facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

PROBLEMATYKA SPOŁECZNA W PRACACH MAGISTERSKICH I DOKTORSKICH

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ogłosił kolejną edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej. Patronat nad konkursem objął Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

WRĘCZENIE DYPLOMÓW W MIĘDZYNARODOWEJ SZKOLE NAUK POLITYCZNYCH

logo W piątek 27 czerwca w Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów tegorocznym absolwentom Szkoły. Udział w uroczystości zapowiedział prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz - Prorektor ds. Kształcenia UŚ oraz Michel Raineri - Konsul Generalny Francji.

KURSY DOSKONALĄCE O KOMUNIKOWANIU JĘZYKOWYM

Informujemy, że na stronie internetowej Uniwersytetu zamieszczona została informacja na temat kursów doskonalących Językowe zachowania komunikacyjne w nowej rzeczywistości organizowanych przez Instytut Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

MACIEJ PIEPRZYCA NAGRODZONY W HOUSTON

Miło nam poinformować, że Maciej Pieprzyca - absolwent oraz wykładowca Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego został wyróżniony za film Inferno w kategorii debiut fabularny na 36. festiwalu filmowym World Fest w Houston.

SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZAINTERESOWANYCH STUDIAMI!

Można już wstępnie określić liczbę kandydatów, którzy ubiegają się w tym roku o przyjęcie na poszczególne kierunki studiów dziennych (oprócz studiów magisterskich uzupełniających) na Uniwersytecie Śląskim. Według danych na dzień 18 czerwca 2003 roku dokumenty złożyło już prawie 17 tysięcy osób.

LXXIX PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbyła się we wtorek 17 czerwca w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk przybyli członkowie rodzin, przyjaciele i znajomi osób przystępujących do promocji oraz wszyscy zainteresowani przebiegiem tego wydarzenia.

ZMIANY W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM - PRACE NAD USTAWĄ

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pojawił się Projekt ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym". Opracowywany dokument zakłada m.in. obowiązkowy podział studiów na licencjackie i magisterskie, stacjonarny i niestacjonarny tryb studiowania oraz uniwersalną punktację zajęć, ułatwiające porównanie poziomów kształcenia oraz poruszanie się po uczelniach europejskich.

NOMINACJE PROFESORSKIE

Wśród 51 nauczycieli akademickich i pracowników nauki wyróżnionych przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego tytułem naukowym profesora, znalazła się prof. dr hab. Danuta Sieradzka, pracująca w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Nominacje zostały nadane 2 czerwca na wniosek Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Serdecznie gratulujemy!

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH ŚWIĘTOWAŁ 35 LAT

Uroczysty Koncert Akademicki z okazji Jubileuszu 35-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się w sobotę 14 czerwca w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Muzycy Śląskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Jana Wincentego Hawela i z towarzyszeniem Stanisława Dziewiora - trąbka i Tomasza Spalińskiego - gitara wykonali koncerty A. Vivaldiego, G.F. Haendla oraz J. Nerudy.

JUBILEUSZ PROFESORA WŁODZIMIERZA WÓJCIKA

Jubileusz 70. rocznicy urodzin i 30 lat pracy w Uniwersytecie Śląskim obchodził prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wójcik, pracujący w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej na Wydziale Filologicznym UŚ. Uroczyste spotkanie jubileuszowe odbyło się 12 czerwca 2003 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ przy Placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach.

35 LAT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO - UROCZYSTY KONCERT AKADEMICKI

W sobotę 14 czerwca w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbędzie się Uroczysty Koncert Akademicki z okazji Święta Uczelni - Jubileuszu 35-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który przypadał 8 czerwca.

STUDENCI POLSCY W UE

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej polscy studenci nie będą musieli płacić za studia w państwach, w których studia są nieodpłatne dla obywateli tych państw. W pozostałych krajach UE, np. w Wielkiej Brytanii, Polacy będą płacili tyle samo, co miejscowi studenci - powiedziała Danuta Czarnecka z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

AKADEMIKI NA HOTELE

Jak poinformował Kierownik Działu Spraw Studenckich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zdecydował o likwidacji Domów Studenckich mieszczących się przy ul. Paderewskiego 32-32a i Bytkowskiej 1a. Zlikwidowane pokoje studenckie zamienione zostaną na asystenckie pokoje hotelowe, z możliwością wykorzystania ich na potrzeby studentów.

DZIOBEM I PAZUREM NAGRODZONY W ŁODZI

Film Dziobem i pazurem w reżyserii Krystiana Matyska, absolwenta Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, otrzymał Grand Prix - statuetkę Żubra i trzy tysiące euro - X Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego, który odbywał się w Łodzi.

LXXIX PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się we wtorek 17 czerwca o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia.

JORGOWE DRZEWO DLA CZYNIĄCYCH ŻYCIE GODNIEJSZYM

Kapituła nagrody Jorgowe Drzewo zdecydowała, że laureatami nagrody zostaną w tym roku dr Bronisława Dymara w kategorii kultury oraz Adam Balon i prof. dr hab. Tadeusz Wilczok w kategorii ekologii. Wyróżnienia za działalność kulturalną otrzymał Kabaret Absurdalny oraz za działalność ekologiczną gmina Ruda Śląska.

