facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

TRATWA 2001

W Dziale Spraw Studenckich (rektorat UŚ ul. Bankowa 12 pok. nr 17) można kupić bilety na XIV Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Tratwa 2001", który odbędzie się 18 listopada w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach przy pl. Sejmu Śląskiego. Początek koncertu o 16.00. Bilety kosztują 30 zł, w przypadku grup nie mniejszych niż 10 osób - 20 zł. Zagrają: EKT Gdynia, Ryczące Dwudziestki, Segars, Kant, Zespół V, Passat, Szantymen, Jerzy Porębski & Andrzej Korycki, Banana Boat, BB Band, Poszedłem na Dziób, Perły i Łotry, Bra-De-Li, DNA, North Cape. Patronat honorowy sprawują Prezydent Katowic i Polski Związek Żeglarski. Jak zapewnili przedstawiciele organizatorów - GCK i Żeglarskiego Klubu Morskiego w Katowicach - impreza ma charakter non-profit a część wpływów zostanie przekazana na potrzeby Akcji Humanitarnej ONZ. (mapi)

AUKCJA NIENACHALNA

W środę 7 listopada odbyła się w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (przy ul. Raciborskiej 37) aukcja dzieł sztuki. Cel aukcji był jasny - pomóc nowopowstałej Akademii w początkach działalności. Na ten cel pedagodzy uczelni przekazali swe prace: obrazy i grafiki. W sumie w aukcji wzięło udział 36 autorów, choć prac było więcej. Całości towarzyszył wydany z tej okazji katalog aukcyjny. Samą aukcję brawurowo poprowadził JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Tadeusz Sławek. Jego wysiłki komentarzami wspierali JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych, prof. Michał Kliś, jak też Dziekan Wydziału Grafiki, Marian Słowicki.

Ochrona nietoperzy w Polsce - wykład CSnCiŚ

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na wykład "Ochrona nietoperzy w Polsce", który w cyklu "WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA" wygłosi Dr Andrzej Kepel z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" w Poznaniu. Wykład odbędzie się w dniu 15.11.2001 (czwartek) o godzinie 16:00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9.

Rusza program "Uczelnie wolne od narkotyków"

Przedstawiciele 12 organizacji studenckich, władz rządowych i rektorzy wyższych uczelni podpisali dzisiaj deklarację antynarkotykową. Deklaracja ta jest punktem wyjścia do przeprowadzenia programu "Uczelnie wolne od narkotyków".

KOMUNIKAT DZIAŁU SPRAW SOCJALNYCH

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, którzy nie złożyli wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego (dotyczy dofinansowania do wczasów i wczasów pod gruszą), a zainteresowani są otrzymaniem bonów świątecznych, proszeni są o złożenie wniosku w Dziale Spraw Socjalnych do 15 listopada (czwartek). Informacja dotyczy tylko pracowników ze średnim przychodem na członka rodziny do 1200 zł. (BPiK)

Zachować spójność Uniwersytetu jako jednej społeczności

To właśnie pragnienie uznał za najważniejsze dziś (w czwartek 8. listopada), na czacie portalu gazeta.pl, w pokoju Katowice, JM Rektor UŚ prof. dr hab. Tadeusz Sławek, gdy odpowiadał na pytania internautów. Prof. Sławek dołączył tym samym do szerokiego grona osób znanych, ważnych lub interesujących, które gazeta.pl zaprosiła do zmierzenia się z dociekliwymi pytaniami anonimowych przybyszów z sieci. Rektor naszej uczelni nie miał jednak zbyt trudnego zadania: niemal 30 czatujących zadawało pytania w większości lekkie, łatwe i przyjemne.

CAŁUN TURYŃSKI - KONWERSATORIUM PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, którego tematem będzie Całun Turyński. Konwersatorium odbędzie się dnia 14 listopada 2001 r. (środa) o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, ul. Uniwersytecka 4.

PO OBRADACH SENATU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Problematyka wtorkowego (6 listopada) posiedzenia Senatu Uniwersytetu Śląskiego skoncentrowana była głównie wokół bieżących spraw kadrowych. Konieczna była także częściowa zmiana Statutu Uniwersytetu Śląskiego, która zapewniałaby przedstawicielom Wydziału Teologicznego udział w składzie Senatu Uczelni. Uchwalono także skład osobowy Uczelnianej Komisji Wyborczej, której zadaniem będzie między innymi uchwalenie regulaminu wyborczego oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem tegorocznych wyborów do władz Uniwersytetu Śląskiego. Funkcję przewodniczącej UKW powierzono pani dr hab. prof. UŚ Stanisławie Kalus, jej zastępcą został prof. dr hab. Marek Piechota.

