facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Wręczenie dyplomów absolwentom studiów MBA

Zdjęcie: dyplom ukończenia studiów MBA

W piątek 8 grudnia 2017 roku o godz. 16.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się ceremonia wręczenia dyplomów absolwentom IV edycji prestiżowego programu biznesowego Master of Business Administration.

Excutive Master of Business Administration w Katowicach organizowany jest przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego. Program walidowany jest przez Aix-Marseille Graduate School of Management (Uniwersytet Paula Cezanne’a w Marsylii) – czołową francuską szkołę biznesu, a w ratingu SEM FORUM kategoryzowany w klasie mistrzowskiej.

Dni Humanistyki w Morcinku

Wykład, na pierwszym planie uczestnicy, w tle prelegent

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej odbędą się Dni Humanistyki, których gośćmi będą pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego. Dla uczniów z klas humanistycznych objętych patronatem Wydziału Filologicznego UŚ poprowadzą wykłady oraz warsztaty.

Bezpłatne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Śląskiego i firma Pich-med organizują bezpłatne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, które rozpocznie się 12 grudnia 2017 roku o godz. 12.00 w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości (Katowice, ul. Bankowa 14, sala nr 514).

Kurs, który adresowany jest do studentów Uniwersytetu Śląskiego, w nietypowy sposób poprowadzi doświadczony ratownik i instruktor pierwszej pomocy, właściciel firmy Pich-med Karol Pichura.

Kolejne spotkanie w ramach cyklu pt. „Źródła kultury europejskiej”

Wydział Nauk Społecznych UŚ

W roku akademickim 2017/2018 we wtorki w godz. od 11.05 do 12.35 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie cykl spotkań dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z cyklu „Źródła kultury europejskiej”, który pomyślany został jako dialog poszczególnych nauk uprawianych na Wydziale Nauk Społecznych, mający wskazać na wielość sposobów myślenia stanowiących podstawę współczesnej kultury.

Konferencja pt. „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć”

logo Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego

Od 6 do 8 grudnia 2017 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach obywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć”, której tematem będzie doświadczenie archiwum rozumiane w pierwszej kolejności jako różnorodność praktyk badawczych podejmowanych w ramach pracy nad dokumentami. Każde z takich działań nosi znamiona indywidualnego przeżycia. Pomiędzy badaczką/badaczem a cudzym zapisem tworzy się zamknięta oraz kameralna przestrzeń, w której odzyskuje się ślady innych, ale mimochodem zostawia się również własne.

VII edycja akcji „Uniwersytet Pomaga”

Zdjęcie psa

Od 29 listopada do 18 grudnia 2017 roku w ramach akcji pn. „Uniwersytet Pomaga” prowadzona będzie zbiórka datków pieniężnych oraz darów rzeczowych na rzecz bezdomnych zwierząt  – podopiecznych stowarzyszenia Nadzieja na dom w Sosnowcu. Organizatorami przedsięwzięcia są Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz działające przy nim Koło Naukowe Praw Zwierząt.

Zbierane będą:

Panel dyskusyjny „Józef Piłsudski – życiorys nieoczywisty?”

Osoba trzymająca notatnik na kolanach, długopis w ręce

Z okazji 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach organizuje panel dyskusyjny pt. „Józef Piłsudski – życiorys nieoczywisty?”. W spotkaniu, które odbędzie się 5 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” (Katowice, ul. św. Jana 10), udział wezmą naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego: dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (Zakład Historii Najnowszej 1918–1945), prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Zakład Archiwistyki i Historii Śląska) oraz dr hab.

Spotkanie opłatkowe dla studentów cudzoziemców studiujących na UŚ

dwie dziewczyny w ludowych strojach siedzące przed choinką i trzymające prezent

14 grudnia 2017 roku o godzinie 16.45 w auli nr 8 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ rozpocznie się wyjątkowe międzynarodowe spotkanie wigilijne zorganizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ i Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ dla studentów obcokrajowców, którzy w roku akademickim 2017/2018 studiują na naszej uczelni.

Wykład prof. Zygmunta Derewendy pt. „W poszukiwaniu nowych leków przeciwrakowych...”

Napis na granatowym tle: Program bioLab

W piątek 8 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w sali audytoryjnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 9) rozpocznie się wykład prof. Zygmunta Derewendy pt. „W poszukiwaniu nowych leków przeciwrakowych: jak krystalografia może pomóc, gdy inne dziedziny zawiodą?”. Prelekcja dotyczyć będzie prezentacji nowych, niekonwencjonalnych metod walki z rakiem.

Podpisanie porozumienia pomiędzy UŚ a Węglokoks SA

czerwona teczka na dokumenty

5 grudnia 2017 r. o godz. 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 29), z inicjatywy Biura Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Nauk o Ziemi, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, odbędzie się spotkanie mające na celu podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy uczelnią a spółką Węglokoks SA.

