facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

POSIEDZENIE SENATU UŚ

Drugie w tym roku akademickim posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się we wtorek 5 listopada o godzinie 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

ZAPROSZENIE NA KONCERT CHARYTATYWNY

wraz z Klubem Straszny Dwór zapraszają na koncert charytatywny zespołu STAUROS, który odbędzie się w środę 6 listopada o godzinie 21.00 w Klubie Straszny Dwór w Katowicach - Ligocie przy ul. Studenckiej 19. Dochód z imprezy w całości przeznaczony będzie na przeszczep szpiku kostnego chorej na białaczkę Doroty Czarneckiej - studentki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

XXX GIEŁDA MINERAŁÓW

diament Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na XXX Międzynarodową Wystawę i Giełdę Minerałów i Skamieniałości. Jubileuszowa wystawa czynna będzie w sobotę i niedzielę 9-10 listopada w godzinach 10.00-17.00 w budynku Wydziału Nauk o Ziemi UŚ przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu.

TWÓRCY Z WRITV AMBASADORAMI ŚLĄSKA W NIEMCZECH

W ramach Dni Kultury Województwa Śląskiego w Północnej Nadrenii-Westfalii 2002/2003 wczoraj 28 października w Düsseldorfie odbyła się prezentacja szkoły i prac studentów Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie pokazu zaprezentowano pięć etiud studenckich: Ewolucję i Flamenco w reżyserii Carlosa Casuckiego, Astronoma w reżyserii Marka Lechkiego, Pięć minut Michała Gazdy oraz Człowiek magnes Marcina Wrony.

SPINTRONIKA PÓŁPRZEWODNIKOWA

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym prof. dr hab. Tomasz Dietl - członek korespondent PAN (Instytut Fizyki PAN, Warszawa) wygłosi wykład pt.: Spintronika półprzewodnikowa. Konwersatorium odbędzie się w środę 30 października w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (przy ul. Uniwersyteckiej 4), początek o godz. 14.00.

SESJA DLA STUDENTÓW AKADEMII "ARTES LIBERALES"

Uroczysta inauguracja ogólnopolskiej sesji wykładowej dla studentów Akademii "Artes Liberales" (Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych), zatytułowana: Granice i pogranicza - czynniki integracji kulturowej regionu. Przykład Śląska, odbędzie się w poniedziałek 4 listopada w Centrum Konferencyjnym w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, początek o godzinie 10.30. Sesja, organizowana przez Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne Uniwersytetu Śląskiego i Fundację "Instytut Artes Liberales", jest elementem programu kształcenia prestiżowej Akademii "Artes Liberales", działającej przy Uniwersytecie Warszawskim. Studia te skupiają najwybitniejsze jednostki wyłaniane spośród najlepszych studentów siedmiu uniwersytetów.

STYPENDIA FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Informujemy, że 31 października kończy się termin składania wniosków o stypendia krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na rok 2003. Będzie to już 11 edycja tego programu stypendialnego. Roczne stypendia (w br. ich wysokość wynosi 20 tys. zł) przyznane zostaną około stu pracownikom lub doktorantom zatrudnionym w krajowych instytucjach naukowych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2003 roku.

"CZARNY DIAMENT" DLA PROF. TADEUSZA SŁAWKA

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że prof. Tadeusz Sławek został uhonorowany Nagrodą Specjalną "CZARNEGO DIAMENTU" ufundowaną przez Kapitułę Nagrody Czarny Diament Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

NOMINACJE PROFESORSKIE

18 października Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski ogłosił 81 nominacji profesorskich dla nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki. Wśród wyróżnionych naukowców znalazło się dwoje pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Magdalena Wandzioch z Zakładu Historii Literatury Francuskiej Instytutu Filologii Romańskiej (Wydział Filologiczny) oraz Stanisław Kucharski z Zakładu Chemii Teoretycznej Instytutu Chemii (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii). Serdecznie gratulujemy!

NAGRODZONA PRACA MAGISTERSKA

Miło nam poinformować, że mgr Justyna Żak - absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska została laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ekologii wykonaną na uczelniach województwa śląskiego ogłoszonego przez Fundację Ekologiczną "Silesia".

WOLONTARIUSZE POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ

logo Polskiej Akcji Humanitarnej Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej ogłasza nabór kandydatów do ogólnopolskiej sieci trenerów-wolontariuszy. Wolontariusze, którzy wezmą udział w czwartym szkoleniu trenerów-wolontariuszy PAH w Złotym Potoku pod Częstochową od 7 do 10 listopada br., będą następnie współorganizatorami ogólnopolskich akcji PAH w swoich miejscowościach. Zadaniem trenerów po odbyciu szkolenia będzie prowadzenie zajęć warsztatowych z młodzieżą i dziećmi na tematy takie jak: tolerancja, prawa człowieka, przeciwdziałanie rasizmowi, problemy uchodźców, niesienie pomocy humanitarnej.

