facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa ks. prof. Januszowi Mariańskiemu [wideo]

Ks. prof. dr. hab. Janusz Mariański, portret

Ks. prof. dr hab. Janusz Mariański, autorytet w dziedzinie socjologii religii i socjologii moralności, niedościgły erudyta i diagnostyk, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uroczystość odbyła się 3 grudnia 2019 roku w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11). Tytuł został nadany na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego z 24 września 2019 roku (uchwała nr 420).

Prorektor prof. Michał Daszykowski recenzentem doktoratu honorowego prof. Y. Ozakiego

władze uczelni podczas uroczystości

15 listopada 2019 roku na Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się uroczystość, podczas której tytuł doktora honoris causa otrzyma profesor Yukihiro Ozaki – światowej sławy specjalista w dziedzinie spektroskopii, chemii analitycznej i chemometrii. W wydarzeniu weźmie udział prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. nauk chemicznych Michał Daszykowski, który jest recenzentem przewodu doktorskiego.

Uroczystość organizowana jest w ramach obchodów święta uczelni.

XI edycja GISDay w Sosnowcu

Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

14 listopada 2019 roku w Instytucie Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu (ul. Będzińska 60) odbędzie się już XI edycja GIS Day. To międzynarodowe wydarzenie skierowane do użytkowników i pasjonatów Systemów Informacji Geograficznej (GIS).

Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania 2019/2020

budynek Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych w Sosnowcu

Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania (DPTO) to cykl wykładów i warsztatów skierowany do programistów. Podczas spotkań eksperci w dziedzinie tworzenia oprogramowania dzielą się z uczestnikami wiedzą i prezentują różne aspekty pracy projektowej. Celem przedsięwzięcia jest dbanie o wszechstronny rozwój studentów i absolwentów kierunków technicznych oraz promocja wiedzy technologicznej. Studenci w czasie zajęć mogą doskonalić nie tylko umiejętności kluczowe dla branży IT, lecz także kompetencje miękkie. Wydarzenie organizowane jest na Uniwersytecie Śląskim i Politechnice Śląskiej.

Prorektor dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ przewodniczącym Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach MNiSW

prorektor Tomasz Pietrzykowski, portret

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ został mianowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przewodniczącego Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w kadencji 2019–2023. Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się 12 listopada 2019 roku w Warszawie.

Uniwersytet Śląski siódmy w rankingu Nature Index

5 strzałek – autor: ar130405, źródło: Pixabay

Uniwersytet Śląski w Katowicach znalazł się na siódmej pozycji wśród instytucji naukowych w Polsce (a piątej wśród polskich uniwersytetów) w rankingu Nature Index pod względem publikacyjnej aktywności naukowców w najbardziej prestiżowych światowych czasopismach z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych.

Nature Index gromadzi dane z 82 najważniejszych czasopism na świecie, takich jak: „Nature”, „Science” czy „Physical Review A”. Zestawienie otwiera dostęp do wiedzy na temat najbardziej aktualnych wyników badań realizowanych na najwyższym poziomie przez naukowców z całego świata. Dostarcza również informacji dotyczących współpracy podejmowanej przez pracowników nauki na poziomie instytucjonalnym, krajowym i regionalnym.

Posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia i Uniwersyteckiej Komisji Nauki

dłoń z piórem

Nowe procedury nadawania stopni naukowych, badania dydaktyczne na rzecz zmiany procesu kształcenia, rola emocji w procesie uczenia się oraz aktualne programy Narodowego Centrum Nauki to główne tematy, które zostaną omówione podczas połączonych posiedzeń Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia i Uniwersyteckiej Komisji Nauki 14 i 15 listopada 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim.

Spot promujący 4. Śląski Festiwal Nauki

Sygnet  Śląskiego Festiwalu Nauki

Już 25 stycznia 2020 roku rozpocznie się 4. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE – jedno z największych wydarzeń w kraju promujących naukę. Uczestnicy spotkają się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, gdzie będą mieli możliwość podzielić się swoimi naukowymi pasjami. Część z ogromnego spektrum możliwości, jakimi organizatorzy postarają się zachwycić odwiedzających festiwal, prezentuje spot promujący wydarzenie.

