facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Akademickie Mistrzostwa Śląska w ergometrze wioślarskim

Logo sekcji ergometr wioślarski

W sobotę 24 listopada 2018 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) odbyły się Akademickie Mistrzostwa Śląska w ergometrze wioślarskim. W zawodach udział wzięło 86 zawodników reprezentujących śląskie uczelnie, w tym 25 studentów UŚ.

Kampusy UŚ połączy sieć pojazdów elektrycznych

Zdjęcie: samochód elektryczny przed rektoratem UŚ

Samochody elektryczne oraz stacje ładowania dostępne będą na terenie kampusów uniwersyteckich. Przedsięwzięcie jest możliwe dzięki nawiązanej w tym roku współpracy uczelni z firmą GreenGoo sp. z o.o. – lokalnym operatorem car-sharingu oraz operatorem stacji ładowania samochodów elektrycznych.

W Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie oraz Cieszynie firma zainstaluje stacje ładowania, a także udostępni społeczności akademickiej, mieszkańcom i turystom kilkadziesiąt samochodów elektrycznych na zasadach car-sharingu. Z pojazdów będzie można korzystać, wypożyczając je na minuty przy użyciu aplikacji mobilnej.

COY – konferencja młodych poprzedzająca szczyt klimatyczny

Logo Conference of Youth

Conference of Youth (COY) to spotkanie organizowane przed szczytem klimatycznym ONZ w Katowicach – 24. Konferencją Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).

Wydarzenie adresowane jest do osób interesujących się zagadnieniami związanymi ze zmianami klimatycznymi oraz wszelkimi kwestiami dotyczącymi zmian środowiskowych. Konferencja COY ma służyć wymianie doświadczeń, budowie sieci kontaktów, tworzeniu kreatywnych rozwiązań oraz zdobywaniu innowacyjnej wiedzy. Program spotkania obejmuje sesje merytoryczne, panele dyskusyjne oraz warsztaty.

Spotkanie Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej PAU

Logo Polskiej Akademii Umiejętności

W ramach spotkań Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej Polskiej Akademii Umiejętności w czwartek 29 listopada 2018 roku o godz. 16.00 w Willi Caro (Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a) rozpocznie się wykład ks. bp. prof. dr. hab. Jana Kopca. Tematem wystąpienia będzie: „Udział Kościoła Katolickiego w dążeniu do niepodległości w okresie zaborów”.

Notka biograficzna prelegenta (pdf, 248 kB)

Pracownicy UŚ laureatami Programu im. Bekkera

logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

W ramach Programu im. Bekkera realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej naukowcy zatrudnieni w polskich uczelniach i jednostkach naukowych mogą ubiegać się o granty na wyjazdy do najlepszych ośrodków naukowych na świecie.

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy mogą potrwać od 3 do 12 miesięcy.

„W radosnym oczekiwaniu...”. Koncert przedświąteczny

Zdjęcie: skrzypaczka

W niedzielę 16 grudnia 2018 roku o godz. 16.00 w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach (plac ks. Emila Szramka 1) rozpocznie się koncert przedświąteczny pt. „W radosnym oczekiwaniu...”.

Do udziału w wydarzeniu zapraszają: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, JE Biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. dr Marian Niemiec oraz JE Arcybiskup metropolita katowicki ks. dr Wiktor Skworc.

W programie: utwory chóralne a cappella oraz najpiękniejsze perły muzyki filmowej.

Promocja książki poświęconej twórczości prof. Andrzeja Buszy

okładka tomu zbiorowego "Kontynenty"

29 listopada 2018 roku o godz. 17.00 w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie odbędzie się spotkanie pt. „Moja przygoda z Conradem”, którego gościem będzie prof. Andrzej Busza – polsko- i angielskojęzyczny poeta, eseista, literaturoznawca, emerytowany profesor University of British Columbia, członek pokoleniowej grupy literackiej „Kontynenty”, badacz i znawca twórczości i życia Josepha Conrada. W 1939 roku wyemigrował z Polski, od 1965 roku mieszka w Vancouver w Kanadzie.

Prof. Marek Biesiada laureatem nagrody naukowej Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Zdjęcie: prof. Marek Biesiada

Polskie Towarzystwo Fizyczne honoruje wybitne i twórcze prace naukowe polskich badaczy z zakresu fizyki Nagrodą Naukową im. Wojciecha Rubinowicza. Wyróżnienie przyznawane jest za artykuł lub serię artykułów opublikowanych w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Tegorocznym laureatem został prof. dr hab. Marek Biesiada z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Nagroda została przyzna za nowatorskie badania dotyczące soczewek grawitacyjnych i zwartych radioźródeł jako nowych narzędzi kosmologii i fizyki fundamentalnej.

