facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

XVI Węgiel Film Festiwal

logo Węgiel Film Festiwal

Węgiel Film Festiwal to wydarzenie organizowane przez studentów Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ideą przedsięwzięcia jest prezentacja twórczości studentów szkół filmowych z różnych stron świata. Tegoroczna edycja odbywać się będzie 11 i 12 kwietnia 2019 roku w nowej siedzibie Wydziału (Katowice, ulica św. Pawła 3).

Aktywna postawa jest dla nas szansą

Słowo ProspectUS

Zmiany wynikające z wprowadzania tzw. Ustawy 2.0 dotyczą niemalże każdej sfery szkolnictwa wyższego w Polsce, w tym także zasad ewaluacji, od których zależeć będzie sposób funkcjonowania uczelni. Dotychczas parametryzacji poddawane były wydziały lub instytuty. Według nowych kryteriów decydującej ocenie podlegać będą dyscypliny naukowe.

Gala wręczenia nagród w VIII edycji konkursu dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek

Zdjęcie: nagrodę odbiera jedna z laureatek poprzedniej edycji konkursu

W VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek oceniane były  prace, które opublikowane zostały w 2018 roku. Do głównej kategorii konkursu zakwalifikowano 68 materiałów dziennikarskich: 16 telewizyjnych, 21 prasowych, 12 radiowych i 19 internetowych. W klasyfikacji młodych twórców nominowano 3 studenckie prace.

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi podczas gali, która rozpocznie się w piątek 26 kwietnia 2019 roku o godz. 17.00 w Teatrze Śląskim w Katowicach (Scena w Malarni).

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek jest promocja regionu, a także upamiętnienie Krystyny Bochenek

Konferencja w ramach 2. Targów Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego REHexpo

Logo wydarzenia

12 i 13 kwietnia 2019 roku odbywała się ogólnopolska konferencja popularno-naukowa pt. „Symbioza Fizjoterapii, Medycyny i Inżynierii Biomedycznej, czyli współpraca fizjoterapeuty, lekarza, inżyniera szansą na jakość, rozwój i naukę”, której organizatorami byli Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach i Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu, a współorganizatorami – Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Doc. dr Maria Iliewa Iwanowa gościem Wydziału Filologicznego

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

1 kwietnia 2019 roku w godz. od 13.15 do 14.45 na Wydziale Filologicznym (Sosnowiec, ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 5, sala nr 0.51) odbywać się będzie spotkanie z doc. dr Marią Iliewą Iwanową z Uniwersytetu im. Świętych Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria), która wygłosi wykład pt. „Българските концепти ‘мъж’, ‘жена’ и ‘дете’ през полското асоциативно огледало” („Bułgarskie koncepty ‘myż’, ‘żena’ i ‘dete’ w zwierciadle polskich asocjacji”).

Jubileusz sześćdziesięciolecia Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej

siedzący przy stole uczestnicy spotkania

W roku akademickim 2018/2019 Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej obchodzi jubileusz sześćdziesięciolecia. Katedra należy do najstarszych tego typu jednostek w Uniwersytecie Śląskim. Powstała z inicjatywy prof. Mieczysławy Mitery-Dobrowolskiej w roku 1958 (wówczas – jako Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego) na Wydziale Filologiczno-Historycznym katowickiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Od początku działalności Katedry jej pracownicy prowadzą badania empiryczne (m.in.

XI Chorzowski Festiwal Nauki

Grafika, plakat promujący wydarzenie

Wykłady, prezentacje, warsztaty, wycieczki naukowe oraz webinaria składają się na program 11. edycji Chorzowskiego Festiwalu Nauki, którego partnerem jest Uniwersytet Śląski. Mottem tegorocznej odsłony wydarzenia jest przekorne pytanie: „Po co nam nobliści?”.

Festiwal organizowany przez miasto Chorzów jest ciekawą formą edukacji, kierowaną do wszystkich chętnych, niezależnie od wieku czy indywidualnych zainteresowań. Do współtworzenia festiwalowych wydarzeń zaproszone zostały śląskie uczelnie, instytucje promujące wiedzę z różnych dziedzin nauki oraz firmy, a na program chorzowskiego święta nauki składa się ponad 60 wydarzeń organizowanych w 16 lokalizacjach, w tym na terenie chorzowskiego kampusu Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja naukowa „Nowe osobowości w muzyce i sztukach współczesnych…”

Zdjęcie: osoby robiące notatki, zbliżenie na dłonie

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego organizuje II międzynarodową konferencję naukową „Nowe osobowości w muzyce i sztukach współczesnych. W poszukiwaniu mistyki – nowe wymiary duchowości w muzyce i sztukach pięknych XX i XXI wieku”. Spotkanie, które skierowane jest do kompozytorów, muzykologów, wykonawców, teoretyków, artystów plastyków i historyków sztuki, poświęcone zostanie muzyce i sztuce po 1965, nawiązującym w swojej genezie do mistycyzmu lub duchowości.

