facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Seminarium pt. „Historia kontaktów Polski i Chin”

logo Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ

22 maja 2018 roku o godz. 11.15 w Centrum Języka i Kultury Chińskiej (Katowice, ul. Uniwersytecka 4, sala nr 11) rozpocznie się seminarium pt. „Historia kontaktów Polski i Chin”. Wykład wygłosi prof. Zhao Gang – dziekan Wydziału Języków i Kultur Europejskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych, autor chińskich przekładów twórczości Zbigniewa Herberta i Stanisława Lema. 

Seminarium ma charakter otwarty. Organizatorami wydarzenia są Centrum Języka i Kultury Chińskiej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Akademickie Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim

Logo kolarstwa górskiego

Od 11 do 13 maja 2018 roku w Chorzowie odbywać się będą Akademickie Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim zogranizowane przez Akademicki Związek Sportowy Katowice. Zawody zostaną przeprowadzone w olimpijskiej odmianie tej dyscypliny, czyli w cross-country. W sobotę 12 maja uczestnicy jechać będą indywidualnie na czas, natomiast kolejnego dnia mistrzostw zaplanowano wyścig ze startu wspólnego. W zawodach udział weźmie ok.

Nawiązanie współpracy z Liceum Ogólnokształcącym KSW w Libiążu

Zdjęcie: teczka na dokumenty

W piątek 11 maja 2018 roku o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podpisana została umowa o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu a Uniwersytetem Śląskim.

Sympozjum pt. „Ekshumacje – literatura dawna i współczesna”

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

Figura ekshumacji jest kontrowersyjna, niemniej trafnie oddaje niektóre aspekty pracy badacza literatury, który zajmuje się martwą tkanką tekstów, a często przywraca także pisarzy zza grobu. W wielu przypadkach doskonale akcentuje również wyzwania, na które można natrafić podczas naukowej działalności. To ona właśnie stanie się hasłem wywoławczym sympozjum naukowego pt.

Próbny egzamin z języka angielskiego – IELTS

Logo English Language Centre

International English Language Testing System (IELTS) to jeden z najpopularniejszych testów języka angielskiego oceniający umiejętności językowe osób, które zamierzają studiować, pracować lub mieszkać w krajach anglojęzycznych. Próbny egzamin z języka angielskiego – IELTS odbędzie się 13 maja 2018 roku (niedziela) w siedzibie English Language Centre (Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Bankowa 14, pok. 505). Wydarzenie będzie okazją do sprawdzenia własnych umiejętności, indywidualnych konsultacji i omówienia wyników.

Konferencja pt. „Tradycja w języku – język w tradycji”

grafika - zarys  twarzy złożonej z tarcz zegarków,  kolorystyka niebiesko-biała

14 maja 2018 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja językoznawcza „Tradycja w języku – język w tradycji”. To czwarta odsłona cyklu organizowanego co dwa lata od 2012 roku. Podczas tegorocznego spotkania prelegentami będą przedstawiciele dziewięciu krajowych ośrodków akademickich – badacze zajmujący się językoznawstwem synchronicznym i diachronicznym, poloniści i neofilolodzy. Szeroka problematyka zasygnalizowana w temacie konferencji pozwala bowiem m.in.

Festiwal Nauki w Chrzanowie

Zdjęcie: broszury Uniwersytetu Śląskiego

12 maja 2018 roku w Chrzanowie odbędzie się Festiwal Nauki, podczas którego pracownicy Działu Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2018/2019. Do poznawania fascynującego świata przyrody uczestników zachęcać będą członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Faunatycy”. Opowiedzą, w jaki sposób można rozwinąć swoje zainteresowania, będąc członkiem koła naukowego, zaprezentują także kilka niecodziennych okazów i preparatów.

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej dla prof. Andrzeja Ślebarskiego

Zdjęcie: prof. Andrzeja Ślebarskiego

Prof. zw. dr hab. Andrzej Ślebarski z Zakładu Fizyki Ciała Stałego UŚ otrzymał prestiżowe stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (Kosciuszko Foundation) na 3-miesięczny pobyt naukowy w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego (UCSD). Uniwersytet ten zaliczany jest do najlepszych uczelni nie tylko w USA, ale i na świecie, szczyci się ponadto kilkoma noblistami, m.in. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymała związana z amerykańską uczelnią, a urodzona w Katowicach Maria Goeppert-Mayer.

Sukcesy reprezentantów UŚ w AMP w trójboju siłowym

Logo trójboju siłowego

Od 4 do 6 maja 2018 roku w hali Ośrodka Sportowego Szopienice w Katowicach odbyły się Akademickich Mistrzostwach Polski w trójboju siłowym. Organizatorem wydarzenia był Akademicki Związek Sportowy UŚ. Zawodniczki rywalizowały w pięciu kategoriach – 57 kg, 63 kg, 72 kg, 84 kg oraz +84 kg. Z kolei zawodnicy wystartowali w ośmiu kategoriach – 59 kg, 66 kg, 74 kg, 83 kg, 93 kg, 105 kg, 120 kg i +120 kg.

