facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Dzień otwarty kierunku międzynarodowe studia polskie

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

14 marca 2019 roku w sali Rady Wydziału na Wydziale Filologicznym w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1, V p.) odbędzie się Dzień otwarty kierunku międzynarodowe studia polskie. W programie spotkania zaplanowano wykład i warsztaty, które poprowadzą pracownicy i współpracownicy Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ oraz doktoranci i studenci z zagranicy. Tematem ogólnym są liczby oraz miary z perspektywy języka i kultury.

Akcja charytatywna „Studenci dla Palestyny”

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Koło Naukowe Arabistów Uniwersytetu Śląskiego Al-Asabiya organizuje trzecią edycję akcji charytatywnej. Tym razem zbiórka, która odbędzie się 5 i 6 marca 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (ul. Grota-Roweckiego 5), przeznaczona zostanie na sfinansowanie badań neurologicznych pacjentów niepełnosprawnych intelektualnie w ośrodku Al Malat w Bejt Sahur koło Betlejem.

IV Katowickie Spotkania Psychometryczne

Zdjęcie: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego jest organizatorem IV ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu Katowickie Spotkania Psychometryczne. Tematyka tegorocznej edycji koncentrować będzie się wokół problematyki konstrukcji testów psychologicznych – zarówno zagadnień praktycznych, jak i kwestii teoretycznych z tym związanych. Wydarzenie, zaplanowane na 14 i 15 marca 2019 roku, odbywać będzie się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach.

O nowych regulacjach prawnych w kontekście autonomii akademickiej

Zdjęcie: plik gazet

W serwisie internetowym gazety „Rzeczpospolita” ukazał się tekst autorstwa prorektora Uniwersytetu Śląskiego dr. hab. prof. UŚ Tomasza Pietrzykowskiego oraz dr. hab. prof. UMK Dominika Antonowicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, poświęcony zagadnieniom dotyczącym tzw. ustawy 2.0 w kontekście autonomii akademickiej.

Wywiad JM Rektora UŚ prof. Andrzeja Kowalczyka udzielony „Gazecie Wyborczej”

Prof. Andrzej Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Śląskiego

Na łamach „Gazety Wyborczej” ukazał się wywiad Magdaleny Warchali z JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego poświęcony między innymi procesowi wdrażania tzw. ustawy 2.0 na Uniwersytecie Śląskim. W rozmowie z dziennikarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk odpowiada na pytania dotyczące: nowej struktury uczelni i autonomii wydziałów, rozważanych rozwiązań statutowych, wzmocnienia pozycji badawczej uczelni, a także procedury wyboru rektora i zasięgu jego władzy.

Projekt kierowany przez prof. Mariana Palucha dofinansowany w konkursie MAESTRO 10

 prof. Marian Paluch

Projekt badawczy kierowany przez prof. zw. dr. hab. Mariana Palucha, dyrektora Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, został dofinansowany w konkursie Narodowego Centrum Nauki – MAESTRO 10 adresowanym do doświadczonych naukowców realizujących pionierskie badania naukowe wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy.

Rok z repozytorium Re-BUŚ

Logo Re-BUŚ

Minął rok od utworzenia Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego (Re-BUŚ), czyli platformy do deponowania i upowszechniania dorobku intelektualnego uczelni. Jej uruchomieniu przyświecała idea otwartej nauki i otwartego dostępu (Open Access).

Repozytorium powstało jako pełnotekstowa otwarta baza danych gromadząca publikacje pracowników, doktorantów i studentów. Platforma umożliwia prezentowanie w jednym miejscu kapitału i potencjału intelektualnego uczelni, promuje także dorobek naukowy społeczności akademickiej oraz wspomaga proces dydaktyczny.

Publikowanie w Re-BUŚ nie tylko gwarantuje jednolite i proste metody wyszukiwania prac w wirtualnej przestrzeni, ale również znacząco zwiększa widoczność i zasięg zamieszczonego w nim dorobku naukowego.