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

Zdjęcie: długopis w dłoni

Powołanie Rady Doskonałości Naukowej (RDN) to kolejny etap wdrażania znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nowy organ ma działać na rzecz rozwoju kadry naukowej oraz dbać o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. W zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.

Wybrano przewodniczącego Rady Uniwersytetu Śląskiego

Zdjęcie portretowe

Piotr Uszok został wybrany przewodniczącym pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uchwałę w tej sprawie Senat uczelni przyjął podczas posiedzenia, które odbyło się 26 marca 2019 roku.

Przewodniczący Rady Uniwersytetu Śląskiego jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez wiele lat nieprzerwanie pełnił funkcję prezydenta Katowic – od 1998 do 2014 roku. Wcześniej sprawował obowiązki radnego (od 1990 roku) oraz wiceprezydenta miasta (od 1994 roku). W latach 1999–2003 pełnił funkcję prezesa Związku Miast Polskich, a następnie – prezesa zarządu Unii Metropolii Polskich (w latach 2003–2007).

European Start-up Days

Grafika promująca wydarzenie

14 i 15 maja 2019 roku w hali widowiskowo-sportowej Spodek odbywać się będą European Start-up Days, których celem jest integracja środowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami, inwestorami i organizacjami wsparcia biznesu. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego. Przy stanowisku uczelni będzie można uzyskać informacje m.in. na temat: współpracy z sektorem gospodarczym, działań realizowanych przez spółkę celową uczelni – SPIN-US i możliwości oferowanych w ramach funduszu Invento Capital, jak również zapoznać się z ofertą studiów podyplomowych.

Prof. Wiesław Banyś uhonorowany jubileuszowym medalem KRUP

Zdjęcie: prof. Wiesław Banyś

W uznaniu zasług dla rozwoju nauki i uniwersytetów polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, rektor uczelni w latach 2008–2016, został uhonorowany jubileuszowym medalem 30-lecia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Powołanie członków Rady Języka Polskiego

Zdjęcie: długopis w dłoni

Prof. dr hab. Helena Synowiec i dr hab. Danuta Krzyżyk z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego otrzymały powołania do Rady Języka Polskiego (RJP) przy  Prezydium Polskiej Akademii Nauk. W nowej kadencji, trwającej od 2019 do 2022 roku, dr hab. Danuta Krzyżyk pełnić będzie funkcję sekretarza Rady.

„Kanał Śląski i Droga Wodna Górnej Wisły...” – materiał filmowy

Zdjęcie: uczestnicy konferencji

Konferencja naukowo-techniczna poświęcona zagadnieniom związanym z Kanałem Śląskim i Drogą Wodną Górnej Wisły odbyła się w piątek 22 marca 2019 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Program spotkania, współorganizowanego przez Śląskie Centrum Wody UŚ, obejmował część referatową oraz panele eksperckie, a uczestnicy w interdyscyplinarnym gronie omawiali m.in.

Frankofonia 2019

flaga Francji

27 marca 2019 r. o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu rozpoczną się główne obchody Święta Frankofonii na Uniwersytecie Śląskim, organizowane przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki. Hasło przewodnie tegorocznego święta brzmi: „Francophonie 2019: Arts et Cultures Francophones”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, a w inauguracji wydarzenia udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Kolejny wykład w ramach spotkań Wszechnicy PAU

Grafika: Biblioteka Śląska

„Dron – przyjaciel czy wróg?” to temat kolejnego spotkania Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Wykład, który odbędzie się 26 marca 2019 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (sala Parnassos), wygłoszą dr hab. inż. Marek Marcisz oraz dr Łukasz Gawor z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Spotkanie poprowadzi wykładowca z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego – dr hab. Zygmunt Woźniczka.

Wykład pt. „Czas w astronomii, czyli dlaczego zegar słoneczny pokazuje zawsze złą godzinę”

Zdjęcie: budynek Instytutu Matematyki UŚ

Katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA) organizuje cykl wykładów o tematyce astronomicznej „Wiosenne spotkania z astronomią”. Najbliższa prelekcja odbędzie się w piątek 22 marca 2019 roku o godz. 17.30.

Seminarium nt. „Co zostało z Niziurskiego?”

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

15 maja 2019 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się seminarium naukowe nt. „Co zostało z Niziurskiego?”, które zostało objęte patronatem polskiej sekcji IBBY.

Przedstawiciele uczelni na Ogólnopolskich Targach Edukacja 2019

Zdjęcie: osoby przeglądające broszury

Już w najbliższy wtorek 26 marca 2019 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej „SPODEK” w Katowicach rozpoczną się XXI Ogólnopolskie Targi Edukacja 2019. Przez dwa dni, 26 i 27 marca w godzinach od 9.00 do 16.00, osoby zainteresowane podjęciem studiów będą miały okazję do zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną szkół wyższych, zawodowych, policealnych oraz językowych, a także do nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami poszczególnych uczelni.

