facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

REWELACJA Z MENiS!

Już w pierwszej turze został wyrównany ubiegłoroczny rekord: Uniwersytet Śląski ma 34 studentów - stypendystów Ministra Edukacji Narodowej i Sportu!

WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

logo CSCŚ Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na XI cykl wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Spotkania odbywają się w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9 w każdy czwartek, początek zawsze o godzinie 16:00. Pierwsze spotkanie, w czasie którego Wanda Zaworska-Matuga (gość z Polskiego Klubu Ekologicznego) przedstawi wykład zatytułowany: Program ochrony środowiska jako instrument zarządzania środowiskiem, odbędzie się już 3 października. Zainteresowanych i ciekawskich zapraszamy!

UDANA AUKCJA - ZEBRANO PRAWIE 12 TYS. PLN!

obraz Dawida Wakulińskiego Jak wcześniej zapowiadaliśmy, w sobotę 28 września br. odbyła się aukcja prac plastycznych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do auli im. Kazimierza Lepszego Uniwersytetu Śląskiego przybyło ponad 200 gości! Byli wśród nich min. przedstawiciele władz miejskich, partii politycznych, mediów, firm ubezpieczeniowych oraz pracownicy naszej uczelni. Wszyscy byli zaskoczeni poziomem artystycznym trzydziestu prezentowanych dzieł małych artystów. Na każdej pracy widniało czerwone serduszko, które należało oderwać, aby obraz był poddany licytacji. Po kilkunastu minutach 29 serduszek zniknęło! Tego się nikt nie spodziewał.

INAUGURACJE NA WYDZIAŁACH

Studentów Uniwersytetu Śląskiego informujemy uprzejmie o wydziałowych inauguracjach roku akademickiego 2002/2003, a - być może troszkę zdezorientowanych nową sytuacją - studentów lat pierwszych o terminach spotkań informacyjno-organizacyjnych przygotowanych specjalnie z myślą o wprowadzeniu nowicjuszy w uniwersytecki tryb życia i edukacji. Ze względu na uroczysty charakter inauguracji roku akademickiego, a w szczególności aktu wręczenia indeksów studentom pierwszego roku - czynnych i biernych uczestników spotkań z władzami wydziałów prosimy o przybycie w strojach adekwatnych do sytuacji.

IMPREZA STUDENCKA

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziałowy Samorząd Politechniki Śląskiej zapraszają wszystkich chętnych, spragnionych studenckiej zabawy na imprezę integracyjną.

NIECZYNNA STOŁÓWKA

Mieszkańców osiedla akademickiego w Katowicach-Ligocie z przykrością zawiadamiamy, że mieszcząca się tam stołówka nie będzie czynna w najbliższym czasie. Po niedawnym rozwiązaniu umowy z prowadzącym ją ajentem okazało się bowiem, iż stan techniczny pomieszczeń i urządzeń uniemożliwia sprawne i bezpieczne prowadzenie żywienia.

100 NAJMĄDRZEJSZYCH

Sylwetki 100 najmądrzejszych osób, mieszkających w województwie śląskim lub z nim blisko związanych, opublikował w specjalnym dodatku z dnia 26 września Dziennik Zachodni. Drugie miejsce w tym niecodziennym rankingu zajął prof. dr hab. Tadeusz Sławek - w ciągu minionych sześciu lat sprawujący funkcję Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Palmę pierwszeństwa dzierży prof. Kornel Gibiński - internista, gastroenterolog, twórca polskiej szkoły internistycznej.

WYSTAWA I AUKCJA DZIECIĘCYCH PRAC PLASTYCZNYCH

Sonia Golonka  ( Łabędź-tempera ) Aukcja i wystawa prac plastycznych autorstwa dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którą poprowadzi Senator RP Krystyna Doktorowicz, odbędzie się w sobotę 28 września w auli. im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Połączona z aukcją wystawa, zorganizowana dzięki inicjatywie Dyrekcji i muzyków Filharmonii Śląskiej oraz władz i pracowników Uniwersytetu Śląskiego (w szczególności Zakładu Arteterapii Instytutu Pedagogiki) - rozpocznie się o godz. 11.00.

