facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Nabór wniosków w ramach programu Fulbright-Schuman

Logo Fulbright

Do 1 grudnia 2017 roku można aplikować o granty Fulbright-Schuman – stypendia dla studentów studiów magisterskich, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia lub realizację własnych projektów dotyczących stosunków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej. Drugi typ grantów – tzw. granty innowacyjne – dedykowany jest kwestiom poufności i ochronie danych.

Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” nagrodzony na Filipinach

Logo Chóru Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia"

Członkowie Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Izabelli Zieleckiej-Panek wzięli udział w Andrea O. Veneracion International Choral Festival odbywającym się od 20 do 23 lipca 2017 roku w Manili na Filipinach. Zespół zajął trzecie miejsce w konkursie chórów w kategorii „Folk Song”. Cieszyńska „Harmonia” to jedyni artyści z Europy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w tym międzynarodowym wydarzeniu.

Zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela

dwie studentki przeglądające w bibliotece książkę

W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego prowadzony jest Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN). Podjęcie nauki w ramach tego programu daje możliwość uzyskania dodatkowych, spełniających aktualne wymagania MEN, kwalifikacji przez studentów tych kierunków studiów, które w swej ofercie edukacyjnej nie mają specjalności nauczycielskiej.

VI ogólnopolska konferencja pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”

logo konferencji

15 września 2017 r. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się IV ogólnopolska konferencja studentów i doktorantów pt. „Pomiędzy naukami – zjazd fizyków i chemików”. Podczas spotkania wykłady inauguracyjne zostaną wygłoszone przez dr hab. Irenę Jankowską-Sumarę z Instytutu Fizyki Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Techniczego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz dr. hab. Piotra Młynarza z Zakładu Chemii Bioorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

II edycja Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej

uczestnicy kursu

Do 5 września 2017 roku potrwa rekrutacja na zajęcia II edycji Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej – inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Przedsięwzięcie, które realizowane jest we współpracy z dwoma renomowanymi chińskimi uniwersytetami: Beijing Foreign Studies University oraz Northeastern University in Shenyang, skierowane jest zarówno do studentów, jak i przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z Chinami, a także do osób chcących bliżej poznać kulturę tego kraju.

Podpisanie umowy pomiędzy UŚ a Zespołem Szkół ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach

teczka na umowę

4 września 2017 r. o godz. 10.00 w auli Zespołu Szkół ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach (ul. Franciszkańska 5) rozpocznie się spotkanie, podczas którego zostanie podpisana umowa pomiędzy szkołą a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Badania jakości wód Jeziora Paprocańskiego

Odłowy ryb w trakcie analiz ichtiologicznych

Naukowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ postanowili zbadać jakość wód Jeziora Paprocańskiego i znaleźć odpowiedź na pytanie: dlaczego ich stan z roku na rok jest coraz gorszy. W tym celu sięgnęli m.in. do map opracowanych w latach 1747–1753 przez niemieckiego kartografa Fredericka Christiana von Wredego, na których zachowały się ówczesne rozwiązania hydrotechniczne będące cenną wskazówką dla naukowców. O tym, jakie propozycje mają biolodzy dla zarządców zbiornika wodnego, opowiada dr Andrzej Woźnica z Katedry Biochemii Uniwersytetu Śląskiego.

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego prowadzą badania Jeziora Paprocańskiego, jednego z najstarszych zbiorników zaporowych w Polsce.

13. edycja festiwalu „Jazz w Ruinach”

logo festiwalu "Jazz w Ruinach"

Od 4 do 20 sierpnia  2017 r. w Ruinach Teatru Victoria w Gliwicach odbywać się będzie 13. edycja festiwalu „Jazz w Ruinach” – wydarzenia, w którym udział biorą młodzi artyści grający muzykę jazzową, około jazzową i improwizowaną. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będą „Oblicza jazzu”. W programie festiwalu, który stanie się okazją m.in.

Nowy regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim

Zapisana kartka, na której leży pióro

1 października 2017 r. wejdzie w życie znowelizowany Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Dokonano w nim zmian dotyczących m.in.: studenckich praktyk zawodowych, indywidualnej organizacji studiów (IOS), indywidualnego dostosowania studiów dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (IDS) i zaliczania niektórych zajęć. Nowy Regulamin obejmie swoim działaniem wszystkich studentów, którzy rozpoczęli studia lub wznowili je po 30 września 2012 r. Istotną nowością będzie likwidacja możliwości tzw. reaktywacji na dzień obrony.

