facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

NAGRODY IM. WOJCIECHA KORFANTEGO

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego prof. Jan Malicki i prof. Wojciech Świątkiewicz otrzymali nagrody im. Wojciecha Korfantego. Wśród laureatów - 10 najbardziej zasłużonych dla rozwoju Górnego Śląska znaleźli się także Stanisław Bieniasz, siostra Jadwiga (Urszula Wyrozumska), Zygmunt Brachmański, prof. Julian Gembalski, prof. Karol Jońca, prof. Daniel Kadłubiec, redaktor Tadeusz Kijonka i prof. Jerzy Pośpiech.

PRASA STRASZY?

W artykule pt. "Socjalne śmiechu warte", który ukazał się 20 kwietnia w katowickim dodatku "Gazety Wyborczej" dwa stwierdzenia wymagają sprostowania i wyjaśnienia. Sformułowanie, iż Uniwersytetowi Śląskiemu "nie wystarczy pieniędzy na stypendia" może rodzić obawy, że studenci lada chwila zostaną pozbawieni należnych im świadczeń.

WIZYTA GOŚCIA Z WĘGIER

22 i 23 kwietnia 2002 r. z wizytą na Uniwersytecie Śląskim gościł będzie prof. Csaba Czegledi z Eszterhazy Karoly College w Egerze. W ramach wizyty odbędzie się spotkanie węgierskiego Gościa z JM Rektorem Tadeuszem Sławkiem mające na celu rozszerzenie współpracy naukowej pomiędzy uczelniami. 23 kwietnia o godz. 13.00 w Sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, ul. Żytnia 8 prof. Csaba Czegledi wygłosi również wykład "The Syntax of Infinitival and Gerundive Objects in English".

STUDENCKIE DNI O EUROPIE

23-24 kwietnia 2002 r. w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, Sala Sympozjalna 1) odbędą się "Studenckie Dni o Europie" pod honorowym patronatem ministra Jana Truszczyńskiego - Głównego Negocjatora Polski z Unią Europejską oraz Róży Thun - Prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. W pierwszym dniu przeprowadzone zostanie Referendum Studenckie na temat wejścia Polski do Unii Europejskiej, a w drugim dniu odbędzie się konferencja.

BEZPŁATNE BADANIA OKULISTYCZNE DLA STUDENTÓW UŚ

19 i 20 kwietnia w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach firma Vision Express przeprowadza bezpłatne badania okulistyczne dla studentów Uniwersytetu Śląskiego. Firma zapewnia kompetentny personel i profesjonalny sprzęt medyczny, oferuje także produkty i materiały reklamowe. Stoisko będzie czynne w piątek 19 kwietnia do 17.30, w sobotę od 9.00 do 15.00.

DROGI KARIERY DLA ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Ukazał się drugi tom informatora i przewodnika: Drogi kariery dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów na Uniwersytecie Śląskim, poświęcony skutecznemu poszukiwaniu pracy i kształtowaniu własnej kariery zawodowej. Opracowanie dotyczy absolwentów kierunków: geologia, geografia, matematyka, chemia i fizyka. Celem autorów publikacji (prof. Barbara Kożusznik, Jarosław Polak), dostępnej bezpłatnie w Szkole Zarządzania UŚ oraz Biurze Promocji i Karier, jest wyposażenie absolwentów w wiedzę na temat aktualnego rynku pracy i możliwości zatrudnienia w naszym regionie oraz udzielenie wskazówek na temat własnych możliwości zachowania się na rynku, aktywnego poszukiwania pracy, diagnozowania własnego potencjału w roli pracownika.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER

W dniach 24-25 kwietnia odbędzie się w Katowicach Ogólnopolska Konferencja Biur Karier, zorganizowana z inicjatywy Biura Karier Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Motywem przewodnim spotkania, w którym udział wezmą także przedstawiciele Biura Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego, będzie standaryzacja działalności biur karier, ze szczególnym uwzględnieniem jakości obsługi klienta. Specjalny blok zajęć będzie dotyczył rządowego programu Pierwsza praca.