KONFERENCJA REKTORÓW UNIWERSYTETÓW POLSKICH

Na piątek i sobotę (9-10 listopada) zaplanowano posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, które odbędzie się w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jego Rektor prof. Stefan Jurga piastuje funkcję Przewodniczącego Konferencji. Na spotkaniu obecna będzie Minister Edukacji Narodowej Krystyna Łybacka, bowiem obrady dotyczyć mają przede wszystkim aktualnych problemów finansowania szkolnictwa wyższego w bieżącym roku kalendarzowym i akademickim (ale także działalności Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz postępów w zakresie informatyzacji uczelni). JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek pełni funkcję Wiceprzewodniczącego KRUP. (BPiK)

Rzecznik Praw Obywatelskich o pomocy materialnej dla studentów

Zawężanie prawa uzyskania pomocy materialnej wyłącznie do studentów studiów dziennych jest bezprawne - twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionuje zgodność Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy materialnej dla studentów dziennych z ustawą o szkolnictwie wyższym, Konstytucją i Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

RECEPCJA RAFAŁA WOJACZKA

Instytut Mikołowski oraz redakcja pisma katastroficznego "Arkadia" są organizatorami sesji literackiej: Moja recepcja Rafała Wojaczka, która odbywać się będzie 8 i 9 listopada (czwartek-piątek) w siedzibie Instytutu przy ul. 1-go Maja 8/5 w Mikołowie. Sesja związana jest z wydaniem książki krytycznoliterackiej, będącej efektem współpracy Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego i Instytutu Mikołowskiego. Książka zatytułowana Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy powstała pod redakcją Romualda Cudaka i Macieja Meleckiego, stanowi tom II redagowanej przez prof. dr. hab. Marka Pytasza serii Bibliotheca Alia Universa.

Czat z prof. Tadeuszem Sławkiem

Jak informuje "Gazeta Wyborcza w Katowicach", w czwartek 8 listopada o godz. 14.00 Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek będzie gościem czatu portalu gazeta.pl. Spotkanie odbędzie się w pokoju "Katowice".

Rozporządzenie w sprawie matur podpisane

Minister edukacji Krystyna Łybacka podpisała dzisiaj rozporządzenie dotyczące m.in. sposobu przeprowadzenia egzaminu dojrzałości w tym roku szkolnym. W nowym rozporządzeniu znalazł się m.in. zapis, że egzamin dojrzałości przeprowadzany według nowych zasad będzie dopiero od wiosennej sesji egzaminacyjnej w roku szkolnym 2004-2005 dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

AUKCJA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH

Rektor i Senat Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach mają zaszczyt zaprosić na Aukcję Dzieł Sztuki, którą poprowadzi JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Tadeusz Sławek. Na aukcji, z której dochód przeznaczony zostanie na potrzeby nowopowstałej uczelni, licytowane będą dzieła pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach ofiarowane przez nich na ten cel. Aukcja odbędzie się w środę 7 listopada w auli Uczelni przy ul. Raciborskiej 37 w Katowicach, początek o godz. 18.00.

Współczesny język polski - sesja naukowa

Dnia 14 listopada 2001 roku na Wydziale Filologicznym UŚ odbędzie się II studencka sesja naukowa "Współczesny jezyk polski", poświęcona prezentacji wyróżnionych prac studentów polonistyki. Zostanie zaprezentowanych 15 prac, rekomendowanych przez pracowników naukowych Instytutu Języka Polskiego UŚ. Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Językoznawców.

XXVIII GIEŁDA MINERAŁÓW W SOSNOWCU

W dniach od 10. do 11. listopada Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego organizują wspólnie XXVIII Międzynarodową Wystawę i Giełdę Minerałów i Skamieniałości, która odbędzie się po raz pierwszy także w nowym budynku Wydziału przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu. Wystawa będzie czynna w sobotę i niedzielę od 10.00 do 17.00. W ramach Wystawy w sobotę 10. listopada o godzinie 18.00 na Wydziale Nauk o Ziemi rozpocznie się sesja popularnonaukowa poświęcona minerałom i skamieniałościom. Wstęp na sesję jest wolny. Prelegenci (pracownicy naukowi Uniwersytetu) poruszą ciekawe tematy, bogato ilustrując je zdjęciami i przeźroczami.

Degeneracja biocenoz... czyli co dalej z Pustynią Błędowską - wykład CSnCiŚ

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na wykład "Degeneracja biocenoz na obszarach odkształconych przez średniowieczne górnictwo kruszcowe okolic Olkusza - czyli co dalej z Pustynią Błędowską", który w cyklu "WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA" wygłosi Prof. dr hab. Andrzej Czylok z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Wykład odbędzie się w dniu 8.11.2001 (czwartek) o godzinie 16:00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9.

INTERNATIONAL COLLEGE DAY W KRAKOWIE

Organizowane po raz pierwszy w Polsce targi edukacyjne INTERNATIONAL COLLEGE DAY odbędą się 8. listopada w Krakowie (Instytut Fizyki UJ przy ul. Reymonta 4, w godzinach od 12.00-16.00). Organizatorami spotkania są: Międzynarodowe Centrum Fulbrighta na Europę Środkową i Wschodnią w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Council on International Educational Exchange, Germany: Education USA State Department Affiliated Advising Service.

STYPENDIA, ZAPOMOGI, CENY OBIADÓW I MIEJSC W AKADEMIKU...

