facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

JE Ambasador Tajwanu Ven-Bin Shih gościem Uniwersytetu Śląskiego

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

W poniedziałek 26 marca 2018 roku z wizytą na Uniwersytecie Śląskim przebywał JE Ambasador Tajwanu Ven-Bin Shih, który spotkał się z przedstawicielami uczelni. Gościa podjął JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. W spotkaniu, które miało miejsce w rektoracie uczelni, ambasadorowi towarzyszyli: małżonka Shu-Chiao Shih Chang, dyrektor I sekretarz Yeh-Shin Chu i sekretarz Hsiu-Ya Liu.

Kongres Oświaty Katowice 2018

Grafika z napisem: Kongres Oświaty Katowice 2018

Integracja środowiska pedagogicznego, wzbogacenie wiedzy na temat nowoczesnych metod kształcenia, upowszechnienie rozwiązań służących skutecznej realizacji zadań szkół i placówek edukacyjnych to jedne z celów Kongresu Oświaty Katowice 2018.

Mgr Maria Kycler Śląskim Bibliotekarzem Roku 2017

logo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Mgr Maria Kycler – starszy kustosz dyplomowany w Departamencie Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, została uhonorowana tytułem Śląski Bibliotekarz Roku 2017.

Benefis Uniwersytetu Śląskiego

Logo 50 lat Uniwersytetu Śląskiego

Jednym z punktów programu obchodów jubileuszu naszej Alma Mater jest benefis Uniwersytetu Śląskiego. Wieczór wspomnień odbędzie się 12 kwietnia 2018 roku o godzinie 17.00 w Kinoteatrze Rialto (ul. św. Jana 24, Katowice).

Do udziału w wydarzeniu członków społeczności akademickiej i przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego zapraszają JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego Tadeusz Donocik.

Tego wieczoru, przy dźwiękach muzyki latynoamerykańskiej, w gronie przyjaciół przeniesiemy się do zaimprowizowanego studia radiowego, gdzie przysłuchiwać się będziemy rozmowom poświęconym nauce, życiu studenckiemu i egzaminom.

Laureaci studenckich nagród środowiskowych

Logo "Laura Studenckiego"

22 marca 2018 roku w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu odbyła się XI gala wręczenia nagród środowiskowych Laur Studencki. Nagrody przyznawane przez studentów Uniwersytetu Śląskiego od 2007 roku są wyrazem podziękowania dla ludzi, organizacji oraz instytucji, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju i upowszechnienia kultury akademickiej.

Badania reakcji detoksykacyjnych u pająków

Sieć pająka

Pająki to fascynujące, drapieżne zwierzęta, które mają szczególną zdolność przystosowywania się do zasiedlanego środowiska. Żyjąc na terenach zmienionych działalnością człowieka, narażone są m.in. na działanie metali ciężkich, które dostają się do ich organizmu głównie drogą pokarmową. Wysokie stężenie toksycznych jonów może niekorzystnie wpływać na ich procesy metaboliczne oraz jakość i ilość tworzonych nici pajęczych. Okazuje się jednak, że drapieżniki te świetnie radzą sobie z tego typu zanieczyszczeniami.

Szybkie Nocne Powtórki Maturalne

Grafika z napisem: Nocne Powtórki Maturalne

Od 23 do 28 kwietnia 2018 roku Uniwersytet Śląski Maturzystów organizuje Szybkie Nocne Powtórki Maturalne. W trakcie trzygodzinnych wykładów maturzyści powtórzą najtrudniejsze lub najczęściej pojawiające się w arkuszach zagadnienia maturalne.

Zorganizowane zostaną warsztaty: z języka polskiego (nowością są zajęcia poświęcone przygotowaniu do matury ustnej), języka angielskiego, matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, chemii (z udziałem Stowarzyszenia Eksperymentatorzy), biologii, historii i wiedzy o społeczeństwie.

