facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Trwa nabór na Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Student czytający książkę na tle regału

Do 14 października 2017 roku potrwa nabór na Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, które przygotowują wykwalifikowanych pracowników do pracy w różnego typu bibliotekach oraz instytucjach gromadzących właściwą dla swojej działalności dokumentację (np. biblioteki muzeum, biblioteki klasztorne, biblioteki teatrów). Program studiów obejmuje przede wszystkim przedmioty dające kompendium wiedzy teoretycznej oraz pozwalające nabyć umiejętności niezbędne w pracy bibliotekarskiej.

Delegacja miasta Hobart z wizytą na UŚ

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

10 października 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami miasta Hobart (Tasmania/Australia) w ramach projektu World Cities, w którym uczestniczą Katowice. Wśród tematów potencjalnej współpracy znalazły się: zmiany klimatyczne i świadomość ekologiczna, innowacje i start’upy, muzyka oraz zarządzanie metropolitalne. Spotkanie stało się ponadto okazją do zaprezentowania Uniwersytetu Śląskiego i jego roli w mieście, w regionie i w całym kraju.

Spotkania z absolwentami biofizyki, ekonofizyki, fizyki medycznej i technologii chemicznej

Logo Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego

W październiku 2017 roku w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, s. 133, w przypadku kierunku ekonofizyka – s. 123) zorganizowane zostaną spotkania z absolwentami UŚ, którzy ukończyli studia w 2015 lub 2016 roku na kierunkach: biofizyka, ekonofizyka, fizyka medyczna lub technologia chemiczna.

Terminy planowanych spotkań:

Terenowa stacja badawcza UŚ w Jaworznie

Logo miasta Jaworzno

W środę 11 października 2017 roku na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie rozpocznie działalność Terenowa Stacja Badawcza BIOGEO. Jednostka powstała w wyniku współpracy władz Jaworzna oraz naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki stacji BIOGEO uczelnia zyska nowe możliwości realizacji badań naukowych i kształcenia studentów m.in. w zakresie:

Inauguracja II edycji Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej

Wydział Prawa i Administracji UŚ

14 października 2017 r. o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ rozpocznie się inauguracja II edycji Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej. W programie wydarzenia zaplanowano wykład pt. „Kultura i tradycja Chin”, który wygłosi mgr Zhao Weiting z Beijing Foreign Studies University.

Szkoła Prawa i Kultury Chińskiej to unikatowy projekt międzynarodowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z dwoma renomowanymi chińskimi uniwersytetami: Beijing Foreign Studies University oraz Northeastern University in Shenyang. Kurs odbywa się raz w miesiącu w soboty i niedziele.

Stoisko firmy A&J Partners na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

11 października 2017 roku w godz. od 8.30 do 15.00 w holu głównym Wydziału Filologicznego w Sosnowcu odbywać się będzie spotkanie z przedstawicielami firmy A&J Partners, które adresowane jest do studentów i absolwentów posługujących się językiem niemieckim. Uczestnicy wydarzenia, którego organizatorem jest Biuro Karier UŚ, dowiedzą się, jakie możliwości zawodowe stoją przed studentami oraz jakie są oczekiwania firmy wobec przyszłych pracowników.

Inauguracja II cyklu spotkań w ramach „Uniwersytetu Polonistów”

Zbliżenie na dłoń uczestniczki robiącej notatki

Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2016 roku zainaugurowała projekt „Uniwersytet Polonistów”, który adresowany jest do nauczycieli języka polskiego. Program przedsięwzięcia obejmuje comiesięczne spotkania, połączone z wykładami i dyskusjami. Tegoroczna edycja „Uniwersytetu Polonistów” kontynuuje zeszłoroczną tematykę „Przestrzenie spotkania” i wpisuje się w program uroczystych obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego.

Inauguracyjne spotkanie II cyklu odbędzie się 24 października 2017 roku o godz. 16.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach.

Sukcesy studentów i pracowników UŚ w maratonie i półmaratonie

Logo PKO Silesia Marathonu

1 października 2017 roku odbył się PKO Silesia Marathon – jedno z największych wydarzeń sportowych na Śląsku. Trasa głównego biegu licząca 42 km i 195 metrów prowadziła przez terytorium czterech miast: Katowic, Chorzowa, Siemianowic Śląskich oraz Mysłowic. W wydarzeniu udział wzięło łącznie ponad 6 000 biegaczy z całego świata. W ramach przedsięwzięcia odbyły się również liczne biegi towarzyszące, w tym Otwarte Mistrzostwa Polski Studentów i Pracowników Naukowych w maratonie oraz półmaratonie.