Publikacja prof. Tadeusza Widły nagrodzona w konkursie na pracę roku z dziedziny kryminalistyki

Grafika: okładka książki „Świat sygnatur”

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Widła z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego został laureatem konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska organizowanego przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne. Nagroda została przyznana w kategorii monografie za opublikowaną w 2017 roku książkę „Świat sygnatur”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Praca została przygotowana w ramach projektu NCN Opus 8.

Spotkanie z ks. prof. Jerzym Szymikiem

Zdjęcie: fragment okładki książki

W poniedziałek 26 listopada 2018 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Jordana 18) odbędzie się spotkanie z ks. prof. zw. dr. hab. Jerzym Szymikiem z Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości UŚ, autorem ponad 60 książek naukowych, poetyckich i eseistycznych.

Wizyta przedstawicieli Shanghai International Studies University

Grafika: flaga Polski oraz flaga Chin

W niedzielę 25 listopada 2018 roku Uniwersytet Śląski gościł delegację chińskiej uczelni Shanghai International Studies University. Wizyta była związana z podpisaną niedawno umową o współpracy między uczelniami, która dotyczy między innymi wymiany studentów, pracowników dydaktyczno-naukowych oraz prowadzenia wspólnych badań naukowych.

Uczestnicy spotkania, wystąpienie prorektora prof. Ryszarda Koziołka

Konferencja prasowa dotycząca wyników warsztatów „A<24 2018 x NOC”

Mikrofony

Warsztaty „A<24 2018 x NOC” są jednym z kluczowych wydarzeń festiwalu twórców przestrzeni miejskiej – „A<FESTIVAL”, odbywającego się od 21 do 25 listopada 2018 roku w Katowicach. Celem wydarzenia jest poszerzenie wiedzy i inicjowanie nowych rozwiązań projektowych, zarządczych i społecznych dotyczących wybranego zagadnienia, którym w tym roku jest fenomen nocy w polskich miastach.

Sympozjum pn. „Safeguarding our Climate, Advancing our Society”

Budynek Wydziału Prawa i Administracji

W poniedziałek 10 grudnia 2018 roku o godz. 9.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) rozpocznie się seminarium pn. „Safeguarding our Climate, Advancing our Society” organizowane przez Polską Akademię Nauk, Papieską Akademię Nauk oraz Krajowe Centrum Badań Naukowych (CNRS). W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra

Logo festiwalu

Od 23 do 25 listopada 2018 roku w Cieszynie odbywać się będzie IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra. W programie tegorocznej edycji wydarzenia zaplanowano m.in. warsztaty międzynarodowe i seminarium dla dyrygentów, a także koncerty festiwalowe w Pogórzu, Gorzycach i Wiśle. W ramach festiwalu odbędą się również przesłuchania do Międzynarodowego Konkursu Chóralnego im. prof. Józefa Świdra, a także koncert laureatów.

Umowa pomiędzy UŚ a VIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

czerwona teczka na dokumenty

5 grudnia 2018 roku o godzinie 9.00 w VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach (ul. 3 Maja 42) rozpocznie się spotkanie, podczas którego podpisana zostanie umowa o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a liceum.

Wyniki konkursów Opus 15 i Preludium 15

Zdjęcie: zbliżenie na roślinę badaną w laboratorium

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy Opus 15 i Preludium 15. Łącznie na finansowanie projektów badawczych w ramach badań podstawowych przyznano naukowcom prawie 400 mln zł.

Dzień Campus France na Uniwersytecie Śląskim

dziewczyna patrząca na grafik i napis: Studia we Francji. Dni Campus France w Po

Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Agencja Campus France w listopadzie 2018 roku organizują w miastach uniwersyteckich akcję pt. „Dni Campus France w Polsce – Studia we Francji”, które adresowane są głównie do licealistów oraz studentów zainteresowanych studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko-polskimi oraz nauką języka francuskiego w Polsce.

Wręczenie dyplomów laureatom konkursu im. Marka Kuczmy

Zdjęcie: zdługopis w dłoni

W sobotę 24 listopada 2018 roku o godz. 12.00 w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczyste posiedzenie jury konkursu im. Marka Kuczmy połączone z wręczeniem dyplomów autorom wyróżnionych prac.

Wykład w ramach Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”

Wydział Prawa i Adminstracji

28 listopada 2018 r. o godzinie 12.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ( Katowice, ul. Bankowa 11b, aula nr 6) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”. W programie wydarzenia zaplanowano wykład prof. zw. dr hab. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz pt. „Zofii Kossak-Szczuckiej drogi do wolności”.

Dr Natalia Ruman Absolwentką z Pasją 2018 roku

Dr Natalia Ruman

Dyplomy oraz listy gratulacyjne i rekomendacyjne otrzymali najlepsi absolwenci roku akademickiego 2017/2018. Uroczystość, która odbyła się 19 listopada 2018 roku w rektoracie uczelni, stanowiła okazję do uhonorowania osób wyróżniających się bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów, celującymi lub bardzo dobrymi ocenami na dyplomach oraz osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi.

