facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 – dodatkowe nabory

Grafika promująca rekrutację

W połowie lipca zakończył się pierwszy etap rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019. Dodatkowa rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) prowadzona jest tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu naboru podstawowego nie został wypełniony limit miejsc i wydziałowa komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego. 

Lista aktualnie otwartych rejestracji dostępna jest na stronach:

Badania nad literaturą science fiction w anglojęzycznej literaturze postkolonialnej

Księżycowy krajobraz

Tematyka poszukiwań naukowych dr Agnieszki Podrucznej narodziła się w wyniku spotkania dwóch jej fascynacji: po pierwsze literaturą fantastycznonaukową, której początki sięgają dzieciństwa, a po drugie – teorią postkolonialną, którą poznała w trakcie studiów. Zastanawiała się, czy dałoby się te zainteresowania połączyć. Przygotowując się do napisania pracy magisterskiej, zaczęła szukać powieści i opowiadań science fiction, w których występowałyby motywy charakterystyczne dla fikcji postkolonialnej.

Konferencja pt. „Społeczeństwo – praca – konsumpcja. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia”

Logo Instytutu Socjologii UŚ

„Społeczeństwo – praca – konsumpcja. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia” to tytuł międzynarodowej konferencji, która odbędzie się 7 listopada 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11a).

Dr hab. Grzegorz Żmij na stażu naukowym w Uniwersytecie w Monastyrze

Uniwersytet w Monastyrze, fot. dr hab. Grzegorz Żmij

Dr hab. Grzegorz Żmij z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbywa staż naukowy w ramach programu stypendialnego „The Schumann Fellowship” w Uniwersytecie w Monastyrze (Westfälische Wilhelms-Universität in Münster). Pobyt realizowany jest również w ramach programu „Mobilność Kadry” UŚ adresowanego do pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, umożliwiającego odbywanie trwających nie mniej niż trzy miesiące staży naukowych w renomowanych międzynarodowych ośrodkach naukowo-badawczych.

3. Śląski Festiwal Nauki: co będzie nowe, a co będzie jeszcze większe?

Logo Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE

Trzecia edycja Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE (ŚFN) odbywać się będzie od 11 do 14 stycznia 2019 roku. Organizatorzy wydarzenia już teraz przygotowują dla uczestników wiele atrakcji, których celem jest popularyzacja nauki. Festiwal to nie tylko wykłady, warsztaty i spotkania z zaproszonymi gośćmi, lecz również pokazy, gry i specjalne strefy adresowane do osób zainteresowanych naukami humanistyczno-społecznymi, przyrodniczymi, ścisłymi, technicznymi, medycznymi oraz sztuką.

W programie kolejnej edycji festiwalu, który potrwa cztery dni, znajdzie się wiele nowych elementów. Tym razem wszystkie inicjatywy łączyć będzie hasło przewodnie, jakim jest energia. 

„Śląskie na Śląskim FEST”

Dłonie ludzi podczas koncertu

W sobotę 4 sierpnia 2018 roku o godz. 13.00 na Stadionie Śląskim w Chorzowie rozpocznie się rodzinny piknik pod hasłem „Śląskie na Śląskim FEST”, współorganizowany przez Uniwersytet Śląski. W programie wydarzenia, nad którym honorowy patronat objął JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, zaplanowano m.in. koncerty i mecz piłkarski, powstanie także strefa kibica. Podczas pikniku odbędzie się również „Rodzinna talentiada – mama, tata i ja na murawie Stadionu Śląskiego”, czyli turnieje, testy i inne atrakcje dla rodzin, dzieci oraz młodzieży.

W części koncertowej wystąpią takie zespoły, jak: Hertz Klekot i Box Canyon. Podczas koncertu zorganizowana zostanie zbiórka datków pieniężnych oraz darów na rzecz bezdomnych zwierząt w ramach akcji charytatywnej pn. „Uniwersytet Pomaga”

Młodzi naukowcy otrzymają stypendia z NCN. Wyniki szóstej edycji konkursu Etiuda

Zdjęcie: pobieranie próbki, w tle badacz

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło szóstą edycję konkursu Etiuda, w której o finansowanie badań ubiegało się 355 młodych naukowców. Stypendia o łącznej wartości prawie 15 mln zł otrzyma 147 doktorantów.

Loty szkoleniowe uniwersyteckiego balonu

Balon badawczy Uniwersytetu Śląskiego

Od 19 do 22 lipca 2018 roku na terenie gmin Olsztyn i Janów odbywają się XXXIV Balonowe Mistrzostwa Polski. Mimo że balon badawczy Uniwersytetu Śląskiego nie bierze udziału w zawodach, będzie można go zobaczyć wśród blisko 30 innych statków powietrznych. Wykorzystując niezapomnianą atmosferę mistrzostw studenci Uniwersytetu Śląskiego z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, będą uczestniczyć w kursie naukowo-szkoleniowym pn.

