facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

WŁADZE UŚ W CIESZYNIE

Czwartek i piątek tj. 10 i 11 października br. to dni, kiedy władze naszej Uczelni przenoszą się do Cieszyna, gdzie na terenie campusu Filii Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Wezmą w niej udział JM Rektor, Państwo Prorektorzy oraz Dziekani wszystkich wydziałów Uczelni. Po inauguracji będą oni uczestniczyli w dwudniowych warsztatach, których jednym z głównych tematów są strategie rozwoju Uniwersytetu.

PROFESOR NULLO MINISSI GOŚCIEM WYDAWNICTWA UŚ

okładka książki Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na spotkanie, którego gościem będzie profesor Nullo Minissi z Neapolu, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, slawista, językoznawca i antropolog, autor niezwykle inspirującej, ale i kontrowersyjnej książki "A człowiek wybrał słowo".

PRZYGOTOWANIA DO SEZONU Z AZS

Sekcja Narciarska i Snowboardowa Akademickiego Związku Sportowego zaprasza w czwartek o godz. 17.00-18.30 na suchą zaprawę poprzedzającą planowane na grudniowe soboty wyjazdy w Beskidy. W ofercie Sekcji znajdują się również kursy na demonstratora, pomocnika i instruktora narciarstwa oraz wyjazd na obóz sylwestrowy do Slonej Vody na Słowacji.

E-MAIL DO REKTORA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu służbowego konta e-mailowego JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego: rektor@us.edu.pl Właśnie na ten adres sugerujemy kierować od 1 października korespondencję, która powinna trafić szybko i prosto na rektorskie biurko.

KONWERSATORIUM PTF: TECHNOLOGIE JĄDROWE

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym prof. dr hab. Jerzy Niewodniczański (Prezes Państwowej Agencji Atomistyki w Warszawie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków) wygłosi wykład pt.: Technologie jądrowe: korzyści i zagrożenia. Konwersatorium odbędzie się w środę 9 października w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 4, początek o godz. 14.00 .

STYPENDIA DAAD DLA STUDENTÓW I NAUKOWCÓW

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprezentowała nową ofertę stypendialną na rok akademicki 2003/2004. Skierowana jest ona do studentów i naukowców polskich uczelni, którzy planują pobyt na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie badawczym.

CENTRUM KREOWANIA LIDERÓW

Informujemy, że 8 października br. w Auli Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu odbyło się spotkanie w ramach VI edycji programu Centrum Kreowania Liderów "Kuźnia". Spotkanie to miało na celu zaprezentowanie studentom Uniwersytetu Śląskiego założeń programu, przedstawienie metod działania i zaproszenie do uczestnictwa.

IX EDYCJA NAGRODY "Lux ex Silesia"

8 października br. o godzinie 18.00 w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się uroczysta Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego. Wzięły w niej udział władze oraz przedstawiciele wszystkich wyższych śląskich uczelni: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Ekonomicznej, Śląskiej Akademii Medycznej, Politechniki Śląskiej, Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej oraz uczelni niepublicznych. Szczególnego znaczenia tej uroczystości dla naszej Uczelni nadaje fakt, że w czasie jej trwania wręczona została Profesorowi Tadeuszowi Sławkowi, byłemu Rektorowi UŚ nagroda "Lux ex Silesia", ufundowana przez Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia.

NA ZDROWIE I OD WYPADKÓW

Każdy student i słuchacz studiów doktoranckich (obywatel polski zamieszkujący na terytorium RP) powinien we własnym interesie sprawdzić, czy został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, tj. do kasy chorych. Poniżej garść poręcznych informacji na ten temat.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI DOBRZE ZARZĄDZANY

Według danych "Rzeczpospolitej", opublikowanych w artykule poświęconym rentowności państwowych i prywatnych uczelni wyższych: Akademickie skarbnice, Uniwersytet Śląski zalicza się do grona najbardziej rentownych uczelni państwowych w Polsce. Przy przychodach wynoszących w zeszłym roku 202,1 mln zł (to piąta lokata wśród wszystkich państwowych szkół wyższych) - wynik finansowy naszej uczelni netto wyniósł 10,4 mln (wśród uniwersytetów wyprzedza nas tylko Warszawski).

