facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom konkursu im. Marka Kuczmy

logo Instytutu Matematyki UŚ

25 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14, sala 553) podczas spotkania ogólnopolskiego jury konkursu im. Marka Kuczmy zostaną wręczone dyplomy autorom prac wyróżnionych w roku 2016. Konkurs, w którym wybierane są najlepsze polskie prace z równań funkcyjnych i zagadnień pokrewnych, organizowany jest nieprzerwanie od 1974 roku. W drugiej części obrad (roboczej) jury wybierze laureatów konkursu spośród polskich autorów prac opublikowanych w roku 2016.

Apel naukowców o powstrzymanie dewastacji naszej planety – briefing prasowy

Mikrofony dziennikarskie

Naukowcy apelują o podjęcie działań zmierzających do powstrzymania dewastacji naszej planety. Na łamach prestiżowego czasopisma BioScience ukazał się artykuł pt. „Naukowcy świata ostrzegają ludzkość”, pod którym podpisało się ponad 15 tys. przedstawicieli świata nauki, w tym pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Publikacja dotyczy pogarszającego się stanu środowiska naszej planety.

Konferencja pt. „Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły”

Wydział Nauk o Ziemi UŚ

24 i 25 listopada 2017 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu ŚląskiegoŚ w Sosnowcu odbywać się będzie konferencja naukowa Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego pt. „Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły”. To spotkanie dydaktyków geografii, nauczycieli tego przedmiotu szkolnego, autorów i wydawców podręczników, rzeczoznawców MEN z zakresu geografii, a także pracowników uczelni zainteresowanych kształceniem geograficznym.

Mgr Przemysław Scheller finalistą konkursu Musica Nova w Pradze

logo Music Nova

12 listopada 2017 roku ogłoszono wyniki prestiżowego Międzynarodowego Konkursu Muzyki Elektroakustycznej Musica Nova 2017 w Pradze. W gronie tegorocznych finalistów znalazł się pracownik Instytutu Muzyki Uniwersytetu Śląskiego mgr Przemysław Scheller z kompozycją „Winter” na akordeon i live-electronics.

W tym roku do konkursu zgłoszono 83 utwory z 28 krajów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://musicanova.seah.cz.

 

„Theologia benedicta” ks. prof. Jerzego Szymika książką roku 2016

okładki trylogii „Theologia benedicta” ks. prof. dr. hab. Jerzego Szymika

16 listopada 2017 roku Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk pod przewodnictwem ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego (UKSW) ogłosił rozstrzygnięcie konkursu o tytuł „Książka Roku”.

Prace do konkursu mogą zgłaszać: dziekani wydziałów teologicznych po zasięgnięciu opinii rady wydziału, naukowe stowarzyszenia teologiczne, każdy z członków Komitetu Nauk Teologicznych PAN.

Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia oraz Dzień Relaksu dla Mam

dziewczynka przytulająca się do brązowego misia

Fundacja Mam Marzenie zorganizowała zbiórkę pluszowych maskotek dla dzieci z oddziałów onkologicznych w całym kraju. Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego włączyli się w tę inicjatywę, której finałem będzie wręczenie zabawek małym pacjentom szpitali w Katowicach i Chorzowie 27 listopada 2017 r. w ramach Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia.

Ks. prof. Jerzy Szymik laureatem Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego

ks. prof. Jerzy Szymik

Obradująca 12 września 2017 roku w Białymstoku pod przewodnictwem JE ks. bp. dr. hab. Henryka Ciereszki Kapituła XXIII edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego przyznała tegoroczną nagrodę ks. prof. zw. dr. hab. Jerzemu Szymikowi – pracownikowi Katedry Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego UŚ, członkowi watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej (od 2004 roku), autorowi przeszło 50 książek naukowych, poetyckich i eseistycznych.

35-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku UŚ

logo Uniwersytetu Trzeciego Wieku

2 grudnia 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (plac Sławika i Antalla 1) oraz w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie jubileusz 35-lecia istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W programie uroczystości zaplanowano m.in. trzy wykłady:

I Zjazd Absolwentów Wydziału Teologicznego

Logo Wydziału Teologicznego

W ramach obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Uniwersytetu Śląskiego zostanie zorganizowany I Zjazd Absolwentów Wydziału Teologicznego, który odbędzie się w sobotę 17 marca 2018 roku. Głównym celem przedsięwzięcia jest integracja środowiska absolwentów, a także promocja jednostki naukowej na rynku pracy. W programie wydarzenia zaplanowano liczne wykłady przygotowane przez pracowników naukowych uczelni.