Projekt „Odpakujmy świat”

osoba siedząca przy biurku z laptopem

Projekt „Odpakujmy świat” to realizowany w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii” projekt społeczny mający na celu zmniejszenie zużycia plastiku wśród mieszkańców Katowic oraz zwiększenie świadomości osób z Górnego Śląska na temat zmian klimatycznych. W ramach przedsięwzięcia planowane jest między innymi przeprowadzenie warsztatów w szkołach podstawowych. Projekt realizują uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach.

Patronat nad inicjatywą objął Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.

Ponad 25 mln zł na utworzenie centrum kreatywności i coworkingu SPINplace

Logo centrum SPINplace

Wzmacnianie współpracy Uniwersytetu Śląskiego z otoczeniem gospodarczym to jeden z głównych celów strategii rozwoju uczelni. Służyć temu ma utworzenie regionalnego i międzyuczelnianego centrum kreatywności i coworkingu SPINplace. Projekt, którego inicjatorem jest rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, zakłada stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni dla osób zainteresowanych rozwijaniem innowacyjnej przedsiębiorczości. Miejsce posłuży poszerzaniu ich kompetencji, wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu współpracy z przedstawicielami środowiska akademickiego i biznesowego. Na wdrożenie projektu Uniwersytet Śląski otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 25 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

31. Peneplena Travel Festival – 13. Chorzowski Tydzień Podróży

klawiatura, okulary, notes, długopis, ołówek

Koło Geografów „Peneplena” przy Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Chorzowie, działające pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Geograficznego, wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Słowaka i Chorzowskim Centrum Kultury organizuje „Peneplena Travel Festival – Chorzowski Tydzień Podróży”, który odbywać się będzie od 4 do 6 grudnia 2019 roku w Chorzowie.

Wykład otwarty „Praktyki kontraktowania w projektach U.S. Army na terenie Polski”

Zdjęcie: budynek Wydziału Prawa i Administracji UŚ

W ramach cyklu seminariów poświęconych promowaniu wiedzy na temat polskiego i amerykańskiego rynku zamówień publicznych we wtorek 12 listopada 2019 roku o godz. 11.30 w sali posiedzeń Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbędzie się seminarium dotyczące praktyki kontraktowania w projektach U.S. Army na terenie Polski.

Wizyta zespołu oceniającego International Visibility Project na Uniwersytecie Śląskim

Zdjęcie: uczestników spotkania powitał rektor UŚ

Uniwersytet Śląski jest jedną dwudziestu uczelni zaproszonych do udziału w projekcie International Visibility Project (IntVP), którego celem jest poprawa pozycji polskich szkół wyższych w międzynarodowych rankingach akademickich. Uczestnicy przedsięwzięcia otrzymują wsparcie m.in. w zakresie analizy zestawień, budowy postrzegalności (visibility) na arenie międzynarodowej i zasad raportowania danych do organizacji rankingowych.

Polsko-angielski glosariusz terminów uniwersyteckich oraz nazw obowiązujących na UŚ

Fragment ekranu telefonu komórkowego

W serwisie poświęconym zmianom na Uniwersytecie Śląskim (www.zmiany.us.edu.pl) opublikowany został polsko-angielski glosariusz terminów uniwersyteckich oraz nazw obowiązujących na uczelni.

Dostępne są tłumaczenia:

Wykłady Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów dla szkół średnich

logo Uniwersytetu Maturzystów

W październiku i listopadzie 2019 roku wykładowcy oraz doktoranci związani z Uniwersytetem Śląskim Maturzystów UŚ odwiedzili śląskie i zagłębiowskie licea, gdzie wygłosili serię wykładów przygotowujących młodzież do matury z matematyki, fizyki, chemii i języka polskiego. Uczniowie mogli przypomnieć sobie między innymi fizyczne prawa rządzące ruchem ciał, zweryfikować chemiczne „fake newsy”, a także pogłębić wiedzę na temat polskiej literatury najnowszej.

