facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

SENAT RP O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W UCZELNIACH

Komisje senackie proponują zmianę w ustawie o zamówieniach publicznych zakładającą zwolnienie państwowych uczelni i placówek badawczych z obowiązku przeprowadzania przetargów na zamówienia nie przekraczające 130 tys. euro, z zachowaniem zasad konkurencyjności oraz norm jakości. Zmianom tym przeciwny jest Urząd Zamówień Publicznych.

LXXVI PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się we wtorek 18 lutego o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia.

MARKETING POLITYCZNY - NOWE STUDIA PODYPLOMOWE

plakat W Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powstały pierwsze i jedyne na Śląsku studia podyplomowe marketingu politycznego. Studia kształcą w dziedzinie profesjonalnej komunikacji politycznej i społecznej, technik public relations, badań rynku politycznego, kontaktu z mediami, metod i technik marketingu politycznego. W piątek 7 lutego o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach odbędzie się konferencja prasowa na temat otwieranych studiów.

DYSKUSJA O ZATRUDNIENIU W GÓRNICTWIE

Minister Jerzy Hausner W piątek 7 lutego w Sali Błękitnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbędzie się spotkanie z Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - Jerzym Hausnerem, poświęcone założeniom programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.

"INTERPRETACJE" CZYLI KOMU "LAUR KONRADA"

Wujaszek Wania VI Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje" rozpocznie się 1 marca w Katowicach. Śląska publiczność będzie miała przez tydzień możliwość obejrzeć 10 spektakli: pięć żywego planu i pięć Teatru Telewizji. Wśród 10 reżyserów ubiegających się o "Laur Konrada", upamiętniający wybitnego reżysera Konrada Swinarskiego, znalazło się kilku przedstawicieli Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Magdalena Łazarkiewicz, Maciej Dejczer i Waldemar Krzystek.

Katalogi i wypożyczalnia BIBLIOTEKI UŚ - nieczynne

Informujemy uprzejmie czytelników Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, że od poniedziałku do piątku (10-14 lutego) z powodu konwersji systemu komputerowego "Prolib", nie będą czynne Katalogi oraz Wypożyczalnia. Będzie można korzystać z czytelń oraz Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Za utrudnienia przepraszamy.

LUTY - OSTATNIE STYPENDIA W KASIE

Wszystkich studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pobierających stypendia informujemy, że ostatnia w tym semestrze wypłata świadczeń nastąpi od 17 do 21 lutego. Zgodnie z przepisami o pomocy materialnej, następna wypłata jest planowana na kwiecień, z wyrównaniem za marzec. Przypominamy również, że świadczenia za luty będą ostatnimi wypłacanymi gotówką w kasie uczelni. Więcej informacji dla studentów

WARSZTATY O OGRODZIE

ogród We wtorek 11 lutego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach odbędą się warsztaty poświęcone strukturze i organizacji oraz sposobom finansowania Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Organizatorem jest Towarzystwo na Rzecz Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego z siedzibą w Mikołowie, w którego statucie zapisano m. in. promowanie dziedzictwa przyrodniczego Śląska, popularyzację edukacyjnej roli ogrodów botanicznych oraz uświadamianie znaczenia roślinności dla redukcji zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych.

NAGRODZONA PRACA MAGISTERSKA

Miło nam poinformować, że mgr Kamila Janiszewska, absolwentka kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za najlepszą pracę magisterską w zakresie specjalności kierunkowej.

KONCERT GALOWY ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "ŚLĄSK"

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” Serdecznie zapraszamy na Koncert Galowy Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, który odbędzie się w sobotę 8 lutego w Hali Widowiskowo - Sportowej w Sosnowcu Zagórzu, przy ul. Braci Mieroszewskich 91. Organizatorami Koncertu są: Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

II EDYCJA NAGRODY "ŚLĄSKI OSKAR"

śląski Oskar Kapituła Nagrody Godła Promocyjnego "Śląski Oskar", pod przewodnictwem prof. Janusza Janeczka - Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wyłoniła laureatów II edycji Nagrody ustanowionej w 2001 roku z inicjatywy osób związanych z tygodnikiem "Goniec Górnośląski". W tym roku statuetki Śląskich Oskarów, których autorką jest znana śląska rzeźbiarka Lidia Sztwiertnia, trafią do dwunastu osobistości, instytucji i firm zasłużonych dla rozwoju regionu.