WSPÓŁCZESNE TRENDY METOD DOŚWIADCZALNYCH FIZYKI CIAŁA STAŁEGO

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym prof. dr hab. Andrzej Oleś z Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (doktor honoris causa AGH, członek Polskiej Akademii Umiejętności) wygłosi wykład pt.: Współczesne trendy metod doświadczalnych fizyki ciała stałego. Konwersatorium odbędzie się w środę 24 kwietnia o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach).

OTWARTE DRZWI DO PIERWSZEJ PRACY

logo Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zainicjował działalność związaną z ogólnopolskim programem Pierwsza Praca. Do współdziałania na rzecz szeroko pojętej aktywizacji poszukujących zatrudnienia zaproszono przedstawicieli biur karier uczelni wyższych z regionu, w tym również Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego. W poniedziałek 22 kwietnia w katowickiej siedzibie WUP odbędzie się spotkanie, w czasie którego zaprezentowana zostanie, między innymi, idea działalności BPiK, jej cele i podejmowane działania. Katowicki WUP jest także organizatorem akcji: Otwarte drzwi uczelni, przygotowywanej wspólnie z Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bielsku-Białej, Częstochowie i Sosnowcu.

ATAK WIRUSA KLEZ-H

Centrum Technik Informatycznych informuje, że od dnia wczorajszego można zauważyć znaczny przyrost liczby elektronicznych przesyłek pocztowych zainfekowanych nieprzyjemnym wirusem Klez-H. W okresie minionej doby działający na serwerach pocztowych CTI skaner antywirusowy zatrzymał ponad 50 e-maili zawierających tego wirusa. Warto zachować ostrożność, jeśli do czytania poczty posługujemy się programami Microsoftu.

KRÓLOWA MARGOT W CYKLU: HISTORIA FILMEM PISANA

Studenckie Koło Naukowe Historyków zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Historia filmem pisana połączone z projekcją filmu Królowa Margot w reżyserii Patrice’a Chereau, którą poprzedzi prelekcja dr Aleksandry Skrzypietz z Zakładu Historii Nowożytnej. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 22 kwietnia w auli im. Kazimierza Popiołka na I piętrze Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (przy ul. Bankowej 11 w Katowicach), początek o godz. 15.10. Wstęp wolny.

AMBASADOR SŁOWENII W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

O Doświadczeniach Słowenii na drodze do Unii Europejskiej opowie Zvone Dragan - Ambasador Słowenii w Polsce, z którym spotkanie odbędzie się w środę 24 kwietnia w sali seminaryjnej I (na drugim piętrze Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach). Organizatorami wykładu są: oddział katowicki Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa WNS. Początek o godz. 16.00, wstęp wolny.

XXVI MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA FIZYKI TEORETYCZNEJ

Konferencja naukowa o tradycyjnej nazwie: Międzynarodowa Szkoła Fizyki Teoretycznej, organizowana corocznie od 1976 roku, jest najstarszą cykliczną konferencją naukową na Górnym Śląsku. Przez 26 lat zdobyła sobie uznanie w międzynarodowym i polskim środowisku naukowym. Tegoroczna edycja, poświęcona fizycznym podstawom informatyki kwantowej i komputerów kwantowych, odbędzie się w dniach od 3 do 7 września w Ustroniu.

KAPUŚCIŃSKI: KONFLIKT CZY DIALOG?

Ryszard Kapuściński

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Józef Bańka ma zaszczyt zaprosić na wykład doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego Ryszarda Kapuścińskiego zatytułowany: Cywilizacja - konflikt czy dialog?. Spotkanie odbędzie się we wtorek 23 kwietnia w auli im. Kazimierza Popiołka (na I piętrze budynku WNS przy ul. Bankowej 11 w Katowicach), początek o godz. 14.00. Przed wykładem Szanowny Gość spotka się z JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeuszem Sławkiem.

CTI uruchomiło kolejny węzeł USK USNET

W dniu 17 kwietnia pracownicy Centrum Technik Informatycznych UŚ, przy współpracy Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej, operatora Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, uruchomili nowy węzeł internetowy na Wydziale Filologicznym w Katowicach. Węzeł, który obsługuje budynki Uniwersytetu Śląskiego w okolicach Placu Sejmu Śląskiego, umożliwia przyłączenie do sieci ŚASK sieci lokalnych Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska z szybkością 100 Mbps.