Podpisanie deklaracji założycielskiej Polsko-Czeskiej Asocjacji Uniwersytetów

Zdjęcie:  podpisanie deklaracji

Wdrażanie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce w polskich uczelniach, możliwości rozwoju współpracy transgranicznej oraz transformacja KRUŚ w Polsko-Czeską Asocjację Uniwersytetów to główne tematy sesji Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ), która odbyła się 7 i 8 listopada 2019 roku. Gospodarzem posiedzenia polskich i czeskich szkół wyższych był Uniwersytet Śląski w Opawie, a obrady poprowadził przewodniczący KRUŚ, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ prezesem Sądu Arbitrażowego przy RIG w Katowicach

Zdjęcie portretowe

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ został prezesem Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach (RIG). Powołania dokonała 4 listopada 2019 roku Rada RIG na wniosek prezesa Izby.

Prof. Tomasz Pietrzykowski, kierując sądem i reprezentując go, odpowiedzialny będzie między innymi za utrzymywanie kontaktów, wymianę doświadczeń i komunikację z innymi sądami oraz instytucjami arbitrażowymi, a także środowiskiem naukowym.

„Nauka przez teatr” – studencka konferencja naukowa i warsztaty teatralne

uczestnicy konferencji robiący notatki w zeszytach, które leżą im na kolanach

6 i 7 listopada 2019 roku na Wydziale Humanistycznym w Sosnowcu (ul. gen. S. Grota-Roweckiego 5) odbywać się będzie studencka konferencja naukowa pt. „Nauka przez teatr” połączona z warsztatami teatralnymi dla studentów neofilologii. Organizatorami wydarzenia są: Wydział Humanistyczny UŚ, KNS „Światowid” oraz Samorząd Studencki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Rijece (SZFFRI).

II „Kolokwium Polsko-Czeskie”

zgromadzeni w sali uczestnicy konferencji

12 listopada 2019 roku o godz. 10.00 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1) rozpocznie się II „Kolokwium Polsko-Czeskie. Z naszych warsztatów badawczych”. Celem spotkania jest prezentacja obszarów badań, metod oraz perspektyw badawczych w kręgach badaczy literatury i kultury staropolskiej Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego.

Projekt wspierający rozwój kluczowych kompetencji kadr sektora szkolnictwa wyższego

Zdjęcie: dłopis w dłoni

Uniwersytet Śląski w Katowicach rozpocznie realizację projektu pt. „Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr – think tank ds. rozwoju kluczowych kompetencji kadr przyszłości dla polskiej nauki”. Jego efektem ma być stworzenie zintegrowanej koncepcji rozwoju istotnych kompetencji kadry badawczej oraz pracowników wsparcia administracyjnego odpowiedzialnych za realizację strategii rozwoju nauki. Opracowany model ma wspierać procesy zarządzania rozwojem kadr sektora szkolnictwa wyższego w Polsce.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę aktualnych interdyscyplinarnych badań koncentrujących się na wielu kontekstach kompetencji i wielu poziomach zarządzania nauką.

Podpisanie porozumienia o współpracy ze Śląskim Związkiem Pszczelarzy w Katowicach

teczka położona na stole, w tle długopis

W środę 6 listopada 2019 roku o godz. 9.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala nr 29) odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy uczelnią a  Śląskim Związkiem Pszczelarzy w Katowicach. Współpraca dotyczyć będzie przede wszystkim prowadzenia wspólnych przedsięwzięć i projektów naukowych i dydaktycznych, a w szczególności:

Osiemnaste urodziny Usiołka

maskotka Uniwersytetu Śląskiego

W sobotę 2 listopada 2019 roku osioł domowy Michał, podopieczny Uniwersytetu Śląskiego, świętować będzie swoje osiemnaste urodziny. Dodatkowo w tym roku mija dziesiąta rocznica objęcia przez naszą uczelnię opieki nad osiołkiem.

Obchody jubileuszu odbędą się 4 listopada 2019 roku o godz. 11.00 w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie. Z okazji urodzin Usiołek otrzyma specjalny prezent i słodką niespodziankę od społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego. W tym dniu swojego imiennika odwiedzi również Usiołek – maskotka uczelni.

 

Wykład prof. Tadeusza Sławka pt. „Metamorfoza i apokalipsa. Oświecenie i powinności humanistyki”

prof. Tadeusz Sławek

18 listopada 2019 roku o godz. 15.30 w auli im. Zbigniewa Jerzego Nowaka na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1, V piętro) odbędzie się wykład prof. dr. hab. Tadeusza Sławka pt. „Metamorfoza i apokalipsa. Oświecenie i powinności humanistyki”.