Prof. Tadeusz Widła laureatem Konkursu im. Profesora Tadeusza Hanauska

prof. Tadeusz Widła

28 listopada 2017 r. w auli Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom XVIII edycji Konkursu im. Profesora Tadeusza Hanauska. Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazł się prof. zw. dr hab. Tadeusz Widła – kierownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UŚ, który otrzymał wyróżnienie w kategorii monografia za książka pt. „Ekspertyza sygnatury malarskiej”.

Dr hab. Ewa Jarosz uczestnikiem Krajowej Konsultacji dot. ograniczania przemocy wobec dzieci

Dr hab. Ewa Jarosz

Dr hab. Ewa Jarosz z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, pełniąca funkcję społecznego doradcy Rzecznika Praw Dziecka, uczestniczyła w Krajowej Konsultacji w ramach międzynarodowego projektu pn. „Dzieciństwo bez przemocy. W kierunku odchodzenia od kar cielesnych w Krajach Nadbałtyckich”. Spotkanie odbywało się od 29 listopada do 1 grudnia 2017 roku w biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie.

Jubileusz 25-lecia Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych

grafika z napisem jubileusz 25

7 i 8 grudnia 2017 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych będzie obchodził 25-lecie swojego istnienia. Z tej okazji zaplanowano otwarte wykłady eksperckie, które poprowadzą prof. dr hab. Eugeniusz Wilk i prof. dr hab. Wiesław Godzic oraz konferencję naukową pt. „Przestrzenie kultury. Horyzonty historyczne, teoretyczne, metodologiczne”.

Wykład nt. komputerów kwantowych w ŚMCEBI

Logo Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

W środę 6 grudnia 2017 roku o godz. 14.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A, aula P/0/03) odbędzie się spotkanie adresowane do osób zainteresowanych przyszłością informatyki oraz technologii kwantowych. Gościem wydarzenia będzie Andy Mason, przedstawiciel firmy D-Wave Systems Inc., który wygłosi wykład pt. „Quantum Computing for the Real World Today”. Wystąpienie dotyczyć będzie m.in.

Program pn. „Uniwersytet młodego odkrywcy” – spotkanie informacyjne

Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W poniedziałek 4 grudnia 2017 roku o godz. 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, s. 159) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na projekty w programie pn. „Uniwersytet młodego odkrywcy”. Przedsięwzięcie służyć ma rozwojowi oferty w zakresie realizacji trzeciej misji uniwersytetu jako forum aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału dydaktycznego uczelni i zaangażowanie szkół wyższych we współpracę m.in. z podmiotami trzeciego sektora.

Konferencja pt. „Ochrona i bezpieczeństwo zasobów archiwalnych, bibliotecznych…”

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

5 grudnia 2017 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się XI ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja kół naukowych bibliotekoznawców pt. „Ochrona i bezpieczeństwo zasobów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych, galerii i innych instytucji kultury i nauki – dawniej i dziś”.

Spotkanie adresowane jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych, bibliotekarzy, muzealników, archiwistów, pracowników galerii oraz ośrodków zajmujących się ochroną, konserwacją i digitalizacją zasobów.

Promocja książki pt. „Na rozdrożach literatury…”

Biblioteka Śląska

W poniedziałek 4 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (pl. Rady Europy 1, sala Benedyktynka) rozpocznie się promocja książki wydanej pod redakcją dr hab. prof. UŚ Renaty Dampc-Jarosz oraz dr. hab. Zbigniewa Feliszewskiego pt. „Na rozdrożach literatury. Wokół badań komparatystycznych nad literaturą i kulturą niemieckojęzyczną”. Publikacja jest zbiorem studiów poświęconych literaturze niemieckojęzycznej.

Wręczenie Śląskich Nagród Naukowych

Śląska Nagroda Naukowa – statuetka

Śląska Nagroda Naukowa jest wyróżnieniem przyznawanym badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki, mają szczególne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę i sztukę na arenie krajowej i międzynarodowej.

Dr Małgorzata Kłoskowicz laureatką konkursu na informację o tematyce ochrony własności intelektualnej

logo 5. edycji konkursu Urzędu Patentowego RP

Dr Małgorzata Kłoskowicz z Sekcji Prasowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach znalazła się w gronie laureatów zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej.