Granty Rektora UŚ dla najlepszych studentów

grafika z napisem granty rektora UŚ

Granty Rektora Uniwersytetu Śląskiego to nowa inicjatywa uczelni skierowana do studentów: 

  • rozpoczynających w roku akademickim 2017/2018 studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali tytuł laureata olimpiady przedmiotowej lub uzyskali w części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym 100% punktów możliwych do uzyskania,
  • prowadzących indywidualne prace badawcze lub artystyczne o wysokim poziomie merytorycznym.

Drugie spotkanie w ramach cyklu pt. „Źródła kultury europejskiej”

Wydział Nauk Społecznych UŚ

W roku akademickim 2017/2018 we wtorki w godz. od 11.05 do 12.35 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie cykl spotkań dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z cyklu „Źródła kultury europejskiej”, który pomyślany został jako dialog poszczególnych nauk uprawianych na Wydziale Nauk Społecznych, mający wskazać na wielość sposobów myślenia stanowiących podstawę współczesnej kultury.

Kolejny wykład w ramach spotkań Wszechnicy PAU

Biblioteka Śląska

28 listopada 2017 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (plac Rady Europy 1, sala Parnassos) rozpocznie się spotkanie w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Prelekcję pt. „Transplantacja wątroby – blaski i cienie” wygłosi dr hab. n. med. Robert Król – kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Komunikat ws. uczestnictwa studentów w Śląskim Festiwalu Nauki

Ikona: notes i ołówek

W związku z organizacją Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE 2017 odbywającego się od 30 listopada do 2 grudnia 2017 roku, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek prosi o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach dydaktycznych studentów uczestniczących w festiwalu. Podstawą usprawiedliwienia będzie zaświadczenie wydane przez organizatorów wydarzenia.

Komunikat (skan dokumentu, pdf). 

Laureaci konkursu Geologia 2017

Logo Ministerstwa Środowiska: kształt zielonego wzgórza oraz niebieskiej wody

Ministerstwo Środowiska ogłosiło wyniki konkursu Geologia 2017, którego celem jest promowanie innowacyjności oraz wysokiej jakości usług geologicznych. Wśród laureatów w kategorii młodzi znaleźli się naukowcy związani z Katedrą Geochemii, Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Śląskiego.

Głosowanie w plebiscycie „ProJuvenes”

Logo plebiscytu na szarym tle złote litery tworzące napis: Pro Juvenes

Do czwartku 23 listopada 2017 roku do godz. 13.00 można oddać głos na wydarzenia organizowane przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego, zgłoszone do konkursu „ProJuvenes”. Do tegorocznej edycji plebiscytu, którego organizatorem jest Parlament Studentów RP, zakwalifikowane zostały następujące inicjatywy z UŚ:

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Napis na czerwonym tle: III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Od 22 do 25 listopada 2017 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II gościć będzie uczestników III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej. Tegoroczna edycja wydarzenia poświęcona zostanie zagadnieniom dotyczącym polonistyki i świata wartości. W kongresie udział wezmą przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego.

Rafał Warchulski Absolwentem z Pasją 2017 roku

Rafał Warchulski ze statuetką

20 listopada 2017 roku podczas uroczystości wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom roku akademickiego 2016/2017 ogłoszone zostały wyniki tegorocznej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją”. Zwycięzcą konkursu został Rafał Warchulski – absolwent geologii (specjalność: geochemia i mineralogia).

Konkurs Dziennikarski im. Krystyny Bochenek dla dziennikarzy i studentów

Nagrodę odbiera jedna z laureatek poprzedniej edycji konkursu

Trwa VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek, którego inicjatorem jest śląskie środowisko dziennikarskie. Na autora najlepszej publikacji, która ukazała się w 2017 roku, czeka nagroda w wysokości 50 tys. zł. Nowością tegorocznej edycji jest wprowadzenie kategorii dla studentów.

