facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Seminarium pt. „Narracje weganizmu: reprezentacje/ interpretacje/ inspiracje”

uczestnicy konferencji siedzą w auli. Na zdjęciu widać dużo młodych osób

26 czerwca 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbędzie się drugie ogólnopolskie seminarium pt. „Narracje weganizmu: reprezentacje/ interpretacje/ inspiracje”, które zostanie poświęcone badaniom nad weganizmem w kontekstach literacko-kulturowych.

V edycja konferencji „Various Dimensions of Contrastive Studies”

uczestnicy konferencji robiący notatki w zeszytach, które leżą im na kolanach

21 i 22 października 2019 roku w Ustroniu odbywać się będzie V edycja międzynarodowej konferencji „Various Dimensions of Contrastive Studies” (V-DOCS 2019), której organizatorem jest Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Celem wydarzenia jest zebranie środowiska akademickiego wokół tematu badań kontrastywnych nad językiem w ujęciu formalnym, funkcjonalnym, kognitywnym, semantycznym, pragmatycznym i kulturowym. Tegoroczny temat przewodni konferencji to kontakt językowy.

Podpisanie umów o współpracy z trzema szkołami

Zdjęcie: teczka na dokumenty

Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę z kolejnymi szkołami. W środę 13 marca 2019 roku podpisane zostaną trzy umowy: z Powiatowym Zespołem nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach – I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach, z Zespołem Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej oraz z Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Prof. Wiesław Banyś członkiem Rady Programowej Stacji Naukowej PAN w Paryżu

prof. Wiesław Banyś

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego UŚ, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016, członek zarządu European University Association – stowarzyszenia zrzeszającego uniwersytety, krajowe konferencje rektorów oraz sieci szkół wyższych z 48 krajów, wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prezes zarządu Stowarzyszenia „Pro Silesia” Biznes – Nauka – Samorząd został powołany w skład Rady Programowej Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu na kadencję 2019–2022.

Spotkanie ze stypendystami ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Zdjęcie: dyplom trzymany w dłłoni

W roku akademickim 2018/2019 stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia otrzymało 12 studentów i 5 doktorantów z Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane były za osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie, a wysokość stypendium wynosiła 15 tys. zł w przypadku studentów oraz 25 tys. zł – w przypadku doktorantów.

Hispanofonia 2019

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Adresowana do uczniów i nauczycieli szkół średnich Hispanofonia to odbywające się na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu wydarzenie, którego głównym celem jest promocja języka i kultury hiszpańskiej wśród uczniów w naszym regionie. Tematem przewodnim spotkania będzie Andalucía. Tegoroczna edycja Hispanofonii, która odbywa się pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, została zaplanowana na 15 marca 2019 roku.

Wykład nt. „Niemandsland nad Czarniawką – Wymarzona ojczyzna Janoscha”

uczestnicy konferencji robiący notatki w zeszytach, które leżą im na kolanach

Od listopada 2018 roku do marca 2019 roku w Bibliotece Niemieckiej w Katowicach (ul. Bankowa 14) odbywają się wykłady poświęcone kulturze i literaturze niemieckiej oraz historii Niemiec.

Wykłady otwarte w ramach Tygodnia Mózgu 2019

Grafika z napisem Tydzień Mózgu 2019

Od 11 do 15 marca 2019 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej oraz na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego odbywać będą się wykłady otwarte organizowane w ramach Światowego Tygodnia Mózgu. Uniwersytet Śląski już po raz dziesiąty włącza się w obchody wydarzenia, którego celem jest promowanie wiedzy z zakresu neurobiologii, kognitywistyki i psychologii.

Spotkania, przygotowane w ciekawej, popularnonaukowej formule, adresowane są do studentów, uczniów oraz osób interesujących się możliwościami i ograniczeniami naszego mózgu.

Wystawa „Śląska Nagroda Naukowa” w Akademii Wychowania Fizycznego

Statuetka Śląskiej Nagrody Naukowej 2019

Od 4 do 29 marca 2019 roku w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach eksponowana jest wystawa poświęcona Śląskiej Nagrodzie Naukowej 2019. Wyróżnienie to przyznawane jest badaczom i twórcom, którzy nie tylko w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki, mają szczególne osiągnięcia artystyczne, ale również promują śląską naukę i sztukę na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

Nagroda Królowej Rychezy dla Instytutu Filologii Germańskiej

Institut für deutsche Sprache und Literatur Uniwersytetu w Kolonii i Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego otrzymały Nagrodę Królowej Rychezy (Richeza-Preis), która przyznawana jest przez kraj związkowy Nadrenii Północnej-Westfalii instytucjom i osobom prywatnym zaangażowanym w porozumienie polsko-niemieckie. Nagroda nosi imię małżonki Mieszka II, zwanej Ryksą, pochowanej w Katedrze w Kolonii, której małżeństwo z polskim królem rozpoczęło wielowiekowe kontakty Nadrenii z Polską.