ZMARŁA PROFESOR WANDA BOBROWSKA-NOWAK

Z głębokim żalem informujemy, że 31 stycznia zmarła pani prof. dr hab. Wanda Bobrowska-Nowak, była dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dyrektor Instytutu Pedagogiki i kierownik Katedry Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania. Prof. Wanda Bobrowska-Nowak była osobą niezwykle zasłużoną dla nauki oraz Uniwersytetu, ceniona jako przyjaciel i opiekun kadry naukowej i studentów.

POLSKIE FILMY W LONDYNIE

W czwartek 30 stycznia w londyńskim centrum produkcyjnym i filmowym Riverside Studios rozpoczęła się pierwsza edycja Polish Film Festival - festiwalu filmowego promującego kino najmłodszej generacji twórców zorganizowanego przez Instytut Kultury Polskiej w Londynie. Autorami wszystkich pokazywanych filmów są absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

SZKOLENIE DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Fundacja Edukacja dla Demokracji we współpracy z Urzędem Miejskim w Świętochłowicach proponuje zainteresowanym studentom, absolwentom oraz pracownikom Uniwersytetu Śląskiego udział w projekcie: Przedsiębiorczość w praktyce czyli jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

ZMIANA TERMINU BALU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ UŚ

W związku z tragicznym w skutkach zejściem lawiny w rejonie Czarnego Stawu w Tatrach 28 stycznia 2003 r., Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski ogłosił na terenie Województwa Śląskiego 31 stycznia br. dniem żałoby. Wojewoda zwrócił się również z apelem o zmianę terminu organizowanych w tym okresie imprez artystycznych i rozrywkowych. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek podjął decyzję o odwołaniu zaplanowanego na sobotę 1 lutego 2003 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim balu Stowarzyszenia Przyjaciół UŚ. Bal zostaje przeniesiony na 15 lutego 2003 r. - miejsce i godzina rozpoczęcia pozostają bez zmian.

CZŁOWIEK I WARTOŚCI MORALNE - KONFERENCJA FILOZOFICZNA

Studenckie Koło Naukowe Filozofów, Zakład Etyki przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego oraz Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zapraszają pracowników naukowych oraz studentów do udziału konferencji Człowiek i wartości moralne. W setną rocznicę ukazania się "Principia Ethica" G.E. Moore’a, która odbędzie się od 1 do 2 kwietnia w Instytucie Filozofii UŚ w Katowicach.

ZASŁUŻENI DLA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

odznaka za zasługi dla UŚ W czwartek 30 stycznia o godzinie 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się uroczyste wręczenie Złotych i Srebrnych Odznak "Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego" przyznawanych przez Senat Uniwersytetu. Dekoracji dokona, zgodnie z tradycją Uniwersytetu, JM Rektor UŚ - prof. Janusz Janeczek. Podczas uroczystości także 19 pracowników uczelni uhonorowanych zostanie Medalami Komisji Edukacji Narodowej.

DOFINANSOWANIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wszystkich studentów niepełnosprawnych zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną na stronie z informacjami dla studentów wiadomością na temat możliwości skorzystania z programu "STUDENT", realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zapraszamy do regularnego odwiedzania internetowego serwisu poświęconego tematyce studenckiej oraz sprawom osób niepełnosprawnych.

NAUKOWCY O GENACH I BAKTERIACH

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach serdecznie zaprasza młodzież szkół średnich, a szczególnie kandydatów na studia oraz wszystkich zainteresowanych problematyką biotechnologii na Wiosenny Cykl Wykładów. Wykłady odbywać się będą we wtorki o godz. 16:00 w auli przy ul. Bankowej 9 w Katowicach.

GŁOS UNIWERSYTETU W SPRAWIE EUROPEJSKIEJ

Informujemy, że kilku przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostało zaproszonych przez Wojewodę Śląskiego - Lechosława Jarzębskiego do prac na rzecz propagowania idei przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w ramach Śląskiej Rady Referendalnej.

