facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Spotkanie z dr Agnieszką Daukszą

CINiBA

30 października 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (sala konferencyjna na poziomie 0) rozpocznie się spotkanie z dr Agnieszką Daukszą – pracownikiem Katedry Antropologii Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorką książki zatytułowanej „Klub Auschwitz i inne kluby. Rwane opowieści przeżywców" (2016). Głównym tematem spotkania będzie II wojna światowa oraz to, jak myśli o niej młode pokolenie oraz czego może się od „przeżywców” nauczyć.

IX edycja Charytatywnego Kiermaszu Książek Naukowych w CINiB-ie

grafika na czterech książkach zamkniętych leży pięta otwarta

W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywa się dziewiąta edycja Charytatywnego Kiermaszu Książek, która potrwa do końca stycznia 2018 roku. Samoobsługowe stoisko z publikacjami mieści się obok wypożyczalni i informatorium na poziomie 0.

IV edycja „Bieg(z)Usiem” – wyniki

Zawodnicy rozpoczynający bieg

W sobotę 14 października 2017 roku w Parku Śląskim odbył „Bieg(z)Usiem” – symboliczny bieg na dystansie 5 km zorganizowany z okazji jubileuszu 50. urodzin Uniwersytetu Śląskiego. W tegorocznej edycji wydarzenia udział wzięło ponad 140 zawodników w różnych kategoriach wiekowych.

Zwycięzcy biegu:

„Speed stażing”

logo Biura Karier UŚ

24 października 2017 r. o godz. 13.00 w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 39) rozpocznie się „Speed stażing”, który nawiązując swoją formułą do „Speed datingu” (metody służącej zawieraniu kontaktów poprzez udział w krótkich randkach), umożliwi bezpośrednią rozmowę z pracodawcami oferującymi wysokiej jakości staże w IT.

Spotkanie rozpocznie się prezentacją firm (sala B4). Następnie osoby zainteresowane będą mogły wziąć udział w krótkich, pięciominutowych indywidualnych rozmowach z pracodawcami (hol główny na parterze budynku).

Nowe inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów – briefing prasowy

Mikrofony dziennikarskie

W czwartek 19 października 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się briefing prasowy organizowany przez Uniwersytet Śląski Maturzystów, podczas którego przedstawiciele UŚM przedstawią nowe inicjatywy i plany na rok akademicki 2017/2018. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w sali 24 (I piętro).

Pokaz starodruku „Pisně Duchowni Evangelitské”

CINiBA

W poniedziałek 30 października 2017 r. o godz. 16.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (sala seminaryjna, II poziom) rozpocznie się pokaz starodruku „Pisně Duchowni Evangelitské...” (1564) ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Pokazowi będzie towarzyszył wykład pt. „Kultura literacka Braci Czeskich w dawnej Polsce”, który wygłosi prof. dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Filologicznego UŚ. 

Konferencja pt. „Relacje Kościół – państwo na Górnym Śląsku w latach 1945–1989. Konflikt ideologiczny”

wieża kościoła - fragment plakatu promującego konferencję

19 października 2017 r. w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach (ul. św. Jana 10) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Relacje Kościół – państwo na Górnym Śląsku w latach 1945–1989. Konflikt ideologiczny”, której organizatorami są Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Od 20 do 22 października 2017 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska (Katowice, ul. Bankowa 9) obywać się będzie III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki.

Stoisko firmy nc+

Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego

W czwartek 19 października 2017 roku w godz. od 10.00 do 15.00 na deptaku przed budynkiem rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej w Katowicach zostanie ustawione stoisko firmy nc+. W związku z otwarciem nowego biura w Katowicach przedstawiciele jednostki zaprezentują aktualne oferty pracy i możliwości rozwoju oraz awansu w strukturach organizacji łączącej bogatą ofertę programową z zaawansowaną i przyjazną technologią. Spotkanie adresowane jest do osób zainteresowanych podjęciem pracy w firmie.

Wykład pt. „Planety pozasłoneczne: w poszukiwaniu innych światów”

logo PAU

24 października 2017 roku o godz. 16.00 w Willi Caro w Gliwicach (ul. Dolnych Wałów 8a) rozpocznie się kolejne spotkanie Polskiej Akademii Umiejętności w ramach „Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej”. Gościem będzie mgr Damian Jabłeka z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, który wygłosi wykład pt. „Planety pozasłoneczne: w poszukiwaniu innych światów”.