STEFAN SZYMUTKO GOŚCIEM TARGÓW KSIĄŻKI W KRAKOWIE

Targi Książki w Krakowie W ramach odbywających się od 24 do 27 października 6. Targów Książki w Krakowie, w piątek 25.10. w godzinach 15.00-17.00 swoją książkę Nagrobek ciotki Cili będzie podpisywał Stefan Szymutko. Autor będzie gościem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które prezentuje się przy stoisku D 25.

PRACOWNIA KOMPUTEROWA DLA CIESZYNA

Informujemy, że projekt badawczy Katedry Grafiki oraz Zakładu Teorii Muzyki Wydziału Artystycznego w Cieszynie zgłoszony na konkurs o przyznanie pracowni komputerowej w ramach programu Internet w Szkołach - Projekt Prezydenta RP znalazł się wśród 25 najlepszych propozycji.

POSIEDZENIE UNIWERSYTECKIEJ KOMISJI PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

W piątek 25 października w Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych. Weźmie w niej udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek. W programie posiedzenia przewiduje się wystąpienie prof. Mariana Harasimiuka - przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz dr. Jana Krzysztofa Frąckowiaka - sekretarza Komitetu Badań Naukowych.

KONKURS O MIESZKAŃCACH GÓRNEGO ŚLĄSKA

Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłaszają KONKURS dla studentów wszystkich wydziałów i kierunków Uniwersytetu Śląskiego, pt. Górnoślązacy w trybach historii w latach 1939 - 1956. Zadaniem uczestników konkursu jest zebranie i opracowanie nieznanych i niepublikowanych dotąd dokumentów (wspomnień, zdjęć, pamiętników i relacji) ukazujących indywidualne i zbiorowe losy mieszkańców Górnego Śląska w latach II wojny światowej i w okresie powojennym i na ich podstawie przygotowanie pracy pisemnej w formie artykułu naukowego, eseju, reportażu, scenariusza filmu lub audycji radiowej.

WYKŁAD OTWARTY PROF. MARII WANATOWICZ

W czwartek 24 października o godz. 15.00 Biuro Edukacji Publicznej oraz katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej zapraszają na wykład prof. dr hab. Marii Wanatowicz Oblicza polskiego Śląska w przededniu wybuchu II wojny światowej. Wykład, który inauguruje cykl wykładów otwartych organizowanych przez BEP oraz IPN zatytułowanych: Historia odkrywana na nowo, odbędzie się w sali konferencyjnej nr 204 w siedzibie Oddziału IPN przy ul. Kilińskiego 9 w Katowicach.

MARCIN WRONA NAGRODZONY PRZEZ MARSZAŁKA

Marcin Wrona Marcin Wrona, student reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, o którego sukcesach związanych z filmem "Człowiek magnes" na bieżąco informowaliśmy, został laureatem nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla twórców i animatorów kultury. Marszałek Jan Olbrycht wręczył wczoraj w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej siedmiu laureatom, wśród których znalazł się reprezentant Uniwersytetu Śląskiego. Serdecznie gratulujemy!

PRACA W NIEMCZECH DLA STUDENTÓW

Od 4 listopada Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpocznie wydawanie formularzy studentom chcącym podjąć pracę wakacyjną w przyszłym roku w Niemczech. Inicjatorem akcji jest Federalny Urząd Pracy w Niemczech, który przekazał do Polski 1800 wniosków. Propozycje wakacyjnej pracy dotyczą zatrudnienia w rolnictwie, gastronomii, hotelarstwie i przetwórstwie spożywczym.

KONFERENCJA REKTORÓW UNIWERSYTETÓW POLSKICH W LUBLINIE

Dzisiaj 22 października w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie odbywa się posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Jest to pierwsze posiedzenie Konferencji w tej kadencji, bierze w nim udział JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek oraz prof. Tadeusz Sławek, jako ustępujący członek prezydium Konferencji. Do Lublina zaprosił Rektorów obecny przewodniczący KRUP prof. Marian Harasimiuk - Rektor UMCS. Dotychczas funkcję tą sprawował prof. Stefan Jurga (Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

DNI EDUKACJI PRAWNICZEJ

logo ELSA Katowicki oddział Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA jest organizatorem odbywających się od 21 do 24 października dni edukacji prawniczej pod hasłem: 60 000 studentów prawa - nadprodukcja? Konferencja odbywa się w Auli Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Zapraszamy do zapoznania się z bogatym programem konferencji.

NAJLEPSZY ABSOLWENT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów najlepszym absolwentom Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się 24 października o godz. 15.00 w auli Wydziału Nauk Społecznych w Katowicach. Uroczystość, która organizowana jest już po raz drugi, zgromadzi najwybitniejszych wychowanków naszej uczelni, którzy ukończyli studia w roku 2002, wraz z ich rodzinami i przyjaciółmi. Dyplomy wręczy JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek. Towarzyszyć mu będą Państwo Dziekani Wydziałów.