Udział delegacji Uniwersytetu Śląskiego w forum nt. inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku

Grafika: flaga Polski i flaga Chin

Na zaproszenie uczelni partnerskiej Northeastern University w Shenyang (Chiny) 22 listopada 2018 roku delegacja z Uniwersytetu Śląskiego wzięła udział w spotkaniu Shenyang Branch i forum „Integrating into One Belt and One Road, Promoting the Revitalization of Northeast China”.

Dzień Otwarty Notariatu 2018

grafika promująca Dzień Otwarty Notariatu 2018

Dzień Otwarty Notariatu to cykliczna akcja edukacyjna, która pozwala osobom zainteresowanym uzyskać praktyczne informacje dotyczące różnych obszarów prawa. Organizowana jest od 2010 roku i stanowi jedną z ważniejszych inicjatyw samorządu notarialnego.

Konferencja pt. „Konstytucja Biznesu – nowe doświadczenie”

Wydział Prawa i Administracji UŚ

Koło Naukowe Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej IUS PUBLICUM wraz z Polskim Towarzystwem Gospodarczym, Instytutem Prawa Gospodarczego oraz Polską Fundacją Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej IUS PUBLICUM organizują ogólnopolską konferencję naukową pt. „Konstytucja Biznesu – nowe doświadczenie”, która odbędzie się 27 listopada 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni

książka i młotek sądowy

23 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego (Cieszyn, ul. Bielska 62) rozpocznie się druga edycja warsztatów z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni, które są organizowane bezpłatnie przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL pod patronatem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina.

Konferencja pt. „Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Marek Licyniusz Krassus”

Budynek Wydziału Nauk Społecznych

21 i 22 listopada 2018 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11, sala Rady Wydziału, s. 142) odbywać się będzie konferencja pt. „Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Marek Licyniusz Krassus” zorganizowana przez Zakład Historii Starożytnej UŚ. W programie wydarzenia zaplanowano sesje, podczas których naukowcy reprezentujący różne ośrodki akademickie rozmawiać będą na tematy dotyczące życia i działalności rzymskiego polityka i wodza Marka Lucjusza Krassusa.

Prof. Marian Kisiel gościem „Salonu sztuk”

prof. Marian Kisiel

W czwartek 22 listopada 2018 roku o godz. 18.00 w Oddziale Teatralno-Filmowym Muzeum Historii Katowic (ul. M. Kopernika 11) w ramach cyklu „Salon sztuk” rozpocznie się spotkanie z prof. zw. dr. hab. Marianem Kisielem – historykiem literatury, krytykiem literackim i poetą, znawcą literatury polskiej XX wieku.

Spotkanie, podczas którego autor zaprezentuje wiersze z kilku tomików, poprowadzi Krzysztof Korwin-Piotrowski – scenarzysta, reżyser telewizyjny i teatralny.

Konferencja pt. „Światy poetyckie Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej”

uczestnicy konferencji, siedzą i robią notatki, widać tułów i ręce trzech osób

16 listopada 2018 roku w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się konferencja naukowa pt. „Światy poetyckie Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej” – ósma edycja projektu zatytułowanego „Światy poetyckie”, współorganizowanego od 2014 roku przez Zakład Literatury XX i XXI wieku Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

Konferencja pt. „Arnold Zweig (1887-1968) – Schriftsteller, Zeitkritiker, Humanist”

Arnold Zweig

Instytut Filologii Germańskiej Wydziału Filologicznego oraz Biblioteka Śląska w Katowicach organizują konferencję naukową pt. „Arnold Zweig (1887-1968) – Schriftsteller, Zeitkritiker, Humanist”, która odbędzie się 29 i 30 listopada 2018 roku w Bibliotece Śląskiej (plac Rady Europy 1, sala Benedyktynka). Konferencja jest w całości poświęcona życiu i twórczości niemieckiego pisarza Arnolda Zweiga, który w latach młodości związany był z Katowicami, m.in. jako redaktor czasopisma „Die Gäste”.

UŚ na targach edukacyjnych „Education Abroad” w Kijowie

broszury promocyjne Uniwersytetu Śląskiego

Od 15 do 17 listopada 2018 roku przedstawicielki Uniwersytetu Śląskiego Marta Barciak z Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych oraz Natalia Moiseienko ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej uczestniczą w targach edukacyjnych „Education Abroad” w Kijowie, gdzie przedstawiają ofertę edukacyjną uczelni na polskim stoisku narodowym „Ready, Study, GO! Poland”.

Konferencja „Oblicza i wymiary pracy socjalnej”

Budynek Wydziału Nauk Społecznych

22 listopada 2018 r. o godz. 9.00 (sala sympozjalna II, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowej 11, Katowice) odbędzie się jubileuszowa konferencja naukowa z okazji 25. lat kształcenia do zawodu pracownika socjalnego w Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.