facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Narodowy Kongres Nauki

Logo Narodowego Kongresu Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z krakowskim środowiskiem akademickim organizuje Narodowy Kongres Nauki, który odbywać będzie się w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie 19 i 20 września 2017 roku.

Rekrutacja na warsztaty metropolitalne

logo Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych UŚ

W październiku 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach rozpocznie się I edycja warsztatów metropolitalnych, organizowanych przez Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM) we współpracy z Biurem Współpracy z Gospodarką UŚ oraz SPIN-US Sp. z o.o.

Uczestnicy zajęć będą mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania obszarów metropolitalnych, procesów metropolizacji i narzędzi ich modelowania. Wśród poruszanych na szkoleniu zagadnień znajdą się między innymi kwestie prawne związane z funkcjonowaniem metropolii, problemy zagospodarowania przestrzennego, transportu metropolitalnego i zrównoważonego rozwoju.

Przerwy w łączności telefonicznej w budynkach Uniwersytetu Śląskiego

ikona oznaczająca informację

Od 4 lipca do 31 sierpnia 2017 roku prowadzone będą prace modernizujące infrastrukturę telefoniczną. W związku z tym mogą występować chwilowe przerwy w łączności telefonicznej we wszystkich budynkach Uniwersytetu Śląskiego. Prace będą prowadzone w ten sposób, aby niedostępność usług telefonicznych w godzinach 8.00–16.00 była możliwie najmniejsza. Ewentualne problemy z łącznością telefoniczną należy zgłaszać pracownikom Sekcji Teletechnicznej.

Nabór wniosków w konkursach międzynarodowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

logo NCN

W sierpniu 2017 roku Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w dwóch konkursach międzynarodowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych:

  • HERA (Humanities in the European Research Area),
  • EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities).

 

Warsztaty nt. komunikacji w korporacji

grafika promująca Akademię Rozwoju Kariery

12 lipca 2017 r. w godz. od 10.00 do 16.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, parter, sala nr 133) odbywać się będą zorganizowane w ramach Akademii Rozwoju Kariery warsztaty pt. „Pierwsze kroki w korporacji. Komunikacja w zespole oraz podstawowe zasady”, które poprowadzi Agata Wollnik z Capgemini – firmy świadczącej zintegrowane usługi w zakresie konsultingu, technologii informatycznych i outsourcingu.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:

Wyróżnienia dla młodych naukowców z Instytutu Fizyki UŚ

Logo The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2017

The European Conference Physics of Magnetism to cyklicznie organizowana konferencja stanowiąca międzynarodowe forum prezentacji i dyskusji na temat nowych pomysłów naukowych w dziedzinie szeroko rozumianego magnetyzmu i materiałów magnetycznych m.in. silnie skorelowanych elektronów i wysokotemperaturowego nadprzewodnictwa, nanostruktur magnetycznych, miękkich i twardych materiałów magnetycznych. W tegorocznej edycji wydarzenia, które odbywało się od 26 do 30 czerwca 2017 roku w Poznaniu, uczestniczyli pracownicy i doktoranci Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Prof. Janusz Janeczek członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki

Prof. Janusz Janeczek

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin wręczył w czwartek 29 czerwca 2017 roku nominacje do Rady Narodowego Kongresu Nauki. W skład Rady weszło sześciu nowych przedstawicieli świata nauki, nominację odebrał między innymi prof. zw. dr hab.

Współpraca z National Dong Hua University w Hualien

Entrance to the Dormitory V on the campus (“行雲莊” – „Travelling Cloud” manor hous

W ramach współpracy nawiązanej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a National Dong Hua University w Hualien (Tajwan) studenci oraz pracownicy obu uczelni będą mogli uczestniczyć w prowadzonych wspólnie projektach akademickich oraz naukowych. Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte w kwietniu 2017 roku i dotyczy rozwijania programów wymiany studentów i nauczycieli akademickich oraz realizowania projektów badawczych i edukacyjnych.

Kasa w rektoracie UŚ nieczynna

czerwona ikonka informacji w okręgu

Informujemy, że od 7 do 25 sierpnia 2017 roku kasa Uniwersytetu Śląskiego w rektoracie będzie nieczynna zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie szczególnego trybu funkcjonowania Uczelni.