Badania jaskiń w Karpatach, Sudetach, Alpach i Górach Południowochińskich

Jaskinia Lou Shui Kong

Około siedmiu procent ogólnej powierzchni lądów pokrywają skały osadowe, które pod wpływem działania wód powierzchniowych i podziemnych ulegają rozpuszczaniu, czyli procesowi krasowienia. Najczęściej poddają się temu wapienie, dolomity, margle, gips, anhydryt, halit. Skutkiem krasowienia są m.in. jaskinie, których naturalna rzeźba zachwyca fantastycznymi formami. Wiszące stalaktyty, wznoszące się u podłoża stalagmity czy kolumnowe stalagnaty tworzą krajobraz niemal baśniowy. Dla turystów to niezapomniana atrakcja, dla naukowców – bezcenny obszar badawczy.

Wakacyjna akcja promocyjna Wydawnictwa UŚ

regał z książkami

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego przygotowało adresowaną wyłącznie do klientów indywidualnych wakacyjną akcję promocyjną, w ramach której publikacje oficyny będzie można zakupić z 50% rabatem. Książki w formie papierowej można będzie zakupić z rabatem za pośrednictwem strony www.wydawnictwo.us.edu.pl. Jednocześnie te same pozycje będą dostępne z tym samym rabatem w formie elektronicznej w ebookpoint.pl.

Filmy WRiTV na 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Grafika: klaps filmowy i taśma filmowa

Siedem etiud wyprodukowanych przez Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego zostało zakwalifikowanych do konkursu filmów krótkometrażowych 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Głosowanie na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego

Logo konkursu

Do końca lipca 2018 roku można oddawać głosy w plebiscycie publiczności zorganizowanym w ramach 19. edycji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2018. Najpopularniejsza realizacja wśród biorących udział w głosowaniu zostanie uhonorowana nagrodą internautów. Do udziału w konkursie, organizowanym przez zarząd Województwa Śląskiego, zgłoszonych zostało 25 realizacji, w tym nowa siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowana w Katowicach przy ul.

Lot badawczy balonu ULKA odwołany

ULKA

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zaplanowany na 16 lipca 2018 roku na godz. 18.30 lot badawczy Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA) – balonu wyposażonego w aparaturę do pomiarów zanieczyszczenia powietrza został odwołany.

Narzędzie służące do inwentaryzacji nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000

Logo projektu HabitARS

Nadrzędnym celem kończącego się w 2018 roku projektu HabitARS było zbudowanie narzędzia służącego do inwentaryzacji nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz umożliwiającego prowadzenie monitoringu zagrożeń, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie i zachowanie owych siedlisk. Z tak zgromadzonych danych oraz z opracowanej metodologii będą mogli korzystać m.in.

Prof. Barbara Kożusznik prezydentem Division 1

prof. Barbara Kożusznik

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik – kierownik Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ została wybrana prezydentem Division 1 w International Association of Applied Psychology (IAAP) – największej i najstarszej na świecie międzynarodowej organizacji zrzeszającej psychologów, której największą sekcją jest sekcja psychologii pracy i organizacji (Division 1).

Kolejny lot badawczy balonu ULKA

ULKA

16 lipca 2018 roku o godz. 18.30 odbędzie się kolejny lot badawczy Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA) – balonu wyposażonego w aparaturę do pomiarów zanieczyszczenia powietrza. Balon wystartuje z parkingu przy budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Przeprowadzone zostaną pomiary temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, a także stężenie sadzy i ozonu.

Listy osób zakwalifikowanych na studia

Grafika promująca rekrutację na studia

W systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) opublikowane zostały wyniki rekrutacji na większość kierunków studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich. Listy osób zakwalifikowanych wraz z informacją dotyczącą miejsc i terminów składania dokumentów wymaganych na studia dostępne są na stronie: irk.us.edu.pl/listy. W związku z przepisami o ochronie danych osobowych listy widoczne są tylko dla kandydatów zarejestrowanych w ​systemie IRK.

Dr hab. Ewa Jarosz kandydatem na Rzecznika Praw Dziecka

Dr hab. Ewa Jarosz

Dr hab. Ewa Jarosz z Katedry Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego została kandydatem na Rzecznika Praw Dziecka. Wniosek o nominację podpisało ponad trzydzieści organizacji pozarządowych, swoje poparcie wyrazili również przedstawiciele środowisk naukowych. Kandydatura została ogłoszona podczas konferencji prasowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w poniedziałek 9 lipca 2018 roku.

Dr hab. Miron Lakomy stypendystą University of Cambridge

Dr hab. Miron Lakomy

Dr hab. Miron Lakomy z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego otrzymał stypendium naukowe University of Cambridge, w ramach którego  od 11 do 17 lipca 2018 roku będzie prowadził badania nad wykorzystaniem tzw. metod open source intelligence do analizy materiałów propagandowych islamskich terrorystów w internecie. Badania zrealizowane zostaną w Cambridge Cybercrime Centre.

Informacja o przewidywanych działaniach związanych z wdrożeniem Ustawy 2.0

Zdjęcie dokumentu

3 lipca 2018 roku Sejm RP przyjął ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zostały one skierowane do dalszych prac w Senacie RP, gdzie 9 lipca 2018 roku Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rekomendowała ich przyjęcie z niewielkimi poprawkami.

