facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

SYSTEMY INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE

Zakład Systemów Komputerowych Instytutu Informatyki UŚ był organizatorem VI Międzynarodowej Konferencji Medical Informatics&Technologies, która odbyła się w dniach 8-10 listopada w Ustroniu-Jaszowcu. Obradom, w których udział wzięło 82. naukowców z kraju i zagranicy, przewodniczył prof. Jan Piecha - Kierownik Zakładu. Ukoronowanie konferencji stanowi dwutomowy zbiór publikacji: Journal of Medical Informatics&Technologies.

DIAMENT EMERYTALNY

Prorektor ds. Studenckich i Finansowych prof. dr hab. Krystian Roleder informuje uprzejmie wszystkich pracowników Uniwersytetu Śląskiego, iż pierwszy termin zadeklarowania przystąpienia do pracowniczego Programu Emerytalnego "DIAMENT" (tzw. trzeciego filaru) upływa 30 listopada 2001 roku. Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu i przekazaniem pierwszej składki za styczeń 2002 roku proszone są o pobranie, wypełnienie i złożenie FORMULARZA INFORMACYJNEGO w dziekanatach wydziałów, sekretariatach jednostek lub Dziale Spraw Osobowych.

AGORA AEGEE

Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice zaprasza wszystkich członków na AGORĘ, w trakcie której odbędą się wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej i na stanowisko wiceprezydenta ds. Public Relations. Zaplanowane na czwartek 22 listopada spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.00 w sali Sympozjalnej I w budynku Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

POROZUMIENIE W SPRAWIE PODWYŻKI

Efektem spotkania JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego z zakładowymi organizacjami związkowymi, które odbyło się we wtorek 20 listopada, jest Porozumienie w sprawie podwyżki płac w Uniwersytecie Śląskim od 1 września 2001 roku.

METODY OCENY UCZONYCH

Przygotowywana wspólnie przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego (kierowaną przez mgr Wandę Dziadkiewicz) i prof. dr. hab. Grzegorza Rackiego (Pełnomocnika Rektora ds. Analiz Naukometrycznych) dwudniowa debata: Statystyczno-porównawcze metody oceny działalności naukowej odbywa się w Centrum Konferencyjnym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (22-23 listopada). Konferencja stanowi nawiązanie do spotkania: Ocenianie uczonych, instytucji i projektów badawczych, zorganizowanego przez Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oraz Fundację im. Stefana Batorego w Warszawie, przy współpracy Komitetu Badań Naukowych (16-18 marca 1995). W cieszyńskiej konferencji udział biorą czołowi naukowcy zajmujący się badaniami bibliometrycznymi.

ENERGIA GEOTERMALNA W USTRONIU

W Ustroniu odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problematyce Energii Geotermalnej w Kopalniach Podziemnych organizowana przez Katedrę Geologii Podstawowej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Polską Geotermalną Asocjację oraz Urząd Miasta Ustroń. Patronat nad spotkaniem, odbywającym się w dniach 21-23 listopada objął Europejski Oddział Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej oraz Wojewoda Śląski. Członkiem Komitetu Honorowego konferencji jest Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji UŚ prof. Janusz Janeczek.

TATARKIEWICZA HISTORIA FILOZOFII

Komisja Filozofii i Socjologii Oddziału PAN w Katowicach oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego są organizatorami konferencji naukowej: Władysław Tatarkiewicz - w siedemdziesięciolecie I wydania "Historii filozofii". Sesję zaplanowano na środę 21 listopada w auli im. Kazimierza Lepszego (Rektorat UŚ, ul. Bankowa 12). Obrady rozpoczynają się o godzinie 10.00. Ich przewodnim mottem jest myśl wyrażona przez o. Józefa Bocheńskiego: Tatarkiewicz napisał moim zdaniem najlepszy podręcznik historii filozofii, jaki do tej pory powstał. Dzieło, będące pretekstem konferencji, zostało wydane w 1931 roku przez Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie.

ROZWIEWANIE EUROPEJSKIEJ NIEWIEDZY

Naukowe Koło Integracji Europejskiej zaprasza w piątek 23 listopada na czwarty z cyklu Eurowykładów. Poświęcony on będzie tym razem "europejskiej niewiedzy", a wygłosi go dr hab. Joachim Liszka z Zakładu Teorii Polityki i Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Połączone z dyskusją spotkanie rozpocznie się o godz. 14.00 w Sali Sympozjalnej III na ostatnim piętrze Wydziału Nauk Społecznych UŚ, przy ul. Bankowej 11.