Wystawa „50 lat Uniwersytetu Śląskiego”

Jubileuszowe logo Uniwersytetu Śląskiego

Uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim towarzyszyć będzie otwarcie wystawy „50 lat Uniwersytetu Śląskiego”. Na kilkudziesięciu planszach przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia i informacje dotyczące uczelni: jej powstanie, poczet rektorów, historia herbu i logo uniwersytetu oraz insygniów władzy rektorskiej. Z ciekawych faktów wymienić można nadanie masowcowi Polskiej Żeglugi Wielkiej imienia „M/S Uniwersytet Śląski”, ze znaczących wydarzeń – uchwalenie przez Senat dokumentu „Misja Uniwersytetu Śląskiego”.

Oddanie budynku nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji

Jubileuszowe logo Uniwersytetu Śląskiego

W poniedziałek 9 października 2017 roku odbyło się uroczyste oddanie budynku nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego. Wydarzenie z udziałem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina, władz miejskich oraz przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego rozpoczęło się o godz. 9.30 w nowej siedzibie katowickiej filmówki, mieszczącej się przy ul. Pawła 3 w Katowicach.

 

VII edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

logo Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Od 18 do 20 października 2017 roku odbywać się będzie siódma edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zgromadzi przedstawicieli biznesu, nauki, i samorządu. Tegoroczne hasło przewodnie spotkania brzmi „Uwolnić biznes”, podkreśla konieczność podejmowania wspólnych działań służących kształtowaniu gospodarki opartej na rozwijaniu i umacnianiu wzajemnych relacji między nauką, biznesem a samorządem. W konsekwencji czego  możliwe stałyby się wieloaspektowe przekształcenia polegające m.in.

Konferencja pt. „Społeczne granice pracy...”

Wydział Nauk Społecznych

27 i 28 października 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej  w Katowicach odbywać się będzie  III międzynarodowa konferencja pt. „Społeczne granice pracy.

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

logo Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku zainauguruje nowy rok akademicki 12 października 2017 roku. Uroczystość rozpocznie się o godz. 15.00 w budynku Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek – Katowice Miasto Ogrodów (plac Sejmu Śląskiego 2). W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Wykład inauguracyjny pt. „Mity i prawdy na temat osób starszych” wygłosi dr hab. prof. UE Jacek Szołtysek. Uroczystość uświetni występ Zespołu Muzycznego Parnas Brass Band.

Cykl spotkań dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pt. „Źródła kultury europejskiej”

Wydział Nauk Społecznych

W roku akademickim 2017/2018 we wtorki w godz. od 11.05 do 12.35 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie cykl spotkań dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z cyklu „Źródła kultury europejskiej”, który pomyślany został jako dialog poszczególnych nauk uprawianych na Wydziale Nauk Społecznych, mający wskazać na wielość sposobów myślenia stanowiących podstawę współczesnej kultury.

Dzień rektorski 9 października 2017 roku

Tablica z napisem: dzień rektorski

W związku z 50. jubileuszową inauguracją roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek ogłasza poniedziałek 9 października 2017 r. dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Telefonogram (skan dokumentu, pdf)

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Filologicznym

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

W środę 4 października 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Naukowo-Dydaktycznym Instytutów Neofilologicznych (Sosnowiec, ul. gen. Grota Roweckiego 5) rozpocznie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 

Seminarium z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania – ISAD 2017

logo ISAD 2017

19 października 2017 roku o godz. 16.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11, parter, sala konferencyjna) rozpocznie się otwarte seminarium zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania – ISAD 2017 (International Stuttering Awareness Day).

Wykłady dla uczniów w SMCEBI

Logo SMCEBI

W piątek 6 października 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1) odbędą się wykłady i ćwiczenia dla uczniów liceum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach. Zajęcia zorganizowane w ramach Latającego Uniwersytetu Śląskiego poprowadzą naukowcy z Zakładu Fizyki Medycznej: zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego ds.

Spotkanie z prof. Jerzym Zajadło

Budynek Wydziału Prawa i Administracji UŚ

W piątek 6 października 2017 roku o godz. 16.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b, aula nr 7) odbędzie się spotkanie naukowe z prof. zw. dr. hab. Jerzym Zajadło z Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistą z zakresu teorii i filozofii prawa. W programie przewidziano dyskusję na temat książki pt. „Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa”.

