

LUTY - OSTATNIE STYPENDIA W KASIE

Wszystkich studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pobierających stypendia informujemy, że ostatnia w tym semestrze wypłata świadczeń nastąpi od 17 do 21 lutego. Zgodnie z przepisami o pomocy materialnej, następna wypłata jest planowana na kwiecień, z wyrównaniem za marzec. Przypominamy również, że świadczenia za luty będą ostatnimi wypłacanymi gotówką w kasie uczelni. Więcej informacji dla studentów

WARSZTATY O OGRODZIE

ogród We wtorek 11 lutego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbędą się warsztaty poświęcone strukturze i organizacji oraz sposobom finansowania Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Organizatorem jest Towarzystwo na Rzecz Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego z siedzibą w Mikołowie, w którego statucie zapisano m. in. promowanie dziedzictwa przyrodniczego Śląska, popularyzację edukacyjnej roli ogrodów botanicznych oraz uświadamianie znaczenia roślinności dla redukcji zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych.

NAGRODZONA PRACA MAGISTERSKA

Miło nam poinformować, że mgr Kamila Janiszewska, absolwentka kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za najlepszą pracę magisterską w zakresie specjalności kierunkowej.

KONCERT GALOWY ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "ŚLĄSK"

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” Serdecznie zapraszamy na Koncert Galowy Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, który odbędzie się w sobotę 8 lutego w Hali Widowiskowo - Sportowej w Sosnowcu Zagórzu, przy ul. Braci Mieroszewskich 91. Organizatorami Koncertu są: Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

II EDYCJA NAGRODY "ŚLĄSKI OSKAR"

śląski Oskar Kapituła Nagrody Godła Promocyjnego "Śląski Oskar", pod przewodnictwem prof. Janusza Janeczka - Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wyłoniła laureatów II edycji Nagrody ustanowionej w 2001 roku z inicjatywy osób związanych z tygodnikiem "Goniec Górnośląski". W tym roku statuetki Śląskich Oskarów, których autorką jest znana śląska rzeźbiarka Lidia Sztwiertnia, trafią do dwunastu osobistości, instytucji i firm zasłużonych dla rozwoju regionu.

ZMARŁA PROFESOR WANDA BOBROWSKA-NOWAK

Z głębokim żalem informujemy, że 31 stycznia zmarła pani prof. dr hab. Wanda Bobrowska-Nowak, była dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dyrektor Instytutu Pedagogiki i kierownik Katedry Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania. Prof. Wanda Bobrowska-Nowak była osobą niezwykle zasłużoną dla nauki oraz Uniwersytetu, ceniona jako przyjaciel i opiekun kadry naukowej i studentów.

POLSKIE FILMY W LONDYNIE

W czwartek 30 stycznia w londyńskim centrum produkcyjnym i filmowym Riverside Studios rozpoczęła się pierwsza edycja Polish Film Festival - festiwalu filmowego promującego kino najmłodszej generacji twórców zorganizowanego przez Instytut Kultury Polskiej w Londynie. Autorami wszystkich pokazywanych filmów są absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

SZKOLENIE DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Fundacja Edukacja dla Demokracji we współpracy z Urzędem Miejskim w Świętochłowicach proponuje zainteresowanym studentom, absolwentom oraz pracownikom Uniwersytetu Śląskiego udział w projekcie: Przedsiębiorczość w praktyce czyli jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

ZMIANA TERMINU BALU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ UŚ

W związku z tragicznym w skutkach zejściem lawiny w rejonie Czarnego Stawu w Tatrach 28 stycznia 2003 r., Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski ogłosił na terenie Województwa Śląskiego 31 stycznia br. dniem żałoby. Wojewoda zwrócił się również z apelem o zmianę terminu organizowanych w tym okresie imprez artystycznych i rozrywkowych. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek podjął decyzję o odwołaniu zaplanowanego na sobotę 1 lutego 2003 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim balu Stowarzyszenia Przyjaciół UŚ. Bal zostaje przeniesiony na 15 lutego 2003 r. - miejsce i godzina rozpoczęcia pozostają bez zmian.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.