facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

NOWE WARUNKI KREDYTÓW STUDENCKICH

Według informacji z MENiS ustalono warunki uzyskania kredytu studenckiego, z których wynika, że pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego należy się osobom, w których rodzinach dochód na głowę wynosi do 1150 zł. Jest to o 300 zł więcej niż w ubiegłym roku. Maksymalną wysokość dochodu miesięcznego na osobę w rodzinie, który uprawnia studenta do pierwszeństwa w uzyskaniu kredytu studenckiego w roku akademickim 2002/2003, ustaliła w piątek 6 grudnia Minister Edukacji, Krystyna Łybacka.

MULTIMEDIALNA EGZEMPLIFIKACJA ZASAD FIZYKI

Wiktor Niedzicki Katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego zaprasza na konwersatorium, podczas którego redaktor Wiktor Niedzicki, popularyzator nauki, dziennikarz radia i telewizji, związany z Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej wygłosi wykład: Multimedialna egzemplifikacja zasad fizyki. Konwersatorium odbędzie się w środę 11 grudnia o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4.

NOMINACJA PROFESORSKA

Mamy zaszczyt poinformować, że wśród 50 nauczycieli akademickich i pracowników sztuki wyróżnionych 2 grudnia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadaniem tytułu naukowego profesora znalazła się Halina Goniewicz-Urbaś, pracująca w Zakładzie Dydaktyki Zespołów Muzycznych na Wydziale Artystycznym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

PRACOWNIK UNIWERSYTETU BURMISTRZEM

Miło nam poinformować, że dr Józef Kalinowski będący pracownikiem naukowym Zakładu Informatyki Instytutu Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został wybrany Burmistrzem Miasta w Kaletach. Wybory odbyły się 10 listopada zgodnie z art. 22 ustawy z 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113 poz. 984 i Nr 127 poz. 1098). Serdecznie gratulujemy!

POSIEDZENIE JURY KONKURSU IM. MARKA KUCZMY

W sobotę 7 grudnia o godzinie 12.00 w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 14 odbędzie się posiedzenie jury ogólnopolskiego konkursu na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych im. Marka Kuczmy. Podczas uroczystej części posiedzenia zostaną rozdane dyplomy laureatom konkursu za rok 2000. Jury rozpatrzy również propozycje prac zgłoszonych do konkursu w roku 2001.

NOWY STATUS UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

logo Uniwersytetu Trzeciego Wieku Na swoim ostatnim posiedzeniu 3 grudnia Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podjął uchwałę w sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jako jednostki ogólnouczelnianej prowadzącej działalność dydaktyczną. Celem UTW jest organizacja działalności dydaktycznej w zakresie prowadzenia studiów o charakterze otwartym dla słuchaczy niebędących studentami.

NOWE KIERUNKI I SPECJALNOŚCI W UŚ W ROKU AKADEMICKIM 2003/2004

We wtorek 3 grudnia Senat Uniwersytetu Śląskiego podjął Uchwałę w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych oraz z zakresu postępowania kwalifikacyjnego na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2003/2004.

JAK POWSTAJE FILM

Gościem drugiego spotkania z cyklu Reżyser, operator, producent - jak powstaje film, zorganizowanego przez Instytucję Filmową "Silesia-Film" i Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie Michał Rosa. Reżyser - absolwent i obecnie wykładowca Wydziału Radia i Telewizji UŚ - jest autorem filmów : Gorący czwartek, Farba i Cisza. Spotkanie odbędzie się w czwartek 5 grudnia w Klubie Filmowym "Silesia" przy ul. Górniczej 5 w Katowicach o godzinie 18.00. Wstęp jest wolny.

ROZPOWSZECHNIANIE WIEDZY O UE DROGĄ KU ZJEDNOCZONEJ EUROPIE

W ramach odbywających się co tydzień wykładów z cyklu Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska organizowanych przez Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w czwartek 5 grudnia odbędzie się spotkanie na temat Rozpowszechnianie wiedzy o UE drogą ku zjednoczonej Europie. Gościem spotkania będzie Zbigniew Engiel z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach.