XV edycja Święta Drzewa w Katowicach

Budynek CINiBA

W czwartek 12 października 2017 roku o godz. 12.00 przed Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką (Katowice, ul. Bankowa 11a) odbędzie się inauguracja XV edycji Święta Drzewa w Katowicach. W programie spotkania zaplanowano m.in. wspólne sadzenie drzew i krzewów, happening „Drzewo – przyjaciel” oraz wystawę plakatów autorstwa Zofii Lasockiej – studentki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Konferencja pt. „Profilaktyka HIV/AIDS w Polsce”

Budynek CINiBA

18 października 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Profilaktyka HIV/AIDS w Polsce”. Wydarzenie jest częścią projektu pt. „Interaktywny warsztat dotyczący profilaktyki HIV/AIDS z wykorzystaniem elementów psychologicznej pracy z filmem” realizowanego w ramach ogólnopolskiego programu Pozytywnie Otwarci.

Briefing prasowy dot. inauguracji 50. roku akademickiego

Na zdjęciu: mikrofony

We wtorek 3 października 2017 roku o godz. 9.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, sala nr 29) rozpocznie się konferencja prasowa poświęcona inauguracji 50. roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim.

Projekt „Jutronauci. Sięgaj za horyzont”

Wydział Prawa i Administracji UŚ

„Gazeta Wyborcza” organizuje cykl spotkań w ramach nowego projektu „Jutronauci. Sięgaj za horyzont”, którego partnerem jest Kulczyk Investments. Przedsięwzięcie ma na celu pokazanie „jutronautów” – artystów, naukowców, przedsiębiorców, konstruktorów, którzy będąc pasjonatami i wizjonerami, kreują przyszłość. Cykl spotkań z osobami, które potrafią inspirować i stymulować innych do działania, ma pozwolić zrozumieć ich motywację i znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące źródeł odnoszonych przez nich sukcesów.

18. edycja seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”

Budynek Wydziału Nauk Społecznych UŚ

W październiku 2017 roku rozpocznie się osiemnasta edycja interdyscyplinarnego seminarium Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego dotycząca granic naszej wiedzy. Pierwszy z cyklu wykładów poświęcony będzie granicom poznania we współczesnej ekonomii, temat omówi prof. dr hab. Aleksander Jakimowicz z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Seminarium odbędzie się w środę 11 października 2017 roku o godz.

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE 2017 – przedłużenie naboru

Logo Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2017

Trwają przygotowania do drugiej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. Wystawcy i prelegenci zainteresowani udziałem w wydarzeniu mogą jeszcze zgłosić swój udział. Z uwagi na duże zainteresowanie nabór został przedłużony do 13 października 2017 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.slaskifestiwalnauki.pl.

Dla wystawców przewidziany jest cykl szkoleń. Wstępna tematyka obejmuje:

Prof. Dariusz Rott z wykładem inauguracyjnym w Łodzi

prof.  Dariusz Rott

5 października 2017 roku na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Na zaproszenie władz uczelni wykład inauguracyjny zatytułowany „Humanista we współczesnym świecie. O pożytkach z lektury dawnych ksiąg” wygłosi prof. dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Filologicznego.

X edycja konferencji pt. „Świat, który rozumie jąkanie”

logo Centrum Logopedii UŚ

14 października 2017 roku w auli Parnassos Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbędzie się jubileuszowa X ogólnopolska konferencji naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się (ISAD). Temat wiodący tegorocznej edycji brzmi „Nowe podejścia diagnostyczno-terapeutyczne (teoretyczne i praktyczne) w dysfluencji mowy”.

Celem spotkania jest m.in. popularyzacja wiedzy na temat jąkania i innych problemów zakłóceń płynności mowy w szeroko pojętym środowisku, a szczególnie wśród logopedów, studentów i słuchaczy studiów logopedycznych, lekarzy oraz nauczycieli. 

Dyskusja pt. „Prawa zwierząt – jak zmieniają ludzką kulturę”

mikrofon na tle rozmytych uczestników spotkania

13 października 2017 roku o godzinie 15.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się dyskusja pt. „Prawa zwierząt – jak zmieniają ludzką kulturę”. O komunikacyjnych zdolnościach zwierząt w kontekście ich praw rozmawiać będą:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.