facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Obóz edukacyjny dla młodzieży polonijnej „Letnie impresje z językiem polskim w tle”

logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

Projekt „Letnie impresje z językiem polskim w tle” to obóz edukacyjny dla młodzieży polonijnej, który zakłada organizację i przeprowadzenie w Cieszynie wakacyjnego obozu edukacyjnego dla młodzieży polonijnej i osób zainteresowanych wiedzą o Polsce, np. poprzez udział w zajęciach polonistycznych z ośrodków poza Polską z następujących krajów: Argentyna, Białoruś, Brazylia, Gruzja, Kazachstan, Mołdawia, Rosja, Ukraina.

Letnie warsztaty w ramach programu CEEPUS

logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

Od 31 lipca do 16 sierpnia 2017 roku w Cieszynie odbywać się będą organizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ letnie warsztaty w ramach programu Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) pt. „Ogólnosłowiańskie podchody »Gra-My z językiem polskim!«”. Program nastawiony jest na nabycie oraz udoskonalenie wszystkich kompetencji biegłości językowej, a także rozbudzenie zainteresowania bogactwem polskiej kultury, literatury, historii i wiedzy o współczesnej Polsce.

Warsztaty pt. „Trening grupowy”

grafika promująca Akademię Rozwoju Kariery 2017

26 lipca 2017 r. w godz. od 9.00 do 14.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, parter, sala nr 133) odbywać się będą zorganizowane w ramach Akademii Rozwoju Kariery bezpłatne warsztaty pt. „Trening grupowy”, które poprowadzi Katarzyna Girzecka z firmy Sopra Steria.

Specjalna oferta Kolei Śląskich dla studentów

Logo Kolei Śląskich

W ramach realizacji projektu „2017 – Rok Studenta w Kolejach Śląskich” przygotowane zostały dwie specjalne oferty biletów dla studentów śląskich uczelni:

Badania na temat pielgrzymek śląskich do Ziemi Świętej

Brama lwów w Jerozolimie. Fot. Agnieszka Sikora

Podróże do miejsc świętych podejmowane z pobudek religijnych należą do praktyk, których tradycja sięga starożytności. Nie tylko historycy, ale i hagiografowie, historycy kościoła, kulturoznawcy, antropolodzy, filozofowie, socjolodzy i specjaliści geografii turyzmu zajmowali się tym zagadnieniem od wieków, czego dowodzi bogata literatura naukowa na ten temat. Wydawać by się mogło, że tak liczne i dogłębne opracowania nie pozostawiają obszarów niezbadanych.

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak stypendystą DAAD w kategorii dla doświadczonych naukowców

prof. Przemysław Marciniak

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak – kierownik Katedry Filologii Klasycznej – otrzymał stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w kategorii dla doświadczonych naukowców. Stypendium zostało przyznane na realizację projektu pt. „Byzantium and the popular imagination – stereotypes, simplifications and reappraisal (19th–21st centuries)” we współpracy z Freie Universität w Berlinie.

Absolwenci Akademii Dyplomacji z wizytą studyjną w Belgii

Logo Akademii Dyplomacji

Od 10 do 14 lipca 2017 roku grupa absolwentów Akademii Dyplomacji uczestniczyła w wizycie studyjnej w Parlamencie Europejskim na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Marka Plury. W trakcie pobytu absolwenci spotkali się z posłem Markiem Plurą w Parlamencie Europejskim, gdzie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem instytucji europejskich oraz porozmawiać o najważniejszych problemach dzisiejszej Unii Europejskiej.

Nowe konstrukcje polimerowe do budowy ogniw słonecznych

Zdjęcie laboratorium Instytutu Chemii UŚ

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego we współpracy ze specjalistami z Politechniki Śląskiej opracowują nowe konstrukcje polimerowe, które w przyszłości będą mogły być wykorzystywane do budowy nowej generacji ogniw fotowoltaicznych.

Student Uniwersytetu Śląskiego Dzieci laureatem konkursu SciChallenge 2017

logo Uniwersytetu Śląskiego Dzieci

21 lipca 2017 roku o godz. 16.30 w Auditorium Maximum Uniwersytetu  Wiedeńskiego rozpocznie się uroczyste wręczenie nagród w SciChallenge – europejskim konkursie w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy konkursu mają do wyboru różne formaty prac (plakat, prezentacja lub film). Do tegorocznej edycji zgłoszono 437 prac zbiorowych i indywidualnych z całej Europy. Wśród dwunastu laureatów znalazł się Łukasz Szymura – student Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, prezentujący pracę pt. „Why do airplanes fly?”.