Prof. Krzysztof Zanussi doceniony za całokształt twórczości

Prof. Krzysztof Zanussi

Co roku Polska Akademia Filmowa nagradza najlepsze rodzime filmy, ich twórców, a także odtwórców ról, przyznając im statuetki Orłów. Laureaci Polskiej Nagrody Filmowej wyłaniani są w dziewiętnastu kategoriach, jedną z nich jest nagroda za całokształt twórczości wręczana od pierwszej edycji konkursu, czyli od 1999 roku. W tym roku wyróżnienie to otrzymał prof. zw. Krzysztof Zanussi z Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego.

Pierwsze posiedzenie Rady Uniwersytetu Śląskiego

Zdjęcie: posiedzenie Rady Uniwersytetu Śląskiego

W czwartek 7 marca 2019 roku w siedzibie uczelni odbyło się posiedzenie pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nowy organ kolegialny powołany został zgodnie z założeniami znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uchwałę w tej sprawie Senat Uniwersytetu Śląskiego przyjął 26 lutego.

Rada, licząca siedmiu członków, składa się z przedstawicieli śląskiej Alma Mater, osób spoza wspólnoty akademickiej oraz przewodniczącego samorządu studenckiego. Jest trzecim, obok rektora i senatu, najważniejszym organem uczelni.

Studenci Wydziału Artystycznego nominowani w 13. edycji „Art of Packaging”

logo Wydziału Artystycznego UŚ

Ideą prestiżowego konkursu „Art of Packaging”, który rozstrzygany jest w dwóch wariantach: „Debiuty” oraz „Professional”, jest promowanie innowacyjności, kreatywności i konkurencyjności polskich opakowań na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych.

Konferencja pt. „Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego”

uczestnicy spotkania w garniturach. Robią notatki. Nie widać ich twarzy

7 i 8 marca 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach odbywać się będzie kolejna samorządowa konferencja naukowa pt. „Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego”, której organizatorem jest Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ.

Zakończenie projektu pn. „Digitalizacja i archiwizacja zasobów Studenckiego Studia Radiowego Egida”

zdjęcie starego radia i napis: Digitalizacja i archiwizacja zasobów Studenckiego

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Digitalizacja i archiwizacja zasobów Studenckiego Studia Radiowego Egida”, dzięki któremu możliwe stało się zabezpieczenie nagrań dźwiękowych z lat 1969–1994 zrealizowanych w ramach działalności SSR Egida.

Wykład pt. „Wybrane problemy materiałowe oraz technologiczne w turbinowych silnikach lotniczych”

logo Polskiej Akademii Umiejętności

11 marca 2019 r. o godz. 17.00 na Politechnice Śląskiej w Katowicach (ul. Krasińskiego 8, sala nr 167) rozpocznie się spotkanie Komisji Nauk Przyrodniczych Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach, która organizuje cykl wykładów z zakresu nauk przyrodniczych. Gościem najbliższego spotkania będzie prof. dr hab. inż. Lucjan Swadźba z Zakładu Inżynierii Powierzchni i Przeróbki Plastycznej Politechniki Śląskiej w Katowicach, który wygłosi wykład pt. „Wybrane problemy materiałowe oraz technologiczne w turbinowych silnikach lotniczych”.

Dr hab. prof. UŚ Jan G. Małecki o historii odkryć pierwiastków chemicznych

Szklane naczynie

Jednym z nieodłącznych elementów wystroju sal, w których odbywają się lekcje chemii, jest obraz układu okresowego pierwiastków, zwany potocznie tablicą Mendelejewa. – Dziś widzimy barwny zestaw pierwiastków uporządkowanych według rosnącej liczby atomowej, których jednak nie poznalibyśmy, gdyby nie fascynujące dokonania ich odkrywców – mówi dr hab. prof. UŚ Jan Małecki z Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego, autor książki pt. Historia odkryć pierwiastków chemicznych.

Część ustna zawodów II stopnia XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

logo Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

9 marca 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się część ustna zawodów II stopnia XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Przystąpi do niej 35 uczniów z 22 szkół województwa śląskiego, którzy zostali wyłonieni ze 115 osób zgłoszonych do etapu szkolnego.

XIII edycja Święta Liczby Pi

Zdjęcie: wypełniona po brzegi uniwersytecka aula

Tradycyjnie w marcu na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego organizowane jest Święto Liczby Pi. Na program wydarzenia składają się interesujące wykłady popularnonaukowe, różnorodne warsztaty, a także pokazy i konkursy z nagrodami. Spotkania adresowane są nie tylko do kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów na kierunkach matematyczno-przyrodniczych, ale także studentów, nauczycieli i absolwentów.