Sympozjum naukowe pt. „Roma aeterna i początki Rzymu – interpretacje starożytne”

Wydział Nauk Społecznych

20 października 2017 roku w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych będzie się odbywać, zorganizowane przez Zakład Historii Starożytnej Instytutu Historii UŚ, sympozjum naukowe pt.  „Roma aeterna i początki Rzymu – interpretacje starożytne”. Podczas spotkania prelegenci, reprezentujący różne szkoły badawcze i kilka ośrodków akademickich, podejmą rozważania nad zagadnieniami skupionymi wokół idei mitycznych początków miasta nad Tybrem oraz idei „wiecznotrwałości” Rzymu.

Szkoła Prawa i Biznesu USA

Uścisk dłoni dwóch biznesmenów

W nowym roku akademickim Szkoła Prawa USA rozszerza profil swojej działalności o aspekt biznesowy. W ramach współpracy Uniwersytetu Śląskiego z trzema uczelniami ze Stanów Zjednoczonych: Loyola University New Orleans, University of Arkansas at Little Rock oraz University of Toledo uruchomiona zostanie Szkoła Prawa i Biznesu USA.

Dotychczas Szkoła realizowała zajęcia wyłącznie z zakresu prawa amerykańskiego, obecnie kształcić będzie również w zakresie problematyki biznesowej. Wykłady poprowadzą profesorowie z prawniczych i ekonomicznych wydziałów współpracujących uczelni amerykańskich.

Ta nowatorska w skali kraju inicjatywa otrzymała dofinansowanie rządu USA

Uczestnicy International Staff Week z wizytą na Uniwersytecie Śląskim

Logo Silesian Universities Network: litery tworzące napis: SUN

W środę 18 października 2017 roku Uniwersytet Śląski będzie gościć przedstawicieli osiemnastu uczelni zagranicznych, którzy są uczestnikami organizowanego przez Politechnikę Śląską International Staff Week. Gości przywita Jarosław Gąsior, uczelniany koordynator programu Erasmus+. Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania potencjału Uniwersytetu Śląskiego i określenia możliwych form współpracy.

Konferencja naukowa poświęcona bizantyńskim komentarzom dotyczącym tekstów starożytnych

Fragment „Dialogów” Lukiana z Samosat – manuskrypt z X wieku (Harley MS 5694). Ź

Od 20 do 22 października 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (sala seminaryjna, II piętro) odbywać się będzie konferencja naukowa poświęcona XII-wiecznemu Bizancjum pt. „Preserving, Commenting, Adapting: Commentaries on Ancient Texts in Twelfth-Century Byzantium”. Wydarzenie, którego organizatorami są Centrum Badań nad Literaturą i Recepcją Bizancjum oraz Katedra Filologii Klasycznej UŚ, skoncentrowane zostanie na bizantyńskich komentarzach poświęconych tekstom starożytnym.

Wyniki parametryzacji jednostek naukowych

logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.), przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 2154).

Obrady Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na Uniwersytecie Śląskim

Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego Uniwersytet Śląski był gospodarzem posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Spotkanie z udziałem członków KRUP, przedstawicieli władz uczelni oraz zaproszonych gości odbyło się w piątek 20 października 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.

Podczas obrad, które poprowadził JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak – przewodniczący KRUP w kadencji 2016–2020, dyskutowano głównie na temat projektu nowych przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, tzw. Ustawy 2.0.

Podpisanie umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Teczka na dokumenty

W środę 18 października 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie, podczas którego podpisana zostanie umowa pomiędzy uczelnią a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego dokument sygnować będzie prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski, natomiast Bank Pekao reprezentować będą dyrektor regionu śląskiego Justyna Jabłońska oraz dyrektor ds. klientów detalicznych w regionie śląskim Katarzyna Salachna.

Wykład abp. dr. Wiktora Skworca pt. „Misja Kościoła”

Biblioteka Śląska

24 października 2017 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (plac Rady Europy 1, sala Parnassos) rozpocznie się kolejne spotkanie w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Prelekcję pt. „Misja Kościoła” wygłosi JE Arcybiskup dr Wiktor Skworc – metropolita katowicki, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wydarzenie, którego organizatorami są Stacja Naukowa PAU w Katowicach i Biblioteka Śląska, poprowadzi prof. zw. dr hab. Marek Zrałek.

Chór „Harmonia” nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Chórów „GaudeCantem”

logo Chóru UŚ Harmonia

Od 12 do 15 października 2017 roku w Bielsku-Białej odbywała się XIII edycja Międzynarodowego Festiwalu Chórów „GaudeCantem”, w którego programie znalazły się: warsztaty chóralne, seminarium dla dyrygentów chórów, konkurs chóralny, Przegląd Chórów Seniora oraz koncerty festiwalowe organizowane w Bielsku-Białej i miejscowościach powiatu bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego.

Wykład dr. Marka Kaczmarzyka pt. „Pamięć i uwaga...”

