facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Konferencja „Przemiany w oświacie i problematyce badań nad pedagogiką przedszkolną...”

Zdjęcie: osoba pisząca w notesie

26 i 27 września 2019 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ (Katowice ul. Grażyńskiego 53) odbywać będzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Przemiany w oświacie i problematyce badań nad pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną w latach 1979–2019”. Wydarzenie, z udziałem gości zagranicznych, wpisuje się w obchody jubileuszu 40-lecia Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Honorowy patronat nad spotkaniem objął JM Rektor UŚ prof. dr hab.

Wizyta przedstawicieli Instytutu Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych

Grafika: flagi Polski i Chin

19 września 2019 roku Uniwersytet Śląski gościł przedstawicieli Instytutu Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS).

Szkolenie dla redaktorów czasopism naukowych pt. „Jak podnieść widoczność czasopisma w sieci?”

uczestnicy konferencji robiący notatki w zeszytach, które leżą im na kolanach

5 listopada 2019 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się spotkanie poświęcone Platformie Polskich Publikacji Naukowych, udostępnianiu treści w otwartym dostępie i licencjom Creative Commons, którego organizatorami są Uniwersytet Warszawski oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM).

Inauguracja intensywnego kursu adaptacyjnego dla zagranicznych studentów

W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach studiów częściowych oraz praktyk będzie gościć około 200 studentów z ponad 20 krajów, takich jak:  Brazylia, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Francja, Niemcy, Grecja, Indonezja, Włochy, Kazachstan, Kirgistan, Meksyk, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Tajwan, Turcja i Ukraina.

Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki

Kongres

Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki – Nauka dla Ciebie ma na celu wspomaganie realizacji działań związanych z promowaniem i popularyzacją nauki. Wydarzenie organizowane jest w ramach upowszechniania idei społecznej odpowiedzialności nauki, promowanej m.in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej głównym założeniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, zwłaszcza w miejscach, w których ograniczony jest dostęp do możliwości poszerzania wiedzy.

Kongres Oświaty Katowice 2019

ręka trzymająca długopis

Kongres Oświaty Katowice to wspólne przedsięwzięcie miasta Katowice oraz Uniwersytetu Śląskiego, reprezentowanego przez Uniwersytet Otwarty UŚ. Wydarzenie, które odbędzie się 26 października 2019 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, skierowane jest do dyrektorów, nauczycieli, wykładowców, edukatorów, rodziców i wszystkich tych, którzy wdrażają nowe rozwiązania edukacyjne. Hasłem jubileuszowej 5. edycji będzie „Szkoła – wspólnota ucząca się”.

Konferencja pt. „Nauczanie przez dociekanie i eksperymentowanie…”

uczestnicy konferencji, którzy siedzą i robią notatki

„Badaj, dociekaj, eksperymentuj” to hasło przewodnie konferencji naukowo-dydaktycznej pt. „Nauczanie przez dociekanie i eksperymentowanie, czyli jak działają Kluby Młodych Odkrywców (KMO)”, która odbędzie się 30 września 2019 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1a).

Konferencja pt. „Notatnik Jupyter w edukacji i badaniach”

osoba trzyma w dłoni długopis i robi notatki

„Jupyter@edu – infrastruktura dla systemowej edukacji opartej o chmurę: skalowalna implementacja systemu notebooków Jupyter do badań naukowych” to wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który jest liderem, Uniwersytetu w Augsburgu, Universidade Portucalense Infante Dhenrique-Cooperativa De Ensino Superior Crl w Porto oraz European University Cyprus w Nikozji. Konferencja pt.

Uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Katowice w dziedzinie kultury

Dyplom

Tegoroczna uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Katowic w dziedzinie kultury odbędzie się 12 września 2019 roku o godz. 14.00 w Wilii Goldsteinów w Gliwicach (pl. Wolności 12a). W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

W programie uroczystości przewidziano między innymi przedstawienie sylwetek laureatów, wręczenie wyróżnień przez prezydenta Katowic Marcina Krupę oraz koncert kwartetu smyczkowego Piotra Steczka.

ŚMCEBI laureatem konkursu „Marka – Śląskie”

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie zostało nagrodzone w X edycji konkursu „Marka – Śląskie” w kategorii nauka w podziękowaniu za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego. Plebiscyt został rozstrzygnięty podczas XXV Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, która odbyła się 7 września 2019 roku.