Marsz dla Nauki – poparcie KRASP

Ikona z literą "I"

W kwietniu w wielu miastach na całym świecie zorganizowany zostanie Marsz dla Nauki. Wydarzenie, które ma zwrócić uwagę na wartość i znaczenie nauki, odbędzie się w Polsce 22 kwietnia 2018 roku.

Od 23 do 29 marca 2018 roku kasa w rektoracie UŚ nieczynna

literka "i"

Informujemy, że od 23 do 29 marca 2018 roku kasa w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego będzie nieczynna.

Dr hab. Dagmara Drzazga laureatką Nagrody im. Macieja Łukasiewicza

Dr hab. Dagmara Drzazga

21 marca 2018 roku po raz 25. autorzy najlepszych prac w polskiej prasie, radiu, telewizji i internecie zostali uhonorowani podczas uroczystej gali w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie. Wśród wyróżnionych osób znalazła się dr hab. Dagmara Drzazga z Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, która otrzymała Nagrodę im. Macieja Łukasiewicza za reportaż telewizyjny pt.

V Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej

Logo konkursu

Popularyzacja wiedzy na temat hodowli kryształów to główny cel Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej organizowanego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników konkursu jest wyhodowanie pod kontrolą nauczyciela fizyki, chemii lub biologii kryształów dowolnie wybranych związków, które nie figurują w wykazach substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Trzecia lekcja w projekcie „Ekonomia na bank”

Logo projektu "Ekonomia na bank"

Na stronach współorganizowanego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Bank PKO BP SA projektu „Ekonomia na bank” pojawiła się trzecia lekcja, której tematem jest waluta. Lekcja zawiera m.in. informacje o środkach rozliczeniowych oraz środkach regulowania płatności w ramach transakcji międzynarodowych. Eskperci wyjaśniają, czym jest kurs waluowy i parytet monetarny, jakie jest znaczenie międzynarodowe waluty twardej, a jakie waluty miękkiej oraz na czym polega inwstycja w lokaty walutowe.

„Simposio Internacional de la SEDLL”

logo konferencji Sedll

„Simposio Internacional de la SEDLL” jest cykliczną konferencją organizowaną przez różne, do tej pory tylko hiszpańskie, uniwersytety. Najbliższa konferencja tego typu odbywać się będzie od 25 do 28 marca 2018 roku w Krakowie. Jej organizatorami są: Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Łódzki przy współpracy Instytutu Cervantesa w Krakowie. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest dr Cecylia Tatoj.

Zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy

Napis na różowym tle: "Studia i co dalej?"

Uniwersytet Śląski realizuje projekt pt. „Studia i co dalej – zwiększenie konkurencyjności studentów UŚ na rynku pracy”. W ramach przedsięwzięcia studenci mogą skorzystać z indywidualnego poradnictwa zawodowego, które ułatwi im wejście na rynek pracy lub rozpoczęcie własnej działalności biznesowej.

XXII Lokalny Konkurs Krasomówczy

Wydział Prawa i Administracji UŚ

27 marca 2018 r. o godz. 15.10 w auli nr 6 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbędzie się XXII edycja Lokalnego Konkursu Krasomówczego. Jego celem jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności korzystania ze zdobytej w toku studiów wiedzy prawniczej, a także podkreślenie znaczenia sztuki autoprezentacji, argumentacji oraz oracji. Konkurs adresowany jest studentów prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Prof. Andrzej Noras weźmie udział w XXXVIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy

logo Śląskiej Izby Lekarskiej

23 i 24 marca 2018 roku w „Domu Lekarza” w Katowicach odbywać się będzie XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy. W pierwszej części obrad z ramienia Uniwesytetu Śląskiego udział weźmie prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

Spotkanie dot. programu stypendialnego Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

logo Fulbrighta

27 marca 2018 r. o godz. 10.00 w auli Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta. Podczas wydarzenia, które adresowane jest przede wszystkim do pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów oraz absolwentów, zostanie przedstawiona oferta stypendialna oraz i informacje nt. warunków, które należy spełnić, aby z niej skorzystać.

