facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

IV Dni Dostępności Cyfrowej

Fot. mężczyzna siedzący tyłem, przed nim leży laptop, w dłoni trzyma smartfon

Dni Dostępności Cyfrowej to cyklicznie organizowane wydarzenie, którego celem jest propagowanie oraz przybliżanie tematyki włączenia cyfrowego i społecznego poprzez wdrażanie międzynarodowych standardów WCAG 2.0. Tematem tegorocznej edycji będzie „Włączenie cyfrowe i dostępność do świata kultury i sztuki”. Trzydniowe spotkanie odbywać będzie się od 26 do 28 września 2018 roku w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach (ul. Teatralna 4).

Program IV Dni Dostępności Cyfrowej obejmuje seminarium (26 września) oraz szkolenia (27 i 28 września). W części seminaryjnej uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat: dostępności budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii

Salon Maturzystów 2018

Zdjęcie: stoisko Uniwersytetu Śląskiego

Organizowany w szesnastu miastach Salon Maturzystów Perspektywy 2018 to miejsce spotkań kandydatów na studia z przedstawicielami uczelni oraz z reprezentantami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Uczniowie mają okazję nie tylko zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi obowiązującymi na wybranych kierunkach studiów, ale również dowiedzieć się więcej o interesującej ich uczelni oraz zdobyć wszelkie informacje na temat matury.

Nawiązanie współpracy naukowo-dydaktycznej z ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

Zdjęcie: teczka na dokumenty

Uniwersytet Śląski i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi nawiązały współpracę naukowo-dydaktyczną, w ramach której wybrane zajęcia dla uczniów poprowadzą nauczyciele akademiccy, licealiści będą mogli natomiast uczestniczyć w wykładach, seminariach i warsztatach odbywających się na terenie Uniwersytetu Śląskiego.

Zasłużony dla miasta Katowic

Zdjęcie: okolicznościowy dyplom

Uniwersytet Śląski, który w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia oraz działalności naukowej i dydaktycznej, a także pracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego, został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Katowice”. Wręczenie aktu przyznania tytułu odbyło się 11 września 2018 roku podczas LIX sesji Rady Miasta Katowic.

Ze strony uczelni w uroczystym posiedzeniu udział wzięli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski oraz prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, a także kanclerz uczelni dr Agnieszka Skołucka.

Uniwersytet Śląski otrzymał Medal Konstantego Wolnego

Okolicznościowy Medal Konstantego Wolnego

Uniwersytet Śląski został uhonorowany medalem Konstantego Wolnego, pierwszego marszałka Sejmu Śląskiego. Okolicznościowe odznaczenie wręczone zostało 7 września 2018 roku podczas obchodów 60-lecia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.

Medal oraz certyfikat sygnowany przez przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz dyrektor Śląskiego Ogrodu Zoologicznego stanowią podziękowanie za wieloletnie wsparcie i współpracę.

51. inauguracja roku akademickiego

Herb Uniwersytetu Śląskiego

W poniedziałek 1 października 2018 roku Uniwersytet Śląski zainaugurował pięćdziesiąty pierwszy rok akademicki. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych. Do udziału w wydarzeniu społeczność akademicką zaprosili JM Rektor oraz Senat Uniwersytetu Śląskiego.

JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Wystąpienie JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka.
Fot. Sekcja Prasowa UŚ

W programie uroczystości przewidziano m.in. przemówienie inauguracyjne, które wygłosił JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, immatrykulację studentów i doktorantów, a także nadanie tytułów Profesora Honorowego

Program tutoringowy „First Steps in Science”

Zdjęcie: długopis w dłoni

W Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie realizowany jest program tutoringowy „First Steps in Science”, skierowany do uczniów i zapewniający im rozwój zainteresowań pod opieką nauczyciela akademickiego. Nabór uczestników trwa do 30 września 2018 roku.

Program obejmuje między innymi: realizację projektu naukowego pod opieką tutora, udział w cotygodniowych dedykowanych warsztatach problemowych prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych, a także udział w comiesięcznych seminariach naukowych o charakterze interdyscyplinarnym.

Prof. Marian Kisiel uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Katowice

prof. Marian Kisiel podpisujący dokumenty

6 września 2018 roku w Willi Goldsteinów w Katowicach odbyło się wręczenie Nagrody Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury.

CINiBA nagrodzona w konkursie Lodołamacze 2018

Zdjęcie: budynek Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka znalazło się wśród laureatów etapu regionalnego konkursu Lodołamacze 2018, zdobywając pierwsze miejsce w kategorii przyjazna przestrzeń publiczna. Nagrody etapu dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego wręczono podczas gali, która odbyła się 5 września 2018 roku w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego.