HAN SUYIN W TŁUMACZENIU PROF. TERESY KOWALSKIEJ

Prof. dr hab. Teresa Kowalska

Prof. dr hab. Teresa Kowalska jest pracownikiem Zakładu Chemii Ogólnej Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ, jej naukowe pasje koncentrują się między innymi wokół badań związanych z teorią chromatografii, a jedną z wielkich pasji pozauniwersyteckich Pani Profesor stało się tłumaczenie prozy i poezji z angielskiego i niemieckiego.

SPOTKANIE Z KULTURĄ, HISTORIĄ I ZABYTKAMI SYRII

Studenckie Koło Naukowe Historyków zaprasza na cykl prelekcji, połączonych z pokazem przeźroczy, poświęconych kulturze, historii i zabytkom krajów Bliskiego Wschodu oraz Azji Południowej. Pierwsze z dwóch spotkań poświęconych Syrii odbędzie się we wtorek 23 kwietnia w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (przy ul. Bankowej 11, sala nr 10), w planach opowieści z okolic Aleppo, Apamei, Palmyry, Damaszku, Crac des Chevaliers i Doliny Eufratu. Początek o godzinie 17.00.

DYSKUSJA Z MARKIEM PASIECZNYM O "ZWIASTOWANIU"

Zakład Wiedzy o Teatrze Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na dyskusję z udziałem reżysera Marka Pasiecznego, poświęconą Zwiastowaniu Paula Claudela. Spotkanie odbędzie się we wtorek 23 kwietnia w kawiarence EPTY-a (na V piętrze budynku Wydziału Filologicznego UŚ przy placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach), początek o godz. 13.00.

KULTUROZNAWSTWO W PARADYGMACIE

Instytut Nauk o Kulturze oraz Zakład Językoznawstwa Pragmatycznego zapraszają na wykład prof. Michała Fleischera z Uniwersytetu Wrocławskiego zatytułowany: Kulturoznawstwo w paradygmacie empirycznym. Spotkanie odbędzie się w piątek 19 kwietnia (w sali 307 na III piętrze budynku Wydziału Filologicznego UŚ przy placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach), początek o godz. 11.30.

RANKING KIERUNKÓW STUDIÓW W "POLITYCE"

okładka polityki "Polityka" po raz trzeci opublikowała - w specjalnym dodatku do bieżącego wydania - ranking szkół wyższych, państwowych i niepaństwowych, oparty na ocenie wybranych, najpopularniejszych kierunków studiów: ekonomii-zarządzania, prawa, socjologii, psychologii, politologii, pedagogiki i informatyki. Miło nam poinformować, że pozycja Uniwersytetu Śląskiego w tym zestawieniu jest z roku na rok coraz lepsza.

KWALIFIKACJA ZA GRANICĄ NA STUDIA W POLSCE

logo Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego od lat biorą udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej kwalifikującej młodzież polskiego pochodzenia na studia w Polsce. Komisja działa pod nadzorem Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MENiS; w tym roku przedstawiciele naszej uczelni, współpracujący ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej, wyjadą do Czech, Słowacji, Gruzji oraz na Węgry, Ukrainę, Litwę, Łotwę i Białoruś.

KONKURS DLA KOBIET NAUKI

logo Drugą edycję konkursu na stypendia naukowe: L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki, organizowanego przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO zainaugurowano 1 marca. Pięć młodych Polek, które prowadzą badania naukowe w dziedzinach biologiczno-medycznych, otrzyma miesięcznie stypendia wypłacane przez rok w wysokości 1500 zł miesięcznie. O stypendia ubiegać się mogą doktorantki, które nie ukończyły 35 roku życia oraz habilitantki (maksimum 45 lat), będące w ostatnim roku realizacji pracy. Termin zgłaszania kandydatur upływa 31 lipca.

PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ PLANETY W CENTRUM STUDIÓW NAD CZŁOWIEKIEM I ŚRODOWISKIEM

logo CSCŚ Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na kolejny wykład z cyklu: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. W czwartek 18 kwietnia odbędzie spotkanie z mgr Elżbietą Gepfert i dr. Piotrem W. Cholewą ze Śląskiego Klubu Fantastyki w Katowicach zatytułowane: Pustynia, lodowiec czy wysypisko - wizje przyszłości naszej planety w fantastyce naukowej. Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową, udział jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają tradycyjnie do auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (przy ul. Bankowej 9), początek zawsze o godzinie 16:00.