Uczelniany etap XXII Konkursu Wiedzy Technicznej

logo Konkursu Wiedzy Technicznej

21 marca 2018 r. o godz. 9.30 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Sosnowcu rozpoczął się uczelniany etap XXII Konkursu Wiedzy Technicznej, w którym udział wzięło 58 uczniów z 16 szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego, 2 szkół z województwa podkarpackiego (z Dębicy) oraz uczniowie z I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego z Olkusza. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu został również zaproszony zwycięzca III Będzińsko-Dąbrowskiego Konkursu Wiedzy Technicznej „Kontech” Krzysztof Gorgoń z Gimnazjum nr 3 w Dąbrowie Górniczej.

Konferencja pt. „Nowy Jedwabny Szlak – geopolityka, gospodarka, kultura”

CINiBA

27 marca 2018 roku o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach rozpocznie się konferencja pt. „Nowy Jedwabny Szlak – geopolityka, gospodarka, kultura”, której współorganizatorami są m.in. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ oraz Koło Kultury i Prawa Chińskiego UŚ.

Liczne przykłady współpracy Chin z krajami na całym świecie wskazują, iż należy być świadomym zarówno szans, jak i zagrożeń związanych z otwarciem na chińskie inwestycje oraz idącą w parze ekspansją ekonomiczną i polityczną tego państwa.  

Rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+

Napis: Erasmus +. Wyjazdy studentów. Rekrutacja

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Program wspiera kraje partnerskie między innymi w zakresie współpracy, wymiany akademickiej oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ realizowany jest na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Śląskiego i obejmuje wszystkie kierunki. Obecnie trwa rekrutacja kandydatów na zagraniczne wyjazdy stypendialne, które w roku akademickim 2018/2019 można będzie realizować od czerwca 2019 roku do końca września 2019 roku.

Akademickie Mistrzostwa Śląska w piłce siatkowej kobiet

siatkarka wybijająca piłkę

W turnieju finałowym Akademickich Mistrzostw Śląska w piłce siatkowej kobiet, który odbył się 19 marca 2018 roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, zagrał zespół Uniwersytetu Śląskiego. W skład naszej reprezentacji weszły: Agata Sowińska, Agnieszka Pilarska, Angelika Bruderek, Dominika Bałdys, Edyta Dryja, Ewa Poskart, Kaja Strużyk, Karina Jakuć, Karolina Radziwoń, Małgorzata Gołda, Marta Pietroczuk, Natalia Olesińska, Zofia Stawarska, Zuzanna Gajda.

LXVIII spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej poświęcone ochronie planety

logo Klubu Myśli Ekologicznej

27 marca 2018 roku o godz. 17.30 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach rozpocznie się LXVIII spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, którego organizatorami są prof. dr hab. Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie.

Mistrzostwa Uniwersytetu Śląskiego w tenisie stołowym – wyniki

Dwie dłonie, w jednej paletka, w drugiej piłka ping-pongowa

15 i 16 marca 2018 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (Katowice, ul. Jagiellońska 28) odbyły się mistrzostwa Uniwersytetu Śląskiego w tenisie stołowym, w których udział wzięli studenci oraz pracownicy uczelni.

15 marca rywalizowały zawodniczki, pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Ochman – studentka filologii hiszpańskiej, na kolejnych pozycjach uplasowały się: Sandra Stanisławska – studentka pedagogiki rewalidacyjnej oraz Weronika Szajnakowska studiująca mediteranistykę.

