facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Akademia Rozwoju Kariery 2019

napis Akademia Rozwoju Kariery

W ramach tegorocznej Akademii Rozwoju Kariery studenci wezmą udział w szkoleniach, które odbywać się będą w każdą środę lipca, sierpnia i września w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, s. 133).

Udział w kursach umożliwi im nabycie oraz rozwinięcie kompetencji niezbędnych w życiu zawodowym i prywatnym. Podczas szkoleń poruszone zostaną takie zagadnienia, jak:

Mgr Aleksander Fangor członkiem Prezydium Zarządu Głównego AZS

Aleksander Fangor

Mgr Aleksander Fangor – kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego został członkiem Prezydium Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego w Warszawie. Wyboru dokonano podczas posiedzenia, które odbyło się 14 czerwca 2019 roku. Skład tego gremium tworzy dziesięcioosobowa grupa nadzorująca ponad 200 klubów AZS w całej Polsce. Zadaniem mgr.

Śląski Festiwal Nauki zwycięzcą konkursu EUPRIO Awards 2019

Statuetka, nagroda, złota róża

3. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE zdobył uznanie i pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze inicjatywy komunikacyjno-marketingowe uczelni europejskich – EUPRIO Awards 2019. Nagroda przyznawana jest przez stowarzyszenie European Association of Communication Professionals in Higher Education podczas dorocznej międzynarodowej konferencji.

Konkurs przebiegał dwuetapowo, najpierw zgłaszane przez uczelnie przedsięwzięcia weryfikowano pod kątem kreatywności, oryginalności oraz sukcesów, a następnie zakwalifikowane do konkursu projekty zaprezentowane zostały podczas konferencji EUPRIO. Prace ilustrujące inicjatywy oceniało zarówno jury konkursowe, jak i uczestnicy spotkania. Za najlepszy pomysł promujący wydarzenie o charakterze popularnonaukowym oba gremia uznały Śląski Festiwal Nauki.

Wydział Prawa i Administracji UŚ trzeci w Polsce

Zdjęcie: budynek Wydziału Prawa i Adminiastracji Uniwersytetu Śląskiego

Redakcja dziennika „Rzeczpospolita” ogłosiła wyniki Rankingu Wydziałów Prawa 2019. W ścisłym gronie laureatów tegorocznego zestawienia znalazł się Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zajął trzecie miejsce w Polsce w grupie uczelni publicznych.

Dr hab. Iwona Jelonek nową prezes zarządu Polskiej Rady Pelletu

Logo Polskiej Rady Pelletu

Dr hab. Iwona Jelonek z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego została wybrana nową prezes zarządu Polskiej Rady Pelletu (Polish Pellet Council) – działającego od 2017 roku stowarzyszenia, którego członkami są m.in.: firmy zajmujące się produkcją, handlem i dystrybucją pelletu drzewnego, producenci urządzeń grzewczych, instalatorzy, a także inne podmioty gospodarcze, instytucje i organizacje aktywnie działające w tej branży i zaangażowane w jej rozwój.

Uroczystość wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

logo Wyróżnień JM Rektora UŚ

W środę 19 czerwca 2019 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się gala wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Podczas uroczystości, którą poprowadził prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, nagrodzonych zostało 33 studentów i doktorantów, a także słuchaczy: Uniwersytetu Śląskiego DzieciUniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wyróżnienia przyznawane są osobom wykazującym się zaangażowaniem, wytrwałością i pomysłowością w inicjowaniu i wspieraniu życia studenckiego, a także w działalności społecznej, dobroczynnej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej i popularnonaukowej.

Rekrutacja do II edycji programu „Uniwersytet Najlepszych”

informacja o trwającym naborze do Uniwersytetu Najlepszych

Do 28 czerwca 2019 roku potrwa rekrutacja do drugiej edycji projektu „Uniwersytet Najlepszych”. Jest to nowoczesna inicjatywa edukacyjna, której pomysłodawcami są Uniwersytet Śląski i miasto Katowice przy wsparciu Pałacu Młodzieży oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach. W tej edycji program rozszerzony został o kolejne miasta – wsparcie najlepszym uczniom z województwa śląskiego zapewnią również Chorzów oraz Sosnowiec.