Pasieka na dachu Wydziału Prawa i Administracji UŚ

Pszczoła. Źródło Pixabay.com

Miejskie pasieki od lat z powodzeniem funkcjonują w wielu miastach na świecie. Setki uli można zobaczyć na dachach budynków Nowego Jorku, Londynu, Toronto czy Johannesburga. W Polsce pierwsze miejskie pasieki pojawiły się w Warszawie, znajdują się m.in. na dachu Regent Warsaw Hotel lub na terenie Pałacu Kultury i Nauki. Ule instalowane są również w Krakowie, Lublinie, Toruniu, Poznaniu czy Wrocławiu. Pierwsza miejska pasieka w Katowicach została zbudowana w 2016 roku na dachu budynku Unileveru przy ul. Chorzowskiej. Kolejnym miejscem przyjaznym pszczołom jest Uniwersytet Śląski.

Kancelaria ogólna nieczynna

czerwona ikona informacji

Informujemy, że w poniedziałek 14 sierpnia 2017 roku kancelaria ogólna w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie nieczynna.

Warsztaty pt. „Zarządzanie projektami w pigułce”

Logo Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego

W środę 9 sierpnia 2017 roku w godz. od 9.00 do 15.00 w Studenckiej Strefie Aktywności (Katowice, ul. Bankowa 12, s. 133) odbędą się warsztaty pt. „Zarządzanie projektami w pigułce” skierowane do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat planowania i realizacji projektów. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. takie kwestie, jak: efektywne zarządzanie projektami, tworzenie zespołu, definicja trójkąta ograniczeń projektu czy rola menedżera projektu.

Międzynarodowa konferencja pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”

Logo Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

16 i 17 października 2017 roku w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość” – DLCC2017 („Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning”). Tematem tegorocznej edycji wydarzenia będzie „Effective Development of Teachers’ Skills in the Area of ICT and E-learning”. W konferencji udział wezmą m.in. uczestnicy i eksperci unijnego projektu IRNet.

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „(Post)Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej”

Logo Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

Od 22 do 23 listopada 2017 roku w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „(Post)Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej” podsumowująca projekt badawczy pt. „Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I”.

„Biegiem na UŚ!”. Nabór na studia trwa

grafika "U-kierunkuj się"

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w naborze podstawowym wydziałowe komisje rekrutacyjne mogą podjąć decyzje o uruchomieniu naborów uzupełniających. Dostępna jest już lista kierunków, na które nadal prowadzony jest nabór: studia stacjonarne – I stopnia oraz II stopnia, studia niestacjonarne – I stopnia oraz II stopnia. Wykaz będzie aktualizowany na bieżąco.

Lista aktualnie otwartych rejestracji – zarówno w naborze podstawowym, jak i dodatkowym – dostępna jest na stronie: https://irk.us.edu.pl/catalog.

Studia na Uniwersytecie Śląskim to nie tylko bogata oferta dydaktyczna, na którą składa się szeroki wachlarz różnorodnych kierunków, specjalności i specjalizacji, to również możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań

Projekt dr. hab. Ryszarda Skowrona uzyskał wsparcie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

28 lipca 2017 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w którym wspierane są projekty badawcze w priorytetowych obszarach badawczych obejmujące:

Filmy WRiTV na 42. Festiwalu Filmowym w Gdyni

logo Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Od 18 do 23 września 2017 roku w Gdyni odbywał się będzie 42. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych – jedno z najstarszych wydarzeń filmowych w Europie, promujący na tak dużą skalę rodzimą kinematografię.

Warsztaty pt. „Zarządzanie sobą w czasie”

grafika promująca Akademię Rozwoju Kariery 2017

2 sierpnia 2017 r. w godz. od 9.00 do 14.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, parter, sala nr 133) odbywać się będą zorganizowane w ramach Akademii Rozwoju Kariery bezpłatne warsztaty pt. „Zarządzanie sobą w czasie”, które poprowadzi Daria Nosal z firmy Sopra Steria.

Kryzys „cyberdżihadyzmu”?

Zdjęcie klawiatury

Na przełomie 2014 i 2015 roku działalność propagandowa tzw. Państwa Islamskiego w przestrzeni wirtualnej osiągnęła swoją największą popularność. Publikowane materiały prezentujące dekapitację jeńców, sceny walk czy inne treści związane z terroryzmem docierały każdorazowo za pośrednictwem portali społecznościowych, informacyjnych czy tematycznych stron internetowych do milionów odbiorców. Począwszy od 2016 roku zainteresowanie internautów nowo publikowanymi materiałami zaczęło jednak spadać.

Trudności komunikacyjne w związku z wyścigiem kolarskim

Wyścig kolarski

Tegoroczny Tour de Pologne UCI World Tour odbywać będzie się od 29 lipca do 4 sierpnia 2017 roku. Po raz ósmy wyścig zagości również w Katowicach. Drugi etap, którego trasa prowadzi z Tarnowskich Gór do Katowic, odbędzie się 30 lipca.