Wizyta przedstawicieli Ambasady Kanady

Wydział Filologiczny w Sosnowcu

26 lutego 2019 roku gośćmi Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5) byli JE Ambasador Kanady w Polsce Leslie Scanlon oraz doradca ds. politycznych i społecznych Jeremy Wallace.

Mgr Mateusz Król stypendystą Fulbright Junior Research Award

logo Fulbright

Mgr Mateusz Król – doktorant w Zakładzie Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, został laureatem prestiżowego stypendium Fulbright Junior Research Award  na rok akademicki 2019/2020.

III interdyscyplinarna konferencja „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”

Zdjęcie: długopis w dłoni

Wieloaspektowa wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie z perspektywy wyzwań stawianych zarówno przed jednostkami, jak również zbiorowościami i instytucjami to główny cel interdyscyplinarnej konferencji studencko-doktoranckiej „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”, której trzecia edycja odbędzie się 17 maja 2019 roku w Katowicach.

Grant Loeb Classical Library Foundation na tłumaczenie dialogów Lukiana

prof. Przemysław Marciniak

Prof. dr hab. Przemysław Marciniak z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego otrzymał grant Loeb Classical Library Foundation (Harvard University) na tłumaczenie dialogów Lukiana. Projekt dotyczy nowego polskiego, komentowanego tłumaczenia wybranych utworów wybitnego starożytnego satyryka z II wieku po Chr. wraz z zachowanymi bizantyńskimi scholiami do jego tekstów.

3. Śląski Festiwal Nauki Katowice – podsumowanie

Logo 3. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice

Prawie 200 stanowisk, przy których odbywały się pokazy, eksperymenty i spotkania z naukowcami, ponad 140 zajęć w formie warsztatów i ponad 100 wykładów z 6 obszarów wiedzy, to tylko nieliczne elementy składające się program tegorocznej trzeciej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice. Wydarzenie, odbywające się od 12 do 14 stycznia 2019 roku, zgromadziło tłumy zwiedzających. W spotkaniach z nauką uczestniczyło 35 tys. osób, w tym ponad 13,5 tys. uczniów.

Panel pt. „Byzantine Animal Studies: Texts, Contexts, Methodologies”

zdjęcie: uczestnicy konferencji siedzący w sali wykładowej

Organizowany przez prof. dr. hab. Przemysława Marciniaka i dr Katarzynę Warcabę panel pt. „Byzantine Animal Studies: Texts, Contexts, Methodologies”, który został zgłoszony na coroczną konferencję „Byzantine Studies Association of North America” (BSANA) uzyskał finansowanie The Mary Jaharis Center for Byzantine Art and Culture.

Prof. Jolanta Tambor uczestniczką konsultacji NAWA dot. programu dla studentów zagranicznych polonistyk

prof. Jolanta Tambor

Misją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej jest poszerzanie i intensyfikowanie działalności związanej z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego i nauki oraz promowanie języka polskiego. W lutym 2019 roku w siedzibie NAWA w Warszawie odbyły się konsultacje dotyczące uruchomienia programu dla studentów zagranicznych polonistyk, którego koordynatorem jest Pion Języka Polskiego NAWA.

Konferencja naukowa „Prawne i społeczne aspekty mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu”

Zdjęcie: grupa uczestników konferencji

Prawne oraz społeczne aspekty mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbędzie się 13 marca 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie ma na celu przybliżenie tematyki w kontekście aktualnych regulacji prawnych i dorobku polskiej nauki prawa pracy.

„Klimatyczne fakty i mity”. Spotkanie z dr. Marcinem Popkiewiczem

Logo Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego

„ISM daje głos” to nowa inicjatywa Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ pomyślana jako cykl spotkań z nietuzinkowymi osobowościami polskiej kultury: literatury, sztuk pięknych, dziennikarstwa czy NGO. Pierwszą, otwierającą cykl prelekcję wygłosił w grudniu 2018 roku reportażysta i fotoreporter Filip Springer.