Doktoraty wdrożeniowe na Uniwersytecie Śląskim

Budynek Wydziału Nauk o Ziemi

Projekt pn. „Doktorat wdrożeniowy”, zainicjowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ma na celu tworzenie warunków współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich. Naukowiec przygotowujący doktorat w trybie wdrożeniowym prowadzi zatem badania mające z założenia wspomóc funkcjonowanie wybranego przedsiębiorstwa, z którym w ramach studiów nawiązuje współpracę.

Doktorat wdrożeniowy realizowany jest w porozumieniu między uczelnią, doktorantem oraz firmą. Dzięki temu rozwiązaniu jednostki naukowe mogą kształcić specjalistów w danej dziedzinie

Dzień informacyjny dla miast nt. funduszy unijnych

Zdjęcie: budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego

W środę 9 maja 2018 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone tematyce funduszy unijnych dla miast. Wydarzenie, adresowane do przedstawicieli jednostek samorządowych, stanowiło okazję do zapoznania się z możliwościami realizacji projektów w ramach takich programów europejskich, jak: Interreg, Horyzont 2020, Europa dla Obywateli oraz Urbact. W programie przewidziano część warsztatową, w trakcie której uczestnicy mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Wykłady mistrzowskie w maju

Grafika symbolizująca wykłady mistrzowskie

Ostatnie w tym roku akademickim spotkania w ramach wykładów mistrzowskich odbędą się 10 i 17 maja 2018 roku. Organizowane z okazji obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Uniwersytetu Śląskiego prelekcje mają charakter otwarty i skierowane są do studentów, pracowników uczelni, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób zainteresowanych proponowaną tematyką.

Nowe studia podyplomowe z zakresu zaburzeń płynności mowy

mała dziewczynka siedząca na ziemi i uśmiechająca się

W październiku 2018 rozpocznie się pierwsa edycja unikatowych, dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu zaburzeń płynności mowy, które realizowane będą na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach. Studia, które adresowane są do osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (tzn.

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności

Krzyż Wolności i Solidarności

W piątek 11 maja 2018 roku o godz. 12.00 w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Jordana 18) rozpocznie się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczy prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Krzyże Wolności i Solidarności zostaną pośmiertnie przyznane m.in.

Konferencja pt. „Sztuka rewolucyjna”

grafika: górna część twarzy chłopaka, na którego głowie jest czerwona czapka

Rewolucje niosą na sztandarach hasła: Liberté, Égalité, Fraternité; rewolucjoniści to utopiści marzący o zbudowaniu nowego świata, możliwie najbardziej pluralistycznego, w którym nie będzie miejsca na niesprawiedliwości. Nie tolerują niezgody i kompromisu, bywają brutalni i podejrzliwi. Ustanawiany przez nich nowy porządek – okoliczności polityczne, przed którymi nie ma odwrotu – nie miał dotąd miejsca w historii, zmuszeni są zatem polegać na intuicji i improwizować, gdy natrafią na impas, z czego konserwatywni historycy rozliczają ich zwykle z zaskakującą lekkością.

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Reportaż w świecie – światowość reportażu”

obiektyw aparatu fotograficznego

23 i 24 maja 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywać się będzie VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Literatura polska w świecie”. Tematem tej edycji będzie „Reportaż w świecie – światowość reportażu”. Przedmiotem obrad staną się różne odmiany medialne reportażu i pokrewnych mu nurtów niefikcjonalnych, rozpatrywane jako fenomen zarazem obecny w świecie i światowy – będący przedmiotem międzykulturowych odczytań i interferencji, lecz równocześnie ewoluujący pod wpływem transnarodowych zjawisk cywilizacyjnych.

Przewidywana tematyka wystąpień obejmie dwie sfery zagadnień. W pierwszym obszarze znajdą się przede wszystkim problemy zagranicznej recepcji polskiego reportażu,

Konferencja pn. „Impact'18” w Krakowie

Logo konferencji

13 i 14 czerwca 2018 roku w Krakowie odbędzie się konferencja pn. „Impact'18” poświęcona przyszłości cyfrowej gospodarki dla biznesu, startupów, nauki i administracji. Wydarzenie adresowane jest do osób zainteresowanych metodami skutecznej współpracy zmierzającej do kreowania cyfrowej przyszłości oraz spotkaniami z liderami innowacji z różnych sektorów z całego świata. Uczestnicy tegorocznej edycji konferencji mówić będą m.in. na temat badań naukowych dotyczących rozwoju technologicznego, cyfryzacji usług publicznych, biotechnologii oraz nowoczesnego transportu.

Seminarium w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”

Budynek Wydziału Nauk Społecznych

W środę 16 maja 2018 roku o godz. 15.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna III) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach 19. edycji seminariów Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki UŚ poświęconych granicom naszej wiedzy.