O POGŁĘBIONE STUDIA REGIONALNE

logo Polskiego Towarzystwa Historycznego Katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza na wykład mgra Szczepana Świątka (z Archiwum Państwowego w Krakowie), zatytułowany: O pogłębione studia regionalne. Uwagi historyka-archiwisty. Wykład odbędzie się we wtorek 8 października o godz. 17.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 11 (sala 147 na I piętrze).

PROBLEMY UCZELNI WYMAGAJĄ SZYBKICH DECYZJI POLITYCZNYCH

"Do rozwiązania problemów uczelni nie potrzeba pieniędzy tylko decyzji politycznej. Ale Minister Edukacji milczy od niemal roku" - pisze w liście otwartym do Krystyny Łybackiej prof. Krzysztof Dołowy z SGGW - przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Mazowieckiego, poseł w latach 1993-1997 z ramienia Unii Wolności, członek Rady Politycznej UW. Prof. Dołowy wystosował list otwarty do Minister Edukacji, Nauki i Sportu Krystyny Łybackiej z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego.

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO GÓRNEGO ŚLĄSKA

Komisja Badania Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego są organizatorami III ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Problemy kształtowania krajobrazu kulturowego Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski i Europy. W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele wielu dyscyplin akademickich: geografowie, architekci, urbaniści, etnolodzy, biolodzy, archeolodzy, kulturoznawcy, zajmujący się krajobrazem kulturowym. Corocznie w spotkaniu biorą ponadto udział przedstawiciele władz samorządów terytorialnych i wiodących instytucji gospodarczych z naszego regionu.

USPRAWNIJ LINUKSA I WYGRAJ

Firma IBM ogłosiła kolejną edycję konkursu dla studentów Linux Scholar Challenge 2002. Zadaniem uczestników jest stworzenie projektu ciekawej aplikacji dla systemu Linux lub usprawnienia już istniejącego rozwiązania dla tej platformy.

KSZTAŁCENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POZIOMIE WYŻSZYM

logo Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Spotkanie Pełnomocników Rektorów ds. studentów niepełnosprawnych większych polskich uczelni odbyło się w Warszawie 19 września. Nie zabrakło na nim również przedstawiciela Uniwersytetu Śląskiego. Celem spotkania była kontynuacja wysiłków związanych z wypracowaniem efektywnych mechanizmów finansowania kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym.

PRELUDIUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

logo JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek weźmie udział w Regionalnej Konferencji: Możliwości finansowania działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego z funduszy europejskich, która odbędzie się w środę 25 września w Audytorium Banku Śląskiego w Katowicach. Konferencja związana jest z realizacją projektu PRELUDE: Wspieranie Lokalnego i Regionalnego Rozwoju Gospodarki Cyfrowej w Europie (Promoting European Local and Regional Sustainability in the Digital Economy), którego zasady przybliży uczestnikom spotkania Anna Słupina z Wydziału Funduszy Europejskich.

Edukacja na odległość

okładka książki Ukazała się najnowsza książka autorstwa prof. dr. hab. Stanisława Juszczyka zatytułowana Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. Książka szczegółowo omawia zagadnienia związane z bardzo aktualnym tematem nauczania z wykorzystaniem sieci komputerowych. Dzięki edukacji na odległość można uczestniczyć w procesie nauczania niezależnie od położenia geograficznego. Autor we wprowadzeniu kieruje swą książkę "(...) do tych wszystkich osób, które zamierzają wspierać, organizować i uczestniczyć w edukacji na odległość na poziomie kształcenia wyższego w Polsce. Zatem kierowana jest do nauczycieli akademickich oraz studentów wszystkich kierunków studiów i specjalności zarówno przyrodniczych, humanistycznych, jak i technicznych wszystkich uczelni wyższych w Polsce (...)".