IV Dni Energii Miasta Katowice „Black to Green”

Zdjecie: Katowice, widok na Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Wykłady oraz debaty, warsztaty, konkursy i pokazy to tylko część programu przygotowanego w ramach Dni Energii Miasta Katowice, zaplanowanych 21 i 22 września 2018 roku. Wydarzenie, organizowane przez Miasto Katowice wraz z partnerami, w gronie których znajduje się Uniwersytet Śląski, adresowane jest do osób w każdym wieku.

Włącznik sterujący urządzeniami elektrycznymi w budynkach inteligentnych

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego zaprojektowali nowoczesny włącznik dotykowy, który służyć będzie do obsługi wielu urządzeń elektrycznych w budynkach inteligentnych. Dzięki czterem niewielkim panelom użytkownicy między innymi otworzą lub zamkną bramę czy drzwi, włączą, wyłączą lub zmienią natężenie oświetlenia, ustawią temperaturę w pomieszczeniu, opuszczą lub podniosą rolety elektryczne, a nawet obsłużą ekran z rzutnikiem. Decyzją Urzędu Patentowego RP urządzenie zostało objęte ochroną wzoru użytkowego.

Włącznik dotykowy może być stosowany zarówno w tzw. inteligentnych domach, jak również w budynkach użyteczności publicznej

SPIN-US w gronie wyróżnionych w konkursie „Marka-Śląskie”

Logo konkursu „Marka-Śląskie”

W sobotę 1 września 2018 roku podczas XXIV gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach po raz dziewiąty rozstrzygnięto konkurs „Marka-Śląskie”, którego celem jest promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów czy przedsięwzięć, które swój sukces osiągnęły nie tylko dzięki dobrej koniunkturze i ciężkiej pracy, ale także w oparciu o wyrafinowany marketing i planowane budowanie marki.

XXVI Ogólnopolska Akademicka Konferencja Metodyczna Ochrona Środowiska

Logo konferencji

Od 4 do 6 września 2018 roku Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego gościć będzie uczestników XXVI Ogólnopolskiej Akademickiej Konferencji Metodycznej Ochrona Środowiska. Coroczne spotkanie specjalistów reprezentujących różne obszary nauki i krajowe ośrodki naukowe, będzie stanowić okazję do zaprezentowania osiągnięć oraz wymiany doświadczeń naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Zostań wolontariuszem na Szczycie Klimatycznym

Zdjęcie: wolontariuszka udziela informacji

Urząd Miasta Katowice poszukuje wolontariuszy, którzy wspierać będą organizację Szczytu Klimatycznego (COP24). Wydarzenie odbywające się od 3 do 14 grudnia 2018 roku w Katowicach zgromadzi ok. 30 tysięcy uczestników z blisko 200 krajów. W COP24 wezmą udział reprezentanci rządów i dyplomacji, przedstawiciele organizacji pozarządowych i naukowcy, aktywiści, przedstawiciele przedsiębiorców i innych grup zainteresowanych rozwiązaniami dotyczącymi klimatu.

Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe – briefing prasowy

Zdjęcie: mikrofony dziannikarskie

Briefing prasowy dotyczący Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego odbędzie się we wtorek 4 września 2018 roku o godz. 10.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (sala 24).

Udział Uniwersytetu Śląskiego w misji edukacyjnej w Indiach

Logo targów: słowo EDUEXPOS

Od 2 do 8 września 2018 roku w Indiach realizowana będzie misja edukacyjna, w ramach której zorganizowane zostaną targi EduExpos oraz spotkania na uczelniach, a także w instytucjach edukacyjnych. Uniwersytet Śląski reprezentować będą pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą – Joanna Laskowska, kierownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych UŚ i Jarosław Gąsior kierujący Biurem Programu Erasmus. 

VI edycja konferencji pn. „SpreadIT”

Logo konferencji: Słowo SpreadIT

W sobotę 8 września 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbędzie się VI edycja konferencji naukowej pn. „SpreadIT” poświęconej szeroko rozumianym zagadnieniom informatycznym. W programie wydarzenia zaplanowano trzy ścieżki tematyczne:

Międzynarodowa konferencja pt. „Byzantium and the Modern Imagination…”

Zdjecie: długopis w dłoni

Centrum Badań nad Literaturą i Recepcją Bizancjum UŚ organizuje na Uniwersytecie Masaryka w Brnie międzynarodową konferencję pt. „Byzantium and the Modern Imagination. Patterns of the Reception of Byzantium in the Modern Culture”. W wydarzeniu, które odbędzie się 12 i 13 września 2018 roku, udział wezmą badacze z Austrii, Turcji, Grecji, Szwecji, Norwegii, Włoch, Czech i Polski. Gospodarzem dwudniowego spotkania jest Department of Classical Studies funkcjonujący w ramach Faculty of Arts Masaryk University.