STRES A ZDROWIE

Obchodzący właśnie jubileusz dwudziestolecia działalności Uniwersytet Trzeciego Wieku w Katowicach zaprasza zarówno swoich wiernych słuchaczy, jak i tych, którzy mają ochotę do tego grona dołączyć, na wtorkowy wykład prof. dr. hab. n. med. Zygmunta Stęplewskiego: Stres a zdrowie. Spotkanie (zaplanowane na 20 listopada) rozpocznie się tradycyjnie o godzinie 16.30 w auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 11.

Jeść albo nie jeść (żywności genetycznie zmodyfikowanej) - oto jest pytanie

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na wykład "Jeść albo nie jeść (żywności genetycznie zmodyfikowanej) - oto jest pytanie", który w cyklu "WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA" wygłoszą Dr Mirosław Nakonieczny i Dr Andrzej Kędziorski z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykład odbędzie się w dniu 22.11.2001 (czwartek) o godzinie 16:00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9.

ELSA O INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA jest organizatorem Konkursu wiedzy o integracji europejskiej, nad którym patronat honorowy sprawuje prof. Jan Kułakowski, a opiekę merytoryczną zapewniła prof. Genowefa Grabowska (Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Senator RP - Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej). Konkurs odbędzie się w poniedziałek 19 listopada o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego (Rektorat UŚ, ul. Bankowa 12). Dla zwycięzcy przewidziano atrakcyjną nagrodę w postaci stażu w centralnym organie administracji państwowej.

NZS WCZORAJ I DZIŚ

Do wszystkich aktywnych, chcących się wykazać w organizacji studenckiej żaków, a także tych, którzy chcieliby się dowiedzieć o wkładzie Niezależnego Zrzeszenia Studentów w historię naszej uczelni, wystosowane zostało zaproszenie na spotkanie młodych i tych trochę starszych NZS-owców, które zaplanowano na poniedziałek 19 listopada (Sala Sympozjalna I) na Wydziale Nauk Społecznych; początek o godz. 17.30.

Między policjantką a premierem: jeszcze o czacie z Rektorem Sławkiem

Po ośmiu dniach portal gazeta.pl opublikował dziś (16.11) zapis internetowej rozmowy z JM Rektorem naszej uczelni, prof. Tadeuszem Sławkiem. Naszemu Rektorowi w rozmowach internautów towarzyszyli 8 listopada: premier Leszek Miller (nieco wcześniej), który powiedział, że fajnie jest być premierem, i komisarz Monika Dróżdż z warszawskiej policji, która zdalnie uczyła kobiety sztuki samoobrony. (mu)

NOMINACJE POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, że zgromadzenie wyborcze członków Polskiej Akademii Umiejętności, zwołane na 26 czerwca, przyznało status członka czynnego prof. Andrzejowi Lasocie, a prof. prof. Tadeuszowi Niedźwiedziowi i Maksymilianowi Pazdanowi - status członków korespondentów. Uroczystość wręczenia zaszczytnych nominacji odbędzie się podczas walnego zgromadzenia członków PAU, zaplanowanego na sobotę 17 listopada w Wielkiej Auli PAU (przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie). Spotkanie uświetni wykład prof. dr. hab. Tadeusza Popieli na temat: Chirurgia na początku trzeciego tysiąclecia.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI NA TARGACH EXPOLINGUA ’2001 W BERLINIE

Pod honorowym patronatem niemieckiego Ministra Edukacji i Nauki Pani Edelgard Bulmahn odbywa się w Berlinie czternasta już edycja targów językowych Expolingua. Około stu wystawców, wśród których znajdują się też dr Jolanta Tambor i dr Anna Majkiewicz ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej działającej w Uniwersytecie Śląskim, prezentuje szeroką ofertę kursów językowych, programów wymiany studenckiej, wyjazdów zagranicznych łączących pracę i doskonalenie języka, wykorzystania multimediów w nauczaniu języków i wiele innych. Bogaty program trzydniowej imprezy (16-18 listopada) umożliwia zainteresowanym udział w wielu warsztatach, prezentacjach i forach dyskusyjnych, prowadzonych przez przedstawicieli środowisk rządowych, biznesowych i akademickich.