Konkurs na esej nt. „Uniwersytet – pasja, rozwój, kariera?”

dłonie piszące na czarnej klawiaturze komputera

W ramach programu „50 inicjatyw studenckich” Małgorzata Grzonka i Ewelina Zygan – studentki Wydziału Filologicznego UŚ zorganizowały konkurs na napisanie kilkustronicowego eseju nt. „Uniwersytet – pasja, rozwój, kariera?”. Konkurs adresowany jest do studentów polskich uczelni i ma na celu przede wszystkim zwiększenie kompetencji językowej oraz sprawności komunikacyjnej użytkowników polszczyzny, kształtowanie współpracy międzyuczelnianej, a także ukazanie możliwości, jakie dają studia.

Zgłoszono ponad sto prac. Niebawem poznamy laureatów konkursu im. Krystyny Bochenek

logo Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek jest promocja regionu, a także upamiętnienie Krystyny Bochenek, śląskiej dziennikarki znanej z wielu akcji i inicjatyw społecznych. Konkurs ma charakter otwarty, a związek prac z zagadnieniami dotyczącymi problematyki województwa śląskiego może być zarówno dosłowny, jak i uniwersalny, wieloaspektowy i nie musi być tematem wiodącym. Pula nagród wynosi 50 tys. zł.

Kolejne spotkanie Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej PAU

logo Polskiej Akademii Umiejętności

W ramach spotkań Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej Polskiej Akademii Umiejętności 22 marca 2018 roku o godz. 16.00 w Willi Caro (Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a) rozpocznie się wykład prof.  Janusza Ziółkowskiego (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie) pt. „Wszechświat: co się stało 12 września 2015 r.?”.

Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”

grafika Festiwalu Edukacyjnego „Nowe Inspiracje”

28 kwietnia 2018 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Edukacyjnego „Nowe Inspiracje”, który połączony zostanie z 21. Giełdą Wydawców. W ramach wydarzenia dla nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów edukacyjnych przygotowano warsztaty metodyczne prowadzone przez konsultantów ośrodka i przez zaproszonych specjalistów, wśród których są również pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy wezmą udział m.in. w zajęciach służących rozwojowi osobowości.

Finał Akademickich Mistrzostw Śląska w ergometrze wioślarskim

zielono-biała grafika ergometr wioślarski

W sobotę 17 marca 2018 roku w sali gimnastycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się finał Akademickich Mistrzostw Śląska w ergometrze wioślarskim kobiet i mężczyzn. W zawodach wzięło udział 84 zawodników z siedmiu śląskich uczelni, w tym 21 studentów UŚ.

Jubileuszowy koncert galowy

Zdjęcie: trzech skrzypków

W środę 18 kwietnia 2018 r. o godzinie 17.00 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (pl. Teatralny 1, Cieszyn) odbędzie się jubileuszowy koncert galowy. Wydarzenie jest jednym z punktów programu obchodów 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego. 

Wykonawcami będą: obchodząca 30-lecie działalności artystycznej Cieszyńska Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego pod dyrekcją dr. Karola Pyki, Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr hab. prof. UŚ Izabelli Zieleckiej-Panek, Międzywydziałowy Zespół Folkowy „Folkuś” pod kierownictwem artystycznym dr Magdaleny Szyndler oraz dr Agnieszka Kopińska (fortepian), dr hab. Urszula Mizia (wiolonczela), dr Sabina Olbrich-Szafraniec (śpiew), dr Wojciech Golec (akordeon), dr Bartosz Jaśkowski (śpiew), prof. dr hab. Michał Korzistka (fortepian),

Naukowcy opatentowali sposób określania aktywności osuwiskowej gruntów

Grafika przedstawiająca dokument

Ocena aktywności osuwiskowej gruntu jest istotna dla opracowywania planu zagospodarowania danego terenu. W rejonach występowania aktywnych osuwisk nie powinno się planować m.in. budownictwa mieszkalnego i drogowego. Znane są różne metody oceny i monitorowania tego geodynamicznego zjawiska, jednak są one czaso- i kosztochłonne. Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego opracowali alternatywny sposób określania aktywności osuwiskowej gruntów, polegający na badaniu przyrostów rocznych drzew. Wynalazek został objęty ochroną patentową.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.