Wernisaż wystawy pt. „Syria w fotografii – świat, którego już nie ma”

CINiBA

5 grudnia 2017 roku o godzinie 17.00 w holu głównym w galerii Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach odbędzie się wernisaż wystawy pt. „Syria w fotografii – świat, którego już nie ma”. Ekspozycja zawiera prace Marka Bogacza – podróżnika i fotografa. Organizatorami spotkania są Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Katowicach oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

Wystawa będzie można oglądać do 31 grudnia 2017 roku (w godzinach pracy biblioteki). Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Koncert „W przedświątecznym nastroju z muzyką Krzesimira Dębskiego”

dziewczyna grająca na skrzypcach

W niedzielę 10 grudnia 2017 roku o godz. 17.00 w ewangelickim kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach (ul. Warszawska 18) rozpocznie się koncert galowy III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. Józefa Świdra pt. „W przedświątecznym nastroju z muzyką Krzesimira Dębskiego”. Do udziału w wydarzeniu zapraszają: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, JE Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. dr Marian Niemiec, JE Arcybiskup metropolita katowicki ks. dr Wiktor Skworc.

W programie znajdą się utwory sakralne oraz muzyka filmowa Krzesimira Dębskiego

Wieczór poezji Michała Muszalika

fragment plakatu; chłopak w czapce siedzi i pisze na maszynie

12 grudnia 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej rozpocznie się spotkanie autorskie z Michałem Muszalikiem, które poprowadzi Sylwester Karnuszewicz. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

Wykład pt. „Zimne atomy jako narzędzie do symulacji materii skondensowanej”

logo Polskiej Akademii Umiejętności

11 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w sali audytoryjnej nr II w budynku przy ulicy Uniwersyteckiej 4 w Katowicach rozpocznie się spotkanie Komisji Nauk Przyrodniczych Stacji Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach, podczas którego wykład pt. „Zimne atomy jako narzędzie do symulacji materii skondensowanej” wygłosi prof. dr hab. Maciej Maśka z Zakładu Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Prelekcja stanie się okazją do przedstawiona idei symulatorów kwantowych (w oparciu o zimne atomy w sieciach optycznych).

Inauguracja obchodów 100. rocznicy współpracy polsko-amerykańskiej

Budynek Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

6 grudnia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się inauguracja obchodów 100-lecia współpracy polsko-amerykańskiej. W programie spotkania przewidziano wideokonferencję z ambasadorem USA Paulem W. Jonesem oraz prelekcję pt. „100 Years of the U.S. – Polish Relations”, którą wygłosi przedstawiciel Departamentu Stanu USA – Bryant Whitfield. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.00 w sali konferencyjnej.

Zwycięzcy konkursu „DOCUP”

Otwarta książka

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi zdobyło I nagrodę w konkursie „DOCUP” w kategorii wydarzenie naukowe. Nagroda przyznana została za organizację X Geosymposium of Young Researches „Silesia 2017”. Międzynarodowa konferencja skierowana do młodych naukowców odbyła się we wrześniu na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Nagroda przyznawana przez Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP) została wręczona podczas zjazdu delegatów 25 listopada 2017 roku w Lublinie.

„Chodzyni mikołajów”

Dwie czapki mikołajowe (biała i czarna) oraz napis: 6 grudnia idziemy po Was...

Mikołajki to czas obdarowywania się drobnymi upominkami. Dla studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego członkowie Międzywydziałowego Zespołu Folkowego „FolkUŚ” oraz studenci z Wydziału Artystycznego (Instytut Muzyki) przygotowują niecodzienne wydarzenie. 6 grudnia odtworzą dawny zwyczaj z Beskidu Śląskiego, tzw. „chodzyni mikołajów”.

Festiwal nauki – transmisje w radiu i internecie

Zdjęcie: na pierwszym planie reżyserka podczas festiwalu nauki

Centrum Medialne Uniwersytetu Śląskiego przeprowadzi transmisję z wydarzeń Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE 2017, które będą odbywać się 1 i 2 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Z MCK-u będzie nadawać także Studenckie Studio Radiowe „Egida”.

Wykład pt. „Ekstremalne zjawiska pogodowe i anomalie klimatyczne”

Logo PAU

30 listopada 2017 roku o godz. 16.00 w Willi Caro w Gliwicach (ul. Dolnych Wałów 8a) rozpocznie się kolejne spotkanie Polskiej Akademii Umiejętności w ramach „Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej”. Gościem będzie prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź z Katedry Klimatologii Uniwersytetu Śląskiego, który wygłosi wykład pt. „Ekstremalne zjawiska pogodowe  i anomalie klimatyczne”.

Konferencja dot. oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia

Budynek Wydziału Nauk o Ziemi UŚ

Od 4 do 8 czerwca 2018 roku w Ustroniu odbywać się będzie IV międzynarodowa konferencja naukowa pt. „New Approaches to Groundwater Vulnerability”, która jest adresowana do osób zainteresowanych tematyką podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia, w szczególności nowymi metodami i technikami stosowanymi w ocenie tego zjawiska.

Wśród poruszanych podczas konferencji zagadnień znajdą się m.in.:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.