ATENA ’2001

W Auli Głównej Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1) trwa ósma edycja (14-17 listopada) Krajowych Targów Książki Akademickiej ATENA, odbywająca się pod protektoratem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Nauki, Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych. Swój udział w targach, stanowiących rzadką okazję do zapoznania się z ofertą wydawniczą wielu polskich ośrodków akademickich, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego spotkaniu traktuje prestiżowo. Głównym organizatorem wydarzenia są Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, we współpracy z: Fundacją Książka Naukowo-Techniczna, Magazynem Literackim Książki. Biblioteką Analiz, Polskim Towarzystwem Wydawców Książek, Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych.

MŁODY PRZEDSIĘBIORCA INNOWACYJNY

W dniach od 26 listopada do 13 grudnia Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza na bezpłatne seminarium dla studentów czwartego i piątego roku oraz absolwentów: Młody przedsiębiorca innowacyjny. Seminarium ma na celu pomoc w utworzeniu firmy poprzez dostarczenie wiedzy i wykształcenie umiejętności niezbędnych przy tworzeniu i rozwoju własnej firmy. Każdy z uczestników będzie miał również możliwość skorzystania z doradztwa przy opracowaniu biznesplanu. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia. Seminarium organizowane jest przy współpracy z biurami karier studenckich i Powiatowymi Urzędami Pracy.

KONGRES EKONOMICZNY W WARSZAWIE

Europejski Kongres Ekonomiczny Opportunities of Change odbędzie się w dniach 21-24 listopada w Szkole Głównej Handlowej, Narodowym Banku Polskim oraz w centrum szkoleniowo-konferencyjnym w Warszawie przy ul. Odrębnej 4. Spotkanie, nad którym honorowy protektorat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski, organizowane jest przez Zrzeszenie Studenckich Kół Naukowych obejmujące swym zasięgiem całą Polskę.

MARSZAŁEK GOŚCIEM KONFERENCJI REKTORÓW

Podczas wtorkowego (13 listopada) spotkania Regionalnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych Województwa Śląskiego, które odbyło się w Sali Kolegium Rektorskiego (w budynku Rektoratu UŚ) dyskutowano głównie na temat realizacji obowiązującego Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2002 oraz opracowania głównych założeń kolejnego porozumienia, które obowiązywać będzie w latach 2003-2006. Ze zrozumiałych powodów gościem RKR był więc Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht, odpowiedzialny z urzędu za wypracowanie propozycji inwestycji w zakresie nauki, kultury i sztuki oraz szkolnictwa wyższego w regionie, a potem za ich odpowiednią realizację. Marszałek przedstawił również zebranym ważną problematykę finansowania szkolnictwa wyższego na Śląsku z punktu widzenia kontraktów rządowych. (BPiK)

SPOTKANIE W SPRAWIE PODWYŻKI

Wobec licznych zapytań uprzejmie informuję, iż sprawa podwyżki wynagrodzeń dla Pracowników Uniwersytetu Śląskiego będzie przedmiotem spotkania władz Uczelni z uprawnionymi organami związków zawodowych, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek, tj. 19 listopada 2001. Rektor prof. dr hab. Tadeusz Sławek

SEMINARIUM KRAJOBRAZOWE

Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego są organizatorami II Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Seminarium Krajobrazowego poświęconego współczesnym kierunkom badań nad krajobrazem kulturowym. Tegoroczne spotkanie organizowane jest pod hasłem: Spojrzenie na krajobraz - jedność w różnorodności, a odbędzie się w piątek 16 listopada w Sali Rady Wydziału Nauk o Ziemi (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) w godzinach 11.00-18.00.

JESZCZE TROJE STYPENDYSTÓW

Miło nam donieść, że kolejne stypendia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu otrzymali pp. Katarzyna Kulik (MISH), Bartłomiej Nowak (politologia) i Radosław Wieczorek (MISM-P - po raz drugi). Tym samym został osiągnięty wynik nienotowany w historii Uniwersytetu Śląskiego - 34 laureatów! Gratulujemy wszystkim zwycięzcom, tym nowym i tym poznanym już wcześniej. (Dstud)

