facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Wykład Bonnie Nish pt. „Poetic Inquiry: The Ins and Outs of using poetry in research”

Bonnie Nish

14 października 2019 roku o godz. 15.30 na Wydziale Humanistycznym w Sosnowcu (sala nr 1.49) rozpocznie się wykład Bonnie Nish pt. Poetic Inquiry: The Ins and Outs of using poetry in research.

Cykl wykładów i warsztatów dot. chemii zapachu

osoby robiące notatki

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego organizuje cykl wykładów i warsztatów pt. „Chemia zapachu – fragrance chemistry”. Zajęcia poprowadzi prof. Sylvain Antoniotti z Instytutu Chemii Uniwersytetu Cote d’Azur w Nicei. Ponadto osoby zainteresowane wezmą udział w konsultacjach, podczas których będą miały możliwość zaprezentowania oraz przedyskutowania swoich badań.

Podczas spotkań poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Dr Izabela Mrochen uczestniczką spotkania w Europarlamencie w Luksemburgu

dr Izabela Mrochen

3 i 4 października 2019 roku w siedzibie Europarlamentu w Luksemburgu odbywa się spotkanie ekspertów ds. dostępności cyfrowej, w którym udział bierze dr Izabela Mrochen. Spotkanie ma służyć konsultacjom z zakresu dostępności stron, technologii wspomagających (WA / AT) i technologii językowych (LT).

Dr Aneta Drabek członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej

dr Aneta Drabek

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego dr Aneta Drabek z Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego została członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej w kadencji 2019–2024.

Godziny rektorskie

napis godziny rektorskie, zegar

W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2019/2020 prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek wprowadza w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 7 października 2019 roku (poniedziałek) od godziny 9.45 do godziny 15.15 (obejmujące drugi, trzeci i czwarty blok dydaktyczny).

Komunikat (pdf, 227 kB)

Impact mobility rEVolution’19

Widoczne dłonie, osoba pisząca notatkę

9 i 10 października 2019 roku w Katowicach odbędzie się największe wydarzenie w Polsce poświęcone mobilności, przemysłowi transportowemu i zaawansowanym technologiom – Impact mobility rEVolution’19. 

Inicjatywa ma na celu zaprezentowanie najnowszych rozwiązań w zakresie e-mobilności, zrównoważonych form transportu i źródeł energii, a także jak te czynniki wpływają na zmianę charakteru miast i takich branż, jak motoryzacyjna, energetyczna oraz powiązanych z tym dziedzin.

Obszary strategiczne Uniwersytetu Śląskiego. Animacja „ProspectUS. Alegorie”

Pięć postaci na szarym tle

Kadra, nauka, kształcenie, infrastruktura, widzialność i współpraca z otoczeniem  – to sześć obszarów funkcjonowania Uniwersytetu Śląskiego, których umacnianie ma przyczynić się do przekształcenia śląskiej Alma Mater w uczelnię badawczą. Ścieżki prowadzące do osiągnięcia tego celu w każdym z obszarów wyznacza nowa strategia rozwoju uczelni, która weszła w życie 1 października 2019 roku.

Impact fintech’19

osoby robiące notatki

4 i 5 grudnia 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się Impact fintech’19 – największe wydarzenie w Polsce poświęcone przyszłości usług finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej, którego celem jest między innymi stworzenie przestrzeni do dyskusji i dialogu między przedstawicielami świata nauki, biznesu oraz administracji państwowej i lokalnej. Podczas wydarzenia Uniwersytet Śląski reprezentować będzie rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, który weźmie udział m.in. w sesji inauguracyjnej.

III edycja konferencji pn. „Przed i po” poświęcona Czesławowi Miłoszowi

uczestnicy konferencji

10 i 11 października 2019 roku w Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu (ul. Wolności 408) odbywać się będzie konferencja pt. „Przed i po. Czesław Miłosz” gromadząca znawców dzieła noblisty. Uczestnicy spotkania podejmą próbę odpowiedzi na pytanie: czy bogata twórczość Czesława Miłosza zawiera dla współczesnych jeszcze jakieś przesłanie.

Nadzwyczajne walne zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego

Zdjęcie: piszaca osoba, zbliżenie na dłonie

14 października 2019 roku o godz. 15.30 (I termin) oraz o godz. 15.45 (II termin) w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 24) odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego. Porządek obrad przewiduje między innymi: wybór przewodniczącego i protokolanta spotkania, przedstawienie sprawozdania z likwidacji Stowarzyszenia, dyskusję oraz podjęcie decyzji o zakończeniu likwidacji.