Jak poinformował Dział Spraw Studenckich, na spotkaniu władz uczelni z Uczelnianą Komisją ds. Pomocy Materialnej (we wtorek, 30 października) podjęto decyzje, dotyczące postanowień zawartych w § 10 ust. 1 Regulaminu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych UŚ, które będą obowiązywać w semestrze zimowym roku akademickiego 2001/2002.

POROZUMIENIE ŚLĄSKIEGO BANKU I UNIWERSYTETU

W środę 7. listopada zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a ING Bankiem Śląskim dotyczące wzajemnej współpracy w zakresie propagowania wiedzy o kierunkach rozwoju rynków finansowych i bankowości elektronicznej, w powiązaniu z tematyką prowadzonych na uczelni prac badawczo-naukowych i realizowanych programów kształcenia studentów.

PROFESOR ANDRZEJ LASOTA DOKTOREM HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Rektor i Senat Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na uroczystość, w trakcie której tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego otrzyma prof. zw. dr hab. Andrzej Lasota - wybitny uczony, matematyk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, specjalista w dziedzinie teorii różniczkowych, teorii ergodycznej, biomatematyki, teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Ceremonia odbędzie się 10. listopada o godzinie 11.00 w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 25 (budynek Urzędu Wojewódzkiego, wejście od strony placu Sejmu Śląskiego). (BPiK)

Rozporządzenie w sprawie matur najwcześniej w przyszłym tygodniu

Rozporządzenie regulujące przeprowadzenie egzaminu dojrzałości w tym roku podpisane zostanie przez ministra edukacji najwcześniej w przyszły wtorek (6 listopada) - poinformowała Lidia Jastrzębska, rzecznik prasowy MENiS.

Po posiedzeniu konferencji rektorów

W piątek, 26 października br. odbyło się posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych Województwa Śląskiego. Na posiedzeniu omawiano: stanowisko w sprawie Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego, opracowanie i wdrożenie Regionalnego Testowego Systemu Zdalnej Edukacji oraz sprawy związane z dotacjami budżetowymi.

ZŁOTE I SREBRNE ODZNAKI DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Upływający w bieżącym roku akademickim jubileusz XXV-lecia utworzenia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego stanowi znakomitą okazję do szczególnego wyróżnienia pracowników, którzy w znaczący sposób przyczynili się do promowania walorów społecznych, twórczości naukowej, działalności dydaktycznej oraz organizacyjnej Wydziału i Uczelni zarazem. Z tego właśnie powodu zaplanowane na wtorek 30. października posiedzenie Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii (początek o godzinie 10.00) będzie miało bardziej uroczysty niż zwykle charakter: wybrani pracownicy Wydziału zostaną uhonorowani złotymi i srebrnymi odznakami "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego". Dekoracji dokona zgodnie z tradycją JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek.

Zmiany w Komitecie Badań Naukowych

Ministrem nauki, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych został prof. dr hab. inż. Michał Kleiber. Zastąpi on na tym stanowisku prof. Andrzeja Wiszniewskiego, którego czteroletnia kadencja dobiegła końca.

WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ UŚ

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się we wtorek 30. października w auli im. Kazimierza Lepszego (budynek Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach). Rozpoczęcie obrad planowane jest na godzinę 16.30.

REGIONALNA KONFERENCJA REKTORÓW

Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich zaplanowano na piątek 26. października (początek o godzinie 14.00) w sali Kolegium Rektorskiego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12. Program obrad przewiduje dyskusję nad Programem Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 oraz omówienie wybranych kwestii związanych z opracowaniem i wdrożeniem Regionalnego Testowego Systemu Zdalnej Edukacji w zakresie szkolnictwa wyższego w województwie śląskim, służącego poszerzeniu oferty i ułatwieniu dostępu do edukacji.

Wampiriada 2001

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w czwartej już edycji Akcji honorowego krwiodawstwa. Specjalistyczny autobus przystosowany do pobierania krwi zaparkuje we wtorek 30. października na katowickim placu Sejmu Śląskiego tuż obok Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. W godzinach od 10.00 do 17.00 każdy kto mieści się w przedziale wiekowym 18-65 lat, jest zdrowy, zjadł lekki posiłek i ma przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, a poza tym nie jest mu obojętny los wielu chorych - powinien niezwłocznie i honorowo oddać krew potrzebującym.

Rozporządzenie dotyczące matur jeszcze nie podpisane

Rozporządzenie dotyczące przesunięcia terminu wprowadzenia nowych matur nie zostało jeszcze podpisane. Jest w uzgodnieniach międzyresortowych - poinformowała minister edukacji. - Najwcześniej jak tylko będzie to możliwe, rozporządzenie podpiszę - zapowiedziała dzisiaj Krystyna Łybacka na konferencji prasowej.

ÓSMY WIECZÓR AKADEMICKI

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na Ósmy Wieczór Akademicki, którego gościem będzie Jan Peszek w spektaklu Bogusława Schaeffera: Scenariusz dla nie istniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego. Połączone ze spektaklem spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.00 w poniedziałek 29. października w auli im. Kazimierza Lepszego (budynek Rektoratu przy ul. Bankowej 12).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.