NIEKTÓRE STYPENDIA W PAŹDZIERNIKU

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21-25 października nastąpi wypłata niektórych świadczeń dla studentów UŚ, a mianowicie: stypendiów niepobranych w semestrze letnim roku ak. 2001/2002, stypendiów Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (przyznanych na rok ak. 2002/2003), stypendiów rządu RP dla cudzoziemców, przyznanych na bieżący rok akademicki oraz zapomóg.

INAUGURACJA W UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

logo Uniwersytetu Trzeciego Wieku Inauguracja nowego roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku (działającym przy Uniwersytecie Śląskim) odbędzie się we wtorek 15 października w Auli Wydziału Nauk Społecznych (przy ul. Bankowej 11), początek o godz. 16.00. Wykład inauguracyjny pt. Obrona ludzkiego życia w kontekście współczesnych zagrożeń wygłosi ks. dr Antoni Bartoszek.

STYPENDIA POLITYKI

Przedstawiciel Uniwersytetu Śląskiego mgr Grzegorz Olszański (związany z Zakładem Teorii Literatury Wydziału Filologicznego) znalazł się wśród 21. dobrze zapowiadających się naukowców, nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu "Polityki" na stypendium dla młodych uczonych: Zostańcie z nami 2002, którego wyniki opublikowano w najnowszym numerze tygodnika. Każdy z laureatów otrzyma 20 października portfel z zawartością 25 tys. zł na zachętę, by "zostać z nami" - na polskich uczelniach... Gratulujemy!

PRZYRODA MYSŁOWIC

okładka Prof. dr hab. Andrzej Czylok, dr Bogdan Gądek i dr Andrzej Tyc, pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach, są autorami książki zatytułowanej "Przyroda Mysłowic. Przewodnik przyrodniczy po mieście Mysłowice". Książka została wydana przez Wydawnictwo Urzędu Miasta Mysłowice jako pierwszy owoc porozumienia o współpracy miasta Mysłowice i Uniwersytetu Ślaskiego zawartego w dniu 18.05.2000 r.

LXXIII PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się w poniedziałek 28 października w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia. Początek jak zwykle o godzinie 12.00.

ZAMIAR ZBYCIA UNIWERSYTECKIEJ NIERUCHOMOŚCI

Uniwersytet Śląski w Katowicach zawiadamia o zamiarze zbycia Ośrodka Wypoczynkowego - nieruchomości położonej przy ul. Łącznej 15 w Zarzeczu (gmina Łodygowice, woj. śląskie).

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2002/2003

Uroczysta inauguracja XXXV roku akademickiego 2002/2003 w Uniwersytecie Śląskim odbyła się we wtorek 1 października w auli Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach.

KSIĘGA PAMIĄTKOWA DLA PROF. ALEKSANDRA ABŁAMOWICZA

prof. dr. hab. Aleksander Abłamowicz Uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej prof. dr. hab. Aleksandrowi Abłamowiczowi odbędzie się - staraniem pracowników Instytutu Filologii Romańskiej - w sobotę 12 października. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego (budynek Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach).

AKADEMICKA TELEWIZJA NAUKOWA (ATVN) ROZPOCZĘŁA DZIAŁALNOŚĆ

logo 1 października 2002 r. rozpoczęła działalność ATVN. Akademicka Telewizja Naukowa to nowo powstały, jedyny na świecie kanał telewizyjny o profilu naukowym, realizowany specjalnie dla Internetu. Został stworzony przy Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, będącym jednym z centrów inicjatyw upowszechniających naukę i wiedzę.

XLV ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

W dniach 9-13 września 2002 r. odbył się w Krakowie doroczny XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W Forum Młodych tego Zjazdu uczestniczyło 14 studentów Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Śląskiego stanowiąc najliczniejsza grupę. Przedstawili wyniki swoich badań na 6 posterach i wygłaszając jeden komunikat. Swoim uczestnictwem zaszczycili forum Młodych znani Profesorowie m.in. Prof. Adam Bielański, Prof. Mieczysław Mąkosza czy ks. Adam Boniecki.

SEMESTR W UNIWERSYTECIE BAŁTYCKIM

logo The Baltic University Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego przyjmuje zapisy na dwa równoległe semestralne (30 godz.) kursy: The Baltic Sea Environment oraz A Sustainable Baltic Region, organizowane we współpracy z Uppsala University w ramach międzynarodowego projektu The Baltic University Programme.

REWELACJA Z MENiS!

Już w pierwszej turze został wyrównany ubiegłoroczny rekord: Uniwersytet Śląski ma 34 studentów - stypendystów Ministra Edukacji Narodowej i Sportu!

WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

logo CSCŚ Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na XI cykl wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Spotkania odbywają się w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9 w każdy czwartek, początek zawsze o godzinie 16:00. Pierwsze spotkanie, w czasie którego Wanda Zaworska-Matuga (gość z Polskiego Klubu Ekologicznego) przedstawi wykład zatytułowany: Program ochrony środowiska jako instrument zarządzania środowiskiem, odbędzie się już 3 października. Zainteresowanych i ciekawskich zapraszamy!

UDANA AUKCJA - ZEBRANO PRAWIE 12 TYS. PLN!

obraz Dawida Wakulińskiego Jak wcześniej zapowiadaliśmy, w sobotę 28 września br. odbyła się aukcja prac plastycznych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do auli im. Kazimierza Lepszego Uniwersytetu Śląskiego przybyło ponad 200 gości! Byli wśród nich min. przedstawiciele władz miejskich, partii politycznych, mediów, firm ubezpieczeniowych oraz pracownicy naszej uczelni. Wszyscy byli zaskoczeni poziomem artystycznym trzydziestu prezentowanych dzieł małych artystów. Na każdej pracy widniało czerwone serduszko, które należało oderwać, aby obraz był poddany licytacji. Po kilkunastu minutach 29 serduszek zniknęło! Tego się nikt nie spodziewał.

INAUGURACJE NA WYDZIAŁACH

Studentów Uniwersytetu Śląskiego informujemy uprzejmie o wydziałowych inauguracjach roku akademickiego 2002/2003, a - być może troszkę zdezorientowanych nową sytuacją - studentów lat pierwszych o terminach spotkań informacyjno-organizacyjnych przygotowanych specjalnie z myślą o wprowadzeniu nowicjuszy w uniwersytecki tryb życia i edukacji. Ze względu na uroczysty charakter inauguracji roku akademickiego, a w szczególności aktu wręczenia indeksów studentom pierwszego roku - czynnych i biernych uczestników spotkań z władzami wydziałów prosimy o przybycie w strojach adekwatnych do sytuacji.

IMPREZA STUDENCKA

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziałowy Samorząd Politechniki Śląskiej zapraszają wszystkich chętnych, spragnionych studenckiej zabawy na imprezę integracyjną.

NIECZYNNA STOŁÓWKA

Mieszkańców osiedla akademickiego w Katowicach-Ligocie z przykrością zawiadamiamy, że mieszcząca się tam stołówka nie będzie czynna w najbliższym czasie. Po niedawnym rozwiązaniu umowy z prowadzącym ją ajentem okazało się bowiem, iż stan techniczny pomieszczeń i urządzeń uniemożliwia sprawne i bezpieczne prowadzenie żywienia.

100 NAJMĄDRZEJSZYCH

Sylwetki 100 najmądrzejszych osób, mieszkających w województwie śląskim lub z nim blisko związanych, opublikował w specjalnym dodatku z dnia 26 września Dziennik Zachodni. Drugie miejsce w tym niecodziennym rankingu zajął prof. dr hab. Tadeusz Sławek - w ciągu minionych sześciu lat sprawujący funkcję Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Palmę pierwszeństwa dzierży prof. Kornel Gibiński - internista, gastroenterolog, twórca polskiej szkoły internistycznej.

WYSTAWA I AUKCJA DZIECIĘCYCH PRAC PLASTYCZNYCH

Sonia Golonka  ( Łabędź-tempera ) Aukcja i wystawa prac plastycznych autorstwa dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którą poprowadzi Senator RP Krystyna Doktorowicz, odbędzie się w sobotę 28 września w auli. im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Połączona z aukcją wystawa, zorganizowana dzięki inicjatywie Dyrekcji i muzyków Filharmonii Śląskiej oraz władz i pracowników Uniwersytetu Śląskiego (w szczególności Zakładu Arteterapii Instytutu Pedagogiki) - rozpocznie się o godz. 11.00.

O POGŁĘBIONE STUDIA REGIONALNE

logo Polskiego Towarzystwa Historycznego Katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza na wykład mgra Szczepana Świątka (z Archiwum Państwowego w Krakowie), zatytułowany: O pogłębione studia regionalne. Uwagi historyka-archiwisty. Wykład odbędzie się we wtorek 8 października o godz. 17.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 11 (sala 147 na I piętrze).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.