VIII edycja International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems

Wielokolorowa kula - fragment grafikipromującej konferencję

Od 23 do 28 lipca 2017 roku w hotelu SPA Gołębiewski w Wiśle odbywać się będzie VIII edycja International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems (IDMRCS).

Konferencja pt. „Antyczne techniki perswazyjne”

logo Polskiego Towarzystwa Filologicznego

15 i 16 września 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Antyczne techniki perswazyjne”, która została zorganizowana w ramach CVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Laureaci II edycji konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

flagi różnych państw ułożone w kole

Celem konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ” było wyłonienie spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego pracowników uczelni, którzy przez swoje działania w znaczącym stopniu przyczyniają się do umiędzynarodowienia UŚ oraz jego promocji za granicą.

Laureatkami tegorocznej edycji konkursu zostały:

Badania przestrzeni miejskiej z punktu widzenia morfologii miast w ujęciu geograficznym

Dr Marta Chmielewska

Prowadząc badania przekształceń przestrzeni miejskiej Katowic, dr Marta Chmielewska skupiła uwagę nie tylko na przeszłych wydarzeniach, które ukształtowały dzisiejszą morfologiczną postać miasta, lecz postanowiła również scharakteryzować zachodzące obecnie przemiany. Obszar badawczy zawierał się we współczesnych granicach administracyjnych Katowic ustalonych w 1975 roku, o łącznej powierzchni ponad 164 km2.

Trwa nabór do Akademii Dyplomacji

dwie męskie witające się ręce

Do 30 września 2017 roku potrwa rekrutacja do IV edycji Akademii Dyplomacji prowadzonej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pod patronatem Ambasady Francji w Polsce.

Oferta edukacyjna skierowana jest do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w dziedzinie etykiety dyplomatycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych oraz polityki zagranicznej. Spotkania prowadzone są przez ekspertów i wybitnych specjalistów z zakresu dyplomacji, savoir vivre’u, etykiety biznesu i komunikacji.

Dr Jacek Mikołajczyk nowym dyrektorem Teatru Syrena

Dr Jacek Mikołajczyk

12 lipca 2017 roku komisja konkursowa zdecydowała o wyborze na dyrektora Teatru Syrena dr. Jacka Mikołajczyka – reżysera teatralnego, tłumacza i teatrologa, adiunkta w Zakładzie Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ, absolwenta reżyserii opery i innych form teatru muzycznego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Akademii Muzycznej w Krakowie oraz kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UŚ.

Ankieta dotycząca powstania hali sportowej w Katowicach

Ikona: ankieta

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego prowadzi konsultacje dotyczące budowy wielofunkcyjnej hali sportowej w Katowicach. Obiekt miałby pełnić rolę akademickiego centrum sportowego, z którego korzystać będą mogli także mieszkańcy regionu.

Opinie na temat potrzeby powstania w Katowicach hali sportowej zbierane są w formie elektronicznej do 23 lipca 2017 roku. Anonimowa ankieta dostępna jest na stronie: docs.google.com.

Warsztaty nt. marki osobistej

grafika promująca Akademię Rozwoju Kariery

19 lipca 2017 r. w godz. od 9.00 do 14.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, parter, sala nr 133) odbywać się będą zorganizowane w ramach Akademii Rozwoju Kariery warsztaty pt. „Droga do spełnienia, czyli jak budować swoją markę osobistą”, które poprowadzi trener Anna Nazarewicz-Chechelska.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kicz w kulturach mediów”

logo Wydziału Filologicznego UŚ

15 i 16 listopada 2017 roku w Katowicach odbywać się będzie III ogólnopolska konferencja naukowej z cyklu „Kultura mozaikowa”, której organizatorami są Zakład Komunikacji Kulturowej oraz Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, a także Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Biblioteka Śląska.

Granty Rektora UŚ dla najlepszych studentów

Student piszący wzory matematyczne

Granty Rektora Uniwersytetu Śląskiego to nowa inicjatywa uczelni skierowana do studentów I roku rozpoczynających w nowym roku akademickim (2017/2018) naukę na studiach licencjackich lub jednolitych studiach magisterskich. Konkurs ma wspierać zdolnych młodych ludzi, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i mają pomysł na projekt badawczy lub edukacyjny.