Gościem kolejnego spotkania będzie dr Marcin Popkiewicz – analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko, autor takich publikacji, jak: „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” oraz najnowszej – „Nauka o klimacie”,

Seminarium „Przestrzeń wyobrażona – przestrzeń wykreowana”

Zdjęcie: liczna grupa ludzi zgromadzonych w auli

„Przestrzeń humanizmu w filozofii starożytnej” to tytuł pierwszego wykładu otwierającego cykl spotkań organizowanych w ramach seminarium ogólnofilozoficznego „Przestrzeń wyobrażona – przestrzeń wykreowana”.

Wykłady adresowane są zarówno do studentów nauk humanistycznych oraz społecznych, jak i wszystkich osób zainteresowanych. Wśród prelegentów znajdują się zarówno naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, jak i Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Śląskiej czy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – filozofowie, historycy, socjologowie, kulturoznawcy, prawnicy, architekci, teologowie oraz prawnicy.

III Dni Arteterapii i Muzykoterapii

Litera "A" odnosząca się do słowa "Arteterapia"

Po raz trzeci trzy katowickie szkoły wyższe – Uniwersytet Śląski, Akademia Sztuk Pięknych oraz Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego we współpracy z Miejskim Domem Kultury „Koszutka”, Biblioteką Śląską oraz Centrum Ekspresji Dziecięcej organizują III Dni Arteterapii i Muzykoterapii. Cykl spotkań rozpocznie się 1 marca 2019 roku w Bibliotece Śląskiej spektaklem teatralnym „Paź Królowej”, którego opiekunem artystycznym jest prof. dr hab. Katarzyna Krasoń – prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Wydarzeniami towarzyszącymi III Dniom Arteterapii i Muzykoterapii będą warsztaty, wykłady, liczne dyskusje i przedstawienia teatralne.

Konferencja pt. „Przeszłość (nie)miniona: trauma – przemoc – tożsamość”

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

7 i 8 maja 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie, organizowana przez Zakład Teorii Literatury, Zakład Literatury i Krytyki Ponowoczesnej, Zakład Literatury XX i XXI wieku Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ oraz Komisję Historycznoliteracką PAN – Oddział w Katowicach, ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Przeszłość (nie)miniona: trauma – przemoc – tożsamość”.

Doktorant Michał Pielka laureatem konkursu „Student-Wynalazca”

Zdjęcie portretowe mgr. inż. Michała Pielki

Mgr inż. Michał Pielka, doktorant z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, został laureatem IX edycji konkursu „Student-Wynalazca” organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Komisja konkursowa doceniła układ do monitorowania funkcji lokomotorycznych organizmu, czynności oddechowych oraz pulsu wraz z powiązanymi rozwiązaniami, na które składają się 2 opatentowane wynalazki i 2 wzory przemysłowe.

Uniwersytet Śląski uczelnią badawczą. Strona projektu ProspectUS

Napis: Śląski badawczy

Umocnienie pozycji badawczej Uniwersytetu Śląskiego to główny cel działań podejmowanych w ramach projektu ProspectUS, realizowanych przez pracowników: naukowo-dydaktycznych, administracji oraz kadrę zarządzającą uczelni, a także ekspertów zewnętrznych. Członkowie siedmiu zespołów do końca maja 2019 roku prowadzić będą analizy aktualnego stanu uczelni oraz jej otoczenia. Wyniki badań staną się podstawą założeń do nowej strategii rozwoju Uniwersytetu Śląskiego.

Uniwersytet Śląski najlepszy w półfinale AMP w futsalu

Ikona: futsal

Reprezentacja Uniwersytetu Śląskiego odniosła kolejny sukces w futsalu mężczyzn. Tym razem mistrzowie Śląska zwyciężyli w półfinale Akademickich Mistrzostw Polski.

Zawody, zorganizowane przez Uniwersytet Śląski i objęte honorowym patronatem rektora prof. Andrzeja Kowalczyka, odbywały się od 31 stycznia do 3 lutego 2019 roku.