WRZEŚNIOWE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się dziś (wtorek 24 września) w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ (przy ul. Bankowej 12 w Katowicach). Początek o godz. 10.00.

TYDZIEŃ POLSKI W EDMONTON

Uniwersytet Śląski oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej reprezentuje od poniedziałku 23 września w Edmonton dr Jolanta Tambor. Dzięki wysiłkom dr. Wacława Osadnika (wykładowcy na studiach polskich kanadyjskiego University of Alberta) oraz Małgorzaty Możdżeńskiej (Prezydent Polskiej Społeczności Edmonton) już po raz czwarty odbywają się za oceanem obchody Tygodnia Polskiego, pełnego różnorodnych rozrywek kulturalnych: wykładów, wernisaży sztuki, spotkań z polską książką, poezją, filmem, muzyką. Doroczne święto Polski potrwa w Edmonton jeszcze do 28 września.

NAPISZ NAJLEPSZĄ PRACĘ NA TEMAT ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

logo Urzędu Służby Cywilnej Szef Służby Cywilnej ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską (i licencjacką) dotyczącą problematyki funkcjonowania administracji rządowej w Polsce, którego rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2002 roku. Laureaci konkursu, poza dyplomem, otrzymają cyfrowy aparat fotograficzny, a szczególnie zainteresowanym poznaniem praktycznych aspektów pracy w urzędach administracji rządowej, Urząd Służby Cywilnej pomoże w organizacji stażu, uwzględniającego ich preferencje i zainteresowania zawodowe. Wyróżnieni zostaną również promotorzy nagrodzonych prac.

WYJAZD ZE STYPENDIUM

logo BUWiWM Aktualną ofertę wyjazdów stypendialnych w ramach umów międzyrządowych na rok akademicki 2003/2004 można znaleźć na stronach internetowych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Bliższych informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego. Ostateczny termin składania wniosków (w wyżej wymienionym Dziale) upływa 12 listopada.

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Miłośników wakacji informujemy uprzejmie o ich nieuchronnym końcu. We wtorek 1 października odbędzie się w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych uczelniana centralna inauguracja roku akademickiego 2002/2003, poczatek o godz. 11.00. Więcej szczegółowych informacji dla studentów lat pierwszych już wkrótce.

USPRAWNIANIE PARKOWANIA

Zaskoczonych blokadą drogi dojazdowej na parking, usytuowany za budynkiem Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (przy ul. Bankowej 12a), najserdeczniej przepraszamy za poranne komplikacje i dezorientację, informując zarazem o wynikających z zaistniałej sytuacji niebagatelnych korzyściach. Uniwersytecki parking będzie odtąd służył przede wszystkim pracownikom uczelni, którzy powinni do dnia 7 października zaopatrzyć się w specjalną kartę chipową (stałą, przypisaną do osoby, a nie samochodu), która pozwoli na korzystanie z wyżej wymienionych miejsc parkingowych codziennie od 7.00 do 21.00 (w pozostałych godzinach blokada nie będzie obowiązywała).

KWATEROWANIE STUDENTÓW W AKADEMIKACH

Uprzejmie informujemy, że został już ustalony harmonogram kwaterowania studentów w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego na rok akad. 2002/2003. Listy osób, którym przyznano miejsce z puli dziekańskiej powinny być wywieszone na tablicach ogłoszeń wszystkich dziekanatów i domów studenckich do 18 września. Natomiast decyzje w sprawie przyznania miejsc z puli rektorskiej będą znane 27 września (bieżące informacje w Dziale Spraw Studenckich). Uwaga: ważność skierowań z puli dziekańskiej upływa 10 października!