Tegoroczna edycja rozpocznie się 14 marca 2019 roku o godz. 9.42 (czyli 3 * 3,14). Termin nie jest wybrany przypadkowo, nawiązuje do amerykańskiego zapisu daty 14 marca: 3.14, czyli pierwsze trzy cyfry liczby π. Pomysł obchodów święta powstał bowiem w 1988 roku w Stanach Zjednoczonych.

CLIX promocja doktorska

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

We wtorek 26 marca 2019 roku o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się CLIX promocja doktorska. Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.

Wykład gościnny dr hab. Grażyny Kubicy

Zdjęcie: budyenk Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

„Moja ślónsko suknia – projekt autoetnograficzny i tożsamościowy” to tytuł wykładu gościnnego, który 12 marca 2019 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie wygłosi dr hab. Grażyna Kubica z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

VII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

robiący notatki uczestnicy konferencji

13 maja 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie VII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów, której organizatorami są Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej,  a także Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel” oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Doradca zawodowy pomoże wybrać praktyki

Zdjęcie: długopis w dłoni

W ramach projektu „Studia i co dalej – zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy” Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego prowadzi szereg działań wspomagających aktywizację zawodową studentów na rynku pracy. Jedną z proponowanych form wsparcia jest doradztwo zawodowe.

Wykład inicjujący 21. edycję seminarium pn. „Problem granic w filozofii i nauce”

Wydział Nauk Społecznych UŚ

6 marca 2019 roku o godz. 16.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna IV) rozpocznie się 21. edycja interdyscyplinarnego seminarium pn. „Problem granic w filozofii i nauce”. Wykład inicjujący tę edycję wygłosi prof. dr hab. Tomasz Dietl z Instytut Fizyki PAN w Warszawie.

Panel dyskusyjny poświęcony powieści „Drach” Szczepana Twardocha

okładka  śląskiego wydania "Dracha" Szczepana Twardocha

7 marca 2019 roku o godz. 18.00 w Klubie Jagiellońskim w Katowicach (ul. Sienkiewicza 36/16) rozpocznie się panel dyskusyjny poświęcony powieści „Drach” Szczepana Twardocha, absolwenta Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego. W dyskusji wezmą udział:

IV edycja konferencji pt. „Pytania o Inność – Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego”

logo konferencji "Pytania o inność..."

16 i 17 maja 2019 roku w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji odbywać się będzie IV edycja międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Pytania o Inność – Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego”. Celem spotkania będzie poddanie naukowej refleksji jednego z pytań granicznych w ludzkim życiu: czym jest inność?

Podobnie jak w poprzednich latach w programie wydarzenia planowane są obrady plenarne, a następnie debata w kilku sekcjach tematycznych. Wśród proponowanych do omówienia zagadnień znaleźć się mogą następujące kwestie:

Dzień Kobiet z międzynarodowej perspektywy

trzy kobiety rozmawiające ze sobą i śmiejące się

7 marca 2019 roku o godz. 16.30 w siedzibie American Corner (Katowice, ul. Bankowa 14, sala nr 438) rozpoczną się obchody Dnia Kobiet widziane z międzynarodowej perspektywy, których organizatorami są: American Corner Katowice, Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ.

Dzień otwarty na Wydziale Artystycznym

grafika promująca dzień otwarty na Wydziale Artystycznym

13 marca 2019 roku o godz. 10.00 rozpocznie się Dzień otwarty Wydziału Artystycznego. W programie wydarzenia zaplanowano koncerty studentów edukacji artystycznej różnych specjalności, warsztaty, wystawy, wykłady i prezentacje przygotowane zarówno przez wykładowców, jak i studentów wydziału. Przewidywane jest ponadto zwiedzanie kampusu, a także konsultacje dla kandydatów na studia. Dzień otwarty zwieńczy jam session w wykonaniu gości, studentów oraz wykładowców Instytutu Muzyki.

42. edycja sympozjum „Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych”

logo Instytutu Chemii UŚ

Od 4 do 7 czerwca 2019 roku w Szczyrku odbywać się będzie 42. edycja sympozjum nt. „Chromatograficzne Metody Badania Związków Organicznych”. Celem spotkania jest wspieranie integracji środowiska analityków, chromatografistów, praktyków metod separacyjnych i chromatograficznych oraz przyczynianie się do rozwoju i popularyzacji chromatografii w Polsce, a także umożliwianie nawiązywania współpracy z liderami chromatografii z kraju i ze świata.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.