O CZESKIEJ SLAWISTYCE

W dniach od 27 do 31 stycznia gościem Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ jest Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., Przewodniczący Czeskiego Komitetu Slawistów, Kierownik Katedry Slawistyki na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Program pobytu Profesora obejmuje kwerendy biblioteczne oraz wykład na temat czeskiej slawistyki, który odbędzie się w środę 29 stycznia w Bibliotece Śląskiej (sala Benedyktynka); początek o godzinie 11.00.

SZTUKA W EDUKACJI I TERAPII

Zakład Arteterapii Instytutu Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dotyczącej Sztuki w edukacji i terapii, która odbędzie się od 3 do 11 października w Ustroniu. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do końca marca.

AMBASADOR REPUBLIKI SŁOWACJI Z WIZYTĄ

Informujemy, że dzisiaj, w poniedziałek 27 stycznia o godzinie 10.00 JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - prof. Janusz Janeczek spotyka się z Ambasadorem Republiki Słowacji - Panią Magdą Vášáryovą. Spotkanie dotyczy dalszej współpracy, zwłaszcza w kwestii wspierania nauki języka i literatury słowackiej, a także poszerzenia i wzbogacenia wiedzy studentów Uniwersytetu Śląskiego o Słowacji i jej historii.

PLAN DYŻURÓW PRACOWNIKÓW STUDIUM WFiS

W związku ze zbliżającą się przerwą międzysemestralną w zajęciach na Uniwersytecie Śląskim prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej planem dyżurów pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na obiektach sportowych.

PROF. JERZY WARCZEWSKI W KOMITECIE DORADCZYM FIZYKÓW

Prof. dr hab. Jerzy Warczewski Prof. dr hab. Jerzy Warczewski, kierownik Zakładu Fizyki Kryształów w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Zarządu Głównego i przewodniczący Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, został wybrany w październiku 2002 roku na członka Komitetu Doradczego XXXVII Zjazdu Fizyków Polskich, który odbędzie się we wrześniu br. w Gdańsku.

ELIMINACJE OKRĘGOWE XXXII OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ

Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej działający na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach informuje, że w dniach 25 - 27 stycznia 2003 r organizuje eliminacje okręgowe (II stopnia) XXXII Olimpiady Biologicznej. Do zawodów zakwalifikowano 203 uczniów z 53 szkół średnich województwa śląskiego.

STYPENDIUM W WIEDNIU

Wiedeński Instytut Wiedzy o Człowieku do 31 stycznia 2003 r. przyjmuje zgłoszenia od osób zainteresowanych otrzymaniem stypendium im. księdza Józefa Tischnera. Zostanie ono przyznane jednemu z młodych polskich naukowców-humanistów, który będzie mógł przez pół roku prowadzić w Wiedniu własne projekty badawcze. Sponsorami stypendium są papież Jan Paweł II, Fundacja Kościuszkowska oraz Open Society Foundation. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Instytutu Wiedzy o Człowieku.

GOŚCIE Z FRANCJI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

We wtorek 21 stycznia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach gościli przedstawiciele Ambasady Francji w Polsce: Jean-Yves Hoisnard - Attache ds. współpracy edukacyjnej oraz Instytutu Francuskiego w Krakowie: Chantal-Edwige Cantin - Zastępca Dyrektora. Z gośćmi z Francji spotkał się prof. Wiesław Banyś - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu.

GOŚCIMY AMBASADORA KANADY

Ambasador Kanady - Ralph Lysyshyn Dzisiaj w środę 22 stycznia Uniwersytet Śląski w Katowicach odwiedzi Ambasador Kanady - Ralph Lysyshyn. Pan Ambasador spotka się o godzinie 13.00 z Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. Januszem Janeczkiem. Rozmowa dotyczyć będzie głównie istniejących już kontaktów Uniwersytetu Śląskiego z kanadyjskimi ośrodkami naukowymi oraz kulturalnymi utrzymywanymi przede wszystkim przez Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

KONWERSATORIUM PTF: KONDENSAT BOSEGO-EINSTEINA - PROSTA TEORIA POLA

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, podczas którego prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wygłosi wykład pt.: Kondensat Bosego-Einsteina - prosta teoria pola. Konwersatorium odbędzie się w środę 22 stycznia o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.