Obsługa wyjazdów zagranicznych zostanie zapewniona w formie bezgotówkowej (przelewy we wskazanych walutach obcych lub w pln) zgodnie z Zarządzeniem Rektora 30/2016 oraz Zarządzeniem Rektora 32/2016.

Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium”

Sala konferencyjna, ogólne ujęcie

8 i 9 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbywała się V Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium”. W dwudniowych obradach wzięło udział ponad 130 nauczycieli akademickich z ponad 30 szkół wyższych z całej Polski, w tym pracownicy Uniwersytetu Śląskiego reprezentujący: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk Społecznych.

Film WRiTV pt. „Kulturysta” na 31. edycji Pärnu Film Festival

logo Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ

Od 3 do 16 lipca 2017 roku w Parnawie (Estonia) odbywać się będzie 31. edycja Pärnu Film Festival – jednego z najstarszych festiwali filmowych w krajach bałtyckich.  

Patent dla sposobu otrzymywania polimerów fotoluminescencyjnych o bardzo dobrych właściwościach fizykochemicznych

Kształt pokryty materiałem fotoluminescencyjnym

Pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Śląskiego: dr Andrzej Swinarew, dr hab. inż. Zbigniew Grobelny, mgr Tomasz Flak, mgr Jadwiga Gabor, mgr Justyna Jurek-Suliga, mgr Marta Łężniak oraz mgr inż. Kinga Skrzeczyna są autorami wynalazku, którego istotą jest sposób otrzymywania fotoluminescencyjnych polieterów i politioeterów na drodze polimeryzacji anionowej.

Otrzymane według opatentowanego sposobu polimery fotoluminescencyjne cechuje wysoka masa cząsteczkowa oraz związana z nią stabilność związków, a także znacząca wydajność kwantowej luminescencji.

Warsztaty pt. „Jak myśleć spoza pudełka – czyli rzecz o kreatywności”

grafika promująca Akademię Rozwoju Kariery

5 lipca 2017 r. w godz. od 9.00 do 14.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, parter, sala nr 133) odbędą się warsztaty pt. „Jak myśleć spoza pudełka – czyli rzecz o kreatywności” – pierwsze z cyklu szkoleń organizowanych w ramach Akademii Rozwoju Kariery.

Uczestnicy spotkania będą mieli szansę:

Etiuda pt. „Daniel” na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Golden Apricot w Armenii

logo Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ

Od 9 do 16 lipca 2017 roku w Armenii odbywać się będzie Międzynarodowy Festiwal Filmowy Golden Apricot. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Crossroads of Cultures and Civilizations”. Tytuł symbolizuje budowanie mostów kulturowych i wspieranie dialogu. Jest to również odzwierciedlenie historii samej Armenii, która od tysiącleci istniała jako punkt zapalny dla konkurencyjnych sił geopolitycznych.

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Vulnerabilities”

logo Muzeum Śląskie

Od 6 do 8 lipca 2017 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Vulnerabilities”, współorganizowana przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ oraz Muzeum Śląskie w Katowicach.

Zmarł Tadeusz Kijonka

kir żałobny

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu niepowetowanej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Tadeusza Kijonki – poety i publicysty, wieloletniego redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” i kierownika literackiego Opery Śląskiej w Bytomiu, życzliwego przyjaciela Uniwersytetu Śląskiego, wielokrotnie nagradzanego między innymi Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” (2007). 

Międzynarodowa Konferencja Metodyczno-Naukowa „Nauczyciele–Nauczycielom”

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

We wtorek 24 października 2017 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się pierwsza Międzynarodowa Konferencja Metodyczno-Naukowa „Nauczyciele–Nauczycielom”. Tematem spotkania będzie „Diagnoza pedagogiczna”.

Spotkanie, którego organizatorem jest Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej UŚ, będzie okazją do dyskusji na następujące tematy:

Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej prof. Wojciechowi Popiołkowi

prof. Wojciech Popiołek

W piątek 30 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej dedykowanej prof. zw. dr. hab. Wojciechowi Popiołkowi.