LODOWCE PROFESORA JACKA JANI

Klifowe czoło Lodowca Hansa (fot. J. Jania) Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach zaprasza na wykład prof. dr. hab. Jacka Jani (Kierownika Zakładu Teledetekcji Środowiska Wydziału Nauk o Ziemi UŚ) zatytułowany: Lodowce Arktyki a zmiany klimatyczne, który zostanie wygłoszony na 66. sesji zgromadzenia ogólnego w czwartek 18 kwietnia w gmachu Politechniki Śląskiej w Katowicach (przy ul. Krasińskiego 8, sala OLIMP na IV piętrze, początek o godz. 14.00). Wstęp wolny.

MAJÓWKA Z PKP INTERCITY

Studentów planujących dalszą lub bliższą podróż po Polsce w trakcie długiego majowego weekendu informujemy o specjalnej ofercie PKP Intercity przygotowanej dla osób w wieku do 26 lat, nieposiadających indywidualnych uprawnień do ulgowych przyjazdów w pierwszej klasie pociągów Ex oraz w klasie pierwszej i drugiej pociągów IC i EC.

UNIWERSYTET ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

prof. dr hab. Janusz Janeczek

Myślenie o przyszłym rozwoju jest warunkiem trwania każdej instytucji, w tym także uniwersytetu. Owo myślenie musi się przełożyć na opracowanie strategii krótko- i długoterminowej, która wyznaczy główne kierunki działania na nadchodzące lata. O aktualnej kondycji Uniwersytetu Śląskiego, uwarunkowaniach jego działalności, idei uniwersytetu europejskiego oraz strategii badań naukowych w naszej uczelni pisze na łamach kwietniowego numeru Gazety Uniwersyteckiej Rektor Elekt prof. Janusz Janeczek.

LEKSYKON DUCHOWIEŃSTWA REPRESJONOWANEGO

logo Wydziału Teologicznego Promocja książki: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989 odbędzie się w środę 24 kwietnia w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach przy ul. Kilińskiego 9 (sala 204, początek o godz. 14.00). W programie przewidziane jest - oprócz prezentacji Leksykonu przez ks. prof. dra hab. Jerzego Myszora - także wystąpienie prokuratora Andrzeja Witkowskiego (IPN - Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie) na temat mechanizmów prześladowań duchowieństwa po II wojnie światowej. Organizatorami spotkania są: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, a także Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej.

WYSOKIE NOTOWANIA PRAC EKONOFIZYKÓW

Rozwijana w Instytucie Fizyki WMFiCh nowa tematyka badawcza, związana z zastosowaniami modeli fizycznych do opisu zjawisk społecznych i ekonomicznych (tzw. ekonofizyka), zdobywa coraz większe uznanie w środowisku naukowym. W rankingu najpopularniejszych publikacji z ekonofizyki prowadzonym przez Econophysics Forum praca Trading by quantum rules napisana przez dr. Edwarda W. Piotrowskiego i prof. Jana Sładkowskiego zajmuje wysoką drugą pozycję na liście stu najpopularniejszych "ekonofizycznych prac" znajduje się aż 6 prac tych autorów!

REKTOR UŚ W SKŁADZIE NARODOWEJ RADY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek oraz prof. Genowefa Grabowska (Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Senator RP - Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej) weszli w skład Narodowej Rady Integracji Europejskiej powołanej do życia przez Premiera Rządu RP Leszka Millera w związku z nabierająca rumieńców rządową akcją propagowania w Polsce idei zjednoczonej Europy. Wśród członków Rady znaleźli się między innymi przedstawiciele środowisk akademickich, duchowieństwa, mediów, twórcy kultury, samorządowcy i politycy.

CZWORO PROREKTORÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Na piątkowym (12 kwietnia) posiedzeniu kolegium elektorów Uniwersytetu Śląskiego, które odbyło się tradycyjnie w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu dokonano wyboru prorektorów Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2002/2005 spośród kandydatur zaproponowanych przez Rektora Elekta prof. Janusza Janeczka.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.