Seminarium pt. „Uniwersytet 2.0 – szanse i bariery wdrażania nowych regulacji prawnych w polskich uczelniach”

uczestnicy konferencji robiący notatki

Szanse i bariery wdrażania nowych regulacji prawnych w uczelniach w kontekście reformy szkolnictwa wyższego w Polsce to temat seminarium, które odbyło się 16 września 2019 roku na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ (Katowice, ul. św. Pawła 3). Spotkanie otworzyło wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka.

Dzień otwarty Wydziału Prawa i Administracji UŚ

Budynek Wydziału Prawa i Administracji UŚ

25 września 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się dzień otwarty, którego hasło przewodnie brzmi „Prawo a rzeczywistość”. Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

52. inauguracja roku akademickiego

herb Uniwersytetu Śląskiego

W poniedziałek 7 października 2019 roku Uniwersytet Śląski zainaugurował pięćdziesiąty drugi rok akademicki. Uroczystość odbyła się w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych.

W programie wydarzenia przewidziano m.in. przemówienie inauguracyjne JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, immatrykulację studentów i doktorantów, a także nadanie tytułów Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego, które otrzymali: prof. dr hab. inż. Alicja Wakulicz-Deja, prof. zw. dr hab. Adam Lityński oraz prof. zw. dr hab. Józef Ciągwa.

VII edycja konferencji pt. „SpreadIT”

budynek Wydziału Prawa i Administracji UŚ

„SpreadIT” to jedna z największych w Polsce konferencji poświęconych szeroko rozumianym zagadnieniom informatycznym. Tegoroczna VII edycja odbędzie się 14 września 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (Katowice, ul. Bankowa 11b). Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

„Z humanistyką w przyszłość!” – Dzień otwarty Wydziału Filologicznego

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

25 września 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach (plac Sejmu Śląskiego 1) odbędzie się trzecia edycja Dnia otwartego, którego hasło przewodnie brzmi „Z humanistyką w przyszłość!”. Wydarzenie zainaugurują trzy wykłady:

Salon Maturzystów 2019

grupa uczniów podczas Salonu Maturzystów

Organizowany w szesnastu miastach w Polsce Salon Maturzystów to miejsce spotkań kandydatów na studia z przedstawicielami uczelni oraz z reprezentantami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Podczas wydarzenia maturzyści mają okazję nie tylko zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi na wybranych kierunkach studiów oraz z interesującymi ich uczelniami, lecz także mogą uzyskać informacje o czekającym ich w maju egzaminie maturalnym.

Gala „Śląskie Asy” 2019

zdjęcie zbiorowe uczniów

Podczas tegorocznej gali „Śląskie Asy” ponad 40 najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego, laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych zostanie uhonorowanych listami gratulacyjnymi JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka oraz upominkami. W wydarzeniu weźmie udział również prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Wyróżnione zostaną również szkoły, które mogą poszczycić się największą liczbą uczniów z wybitnymi osiągnięciami.

Ponad milion złotych na wymianę stypendialną doktorantów i kadry akademickiej

Zdjęcie: liczna grupa uczestników spotkania

W październiku br. Uniwersytet Śląski rozpocznie realizację drugiej edycji projektu „PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”. Na jego wdrożenie uczelnia pozyskała 1 117 570 złotych.

W ramach programu zrealizowanych zostanie 60 wyjazdów zagranicznych i 40 przyjazdów z uczelni zagranicznych. Większość z nich, bo aż 80%, adresowana jest do doktorantów. W projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby kształcące się na studiach doktoranckich, jak i podejmujące naukę w nowo powstałych szkołach doktorskich UŚ.

VIII edycja konferencji dla młodych naukowców pt. „Pomiędzy naukami – Science Beyond Disciplines”

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

19 i 20 września 2019 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A) odbędzie się VIII edycja interdyscyplinarnej konferencji naukowej dla młodych naukowców pt. „Pomiędzy naukami – Science Beyond Disciplines” organizowanej przez Wydziałową Radę Samorządu Doktoranckiego, działającą przy Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski,który otworzy drugi dzień obrad.

Podczas wydarzenia studenci, doktoranci i młodzi doktorzy będą mogli przedstawić wyniki swoich badań z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk medycznych. Spotkanie będzie również okazją do dyskusji na temat prowadzonych badań oraz nawiązania współpracy między naukowcami.

Wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Logo Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Uniwersytet Śląski wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Sustainable Development Goals) przyjętych przez przedstawicieli 193 państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas Zgromadzenia Ogólnego w 2015 roku.

W rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” opublikowanych zostało 17 globalnych celów oraz 169 powiązanych z nimi zadań w obszarach o kluczowym znaczeniu dla ludzkości, uwzględniających równowagę pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Włączając się w misję społecznej odpowiedzialności uczelni, Uniwersytet Śląski poprzez swoją działalność badawczą, dydaktyczną i artystyczną,

Inauguracja kursu językowo-adaptacyjnego dla obcokrajowców

logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako jedyna placówka w Polsce od 2013 roku przeprowadza kurs językowo-adaptacyjny dla obcokrajowców podejmujących w Polsce studia II stopnia w ramach programu stypendialnego im. S. Banacha. Inauguracja tegorocznej edycji odbędzie się 3 września 2019 roku o godz. 10.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1). W uroczystości udział weźmie prorektor ds.

Rozpoczęcie roku szkolnego w uniwersyteckim I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie

osoby siedzące

Prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras weźmie udział w rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020 w uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Chorzowie. Uroczystość odbędzie się w auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie. Wykład inauguracyjny pt. „Kultowe pieśni młodego pokolenia” wygłosi prof. zw. dr hab.

Nabór na III edycję Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

logo Podyplomowych Studiów Wiedzy o Regionie

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Związkiem Górnośląskim ogłasza nabór na trzecią edycję dwusemestralnych interdyscyplinarnych Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie, które oferują:

Rekrutacja uzupełniająca do II edycji programu „Uniwersytet Najlepszych”

napis: Uniwersytet Najlepszych

Już 2 września 2019 roku rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do II edycji programu „Uniwersytet Najlepszych”. Możliwość dołączenia do projektu ma młodzież spełniająca regulaminowe kryterium – osoby uczącej się i zamieszkałej na terenie Chorzowa lub Sosnowca.

„Uniwersytet Najlepszych” to nowoczesna inicjatywa edukacyjna, której pomysłodawcami są Uniwersytet Śląski i miasto Katowice. W II edycji program został rozszerzony o kolejne miasta – w roku akademickim 2019/2020 wsparcie wyróżniającym się uczniom, oprócz Katowic, zapewnią również Chorzów oraz Sosnowiec.

Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe

Uniwersyteckie Miasteczko Naukowe

„Osobliwości Świata Fizyki”, „Biorobotyka” oraz „Niesamowita historia ludzkości” to trzy cykle wykładów i zajęć przygotowanych w ramach Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego. Adresatami projektu popularyzującego naukę są uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. prezentacje związane z działaniem robotów, funkcjonowaniem ludzkiego ciała czy prawami fizyki, eksperymenty naukowe, a także prelekcje dotyczące popkultury i sztucznej inteligencji.

XXXV Osobliwości Świata Fizyki

logo Uniwersytetu Śląskiego Dzieci

Pokazy, wykłady i eksperymenty składają się na program tegorocznej XXXV edycji Osobliwości Świata Fizyki. Tematyka spotkań związana jest z programem szkolnym. W tym roku uczniowie będą mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów: „Pod napięciem…” oraz „Ogień – przyjaciel czy wróg?”. Wydarzenie odbywać się będzie od 9 do 27 września 2019 roku w salach audytoryjnych Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 14).

180 000 euro dla projektu pn. „Między interakcją a innowacją – kreowanie przestrzeni komunikacyjnej...”

dwoje studentów trzymających książki

Wydział Filologiczny otrzymał dofinansowanie kolejnego dużego projektu grantowego. Zespół w składzie: dr Beata Duda, dr Marta Margiel, dr Barbara Mitrenga, dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Kinga Wąsińska, dr hab.

Dr inż. Karolina Jurkiewicz laureatką konkursu Lider NCBR

otwarta książka i pochylający się nad nią chłopak

Do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach X edycji programu Lider zakwalifikował się projekt badawczy pt. „Alternatywne materiały węglowe grafityzowane katalitycznie z przeznaczeniem na anody do akumulatorów litowo-jonowych”, realizowany przez dr inż. Karolinę Jurkiewicz z Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Wartość dofinansowania wynosi 1 468 187,50 zł.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.