TRATWA 2001

W Dziale Spraw Studenckich (rektorat UŚ ul. Bankowa 12 pok. nr 17) można kupić bilety na XIV Festiwal Piosenki Żeglarskiej "Tratwa 2001", który odbędzie się 18 listopada w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach przy pl. Sejmu Śląskiego. Początek koncertu o 16.00. Bilety kosztują 30 zł, w przypadku grup nie mniejszych niż 10 osób - 20 zł. Zagrają: EKT Gdynia, Ryczące Dwudziestki, Segars, Kant, Zespół V, Passat, Szantymen, Jerzy Porębski & Andrzej Korycki, Banana Boat, BB Band, Poszedłem na Dziób, Perły i Łotry, Bra-De-Li, DNA, North Cape. Patronat honorowy sprawują Prezydent Katowic i Polski Związek Żeglarski. Jak zapewnili przedstawiciele organizatorów - GCK i Żeglarskiego Klubu Morskiego w Katowicach - impreza ma charakter non-profit a część wpływów zostanie przekazana na potrzeby Akcji Humanitarnej ONZ. (mapi)

AUKCJA NIENACHALNA

W środę 7 listopada odbyła się w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (przy ul. Raciborskiej 37) aukcja dzieł sztuki. Cel aukcji był jasny - pomóc nowopowstałej Akademii w początkach działalności. Na ten cel pedagodzy uczelni przekazali swe prace: obrazy i grafiki. W sumie w aukcji wzięło udział 36 autorów, choć prac było więcej. Całości towarzyszył wydany z tej okazji katalog aukcyjny. Samą aukcję brawurowo poprowadził JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Tadeusz Sławek. Jego wysiłki komentarzami wspierali JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych, prof. Michał Kliś, jak też Dziekan Wydziału Grafiki, Marian Słowicki.

Ochrona nietoperzy w Polsce - wykład CSnCiŚ

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na wykład "Ochrona nietoperzy w Polsce", który w cyklu "WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA" wygłosi Dr Andrzej Kepel z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" w Poznaniu. Wykład odbędzie się w dniu 15.11.2001 (czwartek) o godzinie 16:00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9.

Rusza program "Uczelnie wolne od narkotyków"

Przedstawiciele 12 organizacji studenckich, władz rządowych i rektorzy wyższych uczelni podpisali dzisiaj deklarację antynarkotykową. Deklaracja ta jest punktem wyjścia do przeprowadzenia programu "Uczelnie wolne od narkotyków".

KOMUNIKAT DZIAŁU SPRAW SOCJALNYCH

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, którzy nie złożyli wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego (dotyczy dofinansowania do wczasów i wczasów pod gruszą), a zainteresowani są otrzymaniem bonów świątecznych, proszeni są o złożenie wniosku w Dziale Spraw Socjalnych do 15 listopada (czwartek). Informacja dotyczy tylko pracowników ze średnim przychodem na członka rodziny do 1200 zł. (BPiK)

Zachować spójność Uniwersytetu jako jednej społeczności

To właśnie pragnienie uznał za najważniejsze dziś (w czwartek 8. listopada), na czacie portalu gazeta.pl, w pokoju Katowice, JM Rektor UŚ prof. dr hab. Tadeusz Sławek, gdy odpowiadał na pytania internautów. Prof. Sławek dołączył tym samym do szerokiego grona osób znanych, ważnych lub interesujących, które gazeta.pl zaprosiła do zmierzenia się z dociekliwymi pytaniami anonimowych przybyszów z sieci. Rektor naszej uczelni nie miał jednak zbyt trudnego zadania: niemal 30 czatujących zadawało pytania w większości lekkie, łatwe i przyjemne.

CAŁUN TURYŃSKI - KONWERSATORIUM PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, którego tematem będzie Całun Turyński. Konwersatorium odbędzie się dnia 14 listopada 2001 r. (środa) o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, ul. Uniwersytecka 4.

PO OBRADACH SENATU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Problematyka wtorkowego (6 listopada) posiedzenia Senatu Uniwersytetu Śląskiego skoncentrowana była głównie wokół bieżących spraw kadrowych. Konieczna była także częściowa zmiana Statutu Uniwersytetu Śląskiego, która zapewniałaby przedstawicielom Wydziału Teologicznego udział w składzie Senatu Uczelni. Uchwalono także skład osobowy Uczelnianej Komisji Wyborczej, której zadaniem będzie między innymi uchwalenie regulaminu wyborczego oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem tegorocznych wyborów do władz Uniwersytetu Śląskiego. Funkcję przewodniczącej UKW powierzono pani dr hab. prof. UŚ Stanisławie Kalus, jej zastępcą został prof. dr hab. Marek Piechota.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.