O PERSPEKTYWACH ROZWOJU LEKSYKOGRAFII

Katowicki Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Instytut Języka Polskiego Wydziału Filologicznego UŚ organizują we wtorek 22 października o godz. 13.15 w sali Rady Wydziału Filologicznego przy placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach odczyt Perspektywy rozwoju leksykografii, który wygłosi prof. Tadeusz Piotrowski z Uniwersytetu Opolskiego.

NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DLA NASZYCH STUDENTÓW

Miło nam poinformować, że wśród 20 laureatów konkursu o stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów ogłoszonym przez władze Województwa Śląskiego znalazło się czworo studentów Uniwersytetu Śląskiego: Katarzyna Czornik (WNS), Agata Płaza (PiPs), Maciej Chowaniok (MISH) oraz Paweł Maślankiewicz (MFCH). Znakomitym przedstawicielom naszego Uniwersytetu serdecznie gratulujemy! Więcej wiadomości na stronie Informacje dla studentów.

LXXIII PROMOCJA DOKTORSKA

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią uroczysta promocja doktorska odbędzie się w poniedziałek 28 października w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk, która rozpocznie się o godz. 12.00, zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia.

ZBIERAMY PIENIĄDZE NA RATOWANIE ŻYCIA STUDENTKI

bilet na mecz Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz GKS Katowice zapraszają na mecz hokeja na lodzie, który zostanie rozegrany pomiędzy drużynami GKS Katowice i Zagłębia Sosnowiec w piątek 25 października o godzinie 18.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej "Spodek" w Katowicach. Bilety w cenie 9 zł są do nabycia w kasie "Spodka" oraz w Biurze URSS przy ul. Bankowej 12 w Katowicach pok. 414. Zebrane fundusze (4 zł od każdego biletu) zostaną przeznaczone na zabieg transplantacji szpiku kostnego Doroty Czarneckiej studentki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

COŚ DLA MIŁOŚNIKÓW KOSZYKÓWKI

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ oraz AZS zapraszają uniwersyteckich fanów koszykówki do wzięcia udziału w XII edycji Uczelnianej Ligi Koszykówki Amatorskiej ULKA 2003. Mistrzowskiego tytułu będzie bronił w tym sezonie zespół: Nic specjalnego. Zgłoszenia drużyn chętnych do wzięcia udziału w rozgrywkach przyjmowane są w siedzibie SWFiS (pokój 110 w budynku Rektoratu UŚ przy ul. Bankowej 12 w Katowicach) w każdy piątek do 25 października włącznie.

USPRAWNIONE PARKOWANIE

Jak już informowaliśmy, od 7 października w rejonie ulic: Bankowej, Uniwersyteckiej, S. Moniuszki i A. Chełkowskiego w Katowicach został uruchomiony parking, z którego pracownicy naszej Uczelni mogą korzystać za okazaniem specjalnej karty parkingowej. Kartę, która ważna jest przez cały rok, można jeszcze nabyć w sekretariacie Zastępcy Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych pok. nr 13 przy ul. Bankowej 12 (tel. 258 79 43, 258 24 41, 258 82 11 w. 13 90, 16 33), jej koszt wynosi 55 zł. Zgubienie lub zniszczenie karty powoduje konieczność zakupu nowej.

RENDEZ-VOUS Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ

Studenckie Forum Business Centre Club jest organizatorem konferencji Rendez-vous z przedsiębiorczością, która odbędzie się 19 października br. w godzinach 10.30-14.30 w Auli Kazimierza Lepszego w Katowicach ul. Bankowa 12. Konferencja adresowana jest do studentów przygotowujących się do rozpoczęcia w najbliższym czasie kariery zawodowej i wejścia na rynek pracy.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W RYBNIKU

Jak już informowaliśmy, dzisiaj 16 października w Rybniku odbędzie się międzyuczelniana inauguracja III roku akademickiego. Wezmą w niej udział władze i przedstawiciele trzech jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku: Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej i Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11.00 w nowej auli przy Uniwersytecie Śląskim przy ulicy Rudzkiej 13.

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010

W serwisie internetowym Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ukazał się dokument: "Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010". Dokument przedstawia stan rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce oraz wizję jego rozwoju w postaci siedmiu celów kierunkowych: utrzymanie i rozwój powszechności i dostępności szkolnictwa wyższego, poprawa jakości i efektywności systemu studiów wyższych, edukacja dla pracy - praca po edukacji, nauka, badania i rozwój kadr, rozwój infrastruktury uczelnianej oraz dostępu do Internetu, kształcenie ustawiczne i e-Edukacja oraz harmonizacja w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.