Patent dla układu monitorowania częstotliwości oddechu

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Rynek urządzeń biomedycznych dynamicznie się rozwija. Kontrola różnych parametrów fizjologicznych organizmu jest istotna i może być dziś prowadzona samodzielnie przez pacjentów czy osoby uprawiające na przykład różne sporty. Monitorowane mogą być: tętno, szybkość poruszania się, spalane kalorie, poziom kwasu mlekowego, ale też częstotliwość oddechu, która ma szczególne znaczenie chociażby w analizie przebiegu różnych schorzeń układu dróg oddechowych, takich jak astma oskrzelowa czy mukowiscydoza. Monitorowanie częstotliwości oddechu pozwala ponadto ocenić jakość snu, a także zapobiegać m.in. zespołowi nagłej śmierci łóżeczkowej.
 

Kolejny wykład w ramach spotkań Wszechnicy PAU

Logo Biblioteki Śląskiej

„Terapeutyczne działanie tragedii greckiej. Eurypides” to temat kolejnego spotkania Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Wykład, który odbędzie się 18 czerwca 2019 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (sala Parnassos), wygłosi prof. UŚ dr hab. Zbigniew Kadłubek. Spotkanie poprowadzi wykładowca z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego – dr hab. Zygmunt Woźniczka.

Kolejny lot badawczy balonu ULKA

balon ULKA

14 czerwca 2019 roku około godz. 17.30 odbędzie się kolejny lot badawczy Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA), w którym udział weźmie JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Balon, który jest wyposażony w aparaturę do pomiarów zanieszczyszczenia powietrza, wystartuje z okolic kompleksu pałacowo-parkowego w Koszęcinie, gdzie odbywać się będzie piknik rzemieślniczy. Podczas lotu przeprowadzone zostaną pomiary temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, a także stężenie sadzy i ozonu.

Debata oksfordzka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ

Zdjęcie budynku Wydziału Nauk Społecznych UŚ z logo

15 czerwca 2019 roku od godz. 9.00 do 15.00 na Wydziale Nauk Społecznych Katowice (ul. Bankowa 11, sala sympozjalna nr 3) odbywać się będzie turniej licealnych debat oksfordzkich. W dyskusji wezmą udział trzy czteroosobowe drużyny z Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach, III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach.

Dr Mariusz Kanturski członkiem redakcji czasopisma „Scientific Reports”

Dr Mariusz Kanturski

Dr Mariusz Kanturski z Katedry Zoologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego został powołany na członka redakcji prestiżowego czasopisma „Scientific Reports” na wniosek Richarda White'a pełniącego funkcję Editorial Managera. Czasopismo, należące do grupy Nature Research Journals, publikuje wyniki badań z dziedzin nauk przyrodniczych.

Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy” 2019

Zdjęcie: wywieszona lista oraz dwie wskazujące na nią dłonie

Portal „Perspektywy” opublikował wyniki tegorocznego rankingu szkół wyższych. Na klasyfikację składają się cztery zestawienia odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie, czyli rankingi: uczelni akademickich, uczelni niepublicznych, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz kierunków studiów.

Prof. Dariusz Pawelec członkiem Rady Programowej Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 15 maja 2019 roku po raz kolejny powołał prof. dr. hab. Dariusza Pawelca – dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w skład Rady Programowej Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląskiego Festiwalu Sztuki Kameralnej w Katowicach.

„Ścieżki kariery…” – debata NKN Forum na Uniwersytecie Śląskim

Logo NKN Forum

Na początku lipca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zorganizowana została debata NKN Forum – „Ścieżki kariery – rozwój kadr szkolnictwa wyższego i nauki”. Było to czwarte z cyklu ogólnopolskich spotkań środowiskowych, zainicjowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stanowiących platformę dialogu oraz wymiany doświadczeń w zakresie najważniejszych aspektów i możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Debata, poświęcona zagadnieniom związanym z rozwojem kadry akademickiej, odbyła się w poniedziałek 1 lipca 2019 roku w budynku Wydziału Teologicznego UŚ (Katowice, ul. Jordana 18).