Posiedzenie plenarne KRUP w Łodzi

Zdjęcie: długopis w dłoni

Stan wdrażania znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce to główny temat posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), które odbyło  się 22 marca 2019 roku w Łodzi. W obradach plenarnych ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział wziął JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Jan P. Matuszyński laureatem Nagrody im. Andrzeja Munka

Jan P. Matuszyński

Reżyser, absolwent i wykładowca Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego został nagrodzony w Konkursie im. Andrzeja Munka. Za film „Ostatnia rodzina” Jan P. Matuszyński otrzymał nagrodę główną w kategorii najlepsza reżyseria.

Konkurs im. Andrzeja Munka to jedna z najstarszych nagród filmowych w Polsce, przyznawana od 1965 roku przez Szkołę Filmową w Łodzi. Wskazuje autorów najciekawszych debiutów filmowych. Na przestrzeni lat jej laureatami byli filmowcy zaliczani dziś do grona najwybitniejszych twórców polskiego kina: Jerzy Skolimowski (1965 r.), Andrzej Żuławski (1971 r.) czy Krzysztof Kieślowski (1975 r.).

Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla środowiska akademickiego

dziewczyna wypełniająca ankietę

W środę 20 marca 2019 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach rozpocznie się kolejna edycja warsztatów z zakresu prawa autorskiego adresowanych do środowiska akademickiego, które są organizowane bezpłatnie przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL pod patronatem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina.

XI edycja konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

grafika promująca wyróżnienia JM Rektora UŚ

Wyróżnienia JM Rektora dla najlepszych studentów, doktorantów, słuchaczy Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Śląskiego jest jedną z form promowania aktywnego studiowania, twórczych postaw oraz działań na rzecz środowiska akademickiego i społecznego.

VI Otwarte Akademickie Mistrzostwa Śląska w aerobiku sportowym oraz mistrzostwa dzieci i młodzieży

grafika promująca aerobik sportowy

W niedzielę 31 marca 2019 roku w hali sportowej „Kolejarz” w Katowicach odbywać się będą VI Otwarte Akademickie Mistrzostwa Śląska w aerobiku sportowym oraz mistrzostwa dzieci i młodzieży, których organizatorem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Aerobik sportowy to połączenie gimnastyki, akrobatyki sportowej i tańca. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Federacji FISAF i zmianami regulaminu technicznego AMP. Celem zawodów jest popularyzacja tej dyscypliny.

XIV Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

15 marca 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbędą się XIV Ogólnopolskie Warsztaty Memetyczne.

Konferencja nt. „Ustawa 2.0 – rozwiązania statutowe w sprawach pracowniczych”

uczestnicy spotkania - mężczyźni w garniturach siedzą i robią notatki

14 marca 2019 roku w Collegium Minus na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbywa się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Ustawa 2.0 – rozwiązania statutowe w sprawach pracowniczych”, w której z ramienia Uniwersytetu Śląskiego udział biorą prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski oraz kanclerz dr Agnieszka Skołucka.

Uniwersytet Śląski na największych rosyjskich targach rekrutacyjnych „Education & Career”

Zdjęcie: broszury Uniwersytetu Śląskiego

Każdego roku blisko 300 uczelni bierze udział w targach „Education & Career” organizowanych w stolicy Rosji. Jest to również wydarzenie cieszące się dużą popularnością wśród młodzieży, targi odwiedza ok. 25 tys. uczestników.

Grand Prix Brick Award 2019 dla Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

Zdjęcie: schody w budynku Wydziału Radia i Telewizji

Brick Award to nagroda wyróżniająca obiekty o niebanalnej architekturze, w których zastosowano materiały ceramiczne. Międzynarodowy konkurs od ponad 14 lat organizuje firma Wienerberger, produkująca tego typu materiały. Tegoroczna czwarta polska edycja konkursu została rozstrzygnięta 12 marca 2019 roku. Grand Prix oraz nagrodę w kategorii sharing public spaces otrzymał budynek Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, autorstwa pracowni Baas Arquitectura, Grupa 5 Architekci i MAŁECCY biuro projektowe.

Seminarium pt. „Public Policy and Regulation – Methods, Limits and Dilemmas”

Budynek Wydziału Prawa i Administracji

W czwartek 14 marca 2019 roku o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b) rozpocznie się seminarium pt. „Public Policy and Regulation – Methods, Limits and Dilemmas” poświęcone zagadnieniom związanym z polityką publiczną. W wydarzeniu, którego organizatorem jest Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych, udział weźmie dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski – prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej.

Debata na temat szkół doktorskich

logo Narodowego Kongresu Nauki

20 marca 2019 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się druga debata Narodowego Kongresu Nauki poświęcona szkołom doktorskim, których wprowadzenie jest jedną z najważniejszych zmian w znowelizowanej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przedstawiciele różnych uczelni zaprezentują wdrażane przez siebie projekty szkół doktorskich, będą wymieniać doświadczenia i rozmawiać na temat wyzwań oraz szans , jakie niosą ze sobą przekształcenia w podejściu do kształcenia doktorantów.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.