Konferencja pn. „PsychoMuzy 2018”

Logo konferencji

24 i 25 maja 2018 roku w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pn. „PsychoMuzy 2018” adresowana do osób zainteresowanych psychologią muzyki. W programie spotkania zaplanowano wykłady plenarne, sesje referatowe i posterowe oraz warsztaty. Uczestnicy będą mogli wysłuchać wystąpień tematycznych pierwszego dnia konferencji w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, aula im. Kazimierza Lepszego). 25 maja w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (ul.

Akademickie Mistrzostwa Polski w trójboju siłowym w Katowicach

Logo trójboju siłowego

370 zawodników reprezentujących 64 polskie uczelnie wystartuje w Akademickich Mistrzostwach Polski w trójboju siłowym, które od 4 do 6 maja 2018 roku odbywać się będą w Katowicach.

X Europejski Kongres Gospodarczy

Logo Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Od 14 do 16 maja 2018 roku w Katowicach odbywał się X Europejski Kongres Gospodarczy – najważniejsze wydarzenie gospodarcze w Europie Centralnej. W programie wydarzenia zaplanowano ponad sto debat, sesji tematycznych oraz spotkań dotyczących kluczowych problemów gospodarczych i społecznych Europy w ich globalnym kontekście. Obszary dyskusji łączyły takie przewodnie hasła, jak: perspektywy wzrostu i konkurencyjność, rewolucja technologiczna z jej aktualnymi i przyszłymi skutkami, odpowiedzialność i środowisko czy współpraca gospodarcza w ramach wolnego rynku.

Wyniki Uczelnianej Ligi Koszykówki Amatorskiej

Piłka do koszykówki

Uczelniana Liga Koszykówki Amatorskiej (ULKA) to najstarsza liga gier zespołowych na Uniwersytecie Śląskim. Rozgrywki organizowane są już od 25 lat, a ich inicjatorem był mgr Piotr Nowak – kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ. Do grona organizatorów i sędziów dołączyli mgr Witold Wróblewski i mgr Leszek Binert (SWFiS UŚ).

VI Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

10 maja 2018 roku o godzinie 9.00 w sali 013 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja Magistrantów, której organizatorami są: Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Koło Naukowe Studentów Obcokrajowców „Wieża Babel” oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej.

Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet

odwrócona tyłem koszykarka trzymająca nad głową piłkę

Od 26 do 29 kwietnia 2018 roku w Katowicach rozgrywane były półfinałowe mecze Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet. W rywalizacji wzięło udział dziewięć zespołów, które podzielone zostały na dwie grupy. Drużyna Uniwersytetu Śląskiego w swojej grupie zajęła drugie miejsce i awansowała do półfinału, w którym pokonała Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.  W finale nasz zespół uległ reprezentacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

I międzynarodowa konferencja pt. „Zmysły w projektowaniu architektonicznym oraz urbanistycznym”

fragment grafiki - chropowata szara ściana, na tle której jest fioletowa postać

Od 26 do 28 września 2018 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach (ul. T. Dobrowolskiego 1) odbywać się będzie I międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Zmysły w projektowaniu architektonicznym oraz urbanistycznym”, której współorganizatorem jest Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ.  

Warsztaty firmy PCC Rokita

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

8 maja 2018 r. na Wydziale Fizyki, Matematyki i Chemii (Katowice, ul. Bankowa 14, sala 227) odbywać się będą zorganizowane przez firmę PCC Rokita warsztaty:  

Konferencja „Odmiany wolności w życiu i twórczości Zofii Kossak”

Zdjęcie: długopis w dłoni

„Odmiany wolności w życiu i twórczości Zofii Kossak” to temat konferencji organizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Opolu oraz Bibliotekę Śląską w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 50. rocznicę śmierci pisarki. Spotkanie, które będzie okazją do przedstawienia spuścizny Zofii Kossak oraz upowszechnienia wiedzy o jej twórczości, rozpocznie się 15 maja 2018 roku o godz. 10.30 w siedzibie Biblioteki Śląskiej (sala audytoryjna Parnassos).

Mobilne Targi Kariery „Szybki Szpil” na Wydziale Nauk o Ziemi

logo projektu "Studia i co dalej?"

9 maja 2018 r. w godz. od 9.00 do 14.00 na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ odbywać się będą organizowane przez Biuro Karier UŚ Mobilne Targi Kariery „Szybki Szpil”, dające możliwość poznania oczekiwań pracodawców, specyfiki procesu rekrutacji, a przede wszystkim zaprezentowania swojej kandydatury do pracy lub na praktyki. Wydarzenie, które ma charakter otwarty, adresowane jest do studentów Wydziału Nauk o Ziemi zainteresowanych rozwojem swojej kariery. Wśród obecnych na targach firm znajdą się:

 

Sukcesy reprezentantów UŚ podczas otwartych AMŚ w aerobiku sportowym

Logo sekcji aerobik sportowy

22 kwietnia 2018 roku w hali sportowej „Kolejarz” w Katowicach odbyły się V Otwarte Akademickie Mistrzostwa Śląska w aerobiku sportowym. W zawodach udział wzięli reprezentanci następujących uczelni: Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagielońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Śląskiego – organizatora wydarzenia.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.