To jedyny typowo sprinterski odcinek trasy, wokół miasta kolarze wykonają trzy rundy. W tym roku trasa została wydłużona i po raz pierwszy przebiegać będzie przez Dolinę Trzech Stawów. Meta tradycyjnie zostanie usytuowana pod Spodkiem.

Doktorant Wydziału Nauk Społecznych uczestnikiem sympozjum w Tybindze

logo Wydziału Nauk Społecznych UŚ

Od 9 do 14 lipca 2017 roku doktorant Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mgr Tomasz Burdzik uczestniczył w sympozjum naukowym pt. „Desire to have children and genome-editing: Ethical, legal and social aspects of genome-editing in in-vitro fertilization” zorganizowanym na Wydziale Medycyny na Eberhard Karls Universität w Tybindze.

Celem spotkania była integracja reprezentujących różne dziedziny badaczy zajmujących się problematyką edytowania genomu w kontekście zapłodnienia in vitro z perspektywy etycznej, prawnej oraz społecznej.

Podpisanie porozumienia między Uniwersytetem Śląskim a Polską Agencją Przedsiębiorczości

teczka na umowę

28 lipca 2017 roku o godz. 11.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala nr 24) rozpocznie się spotkanie, podczas którego zostanie podpisane porozumienie między uczelnią a Polską Agencją Przedsiębiorczości.  

Starania w sprawie zaprojektowania i utworzenia przystanku Chorzów Uniwersytet

tory kolejowe

W trosce o rozwój Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i polepszenia jakości codziennej egzystencji mieszkańców aglomeracji (w tym odpowiadającego na ich potrzebę udoskonalenia funkcjonowania połączeń komunikacyjnych) Uniwersytet Śląski, miasto Chorzów i Koleje Śląskie Sp. z.o.o.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji uczestnikami konkursu Nuremberg Moot Court 2017

logo Wydziału Prawa i Administracji UŚ

Drużyna studentów Wydziału Prawa i Administracji UŚ w składzie: Klaudia Krzysztowska, Mateusz Marchewka, Jagoda Rusińska, Weronika Szyszka oraz Tomasz Turejko została zakwalifikowana do udziału w prestiżowym międzynarodowym konkursie Nuremberg Moot Court 2017, który odbywać się będzie od 26 do 29 lipca 2017 roku w legendarnej sali nr 600 w Pałacu Sprawiedliwości w Norymberdze, gdzie sądzeni byli zbrodniarze wojenni III Rzeszy.

Apel Prezydium KRASP

logo KRASP

Informujemy, że ukazał się apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w związku z aktualną sytuacją polityczną w kraju. Treść apelu dostępna jest na stronie: www.krasp.org.pl/pl/komunikaty/apel_prezydium_sytuacja_polityczna_kraju.

XXX Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny

Afrykański tancerz

Od 26 sierpnia do 3 września 2017 roku odbywać się będzie XXX Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny – największa w regionie studencka impreza folklorystyczno-kulturalna, której gospodarzem jest Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego. W tegorocznej edycji udział wezmą zespoły z Algierii, Serbii, Niemiec, Irlandii, Słowacji, Turcji, Włoch, Sycylii, Republiki Zielonego Przylądka, Zimbabwe i Polski.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa prezentująca historię Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Folklorystycznego, którą zwiedzać można do 31 sierpnia 2017 roku

Wieczór Narodów

korowód studentów z flagami

15 sierpnia 2017 roku o godzinie 15.00 na rynku w Cieszynie rozpocznie się organizowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ w ramach letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej Wieczór Narodów, nad którym honorowy patronat sprawuje burmistrza Cieszyna Ryszard Macura.

Wydarzenie, w którym udział wezmą reprezentanci ponad 30 krajów, stanie się okazją do poznania sztuki, kultury, kulinariów, muzyki, tańca i tradycji m.in. Korei Południowej, Włoch, Niemiec, Indonezji, Gruzji, Tajwanu, Argentyny, Brazylii, Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Kanady, Chin i Japonii. W programie Wieczoru Narodów nie zabraknie również tradycyjnego odtańczenia poloneza i malowniczego korowodu studentów z flagami, ubranych w stroje narodowe,

Projekt pt. „Skarby Śląska – warsztaty polonistyczne dla Polonii i cudzoziemców”

logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

„Skarby Śląska – warsztaty polonistyczne dla Polonii i cudzoziemców” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, skierowany do przedstawicieli Polonii oraz obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego i/lub drugiego. Przedsięwzięcie ma na celu promocję Śląska wśród zagranicznych odbiorców, integrację kulturową i promocję wielokulturowości, przedstawienie najciekawszych elementów kultury śląskiej, śląskich zwyczajów i tradycji, a także najważniejszych w tym regionie miejsc.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.