Prof. dr hab. Tadeusz Sławek jest poetą, eseistą, tłumaczem, literaturoznawcą, autorytetem w zakresie teorii i historii literatury, komparatystyki literackiej oraz pogranicza literatury, kultury i filozofii.

Promocja książki pt. „Pergamin wspomnień. Szkice o poezji Mariana Kisiela”

prof. Marian Kisiel podpisuje książkę

15 listopada 2019 roku o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki w Sosnowcu odbędzie się spotkanie promujące książkę pt. „Pergamin wspomnień. Szkice o poezji Mariana Kisiela”. 

Absolwentka UŚ w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Zabezpieczenia Społecznego

zdjęcie osoby piszącej

Prof. Gertruda Uścińska, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego wzięła udział w Światowym Forum Zabezpieczenia Społecznego, zorganizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA), gdzie ponownie została wybrana na trzyletnią kadencję członka Biura ISSA. Do zadań realizowanych w tej jednostce należą m.in. wyznaczanie priorytetów dla organizacji, a także nadzorowanie realizacji programu działań, wykonania budżetu i działalności komisji technicznych.

Konferencja „Przyszłość badań naukowych w świetle prawa autorskiego, kodeksów etycznych naukowców...”

Zdjęcie: budynek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego organizują międzynarodową konferencję naukową pt. „Przyszłość badań naukowych w świetle prawa autorskiego, kodeksów etycznych naukowców oraz kryteriów ocen jakości badań”. Dwudniowe spotkanie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką, w szczególności do naukowców, absolwentów i stypendystów programu Fulbrighta.

Rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Osoba robiąca notatki

W środę 30 października 2019 roku w Arkadach Kubickiego w Warszawie ogłoszone zostały wyniki pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Uniwersytet Śląski wśród 20 najlepszych uczelni badawczych w Polsce znalazł się na 13 pozycji, wyprzedzając m.in. takie uczelnie, jak Uniwersytet Łódzki, czy Uniwersytet Gdański. Spośród wszystkich uczestników konkursu międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił 10 laureatów, którzy w latach 2020–2026 otrzymają subwencję zwiększoną o 10%.

Sukces Uniwersytetu Śląskiego w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski

logo AZS UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach zajął 3. miejsce w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski w sezonie 2018/2019 w kategorii uniwersytety, natomiast w klasyfikacji generalnej uplasował się na 10. pozycji wśród 146 uczelni wyższych. To najlepszy wynik w historii AZS UŚ.

Nagrodę podczas Gali Sportu Akademickiego, która odbyła się 24 października 2019 roku w Bydgoszczy, odebrali przedstawiciele władz klubu AZS i Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ – mgr Aleksander Fangor, mgr Adam Suchański oraz Piotr Luksa.

Konferencja „Obraz Powstań Śląskich i plebiscytu w edukacji, historiografii...” [transmisja online]

Logo konferencji

18 listopada 2019 roku w ramach obchodów 100-lecia Powstań Śląskich odbędzie się konferencja pt. „Obraz Powstań Śląskich i plebiscytu w edukacji, historiografii, kulturze i przestrzeni publicznej” organizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Archidiecezję Katowicką oraz Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Uczestnicy obrad przybliżą historię Śląska poprzez prezentację najważniejszych postaci związanych z obszarami polityki, szkolnictwa, kultury, sportu, przemysłu i sfery sacrum.

Transmisja online:

Spotkanie z wnuczką Zofii Kossak na Wydziale Humanistycznym

Anna Fenby Taylor

4 listopada 2019 roku o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Humanistycznego (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1) odbędzie się spotkanie z Anną Fenby Taylor, wnuczką Zofii Kossak – powieściopisarki, publicystki, współzałożycielki dwóch tajnych organizacji w okupowanej Polsce: Frontu Odrodzenia Polski oraz Rady Pomocy Żydom Żegota.

Uczestników powita dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Krzysztof Jarosz.

Wydarzenie pt. „Moja babcia…” organizowane jest przez Centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady UŚ w 130. rocznicę urodzin pisarki.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.