INSPIRACJE JUNGOWSKIE

Uczelniane Koło Miłośników Filozofii C. G. Junga Mandala, działające przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ, zaprasza na grudniowy cykl wykładów zatytułowany: Inspiracje Jungowskie, prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego. Spotkania będą się odbywały w czwartki, początek zawsze o 15.00. Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 grudnia w sali 207 w siedzibie Wydziału przy ul. Grażyńskiego 53 w Katowicach.

CZYTAJĄ NAS NA ŚWIECIE

Miło nam poinformować o wprowadzeniu na tzw. listę filadelfijską (opracowywaną przez ISI w Filadelfii, USA) czasopisma "Acta Chromatographica" wydawanego od dziesięciu lat z inicjatywy pracowników Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego.

PRZYSTANEK UNIA EUROPEJSKA

Logo AEGEE Europejskie Forum Studentów AEGEE w Katowicach oraz Naukowe Koło Integracji Europejskiej Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na eurodebatę Przystanek Unia Europejska, która odbędzie się w środę 11 grudnia w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych przy ulicy Bankowej 11 w Katowicach.

Distance Learning Workshop

Zakład Systemów Komputerowych Instytutu Informatyki (Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) zaprasza 6 grudnia 2002 roku na konferencję naukową poświęconą problematyce edukacji na odległość. Celem konferencji zatytułowanej "Distance Learning Workshop", nad którą patronat objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jest m.in. analiza aktualnego stanu rozwoju metod i narzędzi projektowania elementów systemu kształcenia dystansowego.

DYSKUSJA NA TEMAT AUTONOMII ŚLĄSKA

Sekcja Historii Śląska Studenckiego Koła Naukowego Historyków zaprasza na panel dyskusyjny na temat Autonomia Śląska wczoraj, dziś i jutro, który odbędzie się we wtorek 10 grudnia o godzinie 13.00 w sali nr 339 Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach.

O RELACJACH MIĘDZY AUGUSTEM HLONDEM A JÓZEFEM GAWLINĄ

ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor Katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza na wykład Relacje między Augustem Hlondem a Józefem Gawliną w latach 1939-1948, który wygłosi ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor z Katedry Historii Kościoła na Śląsku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykład odbędzie się we wtorek 10 grudnia o godz. 17.00 w sali nr 138 budynku Wydziału Nauk Społecznych w Katowicach przy ulicy Bankowej 11.

KONFERENCJA KRYTYKÓW I MARZYCIELI LITERATURY

Zorganizowana przez Koło Naukowe Krytyki Literackiej, działające przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, dwudniowa ogólnopolska konferencja naukowa studentów i doktorantów: A mnie się marzy... rozpoczęła się w środę 4 grudnia w Sali Rady Wydziału Filologicznego (przy placu Sejmu Śląskiego 1).

ZMARŁA NASZA STUDENTKA

Z głębokim żalem informujemy, że 30 listopada w wieku 23 lat zginęła tragicznie Agnieszka Czech, wyróżniająca się studentka V roku na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w czwartek 5 grudnia o godzinie 13.00 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie. Ceremonie pogrzebowe odbędą się na cmentarzu parafialnym w Będzinie (dzielnica Warpie).

WARSZTATY PRACY TERAPEUTYCZNO-ARTYSTYCZNEJ

Na zaproszenie Śląskiego Teatru Tańca przyjechała do Bytomia Paula Sepinuck - amerykańska terapeutka specjalizująca się w pracy z więźniami, emigrantami, grupami zagrożonymi społecznie. Podczas swojej wizyty poprowadzi ona również warsztaty Terapii przez ruch adresowane do terapeutów, psychologów i pedagogów, podczas których zapozna uczestników z nowatorskimi metodami pracy terapeutyczno-artystycznej (6-8 grudnia).

ZARZĄDZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4 grudnia 2002 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów do wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych "Zarządzanie odpowiedzialnością". Spotkanie odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, aula im. Kazimierza Popiołka.

CZY EUROPEJSKOŚĆ ZAGRAŻA POLSKOŚCI?

Naukowe Koło Integracji Europejskiej zaprasza na spotkanie z Adamem Szostkiewiczem - publicystą "Polityki", komentatorem programu telewizyjnego "7 Dni Świat", które odbędzie się w piątek 6 grudnia w Sali Audytoryjnej I (na II piętrze Wydziału Nauk Społecznych UŚ). Szanowny gość przedstawi wykład zatytułowany: Czy europejskość zagraża polskości?, po którym będzie jeszcze czas na dyskusję. Początek spotkania o godz. 12.00.

SETNY "PRZEGLĄD RUSYCYSTYCZNY"

okładka Ukazał się właśnie jubileuszowy, setny numer naukowego kwartalnika "Przegląd rusycystyczny". Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Piotr Fast, pełniący funkcje kierownika Zakładu Teorii Literatury i Przekładu w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej oraz dyrektora Kolegium Języka Biznesu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

10 LAT STUDIÓW KLASYCZNYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Koło Młodych Klasyków zaprasza na sesję naukową z okazji dziesięciolecia istnienia studiów klasycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Sesja odbędzie się we wtorek 3 grudnia w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Filologicznego przy placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach.

ABSOLWENT UŚ NAGRODZONY NA FESTIWALU FILMOWYM

Miło nam poinformować, że film Złom w reżyserii Radosława Markiewicza otrzymał główną nagrodę zakończonego w niedzielę 1 grudnia w Poznaniu VI Międzynarodowego Festiwalu Filmowego "Off Cinema". Reżyser jest absolwentem Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

EWA M. THOMPSON O GOMBROWICZU

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na spotkanie z profesor Ewą M. Thompson z USA, autorką książki Witold Gombrowicz oraz na wykład O "Dzienniku" Gombrowicza: tomizm, postmodernizm, tożsamość narodowa.

LXXV PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się we wtorek 10 grudnia o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia.

POLSKO-NIEMIECKA DEBATA O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Profesor Wiesław Banyś Prof. Wiesław Banyś - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach weźmie udział w Polsko-Niemieckiej Konferencji Szkolnictwa Wyższego poświęconej międzynarodowej współpracy polskich i niemieckich szkół wyższych. Konferencja odbędzie się od 1 do 3 grudnia w Kolonii.

ŚLĄSKA FIZYKA W POZNANIU

logo Prowadzone od prawie dwudziestu lat wrześniowe pokazy z fizyki, w których co roku uczestniczy blisko dwadzieścia tysięcy uczniów z całego regionu, są zjawiskiem wyjątkowym nie tylko w Polsce. W wielu ośrodkach uniwersyteckich prowadzone są podobne akcje popularyzacji fizyki, jednak nigdzie nie mają tak masowego charakteru jak w Katowicach.

70 ROCZNICA URODZIN PROFESORA POLAŃSKIEGO

Profesor Edward Polański Z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Edwarda Polańskiego 30 listopada 2002 r. o godz. 12.00 odbędzie się Uroczystość Jubileuszowa. Patronat nad obchodami urodzin Profesora Polańskiego, związanego z Katedrą Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego, objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Piotr Wilczek. Uroczystość odbędzie się w auli im. Kazimierza Lepszego w Katowicach przy ul. Bankowej 12.

POSIEDZENIE SENATU UŚ

Kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się we wtorek 3 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 14.00.

WYNIKI WYBORÓW DO RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Kraków Zebrani wczoraj w czwartek 28 listopada w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie przedstawiciele szkół wyższych dokonali wyboru członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2003-2005. Wśród nowowybranych członków Rady znaleźli się dwaj przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: prof. Tadeusz Sławek w grupie profesorów oraz dr Dariusz Rott w grupie doktorów.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.