Prof. Ilya Polishuk z wykładem na Uniwersytecie Śląskim

Logo Instytutu Chemii UŚ

W środę 6 lutego 2019 roku w Instytucie Chemii w Katowicach (ul. Bankowa 14, s. 111) odbędzie się spotkanie, podczas którego prof. Ilya Polishuk wygłosi wykład pt. „Predicting Phase Behavior of Metallic Mercury in Liquid and Compressed Gaseous Hydrocarbons”. Wydarzenie adresowane jest do studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Śląskiego prowadzących badania z zakresu fizyki, chemii i biologii.

Finisaż międzynarodowej wystawy „Ekoplakat: zmiany klimatyczne”

Fragment wystawy na Wydziale Prawa i Administracji UŚ

Już w najbliższy piątek 8 lutego 2019 roku w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie odbędzie się finisaż 9. edycji międzynarodowej wystawy plakatu ekologicznego „Ekoplakat”, której motywem przewodnim są zmiany klimatyczne. Projekt ma za zadanie aktywizowanie środowisk odbiorców i twórców do propagowania ekologii, zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Dr Cecylia Tatoj gościem Instytutu Cervantesa w Krakowie

książka otwarta

5 lutego 2019 roku o godz. 18.00 w Instytucie Cervantesa w Krakowie dr Cecylia Tatoj z Zakładu Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki wraz z radcą ds. kultury w Ambasadzie Hiszpanii Santiago Sierra Gonzalezem de Castillo poprowadzi spotkanie z Pablo D'Orsem – hiszpańskim pisarzem, a równocześnie  księdzem katolickim, doktorem teologii i członkiem Papieskiej Rady ds. Kultury, który kształcił się w Nowym Jorku, Rzymie, Pradze i Wiedniu.

Seminarium pt. „W stronę natury, czyli jak poprawić jakość życia w mieście?”

logo Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

1 marca 2019 roku w sali Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 9, I piętro) odbyło się seminarium pt. „W stronę natury, czyli jak poprawić jakość życia w mieście?”, będące częścią Akademii Samorządowej, czyli cyklu spotkań mających na celu propagowanie specjalistycznej wiedzy wspierającej działania samorządu terytorialnego oraz budowanie współpracy jego przedstawicieli z ekspertami reprezentującymi różne dziedziny nauki.

Spotkanie, które otworzył dr hab. Robert Pyka – zastępca dyrektora Instytutu Socjologii UŚ, pełnomocnik rektora ds. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM),

Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich

Logo Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich

Rektorzy uczelni z województwa śląskiego i opolskiego spotkają się we wtorek 5 lutego 2019 roku w Gliwicach podczas posiedzenia Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA). Spotkanie będzie okazją do omówienia aktualnych problemów szkolnictwa wyższego i nauki, w tym struktury organizacyjnej uczelni w kontekście ustawy z 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Patent dla sposobu otrzymywania związków stosowanych w syntezie organicznej

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) udzielił patentu dla wynalazku opracowanego przez naukowców reprezentujących Uniwersytet Śląski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach. 

Przedstawiciele UŚ w dwóch projektach EUPRIO

Logo EUPRIO Higher education communicators in Europe

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego wezmą udział w dwóch programach mobilnościowych zorganizowanych przez European Association of Communication Professionals in Higher Education EUPRIO – organizację tworzoną przez ekspertów m.in. z zakresu promocji uczelni oraz współpracy z mediami, której siedziba znajduje się na Uniwersytecie w Antwerpii w Belgii.

Wystawa pn. „Śląska Nagroda Naukowa” w Bibliotece Śląskiej

logo 3. śląskiego festiwalu nauki KATOWICE

Od 31 stycznia do 28 lutego 2019 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (plac Rady Europy 1) eksponowana będzie wystawa poświęcona Śląskiej Nagrodzie Naukowej 2019. Jest to wyróżnienie przyznawane badaczom i twórcom, którzy nie tylko w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki, mają szczególne osiągnięcia artystyczne, ale również promują śląską naukę i sztukę na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.