O grant w wysokości do 5 tys. zł mogą się ubiegać laureaci olimpiad przedmiotowych, którzy tytuł laureata uzyskali w roku rozpoczęcia studiów, a także osoby, które uzyskały w części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym 100% punktów możliwych do zdobycia.

Zakończenie pierwszej edycji Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej

Słuchacze szkoły, w tle slajd z napisem „Filozofia i myśl chińska”

W niedzielę 16 lipca 2017 roku o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ odbędzie się uroczyste zakończenie pierwszej edycji Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej. Absolwentom certyfikaty wręczy prodziekan ds. studiów niestacjonarnych kierunków prawo i przedsiębiorczość dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior. Po uroczystości odbędzie się wykład prof. Li Guoqing z Northeastern University w Shenyang zatytułowany „Confucianism and Chinese Legal Culture”.

Patent dla sposobu wytwarzania kompozytu aluminiowo-ceramicznego zawierającego smary stałe

Patent

Prof. dr hab. Andrzej Posmyk i dr hab. inż. Jerzy Myalski z Politechniki Śląskiej oraz dr Henryk Wistuba z Uniwersytetu Śląskiego są autorami sposobu wytwarzania kompozytu aluminiowo-ceramicznego zawierającego smary stałe, który został objęty ochroną patentową.

XXVII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

Od 1 do 28 sierpnia 2017 roku w Cieszynie odbywać się będzie XXVII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej, której organizatorem jest Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Jej celem jest doskonalenie znajomości języka polskiego zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami studentów. Dzięki licznym zajęciom uczestnicy letniej szkoły będą mieli szansę sprawdzenia i ulepszenia swojej wiedzy językowej w praktyczny sposób. W tegorocznej edycji wydarzenia weźmie udział około 200 obcokrajowców z ponad 30 krajów z całego świata.

Pracownicy Wydziału Filologicznego uczestnikami International Medieval Congress

logo Wydziału Filologicznego

Prof. dr hab. Rafał Molencki i prof. dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyli w Międzynarodowym Kongresie Mediewistycznym (IMC), którego organizatorem od 1994 roku jest Uniwersytet Leeds.

Wychowanie dzieci w dwujęzyczności nienatywnej

Dr Sonia Szramek-Karcz

O tym, że znajomość języków obcych w XXI wieku jest koniecznością, nikogo przekonywać już nie trzeba. Otwarte granice, nasze członkostwo w Unii Europejskiej, korzystanie z najnowszych osiągnięć technologicznych i możliwość komunikowania się z całym światem w naturalny sposób wymuszają podniesienie kompetencji lingwistycznych. I choć niemowlęta słuchają angielskich bajek, przedszkolaki uczą się kilku języków, według danych TNS z 2016 roku ponad 1/3 Polaków zna tylko jeden język obcy, 15 proc. – dwa, a zaledwie 3 proc.

Trzy produkcje WRiTV podczas Sopot Film Festival

Logo Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

8 lipca 2017 roku rozpocznie się Sopot Film Festival 2017 – międzynarodowe wydarzenie promujące kulturę i twórczość filmową. W programie tegorocznej edycji znajdują się pokazy filmowe, wystawy, warsztaty, panele dyskusyjne oraz spotkania z twórcami. Festiwal prezentuje przekrój kina światowego, z wyróżnieniem dorobku rodzimej kinematografii, najnowsze i najwybitniejsze produkcje światowego formatu oraz arcydzieła klasyki kina.

Narodowy Kongres Nauki

Logo Narodowego Kongresu Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z krakowskim środowiskiem akademickim organizuje Narodowy Kongres Nauki, który odbywać będzie się w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie 19 i 20 września 2017 roku.

Rekrutacja na warsztaty metropolitalne

logo Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych UŚ

W październiku 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach rozpocznie się I edycja warsztatów metropolitalnych, organizowanych przez Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM) we współpracy z Biurem Współpracy z Gospodarką UŚ oraz SPIN-US Sp. z o.o.

Uczestnicy zajęć będą mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania obszarów metropolitalnych, procesów metropolizacji i narzędzi ich modelowania. Wśród poruszanych na szkoleniu zagadnień znajdą się między innymi kwestie prawne związane z funkcjonowaniem metropolii, problemy zagospodarowania przestrzennego, transportu metropolitalnego i zrównoważonego rozwoju.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.