Projekty obu ustaw w wersjach skierowanych do Senatu RP:

Szkolenie pt. „Efektywna komunikacja”

Na żółtym tle napis: Akademia Rozwoju Kariery

W środę 18 lipca 2018 roku w godz. od 9.00 do 14.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, s. 133) odbędzie się szkolenie pn. „Efektywna komunikacja” w ramach Akademii Rozwoju Kariery 2018. Warsztaty, które poprowadzi trener i doradca zawodowy Agnieszka Dunaj, adresowane są do studentów i absolwentów UŚ chcących nauczyć się skutecznej komunikacji. 

Podczas spotkania poruszone zostaną takie kwestie, jak:

Spotkanie informacyjne dot. konkursu TANGO 3

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

W piątek 13 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (II piętro, sala nr 159) rozpocznie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu TANGO 3. W trakcie spotkania, w którym udział wezmą przedstawiciele Biura Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego oraz spółki celowej SPIN-US Sp. z o.o., przybliżone zostaną zasady uzyskania dofinansowania w ramach wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, jaką stanowi konkurs TANGO.

21. edycja „Sprawdzianu z polskiego” w Cieszynie

Pochyleni nad kartkami studenci piszący dyktando

21. edycja międzynarodowego konkursu ortograficznego „Sprawdzian z polskiego” rozpocznie się 15 sierpnia 2018 roku o godz. 10.30 w Centrum Konferencyjnym UŚ w Cieszynie. Celem konkursu jest wyłonienie Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego.

„Sprawdzian z polskiego” organizowany jest przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego od 1998 roku. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń podczas letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej. Zadanie konkursowe polega na napisaniu dyktanda, którego tekst jest wymyślony przez polskich językoznawców, specjalistów z zakresu norm ortograficznych oraz poprawności językowej specjalnie na potrzeby sprawdzianu.

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji

dyplomy wręczane absolwentom Podyplomowych Studiów Ochrona informacji...

Do 21 września 2018 roku potrwa nabór na XIV edycję Podyplomowych Studiów Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji, które realizowane są na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach (Sosnowiec, ul. Będzińska 39) i które adresowane są do osób pracujących lub zainteresowanych pracą związaną z administrowaniem i ochroną informacji niejawnych oraz danych osobowych, pełnomocników ochrony informacji niejawnych, administratorów bezpieczeństwa informacji, którzy po wejściu w życie 25 maja 2018 r.

„Śniadanie biznesowe” dot. skanowania, modelowania i druku 3D

drukarka 3D

We wtorek 17 lipca 2018 r. o godz. 9.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (II piętro, sala nr 159) rozpocznie się, zorganizowane przez Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ, „śniadanie biznesowe” poświęcone  tematyce skanowania, modelowania i druku 3D. Spotkanie, w którym udział wezmą przedstawiciele firm ScanTech z Katowic oraz CADXPERT z Krakowa specjalizujących się w dziedzinie skanowania i druku 3D, adresowane jest do całej społeczności akademickiej, a przede wszystkim do osób, których tematyka badawcza jest powiązana z modelowaniem oraz drukiem 3D.

Spotkanie organizowane jest w ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+

Konferencja InterNanoPoland 2018

Logo konferencji

12 i 13 września 2018 roku w hotelu Novotel w Katowicach (al. Roździeńskiego 16) odbywać się będzie trzecia edycja konferencji naukowo-biznesowej InterNanoPoland – międzynarodowego forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów pracujących w obszarach związanych z nanomateriałami oraz nanotechnologią.

Wizyta naukowców z École Nationale Polytechnique d'Alger

Zdjęcie: dwie dłonie trzymające długopis

W czwartek 5 lipca 2018 roku z wizytą na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przebywali naukowcy reprezentujący École Nationale Polytechnique d'Alger z Algierii. Z JM Rektorem UŚ prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem spotkali się: kierownik Département de Génie Minier oraz dyrektor Laboratoire de Recherche LGM prof.

Gabriela Juranek laureatką konkursu Diamentowy Grant

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Gabriela Juranek, studentka Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego, znalazła się w gronie laureatów VII edycji konkursu w ramach programu Diamentowy Grant realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. W tym roku na ten cel przeznaczonych zostało ponad 16 mln zł.

Regionalny Zjazd Geografów

Logo Wydziału Nauk o Ziemi

Od 28 do 30 września 2018 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) odbywać się będzie Regionalny Zjazd Geografów, którego hasłem przewodnim będzie „Geografia wobec wyzwań regionalnych i globalnych”.

W programie wydarzenia zaplanowano sesje plenarne i popularnonaukowe, dyskusję panelową, konkurs fotograficzny, a także wycieczki po regionie oraz relacje z wyjazdów organizowanych przez geografów.

Nabór do II edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

Spodek w Katowicach

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Związkiem Górnośląskim ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych, interdyscyplinarnych Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie. Nabór zgłoszeń upływa 14 września 2018 roku.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.