Trwa nabór na Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

Spodek w Katowicach

Trwa nabór na Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie, które są adresowane do nauczycieli, animatorów kultury, osób zainteresowanych Śląskiem i szerzej – województwem śląskim.

„Akademicki Open Space” – nowy projekt Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów

logo Śląskiego Uniwersytetu Młodzieży

5 grudnia 2017 roku o godzinie 12.00 do auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) rozpocznie się spotkanie inaugurujące nowy projekt Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów – „Akademicki Open Space”, którego adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie idei interdyscyplinarności, wskazanie możliwych ścieżek dalszego rozwoju, zapoznanie maturzystów z metodami pracy badawczej.

Podpisanie umowy pomiędzy UŚ a I LO im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

czerwona teczka na dokumenty

W piątek 22 listopada 2017 roku o godz. 11.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej zostanie podpisana umowa o współpracy dydaktycznej pomiędzy liceum a Uniwersytetem Śląskim, której celem będzie współpraca naukowo-dydaktyczna. Ze strony uczelni dokument sygnować będzie prodziekan Wydziału Filologicznego ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch.

Briefing prasowy dot. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE 2017

dziennikarskie mikrofony

We wtorek 21 listopada 2017 roku o godzinie 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, Bankowa 12) rozpocznie się konferencja prasowa poświęcona Śląskiemu Festiwalowi Nauki KATOWICE 2017.

Dzień Dawcy Szpiku na Uniwersytecie Śląskim

logo fundacji DKMS

Od 4 do 6 grudnia 2017 roku na trzech wydziałach Uniwersytetu Śląskiego: Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz Wydziale Prawa i Administracji, a także w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywać się będzie akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych w ramach programu studenckiego „Helpers Generation” – projektu koordynowanego przez fundację DKMS.

Drużyna UŚ zwycięzcą Akademickiego Pucharu Polski w squashu

logo AZS UŚ

W niedzielę 19 listopada 2017 roku w Łodzi odbył się Akademicki Puchar Polski w squashu o Puchar Zarządu Głównego AZS. W turnieju wzięło udział 9 zawodniczek oraz 32 zawodników z całej Polski. Drużyna Uniwersytetu Śląskiego zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej.

Dzień Irlandzki

czterolistna koniczyna

W poniedziałek 4 grudnia 2017 r. o godz. 9.00 na

Jubileusz pracy naukowo-dydaktycznej prof. Ireny Sochy

prof. Irena Socha

W poniedziałek 20 listopada 2017 roku o godz. 13.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach rozpocznie się jubileusz pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. Ireny Sochy.

W programie uroczystości zaplanowano trzy prelekcje:

Dzień św. Łucji

studenci w białych szatach niosący zapalone świece

W środę 13 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (ul. Grota-Roweckiego 5) rozpoczną się obchody Dnia św. Łucji – święta, które obchodzi się na Uniwersytecie Śląskim już od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Organizatorami wydarzenia są studenci filologii germańskiej specjalności język szwedzki.

Spotkanie rozpocznie się przejściem orszaku studentów ubranych w białe szaty, niosących zapalone świece i śpiewających pieśń pt. „Sankta Lucia”. Obchody będą okazją do wspólnego śpiewania szwedzkich kolęd, posłuchania o zwyczajach związanych z obchodami Święta Światła, Bożego Narodzenia oraz spróbowania tradycyjnych szwedzkich wypieków.

Aleksander Fangor ponownie prezesem AZS UŚ

Aleksander Fangor

15 listopada 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego UŚ. W walnym zebraniu uczestniczyli przedstawiciele ustępujących władz oraz delegaci reprezentujący poszczególne sekcje sportowe.

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego laureatami konkursów NCN

Logo NCN

Narodowe Centrum Nauki już po raz trzynasty rozstrzygnęło konkursy Opus i Preludium. Na badania podstawowe naukowcy otrzymają prawie 430 mln zł.

W konkursie Opus do finansowania zakwalifikowanych zostało 479 projektów, w tym 10 z Uniwersytetu Śląskiego. Laureatami zostali badacze z pięciu wydziałów, realizujący następujące projekty:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.