Naukowcy z UŚ opracowali sposób czyszczenia metalowych taśm i arkuszy

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Naukowcy często opracowują rozwiązania, które wpływają na efektywność procesu tworzenia czy jakość otrzymywanych różnych produktów. Dr Andrzej Swinarew, mgr Jadwiga Gabor wraz z rzecznikiem patentowym mgr. Mariuszem Grzesiczakiem opracowali sposób i układ do odtłuszczania i zabezpieczania antykorozyjnego taśm oraz arkuszy wykonanych z metali lub ich stopów. Rozwiązanie zostało objęte ochroną patentową.

Spotkanie Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach

Organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego po raz pierwszy będzie gospodarzem posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” (KSN) reprezentującej środowiska nauki i szkolnictwa wyższego. Zebranie odbędzie się 15 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1). Tematem obrad będą zadania związków zawodowych w rzeczywistości tworzonej obecną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawą o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Wykład pt. „Ekstremalny CERN – lewitacja i niezwykłe własności materii”

logo Uniwersytetu Śląskiego Dzieci

15 czerwca 2019 roku o godz. 14.00 w auli im. Mikołaja Kopernika na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 14) rozpocznie się trzecie spotkanie w ramach otwartych wykładów CERN-owskich, które przybliżają problemy badane w największym laboratorium świata. Wydarzenie skierowane jest do studentów Uniwersytetu Śląskiego Dzieci oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Pracownicy UŚ w Radzie Programowej Biblioteki Śląskiej

Zdjęcie: książki na półkach bibliotecznych

Uchwałą z 15 maja 2019 roku Zarząd Województwa Śląskiego powołał nową Radę Programową Biblioteki Śląskiej w Katowicach. W składzie trzynastoosobowego gremium znalazło się sześcioro pracowników Uniwersytetu Śląskiego:

Konferencja podsumowująca program „Uniwersytet Najlepszych”

logo Uniwersytetu Najlepszych

18 czerwca 2019 roku w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyła się konferencja podsumowująca pierwszą edycję programu „Uniwersytet Najlepszych”, podczas której uczestnicy przedsięwzięcia zaprezentowali efekty całorocznej pracy pod opieką tutorów. W spotkaniu udział wzięli opiekunowie naukowi, a także rodzina i przyjaciele uczestników oraz koledzy z klas wraz z nauczycielami.

Uczestnicy programu "Uniwersytet Najlepszych".

fot. Tomasz Kawka

„Uniwersytet Najlepszych” to pierwszy tego typu program w województwie śląskim mający na celu rozwijanie pasji najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, którzy są zainteresowani rozwojem naukowym.

50+. Weszliśmy w nowe półwiecze

Obrazek z tekstem: czy wiesz, że...?

Uniwersytet Śląski, który powstał jako dziewiąty uniwersytet w Polsce, świętuje 51. rocznicę swego powołania. Tradycyjnie już uczelnia organizuje uroczysty koncert akademicki, który w tym roku odbędzie się 8 czerwca w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Prof. Jerzy Łuczka członkiem redakcji czasopisma „Scientific Reports”

prof. Jerzy Łuczka

Prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka, kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego, został członkiem redakcji prestiżowego czasopisma „Scientific Reports”, należącego do grupy Nature Research Journals. Czasopismo publikuje wyniki badań z dziedzin nauk przyrodniczych.

Nowe związki w walce z chorobą Alzheimera

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Grupa naukowców, wśród których znaleźli się chemicy z Uniwersytetu Śląskiego, opracowała dwie nowe pochodne karbaminianów. Substancje te mogą znaleźć zastosowanie w środkach farmaceutycznych, wykorzystywanych w łagodzeniu objawów choroby Alzheimera.