LITERACKA NAGRODA SOLIDARNOŚCI DLA STEFANA SZYMUTKI

okładka nagrodzonej książki W czwartek 12 września po raz dziesiąty zostały wręczone Literackie Nagrody Solidarności. Tym razem organizatorzy - Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" oraz katowicki oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - przyznali dwie nagrody. W dziedzinie dokumentu eseistycznego nagrodzono Stefana Szymutkę za Nagrobek ciotki Cili. W dziedzinie literatury pięknej uhonorowano Włodzimierza Paźniewskiego za Europę po deszczu. Uroczystość wręczenia nagród, połączona ze spotkaniem z laureatami, odbyła się w katowickim Centrum u Michalika (przy al. Korfantego 10).

STYPENDIUM W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA

Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest koordynatorem spraw związanych z przyznaniem rocznego stypendium NATO Manfred Wörner Fellowship (w wysokości 20 000 EUR) dla indywidualnych naukowców lub grup badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa na świecie.

STYPENDIA NATO - KONKURS

Krajowa Administracja Programu Stypendialnego NATO (utworzona w Ośrodku Przekazu Informacji - OPI) ogłosiła z dniem 1 sierpnia 2002 roku VI konkurs o naukowe stypendia NATO.

REKTORZY W MINISTERSTWIE EDUKACJI

Doroczne spotkanie rektorów uczelni polskich z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu odbędzie się w środę 18 września w gmachu MENiS. Władze ministerialne i akademickie - w tym również JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek - obradować będą, jak co roku o tej porze, na temat aktualnej sytuacji w szkolnictwie wyższym.

JEDYNKA DLA STUDENTA

W Domach Studenta Uniwersytetu Śląskiego będzie więcej niż dotychczas pokoi jednoosobowych. Taką decyzję podjęły władze uczelni wobec akademików w Katowicach Ligocie i na osiedlu Paderewskiego, biorąc pod uwagę potrzeby ich mieszkańców oraz możliwości lokalowe (wynikające z malejącego ostatnimi laty zainteresowania miejscami w uniwersyteckich DS-ach).

SZKOLNE WYKŁADY Z FIZYKI

Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego jest organizatorem realizowanych na zamówienia szkół (od podstawowych do średnich) wykładów z fizyki połączonych z pokazami, które odbywać się będą w gmachu Instytutu Fizyki w każdą środę od początku października do końca roku szkolnego.

KATOWICE - REGIONALNE CENTRUM GOSPODARCZE

okładka albumu Staraniem Urzędu Miasta Katowice i Agencji Usługowo-Handlowej Awizo Feniks ukazał się album Katowice - Regionalne Centrum Gospodarcze. Ambicją wydawcy i pomysłodawców publikacji było uchwycenie procesu przemian zachodzących w Katowicach, które z niekwestionowanej stolicy przemysłu ciężkiego przeistaczają się na naszych oczach w niemniej potężne centrum administracji, nauki i biznesu. W publikacji nie mogło więc zabraknąć prezentacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - między innymi ze względu na badania stosowane oraz usługi badawcze dla potrzeb gospodarki, szczególnie rozwinięte na wydziałach: Matematyki, Fizyki i Chemii, Techniki, Nauk o Ziemi oraz Biologii i Ochrony Środowiska. Nasza uczelnia jest także realizatorem wielu projektów naukowo-badawczych, obejmujących problematykę z zakresu nauk społecznych, prawnych i humanistycznych.

INFORMATOR O STYPENDIACH NAUKOWYCH ZA GRANICĄ

Na stronach internetowych Zespołu Programów Międzynarodowych i Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego jest już dostępny Informator o stypendiach naukowych za granicą - użyteczny zbiór wiadomości o potencjalnych źródłach i możliwościach uzyskania stypendiów zagranicznych. Przewodnik adresowany jest do wszystkich członków społeczności akademickiej, bez względu na wiek i status naukowy, zainteresowanych studiami podstawowymi, doktoranckimi, podyplomowymi oraz krótko- i długoterminowymi stażami naukowymi za granicą.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.