W spotkaniu udział wezmą współpracownicy, przyjaciele oraz wychowankowie profesora. Władze Uniwersytetu Śląskiego reprezentować będzie prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

Nawiązanie współpracy z Politechniką Śląską

Teczka na dokumenty

Uniwersytet Śląski nawiązał współpracę naukowo-dydaktyczną z Politechniką Śląską w Gliwicach. Kooperacja ma sprzyjać efektywnemu wykorzystaniu potencjału naukowego i badawczego obu uczelni.

Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w piątek 30 czerwca 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Dokument sygnowali: prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras (UŚ) oraz prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz (PŚ).

Konferencja pt. „Polityki publiczne w dobie kryzysu. Dylematy teorii i praktyki”

Logo Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

16 i 17 listopada 2017 roku w hotelu „Jaskółka” w Ustroniu odbędzie się konferencja Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego pt. „Polityki publiczne w dobie kryzysu. Dylematy teorii i praktyki”, która dotyczyć będzie problematyki przedmiotu i zakresu badań oraz wyzwań stojących przed politykami publicznymi.

Laureaci programu Start spotkali się z władzami uczelni

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego

W tym roku po raz 25. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia Start dla najzdolniejszych młodych badaczy. Program skierowany jest do naukowców, którzy mogą wykazać się znaczącymi osiągnięciami badawczymi.

Konferencja pt. „Motywy biblijne jako źródło inspiracji dla twórców przełomu XX i XXI wieku”

Logo Wydziału Artystycznego UŚ

25 i 26 października 2017 roku na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Motywy biblijne jako źródło inspiracji dla twórców przełomu XX i XXI wieku” poświęcona badaniom wpływu Biblii na różne dziedziny sztuki i literatury przełomu XX i XXI wieku. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są naukowcy oraz artyści polskich i zagranicznych uczelni, którzy pragną uczestniczyć w interdyscyplinarnych dyskusjach.

Wśród tematów poruszonych podczas konferencji znajdą się m.in.:

Konferencja pt. „Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i metateoria przekładu”

logo Wydziału Filologicznego UŚ

Od 19 do 21 października 2017 roku w Ustroniu odbywa ć się będzie konferencja naukowa pt. „Dlaczego tłumaczymy? Praktyka, teoria i metateoria przekładu”, której organizatorem jest Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej.

Dr hab. Maciej Pieprzyca nagrodzony na Shanghai International Film Festival

logo Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ

Od 17 do 26 czerwca 2017 roku w Szanghaju (Chińska Republika Ludowa) odbywał się Shanghai International Film Festival – jeden z największych festiwali filmowych w Azji Wschodniej, podczas którego wybierane są: najlepszy reżyser, najlepszy aktor, najlepsza aktorka, najlepszy scenariusz i najlepszy operator.

Konkursy NPRH – moduły Uniwersalia 2.1 oraz 2.2

Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił konkursy na realizację projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) w modułach Uniwersalia 2.1 oraz 2.2.

Briefing prasowy dotyczący wielofunkcyjnej strefy aktywności

Zdjęcie: mikrofony dziennikarskie

W środę 28 czerwca 2017 roku na terenie chorzowskiego kampusu Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się briefing prasowy dotyczący wielofunkcyjnej strefy aktywności. Podczas spotkania, w którym udział wezmą przedstawiciele władz uczelni, miasta oraz pracowni architektonicznej, przedstawione zostaną założenia dotyczące inwestycji. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.00.

Akademia Rozwoju Kariery 2017

Grafika z napisem Akademia Rozwoju Kariery

Akademia Rozwoju Kariery to cykl wakacyjnych szkoleń dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Tematyka spotkań dotyczyć będzie kreatywności, komunikacji, efektywności, zarządzania sobą w czasie, zarządzania projektami, protokołu dyplomatycznego, zarządzania stresem, jak również personal branding.

Organizatorem szkoleń jest Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego wraz z przedstawicielami firm współpracujących. W tym roku są to: Capgemini, Sopra Steria, Consedo, Warta, a także Ministerstwo Rozwoju w Warszawie.

Projekt jest skierowany do studentów i absolwentów, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.