Sukces naukowców UŚ w konkursie BEETHOVEN LIFE

osoba siedząca przy biurku z laptopem

BEETHOVEN LIFE to konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG). Stanowi on uzupełnienie konkursu BEETHOVEN CLASSIC, który nie obejmuje swoim zakresem tematycznym wniosków z zakresu nauk o życiu.

Do finansowania zakwalifikowało się 10 projektów badawczych realizowanych przez zespoły polsko-niemieckie. Laureatami konkursu zostali naukowcy z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego:

Indyjska sesja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Mahatmy Gandhiego

osoby robiące notatki

Uniwersytet Śląski oraz Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego organizują sesję naukową z okazji 150. rocznicy urodzin Mahatmy Gandhiego. Wykłady i spotkania będą odbywać się 15 i 16 października 2019 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ w Katowicach oraz w Chorzowskim Centrum Kultury. Tematyka obejmuje nie tylko przedstawienie postaci Gandhiego, ale także jego wpływu na powstawanie ruchów społecznych, narodowo-wyzwoleńczych w różnych częściach świata.

Spotkanie promujące książkę pt. „Pergamin wspomnień...”

prof. Marian Kisiel

15 października 2019 roku w Mieście Ogrodów Katowice (pl. Sejmu Śląskiego 2, sala 211) odbędzie się promocja książki pt. „Pergamin wspomnień. Szkice o poezji Mariana Kisiela”. Rozmowę z bohaterem, autorami szkiców oraz redaktorami książki poprowadzi Agnieszka Strzemińska. Spotkaniu towarzyszyć będzie recital Jakuba Blokesza. Książka ukazuje się w rocznicę trzydziestopięciolecia wydania pierwszego tomiku prof. Mariana Kisiela. Zamieszczone tu szkice koncentrują się na lirycznym dorobku twórcy.

Absolwent UŚ otrzymał tytuł Ambasadora Polszczyzny

Zdjęcie: Szczepan Twardoch

29 września 2019 roku w Katowicach zostały wręczone nagrody Ambasadora Polszczyzny, przyznawane przez Radę Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Tytułem honorowane są osoby i instytucje mające wybitne zasługi w krzewieniu pięknej, poprawnej i etycznej polszczyzny.

Do studentów na nowy rok akademicki. List prorektora ds. kształcenia i studentów

Grupa studentów

Drodzy Studenci,

jak zwykle o tej porze rozpoczynamy nowy rok akademicki w Uniwersytecie Śląskim. Ten rok 2019/2020 jest jednak szczególny, bowiem przynosi istotne zmiany w strukturze i funkcjonowaniu naszej uczelni. Od 1 października zaczyna działać w pełni nowe prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce
(tzw. Ustawa 2.0) oraz nasze przepisy wewnętrzne uchwalone przez Senat Uniwersytetu Śląskiego, m.in.: nowy statut UŚ, nowe regulaminy, w tym najważniejsze dla kształcenia: regulamin organizacyjny, studiów oraz regulamin Szkoły Doktorskiej.

List rektora do wspólnoty akademickiej ws. zmian organizacyjnych

Logo Uniwersytetu Śląskiego

Drodzy pracownicy, studenci i doktoranci, 
Wspólnoto Uniwersytetu Śląskiego!

Rozpoczynając 52. rok akademicki w Uniwersytecie Śląskim, otwieramy nowy rozdział w historii naszej Uczelni. 

Konferencja prasowa dot. 52. inauguracji roku akademickiego

mikrofony

W związku z przyjęciem Ustawy 2.0, zwanej również Konstytucją dla Nauki, podjęte zostały działania mające na celu przystosowanie Uniwersytetu Śląskiego do zmieniającej się sytuacji prawnej. We wtorek 1 października 2019 roku o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 29) odbędzie się konferencja prasowa poświęcona inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Śląskim, której głównym tematem będą zmiany w uczelni wprowadzone w związku z reformą systemu szkolnictwa wyższego. Omówione zostaną m.in.

Konferencja pt. „Dydaktyka polonistyczna i jej nauki”

budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach

9 i 10 października 2019 roku w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego (Katowice, ul. Św. Pawła 3) odbywać się będzie interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Dydaktyka polonistyczna i jej nauki” organizowana przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W czasie obrad uczestnicy będą starali się odpowiedzieć między innymi na następujące pytania:

Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025

Logo Uniwersytetu Śląskiego

„Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025”, jeden z najważniejszych dokumentów określających zasady funkcjonowania uczelni, została przyjęta przez Senat UŚ we wtorek 24 września 2019 roku. Jej zapisy wyznaczają między innymi kierunek podejmowanych działań umożliwiających przekształcanie Uniwersytetu Śląskiego w uczelnię badawczą. Osiągnięciu tego celu służyć ma umacnianie sześciu obszarów strategicznych uczelni: kadry, nauki, kształcenia, infrastruktury, współpracy z otoczeniem oraz widzialności.

» Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025 obejmująca Program działań strategicznych na lata 2019–2020 (pdf, 4,16 MB)

Sukces naukowców Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w konkursie „Geologia 2019”

ręka trzymająca długopis

„Geologia 2019” to konkurs mający na celu promowanie innowacyjnych usług i rozwiązań, propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, wspieranie rozwoju naukowego oraz popularyzację wiedzy dotyczącej geologii. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Środowiska.

Informacje dla wspólnoty akademickiej na temat zmian

Grafika przedstawiająca orła

Ubiegły rok akademicki był czasem przygotowywania się do wdrożenia ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która zaczęła obowiązywać 1 października 2018 roku. Trwały prace nad najważniejszymi dokumentami określającymi zasady organizacji i funkcjonowania uczelni. Nowy Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został przyjęty przez Senat UŚ 28 maja 2019 roku.

Inauguracja roku akademickiego w kampusie w Chorzowie

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w kampusie w Chorzowie odbędzie się 8 października 2019 roku o godz. 11.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Tegoroczna uroczystość będzie miała szczególne znaczenie, ponieważ zapoczątkuje istnienie nowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, w skład którego wejdą pracownicy dotychczasowych wydziałów: Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Matematyki, Fizyki i Chemii.

Seminarium pt. „Seniorzy a srebrna gospodarka – szanse, wyzwania, perspektywy”

osoba robiąca notatki

Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych organizuje seminarium pt. „Seniorzy a srebrna gospodarka – szanse, wyzwania, perspektywy”, które odbędzie się 21 października 2019 roku o godz. 10.00 na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (ul. Będzińska 60, s. 205).

Prof. Wiesław Banyś przewodniczącym Rady Naukowej SN PAN w Paryżu

Prof. Wiesław Banyś

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś z Wydziału Filologicznego UŚ pełnić będzie funkcję przewodniczącego rady naukowej paryskiej stacji Polskiej Akademii Nauk (PAN). Jednocześnie z ramienia tej jednostki został wybrany delegatem do Zespołu Doradczego ds. Zagranicznych Stacji Naukowych PAN, który działać będzie przy prezesie Polskiej Akademii Nauk. W skład Zespołu Doradczego wejdą reprezentanci poszczególnych rad programowych, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz delegaci wydziałów i kierownictwa PAN.

Twórcy związani z katowicką filmówką nagrodzeni na 44. FPFF w Gdyni

logo Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ

Podczas tegorocznego 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zostali nagrodzeni twórcy związani z Wydziałem Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Festiwal, który odbywał się od 16 do 21 września 2019 r. w Gdyni, to jedno z najstarszych wydarzeń filmowych w Europie, mające na celu promowanie polskiej kinematografii.

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w kampusie w Sosnowcu

budynek Wydziału Nauk o Ziemi

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w kampusie w Sosnowcu odbędzie się 10 października 2019 roku o godz. 11.00 w Międzywydziałowej Auli na Wydziale Nauk Przyrodniczych (Sosnowiec, ul. Będzińska 60).

Trwają zapisy na Intensywne Warsztaty Maturalne 2019/2020

logo Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów

Zespół Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów, działającego w ramach Uniwersytetu Otwartego UŚ, organizuje dla tegorocznych maturzystów Intensywne Warsztaty Maturalne. Innowacyjny projekt edukacyjny obejmuje 60 godzin ciekawych zajęć oraz kreatywnych ćwiczeń i powtórek, które ułatwią zdanie egzaminu maturalnego.

Inauguracja II edycji programu „Uniwersytet Najlepszych”

napis: Uniwersytet Najlepszych

27 września 2019 roku o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) odbyło się spotkanie inauguracyjne dla uczestników oraz tutorów II edycji programu „Uniwersytet Najlepszych”. Podczas spotkania uczniowie mogli poznać tutorów, którzy zostali im przydzieleni na podstawie deklarowanych zainteresowań, wymienić pierwsze wzajemne oczekiwania dotyczące uczestniczenia w programie, a także wstępnie omówić stawiane sobie cele.

Inauguracja roku akademickiego w kampusie w Cieszynie

zdjęcie: indeksy

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w kampusie w Cieszynie odbędzie się 9 października 2019 roku o godz. 11.00 w auli na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji (Cieszyn, ul. Bielska 62). W programie wydarzenia przewidziano przemówienia inauguracyjne, które wygłoszą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji dr hab. Krzysztof Marek Bąk, a także immatrykulację studentów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.