Seminarium pn. „Bezpłatny transport zbiorowy w miastach: przyszłość czy populizm?”

Logo Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

W piątek 14 września 2018 roku o godz. 10.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11a, sala konferencyjna) rozpocznie się seminarium pn. „Bezpłatny transport zbiorowy w miastach: przyszłość czy populizm?”, którego celem jest dyskusja na tematy istotne dla rozwoju miast i gmin. Eksperci rozmawiać będą między innymi o tzw. zrównoważonej mobilności, zaletach i wadach bezpłatnej komunikacji miejskiej i wpływu cen usług miejskiego transportu zbiorowego na zachowania komunikacyjne. Wydarzenie otworzy dr hab. Robert Pyka, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM).

Tydzień adaptacyjny dla studentów przyjeżdżających na międzynarodową wymianę na semestr zimowy 2018/2019

logo 20-lecie Erasmusa w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

24 września 2018 r. o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpocznie się uroczysta inauguracja tygodnia adaptacyjnego dla zagranicznych studentów przyjeżdżających na Uniwersytet Śląski w semestrze zimowym 2018/2019 w ramach międzynarodowej wymiany akademickiej. Wydarzenie organizowane jest przez Biuro Programu Erasmus+ we współpracy ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej.

Dr Maria Chełkowska-Zacharewicz członkiem Rady Wykonawczej ESCOM

Logo międzynarodowej konferencji

Dr Maria Chełkowska-Zacharewicz z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego została powołana na członka Rady Wykonawczej European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM) – międzynarodowej organizacji non profit wspierającej teoretyczne, eksperymentalne i stosowane badania prowadzone w ramach nauk poznawczych w obszarze muzyki.

Studia podyplomowe z dofinansowaniem do 80%

Osoba czytające książkę, ujęcie z góry

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest podmiotem świadczącym usługi rozwojowe w ramach bezpłatnej Bazy Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl), czyli ogólnodostępnej listy ofert, dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Osoby zainteresowane mogą aplikować na studia podyplomowe objęte dofinansowaniem do 80%. Oferta kierowana jest do pracowników oraz właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Kierunki dofinansowane to:

Klasa Uniwersytetu Śląskiego z nauką języka chińskiego – podpisanie trójstronnego porozumienia

Teczka na dokumenty

W poniedziałek 3 września 2018 roku na Wydziale Nauk Społecznych, podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2018/2019 X Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach, odbyło się podpisanie porozumienia pomiędzy szkołą a Uniwersytetem Śląskim i Miastem Katowice.

Uczniowie zainaugurują rok szkolny na Uniwersytecie Śląskim

Uczniowie zgromadzeni w auli

We wrześniu Uniwersytet Śląski gościć będzie uczniów i nauczycieli czterech szkół ponadgimnazjalnych działających pod patronatem uczelni. Na Wydziale Nauk Społecznych, na Wydziale Nauk o Ziemi oraz w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbędą się uroczystości związane z inauguracją roku szkolnego 2018/2019.

Pracownicy Wydziału Filologicznego uczestnikami XVI Międzynarodowego Kongresu Slawistów

uczestnicy spotkania - mężczyźni w garniturach siedzą i robią notatki

Pracownicy Wydziału Filologicznego uczestniczyli w obradach XVI Międzynarodowego Kongresu Slawistów, który odbywał się od 20 do 27 sierpnia 2018 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Belgradzie (Serbia). W skład delegacji weszli: prof. zw. dr hab. Piotr Fast, dr hab. prof. UŚ Alina Świeściak, dr hab. prof.

Konferencja naukowa pt. „Peryferie i przekład”

uczestnicy konferencji, siedzą i robią notatki, widać tułów i ręce trzech osób

„Peryferie i przekład” to tytuł konferencji naukowej, która odbywać się będzie od 11 do 13 października 2018 roku w Ustroniu.

Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha 2018

logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

We wrześniu 2018 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach już po raz szósty przeprowadzi jako jedyna placówka w Polsce miesięczny kurs językowo-adaptacyjny dla 60 obcokrajowców podejmujących w Polsce studia II stopnia w ramach Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha.

Uroczysta inauguracja odbędzie się 3 września o godz. 10.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1). Wykład inauguracyjny wygłosi prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras. W wydarzeniu uczestniczyć będzie również Łukasz Wojdga – dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, na której zlecenie kurs jest organizowany.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.