W mózgu osoby chorującej na to schorzenie dochodzi do odkładania się białka zwanego beta-amyloidem w postaci tzw. płytek starczych. Tworzą one złogi prowadzące do stopniowej utraty neuronów i synaps kory mózgowej. W efekcie dochodzi do obniżania sprawności intelektualnej. Choroba kończy się śmiercią pacjenta, przy czym obecnie jej leczenie sprowadza się przede wszystkim do łagodzenia objawów.

Wybieramy Studenta i Doktoranta Roku

Grafika promująca inicjatywę

Trwa głosowanie na Studenta i Doktoranta 2019 Roku. Spośród kandydatów zgłoszonych do XI edycji Konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego członkowie wspólnoty akademickiej wybiorą osoby, które ich zdaniem zasługują na ten zaszczytny tytuł. Plebiscyt trwa do 18 czerwca, a głosy można oddawać po zalogowaniu się do systemu USOSWeb.

Prezentacja sylwetek kandydatów:

Studenci:

Projekt „Pamela Mission” najlepszą edukacyjną inicjatywą w ramach Global Space Balloon Challenge 2019

Przestrzeń kosmiczna i brelok z postacią Usiołka

Sprawdzenie wpływu oddziaływania warunków panujących w stratosferze na organizmy żywe i nowe tworzywa to cel projektu „Pamela Mission” współtworzonego przez naukowców związanych z Uniwersytetem Śląskim. Inicjatywa została doceniona w ramach Global Space Balloon Challenge 2019 (GSBC), zajęła pierwsze miejsce w kategorii Best Educational Initiative.

W konkursie, organizowanym corocznie przez Stanford Space Initiative, udział biorą zespoły przeprowadzające w stratosferze eksperymenty naukowe z wykorzystaniem balonu. GSBC służy przede wszystkim popularyzacji nauki i inspiracji przyszłych pokoleń naukowców i inżynierów.

4. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE. Popularyzatorzy nauki poszukiwani

Grafika: schemat, mózg

Trwa nabór do kolejnej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, która odbywać będzie się od 25 do 27 stycznia 2020 roku. Organizatorzy największego w południowej Polsce wydarzenia popularyzującego naukę zachęcają nauczycieli akademickich, pracowników nauki, opiekunów i członków kół naukowych oraz studentów i doktorantów do zaprezentowania swoich dokonań, pasji i zainteresowań podczas tego wyjątkowego święta nauki.

Prof. Krzysztof Zanussi laureatem X edycji konkursu „Wybitny Polak”

Zdj. K. Zanussi

3 czerwca 2019 roku w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród XXIX edycji konkursu „Teraz Polska” i X edycji plebiscytu „Wybitny Polak”.

Onkogranty II. Projekt dot. pierwotnej profilaktyki chorób nowotworowych

„Gazeta Uniwersytecka UŚ” | badania naukowe

Dr hab. Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz i dr Karina Leksy z Katedry Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ realizują projekt z zakresu pierwotnej profilaktyki chorób nowotworowych

Warsztaty z biznesem w ramach projektu „ProspectUS”

Zdjęcie rektoratu

30 maja 2019 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie w ramach projektu „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej”, w ramach którego prowadzone były przekrojowe analizy potencjału ludzkiego, badawczego, edukacyjnego uczelni, a także jej otoczenia społeczno-gospodarczego, służące wzmocnieniu pozycji uczelni.

Film dokumentalny dr hab. Dagmary Drzazgi ponownie nagrodzony

Dr hab. Dagmara Drzazga z nagrodą

Europejskie Stowarzyszenie Telewizji Regionalnych CIRCOM (Cooperative Internationale de Recherche et d’Action en matière de Communication) ogłosiło wyniki dorocznego konkursu Prix CIRCOM, promującego najlepsze realizacje regionalnych stacji telewizyjnych w Europie. Wśród produkcji docenionych przez jury znalazł się film dokumentalny pt. „Martwy sezon” w reżyserii i według scenariusza dr hab. Dagmary Drzazgi.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.