Uczestnicy konferencji

W czwartek 26 października 2017 roku o godz. 16.00 w sali audytoryjnej II w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach odbędzie się konwersatorium zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Katowicki. Podczas spotkania kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii dr Marek Kaczmarzyk wygłosi wykład pt. „Pamięć i uwaga. Dlaczego tak trudno cokolwiek zapamiętać?”.

Wystąpienie będzie poświęcone takim zagadnieniom, jak:

Warsztaty pn. „Paradygmat psychodynamiczny w ujęciu praktycznym…”

Logo Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego

W piątek 20 października 2017 roku w godz. od 9.30 do 13.30 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Grażyńskiego 53, sala 209) odbędą się warsztaty pn. „Paradygmat psychodynamiczny w ujęciu praktycznym, czyli jak stosować teorie psychoanalityczne w pracy z młodzieżą” adresowane do absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii oraz do osób zainteresowanych pomocą młodzieży.

Kursy dokształcające z języków obcych – edycja jesień 2017

logo Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Do 31 października 2017 roku trwają zapisy na zajęcia w ramach kolejnej edycji kursów dokształcających z języków obcych organizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego.

Program obejmuje zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego, a także kursy specjalistyczne i przygotowujące do egzaminów certyfikujących (First, CAE). Nowością w tej edycji są: kurs języka łacińskiego i cywilizacji europejskiej oraz kurs języka angielskiego dla osób w wieku 40+ (poziom A1, B1).

Pracownicy Wydziału Filologicznego nagrodzeni Złotymi Paszportami Górnośląskimi

logo Ślonskiego Trefa

W piątek 13 października 2017 roku w Domu Kultury w Chorzowie odbył się pierwszy „Ślonski Tref” – zorganizowane przez europosła Marka Plurę spotkanie aktywnych Górnoślązaków, podczas którego zostały wręczone Złote Paszporty Górnośląskie – wyróżnienia przyznane osobom szczególnie znaczącym dla krzewienia tożsamości Górnoślązaków. W tym roku Złotymi Paszportami uhonorowani zostali naukowcy, pisarze i społecznicy wspierający rozwój języka śląskiego.

50-lecie „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”

Wydział Teologiczny UŚ

25 października 2017 roku o godz. 15.00 na Wydziale Teologicznym UŚ (Katowice, ul. Jordana 18) rozpocznie się konferencja naukowa zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” – czasopisma, które zostało powołane do istnienia jako swoista reakcja środowiska kościelno-teologicznego na Górnym Śląsku na powstanie Uniwersytetu Śląskiego.

Dr Andrzej Swinarew wyróżniony medalem za innowacyjne rozwiązania

Dr Andrzej Swinarew

Dr Andrzej Swinarew z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego znalazł się w gronie tegorocznych Kawalerów Honorowego Medalu SPWiR im. Tadeusza Sendzimira. Wyróżnienie to zostało ustanowione z okazji 10. rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR).

Konferencja pt. „Marginalia, komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej”

otwierana książka

18 i 19 października 2017 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbywać się będzie, zorganizowana przez Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ, ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Marginalia, komentarze i przypisy w książce dawnej i współczesnej”. Udział w niej wezmą prelegenci z ponad dwudziestu ośrodków akademickich i badawczych.

IV edycja Akademii Dyplomacji

Uścisk dłoni, powyżej napis: Akademia Dyplomacji

Do 18 października 2017 roku przyjmowane są zapisy do IV edycji Akademii Dyplomacji prowadzonej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Oferta edukacyjna skierowana jest do osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w dziedzinie etykiety dyplomatycznej, kompetencji miękkich międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych oraz polityki zagranicznej.

Spotkania trwają dwa semestry, prowadzone są przez ekspertów i wybitnych specjalistów z zakresu dyplomacji, savoir vivre’u, etykiety biznesu i komunikacji.

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest ukończenie trzeciego roku studiów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Maksymalizacja potencjału śląskich uczelni

Logo  Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie”

Zwiększenie potencjału śląskich szkół wyższych to główny cel powstałego niedawno Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie” (ang. „Silesian Universities”). Jego skład tworzy pięć szkół wyższych: Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Częstochowska w Częstochowie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Politechnika Opolska w Opolu. Na miejsce siedziby nowego podmiotu wybrane zostały Katowice.

Miasteczka Akademickie promujące studia w Katowicach

logo kampanii "Studiuj w Katowicach"

Miasto Katowice wraz z katowickimi uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Śląską, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Akademią Muzyczną, Akademią Wychowania Fizycznego i Akademią Sztuk Pięknych organizuje kampanię  „Studiuj w Katowicach”. Przedsięwzięcie ma na celu pokazanie Katowic jako miasta akademickiego, posiadającego niezwykle różnorodną ofertę edukacyjną.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.