AULA IM. PROF. KAZIMIERZA CZECHOWICZA NA WYDZIALE BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Profesor Kazimierz Czechowicz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Zoologiczne Oddział Śląski zapraszają wszystkich Pracowników oraz Studentów na uroczystość nadania sali wykładowej imienia Profesora Kazimierza Czechowicza. Uroczystość odbędzie się w środę 11 czerwca o godz. 10.00 w gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy ul. Bankowej 9.

TABLICA PAMIĄTKOWA POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROFESORA JÓZEFA PIETERA

W sobotę 14 czerwca, w dniu, w którym Uniwersytet Śląski obchodzi święto 35 lat swojego istnienia, odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Profesora Józefa Pietera - wybitnego psychologa, pedagoga i filozofa, jednego z pierwszych orędowników idei powołania Uniwersytetu.

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z REWIZYTĄ NA SŁOWACJI

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek weźmie udział w uroczystości inaugurującej objęcie stanowiska Rektora Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji przez doc. Ing. CSc. Milana Murgaša. Uroczystość odbędzie się we wtorek 10 czerwca w auli Uniwersytetu Mateja Bela.

UNIWERSYTET W UNII

Obwodowa Komisja ds. referendum w osiedlu akademickim w Katowicach-Ligocie W referendum dotyczącym przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wg nieoficjalnych jeszcze wyników, wzięło udział 58,4% uprawnionych do głosowania. Oznacza to, że referendum jest ważne. "Tak" dla Unii Europejskiej powiedziało 76,8% osób, przeciw było 23,1%. Ostateczne, oficjalne wyniki głosowania podane zostaną do wiadomości dziś - w poniedziałek 9 czerwca, ok. godz. 20.00.

PRACE MAGISTERSKIE NA KONKURS

logo Z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz PFRON ogłaszają konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problematyki osób niepełnosprawnych.

ZAPRASZAMY NA STUDIA! INFORMACJE O CENTRALNEJ REKRUTACJI

Osoby pragnące podjąć studia w Uniwersytecie Śląskim pragniemy poinformować, że wszystkie potrzebne informacje dotyczące rekrutacji, wykazu kierunków studiów z nowościami w tegorocznej ofercie, oraz informacje na temat zakwaterowania w domach akademickich UŚ znajdują się na internetowej stronie informatora.

UCHWAŁA KONFERENCJI REKTORÓW UNIWERSYTETÓW POLSKICH

Uchwała nr 105 Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie udzielania akredytacji kierunkowi historia.

POSIEDZENIE KRASP W LUBLINIE

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek weźmie udział w posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbywa się od piątku 6 czerwca do soboty 7 czerwca w Lublinie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

WOJCIECH KUCZOK NAGRODZONY ZA "GNÓJ"

okładka książki Wojciech Kuczok, absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, autor powieści Gnój otrzymał nagrodę Książka Wiosny 2003 przyznawaną przez Jury Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych. Autor wyróżniony został za "artystycznie finezyjny i po ludzku przejmujący obraz ludzkiej udręki".

KOMISJE OBWODOWE W OSIEDLACH AKADEMICKICH

W związku ze zbliżającym się terminem referendum dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej pragniemy poinformować wszystkie osoby mieszkające w zespołach domów studenckich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach-Ligocie oraz Sosnowcu, że za zgodą władz miejskich w obu osiedlach akademickich zostały utworzone obwody do przeprowadzenia głosowania.

KOMISJA DS. HISTORII UŚ O JEGO 35 LATACH

prof. dr. hab. Antoni Barciak W ramach przygotowań, jakie podejmuje Uniwersytet Śląski w Katowicach w związku ze zbliżającym się jubileuszem 35 lat istnienia, powołana została Komisja ds. Opracowania Historii Uniwersytetu Śląskiego. Na przewodniczącego Komisji JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek powołał prof. dr. hab. Antoniego Barciaka z Instytutu Historii Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

UROCZYSTOŚĆ W INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ

prof. Leon Kieres W czwartek 5 czerwca w katowickim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej gościł będzie Leon Kieres - Prezes Instytutu. Z inicjatywy Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach w siedzibie IPN w Katowicach przy ul. Kilińskiego 9 odbędzie się uroczystość przekazania dokumentów zgromadzonych na podstawie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej dotyczących śp. ks. Franciszka Blachnickiego.

WYPŁATA STYPENDIÓW W CZERWCU

Studentów Uniwersytetu Śląskiego korzystających z pomocy materialnej w uczelni pragniemy poinformować, że ostatnia w tym roku akademickim wypłata nastąpi od 16 do 18 czerwca. Wypłata ta obejmie stypendium za czerwiec oraz stypendium "wakacyjne" za dziesiąty miesiąc.

AKCJA GAZETY WYBORCZEJ: PODRZUCIMY CIĘ DO EUROPY

Podrzucimy Cię do Europy Gazeta Wyborcza prowadzi akcję pomocy dotarcia do urn wyborczych osobom, które miałyby problemy z dotarciem o własnych siłach. Do redakcji zgłaszają się kolejne osoby potrzebujące takiej pomocy, ale również osoby pragnące pomoc okazać. Zbierane są oferty osób, które mają samochód oraz wolny czas podczas trwania referendum.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.